Archive For 3 august 2017

Târnăveniul implementează primul proiect de branding de oraș din județul Mureș

By |


Lansarea oficială va avea loc în 18 august.

Pentru a se dezvolta durabil, o comunitate are nevoie atât de investiții, dar și de o promovare corect fundamentată, care să atragă investițiile necesare prin poziționarea orașului pe harta destinațiilor atractive pentru afaceri și turism.

Având în vedere interdependența celor două componente aferente dezvoltării, Primăria Municipiului Târnăveni a demarat primul proiect de branding al unui oraș din județul Mureș.
Proiectul are ca obiectiv valorificarea potențialului economic și turistic al orașului, prin promovarea oportunităților existente către investitori și turiști. Demersul implică, în primă etapă, desfășurarea unui studiu amplu în vederea realizării identității de brand, aceasta urmând să fie prezentată public în cadrul Zilelelor Municipiului Târnăveni, în data de 18 august.

Întrucât un brand cu adevărat reprezentativ pentru întreaga comunitate se construiește împreună cu cetățenii acesteia, la realizara studiului au contribuit locuitori din întreg municipiul, inclusiv personalități locale care se implică activ în viața comunității.

În acest sens, a fost contractată o companie specializată, care oferă serviciile de consultanță necesare pentru activitățile de studiere a pieței și sondare a opiniei publice, precum și serviciile de creație pentru realizarea proiectului de branding și a identității.

Procesul de lucru aferent include mai multe activități aflate în derulare: desk research (analiza statistică a indicatorilor demografici, sociali și economici), activități de cercetare calitativă (interviuri în profunzime cu personalități ale municipiului – profesori, preoți, artiști, scriitori, manageri, funcționari din administrația publică), activități de cercetare cantitativă (sondaj de opinie în rândul populației adulte neinstituționalizate, pe un eșantion de aproximativ 700 de subiecți), crearea identității vizuale și a manualului de identitate vizuală.

Tematica abordată în cadrul cercetărilor efectuate vizează coordonatele dezvoltării socio-economice recente a municipiului Târnăveni, autopercepția locuitorilor, evaluarea serviciilor publice și a calității vieții din municipiu. Pe baza analizei datelor colectate, va fi întocmit un raport de cercetare care va cuprinde concluzii și recomandări privind strategia de brand adecvată municipiului Târnăveni.

În privința identității de brand, Târnăveniul va beneficia de un manual de identitate complet, care va conține strategia generală de brand, logo și slogan, arhitectura de brand și aplicații simulate ale identității vizuale pe diverse suporturi.

Prin prezenta informare publică, Primăria Municipiului Târnăveni mulțumește cetățenilor pentru implicare și își exprimă încrederea că elaborarea proiectului de branding își va dovedi cu certitudine utilitatea în dezvoltarea municipiului pe termen lung.

Biroul de presă
Primăria municipiului Târnăveni

Read more »

România, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru 68 de depozite de deșeuri periculoase, dintre care trei sunt din județul Mureș

By |


În temeiul Directivelor 2008/98/CE, privind gestionarea deșeurilor și 1999/31/CEE privind rampele de gunoi, statele membre au obligația de a recupera și a elimina deșeurile într-un mod care să nu pericliteze sănătatea umană și mediul, interzicând abandonarea, depozitarea sau evacuarea necontrolată a deșeurilor. România avea obligația de a închide și a reabilita depozitele de deșeuri municipale și industriale neconforme, până la 16 iulie 2009. În pofida avertismentelor Comisiei Europene transmise, România nu a reușit să ia măsuri de remediere și închidere până în decembrie 2016 pentru 68 de depozite de deșeuri neconforme.
Așa cum era de așteptat, Comisia Europeană aduce România în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu a închis și reabilitat cele 68 de depozite ilegale de deșeuri, fapt care constituie un risc grav pentru sănătatea umană și pentru mediu. Din cele 68 de depozite neconforme de deșeuri, 3 sunt în județul Mureș: Depozitul Bicapa Târnăveni, Depozitul Carbid Fox Târnăveni, Iaz batal AZOMUREȘ S.A. Târgu-Mureș.
Depozitul Bicapa Tarnaveni, deținătoare SC Waste Ecotech SRL, cu o suprafață de 25,5 ha, conține deșeuri industriale periculoase și figurează oficial cu sistarea depozitării până la 31 decembrie 2006, prin HG nr. 349/2005. La o inspecție a specialiștilor în zonă, s-a evidențiat că zona batalurilor II și III prezintă puternice ravenări și denivelări ale materialului depus peste cota coronamentului, care ating în unele locuri cca. 8-10 m înălțime. Canalul de gardă era colmatat pe anumite porțiuni (5-10 cm grosime depuneri), fapt care face imposibilă colectarea întregii cantități de apă scursă de pe bataluri, în partea vestică a acestuia, o parte din apa impurificată (scursă de pe bataluri) ajunge în zona dig-mal (în caz de precipitații), îndeosebi în dreptul zonelor în care s-au format ravene.
Depozitul Carbid Fox Tarnaveni, deținătoare SC Teren Holding SRL, are în proprietate Batalul 1 (o parte) și o haldă de deșeuri nepericuloase de pe amplasamentul fostei Carbid Fox Târnăveni, aflate la o distanță de cca. 50 m de râul Târnava Mică. Depozitul Carbid Fox SA figurează în HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor – Tabel 5.7 – Depozite de deșeuri industriale nepericuloase care sistează/încetează depozitarea între 1 ianuarie 2007 şi 16 iulie 2009, cu o suprafață de 3,5 ha. Instalațiile de producere a carbidului care au generat deșeuri depozitate pe acest depozit sunt închise din anul 2008.
La ultima inspecție a specialiștilor, s-a constatat că halda de deșeuri industriale nepericuloase este stabilă și nu există acumulări de apă pe suprafața haldei.
Iaz batal AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș, deținătoare Primăria Târgu-Mureș. Iazul batal de deșeuri cu suprafața de peste 30 ha a trecut din proprietatea SC AZOMUREȘ SA Tg. Mureș în proprietatea, respectiv în responsabilitatea, Municipiului Tg. Mureș, pe baza unui contract de donație imobiliară și pe baza unei hotărâri a Consiliului local municipal Târgu-Mureș. Deșeurile din iazul batal sunt deșeuri industriale periculoase, ce conțin în principal carbonat de calciu insolubil, fosfați de calciu și amoniu, azotat de amoniu, nisip etc.
La o recentă verificare în teren, s-a constatat că lucrările de închidere – ecologizare a iazului batal au fost realizate (fizic) în proporție de cca. 55%, momentan însă acestea sunt sistate din lipsă de fonduri. Primăria municipiului Tg. Mureș a făcut demersuri în vederea obținerii de fonduri pentru continuarea lucrărilor preconizate.
”Solicit, pe această cale, autorităților administrației publice locale, Instituției prefectului județului Mureș și serviciilor deconcentrate abilitate, să informeze oficial cetățenii județului în privința pericolelor pentru sănătatea publică pe care le generează aceste depozite. Totodată, le solicit să aplice întocmai legislația privind protecția mediului, să-și facă datoria prin respectarea normativelor europene în domeniu, asigurând închiderea acestor depozite de deșeuri periculoase conform angajamentelor asumate de România la nivelul Uniunii Europene,” se arată într-un comunicat al deputatului, Marius Pașcan.
1

Read more »

Școala de vară, Acasă la Hundorf

By |

În perioada 15 iulie – 20 august, la Hundorf se desfășoară  proiectul „Şcoala de Vara, Acasă”, care înseamnă rezidenţe artistice, dar şi Colonia artiştilor, la final Un eveniment public de prezentare a rezultatelor.

Tema din acest an este : ACASĂ: locuri, oameni, întâmplări, poveşti

După înscriere, în perioada 15 iulie – 17 august au loc rezidenţele artistice, cu participarea tinerilor de la universităţile de artă din Bucureşti, Iaşi, Cluj, dar şi a unor artişti de artă socială din SUA, Austria, Italia.

Şcola de vară de Acasă îşi doreşte să îndrume tinerii artiştii pe drumul de la consistenţa personajului şi a gândului la forma artistică, indiferent că ea se cheamă pictură, grafică, happening, literatură.

În perioada 22 iulie – 5 august la Hundorf  pot fi întâlniţi artiştii rezidenţi Silvia Florean şi Ionuţ Crava, studenţi ai Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti, anul II, secţia Grafică, și Liviu Acasandrei este absolvent de Master, secţia Grafică, la Universitatea de Arte şi Design, Cluj-Napoca, promoția 2013.

Colonia artiştilor, prezentarea publică a rezultatelor rezidenţelor, cu expoziţii, performance, video va avea loc în 19 august, ora 16.00, la Biserica Evanghelică din Hundorf. Atunci puteţi vedea toate lucrările şi puteţi avea discuţii libere cu artiştii.

 Proiectul „Şcoala de vară de la Hundorf” este organizat de Asociaţia „Acasă la Hundorf şi este susţinut de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutul Cultural Român  şi Consiliul Judeţean Mureş. Parteneri: Primăria comunei Viişoara, Clubul Ilustratorilor Bucureşti, Consistoriul Evanghelic din Sighişoara.

Cristina Vancea

sursa acasalahundorf.wordpress.com

 

Read more »

Noutăți de la…Weekend!

By |


Ca urmare a solicitărilor din partea cetăţenilor sosite pe adresa Primăriei municipiului Tîrgu Mureş prin care se cer lămuriri privind modificări şi completări ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Administraţia Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 144, din 6 mai 2010, vă informăm următoarele:
1. După articolul „Articolul 27”, capitolul V. Reguli privind ordinea şi disciplina publică în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”, se introduc trei articole Art.271 , Art.272 şi Art.273, cu următorul cuprins:
„Art.271. Se interzice introducerea în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” a băuturilor alcoolice de către vizitatori, iar consumul de produse alimentare şi băuturi răcoritoare se acceptă doar în locurile amenajate şi puse la dispoziţie de către Serviciul Public „Administraţia Complexului de Agrement şi Sport Mureşul”.
Art.272. Se înfiinţează o zonă protejată, în parcul de joacă pentru copii, cu supraveghetor, cu destinaţia de „Activ club pentru copii”, iar spațiul se dotează cu articole de papetărie şi obiecte specifice dezvoltării artei plastice a jocurilor distractive şi creative.
Art.273. Se înfiinţează un punct în care să se distribuie gratuit, la cerere, scutece pentru apă la copiii de până la 3 ani .”
2. Articolul 14, aliniatul (1) capitolul V „Programul de funcţionare”, se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art.14 (1) Zilnic între orele 700 – 2000, contra cost, în perioada 01 mai – 31 august, cu excepţia zilelor de luni. În zilele de luni ale săptămânii în curs, accesul publicului în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” este permis gratuit începând cu ora 1200, dar fără a avea acces la bazinele de îmbăiere şi plajă. În zilele caniculare de luni, accesul publicului în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” se va efectua contra cost între orele 1200-2000 , cu respectarea programului de îmbăiere în bazinele de înot.”
3. După aliniatul (1), articolul 14, capitolul V. „Programul de funcţionare”, se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins :”Se interzice accesul publicului la bazinele de îmbăiere între orele 2000 – 700. Nerespectarea acestui interval orar constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
4. După articolul 36, CAPITOLUL VII. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI, se introduce un nou articol „articol 361”:
„Art.361. Constituie contravenţie şi se sancţionează conform Legii nr. 54/2012 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 197/2007, privitoare la – Reguli de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi de Municipiul Tîrgu Mureş, scăldatul în bazinele Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” între orele 2000 – 700 – cu amendă între 500 – 1.000 de lei”.

Sursa Facebook, Claudiu Maior

Read more »

Solicitare adresată, de Sindicatul Mureșul din Apele Române, directorului ABA Mureş

By |

În cursul zilei de ieri, 2 august, Sindicatul Mureșul din Apele Române (SMAR) a înregistrat la ABA Mureş, sub nr. 14718, o solicitare adresată Directorului ABA Mureş, domnul ing. Cristian Bratanovici. În solicitarea emisă, se cere comunicarea unei liste cu numele angajaților și sumele aferente ce se impun a fi restituite (reținute fără drept), sume calculate de către Serviciul RURPA şi Serviciul contabilitate din cadrul ABA Mureş.

Redăm în continuare solicitarea:

„Către conducerea ABA Mureş,

Domnului Director, ing. Bratanovici Cristian

Stimate domnule director,

Având în vedere discuţiile purtate la şedinţa de CD din data de 28.07.2017, şedinţă în care v-am adus la cunoştinţă faptul că există un număr mare de angajaţi ai instituţiei cărora trebuie să li se restituie bani reţinuţi fără drept, sume calculate de către Serviciul RURPA şi Serviciul contabilitate din cadrul ABA Mureş,

In condiţiile în care în această şedinţă de CD v-aţi dat acceptul pentru a clarifica în cel mai scurt timp aceste aspecte legate de restituirea acestor sume reţinute angajaţilor,

În baza principiilor echităţii şi legalităţii salarizării personalului angajat, în considerarea faptului că, în această perioadă aţi demarat procedura de retragere a unor sume de bani faţă de o parte a angajaţilor (sume apărute pe baza aceloraşi calcule) firesc ar fi, considerăm noi, ca şi ceilalţi salariaţi cărora trebuie să le restituiţi sume de bani să fie abordaţi cu acest prilej, în sensul restituirii acestor sume reţinute fără drept.

Faţă de acestea, vă solicităm să ne comunicaţi atât nouă ,cât şi salariaţilor in cauză, numele acestora şi sumele aferente ce se impun a fi restituite.

Cu stimă, preşedinte SMAR”.

Cristina Vancea, sursa Sindicatul Mureșul

Read more »

Maraton de 12 ore de sterilizat animale, la Ideciu de jos

By |


Campania de sterilizări din Ideciu de Jos a fost un maraton de 12 ore. S-au sterilizat 30 de animale, 20 de câini și 10 pisici. „Deși a fost prima campanie organizată pe teren, am fost o echipă grozavă. Medicii Flavia Dobos și Dan Ramona au fost excepționali. Mulțumesc Marion Löcker de la Robin Hood , fără contribuția căreia toate acestea nu s-ar fi realizat”, au postat cei implicați pe paginile lor de socializare și pe Protecția animalelor Mureș.
Fundația Tierschutzverein Robin Hood continuă Programul de sterilizări gratuite pentru câini și pisici.
Cazurile sociale și animalele fără stăpân prezintă prioritate. Ce interesați pot obține informații suplimentare contactând medicii veterinari colaboratori. REGHIN: Dr. Benko Attila, str.Gării nr 61, Tel. 0745 54 93 57; Dr. Friciu Petru, str.N. Bălcescu nr 33, Tel. 0744 86 69 34; Dr. Julia Magdas, str. Spitalului nr 14, Tel. 0744 29 19 15; Dr. Ramona Dan, str. Stadionului nr 14.Tel. 0745 61 99 57; SUSENI: Dr. Flavia Dobos, str. Principală nr 459, Tel. 0740 03 69 39; TÎRGU-MUREȘ- Dr. Borka Levente, str.Săvineşti 34, Tel 0265 223 203; Clinica R&R, 22 Decembrie 1989, 53B, Tel 0265218029; Dr.Luca Daniel, Livezeni 22, Tel 0365430958; LUDUȘ- Dr. Ioana Ocnărescu, str. Pieţei 13, tel 0740 68 08 08; DUMBRĂVIOARA, ALUNIȘ – Dr. Benedek Barna, Tel. 0742 28 25 35.

Cristina Vancea
Sursa Protecția animalelor Mureș

Read more »

Campania de prevenire a faptelor antisociale în zona Complexului „Mureşul”, în plină desfășurare

By |


În zona Complexului „Mureşul”, din Tîrgu-Mureş, este în plină desfăşurare campania de prevenire a faptelor antisociale.
Poliţiştii de prevenire sunt prezenţi în teren şi discută cu cetăţenii despre riscurile neglijenţei, dar şi despre măsurile minime de siguranţă pentru protejarea bunurilor personale!
„Asigură-ţi o zi frumoasă!”… Nu lăsa la vedere, în interiorul autoturismului, bunuri! Acest comportament va atrage infractorii!…Nu lăsa şezlongul nesupravegheat…dacă acolo ai lasat şi bunurile tale (geantă, telefon, portmoneu..)! Fii prevăzător! Paza bună, trece primejdia rea! Un simplu gest te poate proteja de infractori!”, este mesajul transmis de poliție.
Cristina Vancea, sursa „Mureșenilor Siguranța”

Read more »

Amical. HCM Sighișoara va întâlni HC Odorhei!

By |


În 4 august, de la ora 18.00, la Sala Polivalentă „Radu Voina”, echipa de handbal HCM Sighișoara va întâlni HC Odorhei. Este un meci amical, iar intrarea este gratuită.
„Dragi sighișoreni, după o pauză de două luni făra meciuri, HCM Sighișoara vă așteaptă la primul meci amical acasă cu un adversar de ligă națională HC Odorhei, vineri 04 august de la ora 18:00 la Sala Polivalenta Radu Voina. Vă așteptăm în număr cât mai mare să fiți alături de noi în acest sezon competițional!”, se arată pe pagina de socializare a HCM Sighișoara.

Cristina Vancea

Read more »

Creștere semnificativă a numărului de studenți străini care doresc să studieze la UMF Târgu Mureș

By |


Numărul candidaților străini care aplică la programele de studiu în limba engleză de la facultățile de Medicină și Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu Mureș înregistrează o creștere semnificativă, de la un an la altul, arată datele publicate joi pe site-ul instituției.

Potrivit sursei citate, în acest an s-au înscris la UMF Târgu Mureș un număr de 450 de candidați străini, cu 186 mai mulți decât în anul 2016, când au fost înregistrate 264 de aplicații, și de peste patru ori mai mulți față de anul 2013, când au fost înscriși 110 candidați.

Cei 450 de candidați străini concurează pentru cele 150 de locuri cu taxă la Medicină, respectiv 30 de locuri cu taxă la Medicină Dentară puse la dispoziția studenților internaționali pentru anul universitar 2017-2018 de către UMF Târgu Mureș.

Sursa citată precizează că în cadrul procedurii „early admission” s-au înscris 173 de candidați la Medicină și 25 de candidați la Medicină Dentară, iar aproximativ 100 dintre aceștia și-au confirmat deja locurile.

Pe site-ul UMF se arată că procedura de „early admission”, implementată în urmă cu trei ani, este unică la nivel național și extrem de utilizată de universitățile mari din străinătate și oferă posibilitatea candidaților străini de a se înscrie online pentru admitere în luna martie și de a susține examenul de admitere în luna aprilie.

„Early admission” oferă avantajul asigurării unui loc în programele de studiu în limba engleză cu câteva luni mai devreme decât majoritatea solicitanților, dar el este condiționat de obținerea unor rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat sau echivalentul acestuia, în țara de origine.

„Principalul avantaj al acestui sistem este acela că prin acest tip de admitere universitatea recrutează candidații care într-adevăr doresc să studieze la UMF Târgu Mureș, și nu pe cei care au fost anterior refuzați la alte universități, fapt care crește calitatea celor admiși”, a declarat rectorul UMF Târgu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, citat pe site-ul instituției.

Pentru „regular admission” s-au înscris 212 candidați la Medicină pentru cele 50 de locuri disponibile și 40 de candidați la Medicină Dentară pentru cele 16 locuri disponibile, la admiterea din acest an concurând peste patru candidați pe un loc.

Interviul este programat în perioada 5 — 8 septembrie 2017, rezultatele finale urmând a fi afișate în data de 14 septembrie.

Candidații care doresc să studieze la UMF Târgu Mureș vin din toate părțile lumii, din țări precum Germania, Italia, Ungaria, Austria, Suedia, Finlanda, Norvegia, SUA, Israel, India, dar și din America de Sud sau de pe continentul african.

AGERPRES

Read more »

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI ECONOMICE

By |

Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar 4.000 de lei și 3.600 de euro au fost ridicați în vederea confiscării, în urma perchezițiilor desfășurate de polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 2 august a.c., polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au efectuat 59 de percheziții în județele Mureș, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum și în municipiul București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

La activități au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita și Ilfov, precum și jandarmi.

Din cercetări a reieșit că 3 persoane ar fi înființat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverși agenți economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă și, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat, a impozitelor și taxelor aferente.

După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăți contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral și restituite reprezentanților firmelor reale, fără comisionul perceput de aceștia, care varia între 5-12%.

În urma efectuării perchezițiilor domiciliare au fost identificate și ridicate în vederea confiscării sumele de 4.000 lei și 3.600 de euro. Totodată au fost ridicate și o serie de documente contabile, de natură a sprijini ancheta în vederea stabilirii activității infracționale pe un palier mai larg.

La sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureș au fost conduse, pentru audieri, trei persoane implicate în comiterea infracțiunilor, din județele Iași și Bistrița-Năsăud, respectiv din municipiul București, față de acestea luându-se măsura preventivă a reținerii, pe o durată de 24 de ore.

Read more »