Administraţie nouă pentru un nou început

Vineri, 29 iunie, de la ora 11 în Sala Mare a Casei de Cultură „Pompeiu Hărăşteanu” Luduş s-a desfăşurat şedinţa de constituire a Consiliului Local, validarea primarului ales, alegerea viceprimarului, depunerea jurământului acestora şi constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Au fost prezente în Sală câteva sute de cetăţeni, simpatizanţi ai celor aleşi, conducători de instituţii publice şi oficialităţi ale judeţului printre care Ovidiu Dancu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, Manuel Butilcă, subprefect, consilierii judeţeni Cristian Chirteş, Dinu Socotar şi Florin Urcan.

Validare fără probleme

Şedinţa a fost deschisă de secretara oraşului, Eugenia Giurgea, după care subprefectul Manuel Butilcă a constatat că sunt îndeplinite prevederile Legii 215/2001, privind administraţia publică locală şi Ordinul Prefectului Judeţului Mureş nr. 219/2012. Prima şedinţă a legislativului local a fost condusă de Liviu Botezan, decan de vârstă al Consiliului, aflat la al 6-lea mandat. Comisia de validare a fost propusă de Ioan Bungardi în componenţa: Liviu Botezan, Sorinel Tripon, Cristina Dancu, Cornel Boitoş şi Enyedi Mihai. Comisia a verificat dosarele consilierilor şi a întocmit procesul verbal de validare în care sunt evidenţiaţi cei 17 consilieri locali: Cornel Boitoş, Liviu Botezan, Ioan Bungardi, Cristina Dancu, Gelu Puia, Daniel Şofron, Daniel Totu şi Sorinel Tripon de la USL; Tănasie Bologa, Dorin Grama, Florin Nistor, Ioan Pop, Simion Trifan şi Ciprian Turdean de la Ap MS; Enyedi Mihai, Kiss István şi Pap Andrei de la UDMR.
După ce preşedinta Judecătoriei Luduş, Anamaria Hambeţiu a dat citire sentinţei judecătoreşti, prin care toţi consilierii locali au fost validaţi, aceştia au depus jurământul, după care au fost aprobaţi prin vot în mod individual. De la depunerea jurământului a lipsit consilierul Vasile Trifan, absent motivat, el urmând să depună jurământul la prima şedinţă de CL.

Confirmarea votului din 10 iunie acordat primarului Cristian Moldovan s-a consfinţit prin sentinţa judecătorească prezentată de preşedinta Judecătoriei, Anamaria Hambeţiu. Vizibil emoţionat, noul primar a spus, după ce a mulţumit cetăţenilor din Luduş printre altele: „Această schimbare este una de bun augur pentru luduşenii care merită o echipă nouă la Primărie” şi „Planurile noastre de viitor izvorăsc din nevoile reale ale comunităţii, nu din interesele unui grup privilegiat de prieteni”. Alegerea viceprimarului şi a membrilor din comisii Conform Legii 215/2001, viceprimarul este ales de către consilierii locali. Pentru aceasta, Enyedi Mihai l-a propus pe Kiss István de la UDMR, iar Dorin Grama l-a propus pe Ciprian Turdean de la Ap MS. A fost un vot secret cu buletine, al cărui rezultat, după validare a fost anunţat de Liviu Botezan: 11 voturi „pentru” a primit Kiss István, 5 voturi a primit Turdean. După toate probabilităţile, viceprimarul Kiss István a fost ales cu voturile consilierilor USL şi UDMR.

Pentru că a fost o bună organizare în pregătire, comisiile de specialitate ale CL au fost aprobate rapid şi în unanimitate.
La comisia pentru „Administraţia domeniului public şi privat şi Administraţia publică locală”, propunerea a fost făcută de Daniel Totu şi îi cuprinde pe: Sorinel Tripon, Liviu Botezan, Pap Andrei, Florin Nistor, Ioan Pop. Comisia „Buget, finanţe, contabilitate şi fonduri europene” a fost propusă de Enyedi Mihai: Ioan Bungardi, Daniel Şofron, Dorin Grama.
Comisia „Urbanism, Amenajarea teritoriului şi Protecția mediului”, propunerea făcută de Cornel Boitoş: Gelu Puia, Kiss István, Simion Trifan. Comisia „Învăţământ, cultură, sănătate, sport, agrement, culte şi Protecţie socială”, propunere făcută de Daniel Şofron: Enyedi Mihai, Cristina Dancu, Tănasie Bologa. Gelu Puia a propus în Comisia: „Apărarea drepturilor omului, Juridică, Ordine Publică şi Relaţia cu cetăţenii” pe Cornel Boitoş, Daniel Totu şi Ciprian Turdean.

În final au luat cuvântul consilierii judeţeni, Florin Urcan, Cristian Chirteş şi Dinu Socotar. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ovidiu Dancu a urat succes noii administraţii locale şi a subliniat că „Aşteptările oamenilor trebuie satisfăcute. Administraţia este pentru oameni şi în interesul lor şi nu invers” şi „Astăzi beneficiaţi de sprijinul CL, al CJ, al Prefecturii, al Guvernului şi din toamnă a unui Parlament majoritar USL”. Din partea alegătorilor a vorbit Ioan Armenean, iar salutul clerului a fost rostit de protopopul Iuliu Bacali. Subprefectul Manuel Butilcă a asigurat conducerea oraşului de tot sprijinul în perioada următoare. Este nevoie de aceasta pentru că urmează patru ani grei de muncă.

Ioan A. Borgovan

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.