Azomureş, în bune relaţii cu locuitorii din Târgu-Mureş

DSC_0284Hotel Privo a fost gazda unei conferinţe de presă în cadrul căreia conducerea Combinatului Azomureş din Târgu-Mureş a prezentat miercuri, 3 septembrie, stadiul în care se află investiţiile de peste 200 de milioane de Euro. Investiţiile sunt preconizate pentru perioada 2012-2015, perioadă la sfârşitul căreia activitatea celui mai important producător de îngrăşăminte agricole din România va fi în concordanţă deplină cu prevederile europene privind protecţia mediului.
La conferinţă au participat în calitate de invitaţi, Ciprian Dobre – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Nagy Zsigmond – subprefectul judeţului Mureş, Dragoş Bardoşi – director de Cancelarie al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Peti Andras – viceprimar al municipiului Târgu-Mureş, Dănuţ Ştefănescu – directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, Ioana Roman, Olimpiu Sabău Pop şi Bakos Levente – consilieri locali.

1,3 mil tone de îngrăşăminte pe an

Prezentarea stadiului la care au ajuns cu lucrările de modernizare a Combinatului a fost începută de Mihai Aniţei, directorul general al Combinatului Azomureş. Înfiinţat în 1962 sub denumirea de Combinatul de îngrăşăminte azotoase Tîrgu Mureş, după 1990 , Azomureş a traversat mai multe perioade de restructurare, iar în 1998 s-a privatizat. Din anul 2012, Azomureş este în proprietatea companiei elveţiene Ameropa AG. Astfel combinatul şi-a schimbat strategia pentru următorii ani în sensul retehnologizării echipamentelor de producere a îngrăşămintelor şi creşterii cotei de livrări pentru piaţa internă.
De-a lungul istoriei sale, combinatul Azomureş s-a impus pe piaţa de profil şi a devenit unul dintre importanţii furnizori de îngrăşăminte pentru agricultură la nivel naţional şi mondial. Trecând în revistă activitatea continuă de 52 de ani a celui mai important combinat de îngrăşăminte chimice din România, Mihai Aniţei a menţionat că pe platforma combinatului lucrează 2700 de oameni, numărul lor ajungând în această perioadă a lucrărilor de modernizare până la 4000. Dacă înainte de investiţiile de modernizare producţia combinatului era de 1,3 mil. tone de îngrăşăminte pe an, la finalizarea lucrărilor în valoare de 220 mil. Euro investiţi, producţia va creşte la 1,5t pe an. Ţinta propusă pentru livrările interne în 2014 este în creştere şi din considerentul că fertilizanţii produşi la Azomureş au avut rezultate foarte bune în aplicările pe solurile din România. „Când am preluat noi Azomureşul, 83% din producţie se ducea la export. Aşa a fost Azomureş creat logistic şi din diferite conjuncturi aşa s-a şi întâmplat. Noi cumva am inversat acest procent şi vrem să ajungem pe undeva la 70% pentru piaţa internă”, a arătat directorul general al combinatului Azomureş.

Incadrarea în normele de mediu

Mihai Aniţei a subliniat importanţa investiţiilor prevăzute să fie finalizate în următorii doi ani. Autorizaţia Integrată de Mediu emisă în primăvara anului 2012 de Agenţia de Protecţie a Mediului prevedea realizarea unui plan de investiţii în valoare de aproximativ 200 de milioane de Euro pentru încadrarea activităţii de pe platformă în normele de mediu ce se vor aplica din ianuarie 2016. Acţionarii Azomureş au decis încă din 2012 suplimentarea acestui buget cu 170 de milioane de Euro pentru modernizarea unor instalaţii în vederea creşterii capacităţilor de producţie şi a calităţii produselor.
„Acum doi ani am promis că vom face investiţii în Azomureş. Principala noastră preocupare este de mediu, dar ne interesează şi creşterea capacităţii şi o mai mare eficienţă,” a spus directorul general exprimându-şi optimismul privind evoluţia investiţiilor spre soluţionarea problemelor de mediu. „Mai avem timp până la sfârşitul anului 2015, astfel încât Azomureş să fie o industrie care trăieşte în bune relaţii cu locuitorii din Târgu-Mureş”.

Obiectivele modernizării Instalaţiilor Amoniac III-IV

În continuarea prezentării a luat cuvântul cel care din ianuarie 2013 este directorul Departamentului Investiţii, Vasile Stan. Obiectivele modernizării instalaţiilor de amoniac III-IV prevăd îndeplinirea tuturor cerinţelor de mediu referitoare la instalaţiile de amioniac prevăzute în Autorizaţia Integrată de Mediu şi documentele BAT (Best Available Technology), inclusiv eliminarea emisiilor de amoniac de la striperul cu abur de presiune joasă, reducerea consumului energetic cu 13% prin reducerea consumului specific de gaz metan, ştiind că 85% din costul de producţie reprezintă gazul metan, şi exportul de abur de presiune medie.
Deasemenea se urmăreşte scăderea cantităţii de bioxid de carbon emisă în atmosferă, raportat la tona de amoniac produs.
Contractul de modernizare la instalaţiile Amoniac III-IV în valoare de 86 milioane euro, a fost semnat cu societatea elveţiană CASALE în februarie 2014, precedat fiind de un contract de inginerie de bază în valoare de 6 milioane euro, început în 2012 şi finalizat în 2013.
Lucrările efective au început odată cu revizia anuală 2014 şi sunt preconizate a fi finalizate în septembrie 2015 (instalaţia Amoniac III) şi iunie 2016 (instalaţia Amoniac IV), fără a fi afectat planul de conformare impus de APM Mureş. „Unul din obiective este mărirea capacităţii de producţie a fiecărei instalaţii de la 900 de tone/zi în prezent, la 1.050 de tone/zi”, a subliniat Vasile Stan.
Modernizarea sistemului de comandă şi control automat al procesului şi al opririlor de urgenţă prin introducerea DCS (Sistemul de Comandă şi Control Distribuit) şi ESD (sistemul de oprire de urgenţă).
În ceea ce priveşte contractul de modernizare a instalaţiei Uree, în valoare de 78 milioane euro, a fost semnat cu firma cehă CHEMOPROJECT, sub licenţă STAMICARBON Olanda, în 23 iulie 2013, iar noile facilităţi sunt planificate a fi puse în funcţiune înainte de 31 decembrie 2015. „Obiectivele acestei modernizări sunt îndeplinirea în primul rând a tuturor cerinţelor de mediu prevăzute în Autorizaţia Integrată de Mediu, reducerea emisiilor de amoniac şi pulbere cu circa 50-60%”, a punctat Vasile Stan.

Cameră de control centralizată
Un alt punct important în programul de investiţii este reprezentat de construirea unei camere de control centralizate pentru instalaţiile Amoniac şi Uree, proiect în valoare de 1,8 milioane euro. „Pentru a conduce toate aceste procese, inclusiv cele două fabrici de Amoniac, Uree şi Ulterior de melamină, Azomureş lucrează la construirea unei noi camere de comandă”, a explicat Vasile Stan.

Avize necesare pentru modernizarea instalaţiilor Amoniac III-IV
– certificat de urbanism
– aviz salubritate
– aviz Direcţia de Sănătate Publică
– acord de Mediu: au fost parcurse toate etapele procedurale, inclusiv revizuirea Raportului de Securitate , elaborarea şi dezbaterea publică a Raportului de Impact, precum şi şedinţa tehnică de anliză a concluziilor acestui raport
– în luna august Primăria Tîrgu Mureş a emis autorizaţie de construire

Lucrări OSBL-ARP

În vederea realizării obiectivelor proiectului de Modernizare Instalaţii Amoniac III-IV se impune executarea de către Azomureş a unor lucrări grupate generic ca OSBL-ARP, dintre care: modernizarea compresoarelor de aer de la Instalaţiile de ammoniac prin implementarea unui sistem de etanşări elastice numit „abradable seals”. Modernizarea compresoarelor se realizează împreună cu societatea belgiană Maintenance Partners, în baza unui contract în valoare de 3 milioane de Euro. Lucrările sunt finalizate în 2013 de când compresoarele de aer funcţionează cu un consum de abur scăzut cu 15%. În continuare se impune achiziţionarea de analizoare de gaz în vederea înlocuirii celor existente, uzate moral, cu un sistem online, continuu şi eficient de prelevare şi analiză din întregul flux tehnologic de producere a amoniacului, având ca beneficiu eficientizarea mai bună a procesului tehnologic. Proiectul se realizează cu firma SPOTING Sa şi este în valoare de 450 de mil Euro.
Următorul obiectiv reprezintă instalarea unui sistem de monitorizare a parametrilor la toate cele opt compresoare ale instalaţiilor de amoniac. Lucrarea este în curs de execuţie şi se realizează cu societatea SKF EUROTRADE Suedia., în baza unei contract în valoare de 600 de mii de Euro. Beneficiile sistemului de monitorizare nou instalat vor include posibilitatea urmăririi continue în funcţionare a tuturor compresoarelor, depistarea din timp a problemelor şi evitarea căderilor accidentale, a mai spus directorul Departamentului Investiţii, Vasile Stan.
În încheierea prezentării directorul de investiţii a menţionat că „Azomureş a achiziţionat din Statele Unite ale Americii două utilaje noi destinate înlocuirii a două schimbătoare de căldură uzate fizic.Unul din utilaje se montează în cadrul reviziei tehnice din 2014 la instalaţia AMONIAC IV. Valoarea utilajelor şi a lucrărilor aferente este de 500 de mii de Euro”, a conchis Vasile Stan.

Obiectivele modernizării Instalaţiei Uree sunt:
– îndeplinirea tuturor cerinţelor de mediu prevăzute în Autorizaţia Integrată de Mediu şi documentele BAT referitoare la Instalaţia Uree
– reducerea emisiilor de amoniac şi pulberi cu circa 50-60 la sută
– înlocuirea tehnologiei convenţionale cu recirculare totală cu tehnologia bazată stripare cu bioxid de carbon
– modernizarea sistemului de comandă şi control automat al procesului şi al opririlor
– creşterea capacităţii de producţie de la 900 tonepe zi la 1425 tone pe zi
– construirea unei Unităţi noi de Granulare uree şi înlocuirea tehnologiei actuale de granulare

Lucrări grupate generic OSBL-URP

În vederea realizării obiectivelor proiectului Modernizare a Instalaţiei Uree, se impune executarea de către Azomureş a unor lucrări grupate generic OSBL-URP, care presupune:
– realizarea unei instalaţii de ambalare uree în saci mari, prevăzută să asigure o capacitate minimă de ambalare de 80 de tone/h uree în saci de 500, 600 şi 1000 de kg, în valoare totală de 530 de mii de lei.
– modernizarea staţiei electrice 24 şi construirea unei staţii electrice noi 24B, prevăzută să asigure alimentarea echipamentelor din Instalaţia Uree după modernizare, în valoarea totală de 2 milioane de Euro.
– instalarea unui sistem de monitorizare continuă a emisiilor la coşul de evacuare din noua Instalaţie de Granulare Uree, în valoare totală de 340 de mii Euro.
Modernizarea turnurilor de granulare

În continuarea prezentării investiţiilor de pe platforma Combinatului Azomureş, Aurel Botezan, director tehnic, a oferit informaţii despre modernizarea turnurilor de granulare la instalaţiile Azotat de Amoniu I + II şi III. Printre obiectivele modernizării a menţionat încadrarea emisiilor în limitele impuse de legislaţia de mediu în vigoare din ianuarie 2016
printr-o lucrare estimată la 6 milioane de Euro, în urma contractului în valoare de 2 mil de Euro încheiat cu firma LAVALIN din Belgia pentru echipamente „cheie” şi proiectarea instalaţiei, termen de finalizare fiind septembrie anul viitor.
„Obiectivul modernizării turnurilor de granulare de la instalaţiile Azotat de amoniu I + II şi III este încadrarea emisiilor în limitele impuse de legislaţia de mediu în vigoare din ianuarie 2016”, a arătat Aurel Botezan.
Totodată, directorul tehnic al combinatului Azomureş a anunţat că modernizarea turnului de granulare îngrăşăminte de la secţia NPK are ca obiectiv încadrarea emisiilor în limitele impuse de legislaţia de mediu în vigoare în ianuarie 2016 şi eficientizarea procesului de amestecare în topitură şi reducerea emisiilor de praf evacuat de la faza de granulare. „Valoarea estimată a lucrărilor este de 550 de mii de Euro, cu echipamente furnizate de SOLEX THERMAL Inc. din Canada şi având ca termen de finalizare noiembrie 2015”, a menţionat Aurel Botezan.

Reducerea emisiilor de la secţia NPK

– reducerea emisiilor vizează partea umedă a procesului tehnologic , până la încadrarea emisiilor în limitele impuse de legislaţia de mediu în vigoare
– soluţia tehnică este de separarea emisiilor în filtre tip lumânare
– valoarea estimată a lucrărilor este de 2,5 mil de Euro
– Termen de finalizare noiembrie 2015

Modernizarea sistemului de evacuare ape uzate

Proiectul de investiţii al combinatului Azomureş conţine şi modernizarea sistemului de evacuare ape uzate în valoare de 10 milioane euro, realizat până în decembrie 2015, de firma Nijhuis Water Technologies din Olanda. Printre obiectivele modernizării figurează reducerea concentraţiei de azot total din apele uzate în scopul îndeplinirii legislaţiei în vigoare şi a Autorizaţiei Integrate de Mediu, norme aplicabile din 2016. Nu în ultimul rând investiţiile platformei Azomureş se referă şi la creşterea eficienţei energetice. Reducerea puterii electrice absorbite din sistem la 2MW. Cantitatea de energie economisită 14.000Mwh/an. Valoarea proiectului se ridică la 1,6 mil de Euro, valoarea eligibilă fiind de 1 mil. de Euro. Furnizor de echipamente Siemens Cluj, executant lucrări montaj: TIAB SA, iar termenul de finalizare a lucrărilor este 31 iulie 2015.

În încheierea prezentării conducerea Combinatului a răspuns la întrebările jurnaliştilor, asigurându-i că după finalizarea investiţiilor, deşi va creşte producţia de îngrăşământ agricol, va scădea atât poluarea fonică, poluare cauzată de opririle-pornirile neprogramate ale instalaţiilor, cât şi poluarea atmosferei cu bioxid de carbon.

Erika MĂRGINEAN

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.