Bilingvismul revine

cl consiliul local targu muresDe la anunţarea convocatorului până astăzi, proiectele de hotărâre ce vor intra în dezbaterea Consiliului Local Tîrgu-Mureş în 24 octombrie s-au înmulţit. Pe lângă multe informări despre deplasările în străinătate ale consilierilor locali sau angajaţilor Primăriei au mai apărut mai multe proiecte de hotărâre promovate de viceprimarul Peti Andrei.

Proiectele lui Peti

Diferit de ordinea de zi deja anunţată în convocator, în următoarea şedinţă de Consiliu Local apar şi câteva proiecte de hotărâre promovate de către viceprimarul Peti András.

Un prim proiect vizează aprobarea inscripţionării bilingve a indicatoarelor de străzi şi pieţe din municipiul Tîrgu-Mureş. În expunerea de motive, viceprimarul arată că datorită climatul de prietenie şi respect reciproc faţă de cultura, tradiţiile şi educaţia religioasă a celuilalt popor se manifestă şi în domeniul denumirilor străzilor şi pieţelor. Mai mult, acesta scrie negru pe alb că: „Astăzi nu mai există resentimente, ultima dată, cu ocazia hotărârii de denumire a Şcolii Generale Nr. 2 după fostul primar al oraşului dr. Bernády György, Consiliul Local a dovedit unitate şi a votat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre. Credem cu tărie că cetăţenii Tîrgu-Mureşului se vor bucura de acest nou prilej de a dovedi încă odată lumii întregi că suntem o comunitate unitară, multiculturală şi multilingvistică”.

Totuşi, diferit de ceea ce scrie în expunerea de motive, ne amintim că a trecut mai bine de un an până Şcoala Nr. 2 a fost redenumită, iar scandalurile au fost numeroase. Mai mult chiar, poate la nivel de comunitate există înţelegere şi respect faţă de cultura şi tradiţiile maghiarilor, respectiv românilor, dar acesta nu se observă în nici un caz în politică şi în discursurile politicienilor care au întreţinut şi au cultivat permanent o stare de tensiune şi neîncredere a etnicilor români faţă de cei maghiari şi viceversa.

Revenind la proiect, Peti András propune ca inscripţionarea bilingvă a indicatoarelor de străzi şi pieţe din municipiul Tîrgu-Mureş şi montarea indicatoarelor să fie făcută până la 31 decembrie 2013, iar finanţarea integrală să fie asigurată din bugetul local.

Fără temei juridic

Proiectul de hotărâre nu a primit viza de legalitate din partea secretarului municipiului, Maria Cioban, care motivează astfel neavizarea acestuia: „Nu există temei juridic pentru adoptarea unui asemenea act administrativ, iar un asemenea proiect nu se poate motiva conform iniţiatorului cu prevederile art. 44 din Legea nr. 373/2006 privind finanţele publice locale, această reglementare referindu-se la alt domeniu respectiv aprobarea proiectelor de investiţii locale, raportul de specialitate este negativ, proiectul de hotărâre (art. 1 şi 2) face trimitere la HCL nr. 39/2001, care este o hotărâre în principiu, nicidecum o hotărâre propriu-zisă şi care prevede că se va pune în aplicare după promulgarea noii legi a administraţiei publice locale. Din lecturarea materialelor rezultă că s-a omis a se înscrie în aceasta că se va aplica dacă noua lege va prevedea acest lucru. Acest fapt rezultă din procesul verbal. Pe de altă parte, propunerea a fost de inscripţionare în trei limbi, dar anexele au fost concepute bilingv. Asupra executării acestei Hotărâri, în 2003 s-a purtat un proces prin care se solicită Primarului municipiului Tîrgu-Mureş punerea în executare a hotărârii, acţiune care a fost respinsă definitiv şi irevocabil din decizia civilă nr. 490/2003. În aceste condiţii, într-un act administrativ nu se poate face trimitere la un act administrativ care a căzut în desuetudine şi care nu poate fi executat, conform hotărârii judecătoreşti de mai sus, actualmente neavând nicio putere legală de aplicare, art. 4 al hotărârii presupune o estimare a cheltuielilor şi ca atare o rectificare de buget, un proiect de hotărâre cu un conţinut identic (mai puţin termenul de aplicare) a fost respins de autoritatea publică locală deliberativă în şedinţa din octombrie 2012, un proiect de hotărâre cu conţinut similar a fost în dezbaterea comisiilor de specialitate dar ulterior materialul a fost retras de iniţiator”.

În atari condiţii, fără viză de legalitate, e greu de crezut că proiectul de hotărâre va trece. În schimb suntem siguri că acesta va inflama din nou spiritele în Consiliul Local şi va da apă la moara politicienilor de a exploata etnic, electoral şi sentimental respingerea sau chiar adoptarea unui asemenea proiect de hotărâre.

Ne îmbogăţim cu statui

Un al doilea proiect promovat de către viceprimar se referă la modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 377 din 17 septembrie 2009, mai precis aprobarea unei alte amplasări a statuii scriitorului Sütő András în municipiul Tîrgu-Mureş la solicitarea Asociaţiei „Prietenii lui Sütő András Baráti Egyesület”. Acum remarcăm că cererea a fost adresată autorităţii publice locale în 8 august 2012, dar deşi suntem la sfârşitul lunii octombrie, abia acum va fi luată în discuţie. După mai bine de 60 de zile. Reprezentanţii asociaţiei solicită ca statuia să fie amplasată în Piaţa Teatrului. Motivaţia este că încet-încet în Piaţa Teatrului să fie creată o alee a scriitorilor, iar în plus amplasarea statuii în zona antemenţionată ar putea fi un plus la dosarul de candidatură al municipiului Tîrgu-Mureş pentru Capitala Culturală Europeană din 2021. În contrapartidă, Asociaţia Culturală Maris Dava solicită amplasarea unui bust al Regelui dac Decebal fie la intersecţia B-dului 1 Decembrie 1918 cu Calea Sighişoarei, fie la intersecţia str. Gh. Doja cu str. Budiului. Proiectul de hotărâre a fost avizat de compartimentul Arhitect şef care a propus ca statuia să fie amplasată în parcul situat la intersecţia str. Budiului cu str. Gh. Doja.

Inventar de monumente

Un al treilea proiect promovat de Peti András se referă la aprobarea Programului de cadastru, protejare, conservare, reconstrucţie şi renovare a bunurilor mobile şi imobile cu peste 100 de ani vechime, precum şi a clădirilor monumente istorice indiferent de vechime de pe raza municipiului Tîrgu-Mureş. În expunerea de motive, viceprimarul arată că: „Prin prezentul proiect propun realizarea unei inventarieri vaste ale tuturor obiectelor care sunt amplasate pe domeniul public sau privat aparţinând municipiului Tîrgu-Mureş, indiferent dacă sunt materiale de construcţii, accesorii la reţelele de utilităţi, însemne sau orice tip de mobilier urban, respectiv imobile care au peste 100 de ani vechime, respectiv al clădirilor monumente istorice indiferent de vechime”.

Pentru realizarea inventarului şi a lucrărilor de reabilitare, acesta a propus ca fondurile necesare să fie alocate din rezerva bugetară. Proiectul este însă din nou avizat negativ de către secretarul municipiului, Maria Cioban, din următoarele motive: „cadastrul este reglementat diferit în legislaţie şi a fost realizat în proporţie de cca 32% şi avem un contract pe rol cu acest domeniu de realizat, proiectul nu a fost motivat în drept, Primăria nu are angajate persoane cu specialităţi de asemenea gen, iar în cazul monumentelor istorice există o legislaţie specifică (Legea nr. 422/2001, cu modificările şi completările ulterioare) care stabileşte competenţele, activităţile şi măsurile de luat în materie, lege care trebuie aplicată ad-literam”. De asemenea, suma necesară acestui proiect nu este estimată.

Un al patrulea proiect …

…iniţiat de către acelaşi viceprimar vizează unele măsuri în domeniul asigurării agentului termic pentru familiile/persoanele singure aflate în situaţie socială deosebită. Peti propune acordarea unui ajutor de urgenţă pentru familiile/persoanele singure care se află într-o situaţie deosebită fiind lipsiţi de încălzire şi apă caldă şi care din motive independente de voinţa lor, în perioadele anterioare nu au putut beneficia de ajutor de urgenţă pentru asigurarea unui sistem individual de încălzire şi preparare a apei calde. Cererile ar trebui depuse până în 31 martie 2013 cel târziu.

Teren pentru pod

Cu toate că nu este lămurită încă zona unde va fi construit podul peste Mureş care să unească Unirii de Aleea Carpaţi, consilierii locali sunt chemaţi să aprobe un proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unei suprafeţe de teren aflat în patrimoniul municipiului Tîrgu-Mureş în vederea realizării investiţiei ,,Racord stradal B-dul Burebista-pod peste râul Mureş”, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Ligia Voro

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.