Veste bună chiriaşilor ANL

imprumut-baniChiriaşii imobilelor aparţinând Agenţiei Naţionale de Locuinţe (ANL) vor putea cumpăra apartamentele respective fie cu un credit bancar contractat cu garanţia statului, fie cu plata în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.
Legislaţia aplicată până în prezent stabileşte că locuinţele ANL pentru tineri în vârstă de până în 35 ani destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, pot fi vândute titularilor contractelor de închiriere după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului. Preţul locuinţei putea fi însă achitat doar integral la data încheierii contractului, din sursele proprii ale cumpărătorului şi/sau din credite contractate de către acesta de la instituţii financiare autorizate. Potrivit Mediafax, prin ordonanţa aprobată săptămîna trecută, Guvernul a decis că aceste credite vor putea fi contractate „inclusiv cu garanţia statului“, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, şi că preţul de vânzare va putea fi achitat şi în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. „Pentru achiziţionarea locuinţelor cu plata în rate, ratele lunare cuprind o dobândă care acoperă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a Romăniei, la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat“, se arată în document.
Contractul de vânzare cu plata în rate lunare va stipula că transferul de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare. Contractul va mai stabili că persoana care cumpără locuinţa se obligă să achite ratele lunare la scadenţă, iar pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată, va datora după acest termen majorări de întârziere. În cazul neachitării a trei rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare va fi considerat reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată. În cazul rezilierii contractului, titularul este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la ANL.
Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinţei va fi obţinut şi dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi de construcţii şi instalaţii folosite în comun. Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective.
Înfiinţată în 1998, ANL funcţionează în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. ANL a construit până în primăvara acestui an 3.200 de locuinţe (case şi apartamente), în 59 de amplasamente în cadrul programului locuinţe finanţate prin credit ipotecar şi peste 31.000 de apartamente destinate tinerilor de sub 35 de ani. ANL avea în execuţie 1.945 de locuinţe pentru tineri, în 38 de şantiere, iar pentru acest an este prevăzută livrarea a 1.200 de unităţi dintre acestea.

Sursa adev.ro/n97u3a

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.