Agricultura se modernizează. Peste 10 milioane de euro intră în Mureș!

fermaAgricultura, una dintre ramurile economice de tradiţie în judeţul Mureş, are nevoie de investiţii serioase pentru a ţine pasul cu cerinţele actuale! E nevoie de mulți bani și utilaje moderne. O şansă în acest sens o reprezintă Măsura 121, prin care Guvernul ,,donează” bani pentru toți cei interesați în a-și moderniza exploatațiile agricole. Județul Mureș s-a arătat interesat de ,,ofertă” și: la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Mureş s-au depus în acest an 12 proiecte în valoare de peste 10 milioane de euro!
În general, fermierii mureşeni au folosit banii obţinuţi din fonduri europene pentru achiziţionarea unor utilaje agricole moderne şi echipamente aferente necesare efectuării lucrărilor agricole, cum ar fi: combină de recoltare cereale, tractor, încărcător frontal, presă de balotat, freză, cultivator cu discuri, plug reversibil, semănătoare mecanică păioase, tanc de răcire lapte, dozator lapte, heder păioase şi porumb, vidanjă dejecţii.
Dar să le luăm pe rând: 12 proiecte
„La Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Mureş s-au depus în anul 2014, un număr de 12 proiecte pe Măsura 121, în valoare totală de 10.514.410,94 euro”, ne-a informat Daniela Lupei, director Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Mureş (OJFIR Mureş).
Aceste proiecte au fost depuse în prima sesiune de depunere de proiecte finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, care a fost deschisă din 20 mai până la sfârşitul lunii iulie.
În ce sunt investiţi cei 10 milioane de euro, în Mureş?
Răspunsul l-am obţinut tot de la Daniela Lupei: „Investiţiile ce se doresc a se realiza cu ajutorul fondurilor nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în cadrul M121 constau în achiziţia unor utilaje agricole şi a echipamentelor aferente necesare efectuării lucrărilor agricole, cum ar fi: combină de recoltare cereale, tractor, încărcător frontal, presă de balotat, freză, cultivator cu discuri, plug reversibil, semănătoare mecanică păioase, tanc de răcire lapte, dozator lapte, heder păioase şi porumb, vidanjă dejecţii etc.”.
La nivel naţional, proiectele depuse în cadrul acestei măsuri de finanţare vizează, printre altele, înfiinţarea plantaţiilor de coacăz, afin, cătină albă, nuc, pomi fructiferi (cireşi, aluni etc.), ferme sau sere de legume, înfiinţarea sau modernizarea fermelor de bovine, suine, caprine, avicole, achiziţionare de utilaje şi echipamente etc.
„Putem spune că prima sesiune din anul 2014 a funcţionat corect şi a permis solicitarea a peste 100 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea exploataţiilor agricole, în mod special, a fermelor agricole familiale. De asemenea, această sesiune a reprezentat un moment important în procesul de facilitare a accesării fondurilor europene, prin introducerea unui nou sistem de solicitare a fondurilor europene, prin depunerea on-line a proiectelor. Răspunsul potenţialilor beneficiari la această metodă pentru depunerea proiectelor a fost pozitiv”, a precizat Directorul General Adjunct al AFIR, Nicolae POPA.
Un exemplu concret de exploatație agricolă modernizată
La nivelul judeţului Mureş, un exemplu de expoataţie agricolă modernizată prin intermediul Măsurii 121 este SC CERAGRIM SRL, care a implementat cu succes proiectul „Modernizare fermă de bovine şi achiziţie utilaje agricole SC Ceragrim SRL”. „Obiectivul proiectului a fost acela de modernizare a celor două ferme de bovine deţinute, respectiv ferma de bovine Grebenişu de Cîmpie şi ferma de bovine Ormeniş şi achiziţia de utilaje şi echipamente pentru sectorul vegetal. La nivelul fermelor s-au realizat lucrări de modernizare a adăposturilor existente în vederea trecerii la sistemul de creştere a bovinelor în stabulaţie liberă. S-a construit un adăpost nou pentru vaci de lapte dotat cu sală de muls, achiziţia echipamentelor, utilajelor şi dotărilor pentru adăposturi. S-a modernizat modul de gestionare a dejecţiilor la nivelul fermei în scopul adaptării la standardele de mediu şi standardelor privind protecţia împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole”, a precizat Daniela Lupei, directorul OJFIR Mureş.
Județul Mureș, un adevărat potențial agricol
Accesarea fondurilor europene nu poate fi decât benefică pentru fermierii mureşeni, având în vedere că „judeţul Mureş dispune de cel mai mare potenţial agricol din Regiunea Centru. Solurile se încadrează în clasa de fertilitate medie şi în mai mică măsură în clasa de fertilitate ridicată, iar condiţiile de climă permit cultivarea majorităţii cerealelor, furajelor, legumelor şi plantelor tehnice. Terenurile arabile sunt localizate cu precădere în Câmpia Transilvaniei, luncile Mureşului şi Târnavelor”, se arată în Planul de dezvoltare al judeţului Mureş pentru perioada 2014 – 2020, emis de Consiliul Judeţean Mureş.
În plus, agricultura poate fi şansa ridicării sociale a locuitorilor din mediul rural, având în vedee că la sate există mult mai mulţi şomeri decât la oraş: „analiza comparativă a evoluţiei ratei medii la şomajului în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani în luna decembrie 2012, arată că ponderea şomerilor în mediul rural era de 6,01% faţă de 2,57 %, cât a înregistrat în mediul urban”, conform informaţiilor emise de Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş.
Mai mult, eficientizarea activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor agricole, dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinere a activităţilor de prelucrare a produselor agricole este unul dintre obiectivele prioritare ale Strategiei de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014 – 2020 (componentă a Planului de dezvoltare al judeţului Mureş) a CJ Mureş.
Tolba cu proiecte și reglementări pentru fermieri
În acest sens, se încearcă şi crearea unui cadru legislativ şi favorabil pentru fermieri: ,,Viitoarea Politică Agrară Comună (PAC) continuă obiectivele generale ale PAC din
actuala perioadă, dar vin şi obiective noi, inovatoare, concretizate în menţinerea schemei de plată unică pe suprafaţă până în 2020 (subvenţia pe hectar va creşte progresiv până în 2019);
sprijin pentru o agricultură „verde” şi pentru o agricultură ecologică (menţinerea păşunilor permanente, diversificarea culturilor în fermă şi menţinerea unor zone de interes ecologic. Ex: perdele de protecţie forestieră); sprijin pentru tinerii fermieri (tânăr de până la 40 de ani, care îşi începe activitatea în domeniul agricol va putea beneficia de ajutor financiar nerambursabil de până la 70.000 euro pentru instalarea în fermă/deschiderea unei afaceri în agricultură, formare profesională şi servicii de consultanţă); sprijin pentru micii fermieri – conform unei proceduri simplificate, micii fermieri vor putea beneficia de o subvenţie anuală fixă cuprinsă între 500
şi 1.250 euro; plată directă suplimentară de până la 5% din pachetul financiar naţional
pentru zone rurale defavorizate/zone care se confruntă cu constrângeri naturale”, se arată în ,,Politica Agricolă Comună după 2013”, material prezentat de Directorul General APIA, domnul Dorel Gheorghe Benu în cadrul Seminarului de Instruire şi Informare a Fermierilor şi Autorităţilor Locale privind Implementare a Proiectelor pe Fonduri Europene 2014/2020 – Dezvoltare rurală”, desfăşurat la Reghin, la data de 13 iulie 2013.
Cum arată măsura 121 la nivel național
La nivel naţional, în sesiunea pentru finanţarea investiţiilor de modernizare a exploataţiilor agricole prin Măsura 121 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit 580 de cereri de finanţare în valoare totală nerambursabilă de peste 106,8 milioane de euro. Dintre cele 580 de proiecte, 211 reprezintă investiţiile pentru fermele de familie, având o valoare nerambursabilă de 9,2 milioane de euro. Celelalte 369 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de peste 97,5 milioane de euro, sunt reprezentate de investiţiile în modernizarea exploataţiilor agricole. Plafonul minim pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 euro şi poate ajunge la două milioane de euro pentru ferme individuale şi la 4 milioane de euro pentru proiecte depuse de forme asociative. Sprijinul nerambursabil poate varia între 40% şi 70%.
Cele mai multe cereri de finanţare au fost depuse în judeţele care fac parte din Regiunea 2 Sud Est, deşi aceste judeţe beneficiază de soluri mai puţin fertile decât judeţul Mureş. Astfel, 165 de proiecte aferente Măsurii 121, cu o valoare totală nerambursabilă de 31,2 milioane de euro au fost depuse on-line sau la sediile Oficiilor Judeţene ale AFIR din judeţele: Constanţa, Tulcea, Galaţi, Vrancea, Brăila şi Buzău, se arată într-un comunicat de presă emis de AFIR.
Titi DÃLÃLÃU

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.