Aleşii judeţeni, întrerupţi din campanie

cons_judÎnainte cu câteva zile de primul tur al alegerilor prezidenţiale, aleşii judeţeni iau o pauză de câteva ore de la campania electorală. Consiliul Judeţean se întâlneşte în şedinţă ordinară în această săptămână pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre ce vizează implementarea şi continuarea altor proiecte derulate de autoritatea judeţeană.
Alt consilier PP-DD
La sfârşitul lunii mai, Partidul Poporului-Dan Diaconescu (PP-DD), Organizaţia Judeţeană Mureş, prin adresa nr.63/5.05.2014 a solicitat constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al lui Ion Stoica în cadrul Consiliului
Judeţean Mureş, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales la alegerile locale din 10 iunie 2012. Ceea ce s-a şi întâmplat în şedinţa din 27 mai, când aleşii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al fostului lider al PP-DD în judeţul Mureş.
După cinci luni, organizaţia judeţeană a PP-DD trimite o adresă Consiliului Judeţean prin care mandatul vacant va fi preluat de către Anghel Chiorean, supleant pe lista candidaţilor de consilieri judeţeni din partea Partidului Poporului-Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Mureş, la alegerile locale din iunie 2012.
În şedinţa din 30 octombrie, aleşii judeţeni sunt chemaţi să valideze mandatul acestuia. Anghel Chiorean va face parte din Comisia pentru agricultură şi mediu.
Spaţii pentru UMF
Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Tîrgu-Mureş va primi, dacă proiectul de hotărâre trece la vot, spre folosinţă gratuită mai multe spaţii din imobilul unde funcţionează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Astfel, pe o perioadă de 5 ani, amfiteatrele I, II, III şi vestiarul aferent acestora, situate la etajul I al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş, vor fi date în folosinţa Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş, pentru activităţi didactice. Conducerea UMF şi-a asumat că va suporta din bugetul propriu dotarea spaţiilor precum şi cheltuielile de întreţinere şi funcţionare.
Potrivit articolului doi al proiectului de hotărâre, Amfiteatrul I va fi folosit în comun de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş, pe baza unui protocol încheiat între cele două instituţii. Predarea – preluarea spaţiilor va avea loc în termen de 15 zile de la aprobarea hotărârii.
Execuţia bugetară pare bună
Aleşii judeţeni vor avea de aprobat şi execuţia bugetului Consiliului Judeţean pe primele trei trimestre. Potrivit raportului întocmit de către Direcţia Economică, veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 277.114.500 de lei pentru anul 2014, din care 200.762.410 de lei pentru primele trei trimestre. Încasările realizate au fost de 204.366.002 lei, reprezentând 101,79% din planificarea trimestrială. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate într-o proporție de 94,02% față de prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 162,96%, în special datorită încasării de subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate în anii anteriori și pentru refinanțări.
Tot legat de venituri este şi proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la H.C.J. Mureş nr.126/2014 privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2015.
Astfel, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică va organiza cursuri de arte plastice – iconografie, contra sumei de 540,00 lei/an, de foto model – bune maniere – manechine pentru 500,00 lei/an, de recreere – dans popular adulţi la 450,00 lei/an, precum şi workshop-uri de dans la 100,00 lei pentru două zile. ,,Solicitarea instituţiei de aprobare a taxelor pentru noile cursuri este motivată de cererea susţinută a elevilor şi interesul manifestat pentru aceste cursuri. De asemenea, aceste cursuri dau un plus de imagine şi calitate activităţilor, spectacolelor şi festivalurilor instituţiei, transmit tradiţia şi istoria culturii locale din generaţie în generaţie”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.
Un alt proiect de hotărâre aflat pe Ordinea de zi a şedinţei este cel referitor la aprobarea unui împrumut de 20 de milioane de lei pentru asigurarea cofinanţării pentru proiectul european ,,Parc pentru sporturi cu motor”. După ce alte 20 de milioane atrase dintr-un alt credit pentru parc au fost alocaţi susţinerii unor alte proiecte, aleşii judeţeni sunt chemaţi acum să voteze pentru asigurarea sumei ce îi revine Consiliului Judeţean în acest proiect ce stagnează după ce contractul cu executantul lucrării a fost reziliat.
Aleşii judeţeni vor avea de aprobat şi programul de interes public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului”, un program rezultat al colaborării cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş. Anul acesta, programului îi este alocată suma de 54.000 lei, iar anul viitor suma de 305.000 de lei.
Ligia VORO

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.