Banii de la guvern împărţiţi în mod egal între administraţiile locale din judeţul Mureş

În debutul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș ce a avut loc astăzi președintele Péter Ferenc a anunțat componența comisiei de analiză a activității de la R.A Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș. Astfel, comisia va fi condusă de vicepreședintele CJ Mureș, Alexandru Câmpean, și va fi formată din consilierii județeni: Aszalos Gavril, Ervin Molnar și Kozma Monika, precum și din funcționarii din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului: Alin Mărginean, director executiv Direcția Economică, Monica Dohotariu, consilier Compartimentul Patrimoniu și Servicii Publice, Petru Dan Danciu, auditor, Elena Popa, șef serviciu Resurse Umane, Kakasi Andras, consilier juridic și Carmen Pătran, șef serviciu Investiții. Potrivit Dispoziției președintelui privind înființarea comisiei aceasta va verifica toate aspectele ce țin de activitățile principale ale Regiei, stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare. De asemenea, vor face obiectul verificărilor orice aspecte aflate în legătură directă sau indirectă cu finanțarea publică acordată de CJ Mureș, patrimoniul încredințat spre administrare precum și orice acte și fapte juridice în legătură cu obligațiile și/sau măsurile impuse Regiei prin acte de audit/control/verificare stabilite de autoritățile competente. Comisia își va desfășura activitatea până la data de 28 februarie 2017, constatările, concluziile și propunerile concrete ale comisiei urmând a fi cuprinse într-un raport.

Consilierii județeni au aprobat în ședința extraordinară de astăzi rectificarea bugetului județului Mureș cu suma de 7.024.000 milioane de lei, din care 6.215.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrare şi 809.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit. Pentru judeţul Mureş s-au alocat, prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2016, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate în volum de 6.830.000 lei. În baza aceluiași act normativ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş a primit suma de 3.077.000 lei pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap. În urma analizei execuţiei pe 11 luni ale acestui an se propun unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar în baza solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile subordonate, Spitalul Clinic Județean Mureș. Astfel, printre altele, Spitalului Clinic Județean Mureș i s-a realocat suma de 800.000 lei pentru achitarea parțială a plăților restante, în timp ce Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni 400.000 lei pentru achitarea arieratelor și plăți restante.

Suma totală repartizată pe unităţi administrativ teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2016, este de 3.799.000 lei, din care 3.361.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și 438.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit. Fiecare din cele 102 administrativ-teritoriale din județul Mureș au primit sume cuprinse între 37.000 și 42.000 de lei. Lista cu sumele defalcate pe fiecare unitate administrativ-teritorială poate fi consultată aici:

http://www.cjmures.ro/proiecte_2016_12_12.htm

 

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.