Apartamentele A.N.L. Reghin, de vânzare

Având în vedere faptul că o parte dintre titularii contractelor de închiriere ale locuințelor A.N.L. de pe raza municipiului Reghin și-au manifestat intenția de a cumpăra apartamentele în care locuiesc, autoritatea publică locală, în virtutea prerogativelor sale legale, a elaborat și a supus spre dezbatere publică ,,Regulamentul de vânzare a locuințelor A.N.L. din municipiul Reghin”.

Pe raza municipiului Reghin se află trei blocuri A.N.L., fiecare având câte 18 apartamente cu două camere, acestea fiind administrate în prezent de către municipiul Reghin.

Potrivit prevederilor legii nr.152/1998 locuințele pentru tineri destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către același titular, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului.

Regulamentul de vânzare are ca scop stabilirea cadrului general, a principiilor și a procedurii privind vânzarea locuințelor construite prin A.N.L., aflate în proprietatea Statului Român.

Din procedura de valorificare a locuințelor construite prin A.N.L. aflăm că solicitanții trebuie să îndeplinească la data formulării cererii de cumpărare următoarele condiții obligatorii: titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia nu dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, un teren atribuit conform prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, venitul mediu brut pe membru de familie, la data vânzării, al titularului contractului de închiriere să nu depășească cu 100% salariul mediu brut pe economie, solicitantul să nu figureze cu debite la plata cheltuielilor de întreținere și la chirie.

Vânzarea locuințelor se poate face prin trei modalități: cu achitarea integrală a prețului final, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului; cu achitarea integrală a prețului final din surse proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, cu plata în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară; în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.

Prețul de vânzare a locuințelor se determină după o formulă stabilită de lege și se compune din valoarea de vânzare a locuinței la care se adaugă un comision de 1% din aceasta. Se ia în calcul suprafața construită efectiv, cota parte indiviză, amortizarea.

În cazul achiziționării locuinței cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, plata avansului de minimum 15%, precum și a comisionului de 1%, ratele lunare se pot achita astfel: în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul mediu brut pe economie cu cel puțin 80%, dar nu mai mult de 100%; în maximum 20 de ani, în cazul în care depășește cu cel puțin 50%; în maximum 25 de ani când nu depășește cu 50% salariul brut pe economie.
Depunerea cererilor și a actelor necesare achiziționării locuințelor se face la Centrul de Informare a Cetățeanului, urmând ca acestea să fie repartizate către Comisia de evaluare și vânzare a locuințelor A.N.L.

Așadar, propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la Centrul de Informare a Cetățeanului din cadrul Primăriei Reghin, se pot transmite la adresa de email: office@primariareghin.ro sau prin fax la numărul 0265/512542, până în data de 10.05.2017.

Imola Grama

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Un comentariu

  1. As dori sa cumpar un apartament A.N.L

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.