Banii pentru sport se mută în instanţă

catalin heghesAsociaţia pentru Minţi Pertinente – AMPER s-a adresat în 10 septembrie instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea hotărârilor de Consiliu Local prin care Asociația Fotbal Club ASA Tîrgu-Mureș, Baschet Club Mureș, City’us, Club Sportiv Universitar (CSU) și Sport Club Mureșul li s-ar fi alocat aproape 16 milioane de lei. Reprezentanţii AMPER au arătat în cererea de chemare în judecată faptul că la adoptarea în regim de urgenţă a hotărârilor în şedinţa din 29 mai nu s-au respectat prevederile legale.

Punctual

Într-o cvasi-obscuritate, Asociaţia pentru Minţi Pertinente a înaintat la Tribunalul Mureş o cerere de chemare în judecată a Consiliului Local Tîrgu-Mureş şi a municipiului Tîrgu-Mureş.

,,Demersul inițial a fost demarat în luna iunie a acestui an, după ce am constatat adoptarea a cinci hotărâri de Consiliu Local care direcționau aproximativ 12 milioane de lei din buget către cinci cluburi sportive. Acele hotărâri au fost adoptate în regim de urgență, în ciuda evidentei lipse de temei legal, cu o totală lipsă de transparență decizională, încălcându-se, printre altele, inclusiv regulamentul de funcționare al CL. Am formulat o plângere prealabilă în acest sens, în care am detaliat toate neregulile aferente adoptării acestor hotărâri și am înaintat-o Consiliului Local. Am primit în schimb un răspuns de la Primărie, cum că totul a fost legal. Am notificat apoi și Instituția Prefectului, care ne-a răspuns că va analiza sesizarea, iar de mai bine de o lună tot așteptăm concluziile, care încă n-au venit. Prin urmare, nu ne-a rămas decât această variantă de a apela la instanța de contencios administrativ a Tribunalului Mureș, la care ne-am adresat cu o cerere de chemare în judecată prin care cerem ca o instanță independentă să anuleze acele hotărâri pe care în continuare le considerăm adoptate nerespectându-se legislația în vigoare”, a declarat, pentru săptămânalul Punctul, Cătălin Hegheş, directorul executiv al Asociaţiei.

De asemenea, AMPER a solicitat anularea răspunsului nr. 25880 din 10 iulie, a Consiliului Local Tîrgu-Mureş, acesta fiind considerat un refuz nejustificat.

În cererea de chemare în judecată se arată, referitor la răspunsul Primăriei, faptul că autoritatea locală executivă a motivat imposibilitatea de a revoca hotărârile de Consiliu deoarece acestea au intrat în circuitul civil. Reprezentanţii AMPER arată însă că una dintre caracteristicile actelor administrative este tocmai revocabilitatea acestora. Concluzionând, reclamanta arată în cuprinsul cererii de chemare în judecată că răspunsul Primăriei nu este, de fapt, un răspuns pentru că semnatarii nu s-au referit la motivele de nelegalitate invocate în plângerea prealabilă înaintată de AMPER, la problema transparenţei decizionale sau nu au justificat caracterul urgenţei în adoptarea hotărârilor.

Alte motive

În cererea de chemare în judecată, se arată printre altele că: Hotărârile atacate se referă la un număr de cinci asociații sportive care sunt favorizate şi primesc bani din bugetul local, deşi şi alte asociaţii sportive ar fi îndreptăţite să le fie alocate fonduri din bugetul local. De asemenea, hotărârile adoptate în regim de urgenţă nu se încadrează în excepţiile prevăzute de Legea nr. 52 din 2003 şi nici în cele cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Consiliului Local. Dacă ne oprim doar asupra ultimei hotărâri, chiar a Consiliului Local Tîrgu-Mureş, la articolul 40, alineatul 3, se prevede: ,,În regim de urgenţă se vor înscrie proiecte de hotărâri a căror urgenţă se motivează prin Expuneri de motive, discutându-se numai cu titlu de excepţie probleme de patrimoniu şi de urbanism ale căror amânare nu este posibilă datorită unor termene impuse ori necesitatea promovării spre aprobare a unor proiecte cu finanţare extrabugetară”. Proiectele de hotărâri au omis să cuprindă însă, în expunerile de motive, argumentele ce justificau urgenţa în dezbatere şi adoptare. Tradusă altfel, situaţia juridică respectivă, urgenţa în adoptarea acelor hotărâri nu a fost nicidecum justificată.
Apoi, reprezentanţii AMPER au arătat că cele cinci asociaţii sportive ar fi trebuit excluse de la procedura de selecţie deoarece nu au dovedit că vor contribui cu cel puţin 50% din valoarea totală a proiectului.

Tot nelegală este considerată și…

… clauza cuprinsă în contractele de asociere care se referă la durata contractelor de asociere. „Prevedere ce contravine dispozițiilor exprese din Legea nr. 350/2005, respectiv încălcarea principiului de la art. 4 – privitor la anualitatea încheierii contractelor de asociere și excluderea cumulului. Potrivit art. 5 din același act normativ, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie. Dacă contractul este încheiat pe perioadă nedeterminată cum mai este respectată condiția atribuirii exclusiv pe baza selecției publice de proiecte?”.

Tot în cererea de chemare în judecată se mai arată că acele contracte de asociere nici nu ar fi putut fi încheiate cu o parte dintre cele cinci cluburi deoarece au înregistrat deficit la sfârşitul anului financiar precedent şi acest fapt ar fi reprezentat un criteriu de neeligibilitate.

Un ultim motiv prin care este justificată înaintarea cererii de chemare în judecată este plata jucătorilor profesionişti din aceste sume, ceea ce contravine legislaţiei în vigoare.

În concluzie, se arată în plângerea AMPER, prin aceste asocieri sportive ,,nu se realizează vreun interes public şi nici nu se desfăşoară nicio activitate de interes public general”.

Cererea înaintată Tribunalului Mureş nu a primit încă vreun termen de judecată.
În 29 mai, Consiliul Local Tîrgu-Mureș a adoptat cinci hotărâri, în regim de urgenţă, prin care s-au aprobat contractele de asociere cu cinci cluburi sportive mureșene, și anume cu Asociația ASA 2013, BC Mureș, Clubul Sportiv Universitar, City′us și SC Mureșul. De la vot s-au abţinut aleşii liberali, iar restul au aprobat ca 12,2 milioane de lei să fie destinate celor cinci cluburi pentru noul sezon competiţional, iar alte 3,6 milioane de lei au fost votate pentru suportarea cheltuielilor de cazare, transport, masă, chirie, terenuri etc.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.