Consiliul local şi problemele din anul 2013

consiliu local cl targu mures

Cum va arăta anul 2014 în administrația publică locală târgumureșeană vom vedea, cu toate că încă de la sfârșitul anului trecut s-a simțit o împăcare strategică între PDL și UDMR. Cum a arătat 2013 vă prezentăm mai jos.

Debut vijelios

Anul 2013 a debutat vijelios în administrația publică municipală. Cei trei consilieri ai PSD – Olimpiu Sabău Pop, Cornel Brișcaru și Lucian Loghin au propus ca abrogarea Hotărârii de Consiliu Local municipal nr. 241/05.07.2007 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie. Consilierii au arătat că regulamentul, adoptat de Consiliul Local, regulament în baza căruia autovehiculele sunt ridicate de pe domeniul public nu ar fi tocmai legal deoarece doar Guvernul era îndreptăţit să reglementeze această procedură şi că autoritatea locală nu poate stabili o asemenea procedură chiar în lipsa uneia adoptată de Guvern. Executivul a contraatacat supunând consilierilor un regulament nou și un caiet de sarcini privind organizarea unei noi licitații. Regulamentul a trecut, dar licitația nu ne amintim să o fi organizat.

Un alt proiect propus de cei trei aleși locali se referea la administrarea parcărilor. Cei trei consilieri au propus ca sarcina administrării parcărilor să revină Primăriei Tîrgu-Mureș, solicitând în acest sens organizarea unui referendum, fără succes însă, aleșii acceptând însă constituirea unei comisii, care să verifice contractele de delegare a gestiunii serviciului public de parcări, a celui privind deșeurile, respectiv a celui de transport local.

Săptămânalul Punctul a publicat la vremea respectivă mai multe articole privind aceste servicii, așa că le vom reaminti cititorilor, succint, ce am semnalat atunci.

Parcările, problemă de contract

În 2008 este organizată o nouă licitație publică în vederea delegării serviciului de parcări din municipiu, licitație care a fost câştigată tot de Tracia Trade Exim SRL.

În octombrie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a amendat Primăria Tîrgu-Mureş cu 150 de mii de lei pentru modul cum s-a încheiat acest contract. Agenții constatatori au stabilit că Primăria nu a respectat prevederile legate de publicitatea licitaţiei, respectiv de oferta declarată admisibilă şi care, potrivit raportului autorităţii, nu îndeplinea cerinţele minime de calificare, precizate în documentaţia de atribuire, respectiv cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani de cel puţin un milion de lei anual. De asemenea, agenţii constatatori au mai aplicat o amendă de 10.000 de lei pentru că garanţia de participare la licitaţie nu a fost constituită conform legii, prin scrisoare bancară.

În toamna lui 2012, Corpul de Control al primului-ministru Victor Ponta a verificat actele ANRMAP constatând că, în 2010, consiliul consultativ al autorității anulase două dintre amenzile stabilite în sarcina Primăriei târgumureșene. Astfel, Primăria Tîrgu-Mureş era exonerată de plata amenzii de 70.000 de lei – pentru publicitate -, respectiv de cea de 10.000 de lei.

O altă problemă a fost sesizată de Curtea de Conturi a României, în raportul public pe 2012, care a stabilit că Primăria Tîrgu-Mureş nu a încasat redevenţe în cuantum de 639 de mii de lei din concesionarea serviciului public de administrare a parcărilor cu plată.

Achiziţii nerealizate

Nici contractul de salubrizare nu a scăpat de ochii angajaților Camerei de Conturi Mureș. Controlorii financiari au constatat că Primăria Tîrgu-Mureş a efectuat plăţi nelegale din cauză că nu a urmărit contractul de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare în sumă de 1.925 mii de lei. Salubriserv ar fi trebuit să investească în platforme pentru colectare selectivă, linie tehnologică de selectare deşeuri reciclabile şi platforme de compensare, în valoare de 450.000 de euro, asumate prin contract şi nerealizate. Controlorii au mai estimat prejudicii produse bugetului local în sumă de 618 mii de lei ca urmare a efectuării unor cheltuieli privind servicii de salubrizare din veniturile realizate din încasarea taxei de salubrizare, având ca destinaţie achiziţionarea de eurocontainere şi europubele – în condiţiile în care prin Contractul de concesiune nr. 5/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş şi SC Salubriserv SA Tîrgu-Mureş a fost delegată gestiunea serviciilor publice de salubrizare, cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii fiind în sarcina exclusivă a concesionarului.

Act adiţional la transportul local. Legal nu s-a întâmplat nimic

Prelungirea asocierii dintre Transport Local SA și Siletina Impex a suscitat, de asemenea, numeroase discuții. Acesta urma să expire în 19 aprilie, dar la fel ca în cazul celui privind delegarea serviciului de parcări publice nu s-a organizat nicio licitație. La vremea respectivă, studiind actele din dosar, am observat că de trei ani de zile, de când contractele privind operarea serviciului de transport public de persoane au fost prelungite prin act adiţional. În urma constatărilor legal nu s-a întâmplat nimic.

Transportul local a fost și motivul pentru care câteva luni mai târziu, Cornel Brișcaru a renunțat la funcția de reprezentant al CL Tîrgu-Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

În ciuda acestor constatări, legal nu s-a întâmplat nimic.

Raport de comisie

La sfârșitul lunii martie, comisia formată din consilierii locali târgumureșeni Olimpiu Sabău Pop – coordonator, viceprimarii Ionela Ciotlăuș, Jozsa Tibor, Bakos Levente, Ioana Roman, Sebastian Pui, Gheorghe Urcan, și-a încheiat activitatea de analiză și verificare a contractelor privind serviciile publice de parcări, transport local și salubrizare.

Comisia a verificat cele două contracte încheiate între Primărie şi Tracia Trade Exim, respectiv cel privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a parcărilor publice cu plată, având numărul 16/20.01.2009, respectiv cel de asociere cu nr. 169/25.04.2006 cu privire la parcările din incinta Complexului de Sport şi Agreement Mureşul, străzile din vecinătatea acestuia, Piaţa Armatei şi străzile învecinate. Comisia a concluzionat, în ceea ce privește primul contract, că „încheierea contractului şi toate operaţiunile juridice care au precedat au fost încheiate în condiţii cel puţin discutabile asupra cărora există verificări şi în momentul de faţă ale autorităţilor judiciare competente în stabilirea şi combaterea infracţiunilor, precum şi a celor administrative: Guvernul României şi ANRMAP”.

100 de camere de supraveghere lipsă

De asemenea, membrii comisiei au mai constatat că nu sunt delimitate prin marcaj locurile de parcare de pe străzile de staţionare cu plată, nu au fost instalate cele 100 de camere de supraveghere prevăzute în caietul de sarcini, au fost înființate parcări pe străzi care nu au fost licitate – Tudor Vladimirescu, strada Crizantemelor, incinta Hotelului Continental şi str. Liceului. Legat de plata redevenței, comisia a consemnat că Tracia Trade nu a plătit niciodată redevenţa echivalentă pentru cele 3.119 locuri de parcare licitate şi la care s-a obligat prin contract.

Comisia a propus astfel: însuşirea de către Consiliul Local a Raportului Corpului de Control al primului-ministru şi identificarea soluţiei prin care să se restabilească ordinea juridică care a fost încălcată cu ocazia încheierii acestui contract, într-un termen de trei luni, să se realizeze toate investiţiile la care era obligat concesionarul, delimitarea prin marcaj a locurilor de parcare de pe străzile de staţionare cu plată, recuperarea redevenţei neîncasate care corespunde diferenţei dintre locurile de parcare concesionate (3119) şi cele pentru care s-a plătit în concret redevenţa, îndepărtarea plăcuţelor care informează necesitatea plăţii taxei de parcare pe cele patru străzi care nu fac obiectul contractului, delimitarea prin marcaj a locurilor de parcare de pe străzile de staţionare cu plată.

Încasări nefiscalizate

În ceea ce privește contractul pentru 13 străzi şi incinta Complexului „Weekend”, comisia constată că „nu sunt identificate nici măcar estimativ numărul locurilor de parcare pentru care trebuie plătită taxă. Redevenţa plătită Primăriei, conform art. 3 din contract, este reprezentată de cota de 50% din profitul generat de către încasările din exploatare”.

Comisia a constatat că activitatea de taxare a parcărilor nu este fiscalizată, Tracia Trade refuzând, de asemenea, să le pună la dispoziție bonurile fiscale înregistrate emise pentru parcările din zonă. De altfel, sumele încasate de primărie în acest perimetru sunt rușinoase. În luna iunie 2008 societatea virează Primăriei Tîrgu-Mureş 11,95 lei, în luna iunie 2009 – 14.819 lei, iunie 2010 – 1.332 lei, iunie 2011 – 369 lei, iunie 2012 – 652 lei. Practic, arată comisia cheltuielile cu întreţinerea zonelor de parcare date în concesiune (iluminat public, salubrizare) sunt mai mari decât redevenţa achitată de către concesionar.

De asemenea, Comisia constată că bariera din spatele Complexului „Weekend” cenzurează accesul în localitatea vecină (Sîngeorgiul de Mureş), provocând o încălcare a libertăţii de circulaţie a persoanelor. Concluzia: rezilierea contractului.
Transport Local în contracte

Referitor la cele trei contracte de transport local, comisia a constatat că nu s-au evaluat şi nu s-au menţionat în aceste contracte indicatorii de performanţă ai serviciului public de transport, nu s-a îmbunătăţit infrastructura de transport rutier public de persoane în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, nu s-au făcut adaptările necesare pentru transportul persoanelor cu nevoi speciale conform legislaţiei în vigoare, nu s-au realizat integral investiţiile impuse prin contractul de asociere de către S.C. Siletina Impex SRL, nu s-a modificat şi adaptat Regulamentul de organizare a transportului public de persoane în Tîrgu-Mureş şi planul de transport aferent din anul 2002, acestea fiind depăşite atât din punct de vedere legislativ, cât şi din punctul de vedere al aglomerării urbane actuale. Comisia consideră că un prim pas în ceea ce priveşte delegarea acestui serviciu este de a evalua starea actuală a serviciului public local de transport prin efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă: auditul reţelei de transport municipale, auditul parcului de vehicule (autobuze şi microbuze), auditul potenţialului de călători.

Recomandarea comisiei: elaborarea unei strategii pentru dezvoltare durabilă

Comisia consideră că pentru diminuarea subvențiilor nejustificat acordate de la bugetul local, şi cu un control mult mai riguros se impun a fi adoptate, acte administrative prin care se aprobă regulamente privind organizarea și funcționarea serviciului de transport public local și modul de acordare a gratuităților/ subvențiilor, după o procedură care permite monitorizarea reală a beneficiarilor.

În final, comisia a propus ca Primăria și CL să demareze în regim de maximă urgenţă procedura legală de atribuire a unui nou contract de transport public local în urma realizării unui studiu aprofundat.

Nereguli grave au fost constatate şi în ceea ce priveşte derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare. Astfel, deşeurile nu sunt cântărite, nu se precolectează în punctele de precolectare din municipiu, platformele de precolectare nu au fost realizate, spălarea şi dezinfectarea recipienţilor a fost transferată în sarcina asociaţiilor de proprietari, Primăria nu a urmărit calitatea prestaţiei şi cantitatea de deşeuri municipale transportate efectiv, deşeurile stradale nu se cântăresc, nu s-a realizat sistematizarea prin relocarea deşeurilor nivelate şi compactate, nu s-au respectat clauzele referitoare la protecţia mediului, depozitul nu a fost închis etc.

Financiar, comisia a constatat expirarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie a contractului la data de 25.02.2012, dar în urma solicitării comisiei se emite o nouă scrisoare de garanţie la data de 26.02.2013, în cuantum de 162.331 lei (36.000 EUR), care este însă inferioare cerinţelor contractuale.

Pe parte de investiţii, comisia a remarcat că acestea nu au fost realizate, creându-se un prejudiciu bugetului local de peste 2,5 milioane de lei, prejudiciu constatat şi de Camera de Conturi.

Neregului cu Salubriserv

În plus, deşi era obligată prin contract, Primăria Tîrgu-Mureș nu a întreprins măsuri pentru recuperarea contravalorii investițiilor nerealizate de Salubriserv în primul an de contract (2008), ba mai mult acestea au fost amânate motivându-se realizarea proiectului judeţean de management a gestiunii deşeurilor.

Ultima amânare datează din 2011, când Consiliul Local a decis amânarea cumpărării europubelelor şi mai aprobă realizarea investiției „Amenajare depozit provizoriu de deșeuri și drum de acces”, în valoare de 1.131.170 de euro, de către Salubriserv, valoare egală cu valoarea investițiilor amânate sau la care s-a renunțat conform HCL 403/2009 și conform art. 1 din prezenta HCL. Având în vedere că HCL nr.198 din 19.05.2011 nu prevede și un termen de realizare a acestei investiții, Salubriserv nu a realizat această investiție până acum.

Cu toate că, în mod normal, contractul ar fi reziliat, Primăria a plătit sume frumuşele operatorului de salubrizare, în schimb nu a încasat redevenţa datorată de Salubriserv. Comisia a propus ca până la 31 august să fie remediate toate problemele constatate, altfel contractul să fie reziliat.

Prefectul atacă comisia în instanţă

În ciuda acestor constatări, legal nu s-a întâmplat nimic, anchetele stagnând în buna tradiție mureșeană. Deși au fost sesizate de la DNA la Corpul de Control al Primului-Ministru, singura reacție oficială vizibilă este că prefectul județului Corneliu Grosu a atacat în contencios administrativ hotărârea prin care a fost numită comisia, astfel încât, în cazul în care va câștiga procesul, raportul să fie declarat, de asemenea, ilegal fiind întocmit de o comisie desemnată nelegal.

Contractul lui Maior cu Primăria…

În luna aprilie a ajuns în Consiliul Local contractul lui Claudiu Maior încheiat ca persoană fizică autorizată cu Primăria. La vremea respectivă am susținut că alesul local nu ar fi incompatibil deoarece nu a încheiat un contract comercial cu municipalitatea. Inspectorii Agenției Naționale de Integritate au fost însă de altă părere și l-au declarat pe Maior că este în conflict de interese, motiv pentru care acum se judecă în instanță.

Tot atunci s-a dezbătut și bugetul local. În ciuda prevederilor Legii 52 din 2003 privind transparența decizională bugetul nu a fost publicat pe site-ul Primăriei şi ca atare, nu a fost nici dezbătut. Cu toate acestea, bugetul a trecut cu votul UDMR și al PDL.

În următoarea ședință, Józsa Tibor a renunțat la funcția de viceprimar, invocând relația proastă cu primarul Dorin Florea, în locul său fiind desemnat Peti Andrei într-o ședință ulterioară.

În instanţă

La sfârșitul lunii aprilie și în luna mai, consilierii locali s-au concentrat pe scandalul din jurul proiectului privind achiziția unui supercomputer și a înființării Centrului de Afaceri Transilvania în locul fostei cazarme de la Podul Mureș.

Inclus pe ordinea de zi la punctul 33, proiectul a fost amânat în şedinţa din 25 aprilie şi reinclus pe ordinea de zi în şedinţa extraordinară din 29 aprilie pentru ca aleşii să mai aibă timp pentru a studia proiectul. În 7 mai, în ciuda boicotului aleșilor USL și UDMR, a avut loc ședința AGA a SC The Science City for Research and Medical Informatics SA care a aprobat depunerea unei cereri de finanțare din fonduri europene pe AM POS CE pentru finanțarea celor două proiecte amintite mai sus.

În 21 mai este convocată o ședinţă extraordinară de Consiliu Local cu două puncte pe ordinea de zi, și anume atacarea în instanță a hotărârilor AGA luate în 7 mai 2013, iar al doilea la anularea acestora, precum şi la revocarea Consiliului de Administraţie al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA şi numirea unuia nou. Povestea ajunge în justiție pentru ca la finalul anului să se cadă la pace, iar aleșii locali să renunțe la proces.

Brişcaru – out

În iulie, Cornel Brișcaru și-a pierdut mandatul de consilier local în excluderii din PSD. În locul său a fost desemnată soția liderului PSD Tîrgu-Mureș, Cristina Someșan.

În acea ședință, proiectele de hotărâre 19-23 privind contractele de asociere cu cinci cluburi private au stârnit cel mai mare scandal, astfel că au fost amânate pentru o şedinţă extraordinară. Într-un final proiectele au trecut. Aleşii locali au votat alocarea către FCM a patru milioane de lei, care pot fi suplimentaţi cu alte câteva milioane dacă echipa se clasează pe unul dintre primele trei locuri – adică între 3,5 milioane de lei şi 1,6 milioane de lei. BC Mureş a primit 3 milioane de lei, Cityus – 1,5 milioane de lei, CS Universitar – 800 de mii de lei, iar BC Nova Vita – 500 de mii de lei. În funcţie de performanţa la sfârşitul sezonului 2013-2014, aceste fonduri se vor suplimenta sau nu.

Până în septembrie am respirat ușurați, iar sfârșitul de an a mai adus câteva discuţii, cel mai longeviv fiind cel privind achiziția a 35 de containere îngropate. Propus la jumătatea anului, acesta a fost aprobat într-un final în luna noiembrie. Achiziţia celor 35 de containere, fiecare a câte 7 mc a costat municipalitatea 325 de mii de euro.

De asemenea, tot în noiembrie, consilierii locali au dezbătut noile taxe şi impozite locale pe anul 2014 care au fost ajustate cu 4%, rata oficială a inflației. Proiectele privind introducerea unor noi taxe au fost respinse, iar cele privind majorarea taxelor în Complexul de Agrement și Sport Mureșeul și la Grădina Zoologică au fost amânate. În decembrie, acestea din urmă au fost aprobate și majorate cu 15%.

Ligia VORO

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.