ANUNȚ URIAȘ pentru TOȚI FERMIERII: A scăzut TVA pentru LIVRAREA SEMINȚELOR ȘI ÎNGRĂȘĂMINTELOR!

Producătorii agricoli apelează de cele mai multe ori la diversele facilități acordate de stat pentru a reduce costurile generate de activitatea agricolă și de a crește capacitatea de producție, respectiv profiturile pe care le obțin din prestarea serviciilor agricole. În sectorul agricol, un sector foarte dinamic și deja cu riscuri suficient de crescute, reglementările fiscale nu ar trebui sa fie o povară pentru operatorii agricoli și astfel se observa că în ultimii ani, tot mai mult, s-a acordat o atenție sporită obligațiilor fiscale ce revin jucătorilor din agricultură încercându-se ”reducerea” poverii fiscale.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017, în Codul fiscal a fost introdus un regim special de taxare din perspectiva TVA pentru agricultori. Astfel, orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau întreprindere familială din România poate aplica un regim special pentru următoarele activități:

  • activități de producție agricolă;
  • activități de producție a produselor agricole, inclusiv activități de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale;
  • servicii agricole prestate prin utilizarea muncii manuale proprii sau a echipamentelor specifice.

Activitățile de producție agricolă includ activități precum: agricultura în general, inclusiv viticultura, creșterea pomilor fructiferi, a legumelor și florilor/plantelor ornamentale, producția de semințe, ciuperci, creșterea animalelor, silvicultura și pescuitul.

Regimul special pentru agricultori acordă o cotă forfetară de compensare planificată pe perioada a trei ani, după cum urmează:

  • în procent de 1% pentru anul 2017;
  • în procent de 4% pentru anul 2018;
  • în procent de 8% pentru anul 2019.

Aplicarea regimului special scutește agricultorul de colectarea TVA pentru livrarea de produse agricole și pentru serviciile agricole prestate, de a ține evidențele specifice plătitorilor de TVA, de a depune decontul de TVA sau de la orice obligații ar avea persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Potrivit Codului fiscal, agricultorii pot opta pentru regimul special de taxare sau pentru cel normal, iar în vederea aplicării regimului special au obligația de a notifica autoritățile fiscale.

Cum se aplică practic acest aspect.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.