„Caraghiozlâcuri” și curiozități în transportul local

Consiliul Local Tirgu Mures clUnul dintre punctele fierbinţi de pe ordinea de zi a privit transportul public de persoane în municipiul Tîrgu-Mureş, mai precis preluarea de către Asocierea Transport Local SA – Siletina Impex a şapte trasee operate până în decembrie anul trecut de Tudor Trans, respectiv prelungirea asocierii dintre cele două societăţi deja amintite până la organizarea unei noi proceduri de atribuire a gestiunii.

Varianta patru din proiect pe care s-a discutat cel mai mult prevedea următoarele: „Se aprobă preluarea de către Transport Local SA Tîrgu-Mureş a traseelor de călători prevăzute în Anexa 1 la contractul nr. 1840 din 21.10.1999, respectiv Traseul 30, 30 bis, 31, 32, 33, 34, 35 acesta urmând să asigure împreună cu SC Tudor Trans SRL transportul de călători pe rutele de mai sus, respectând prevederile legale în vigoare(art.1); Se aprobă demararea procedurilor legale pentru atribuirea gestiunii serviciului public de transport local din Tîrgu-Mureş în condiţiile legii(art.2); Se împuterniceşte Serviciul public Administraţia domeniului public să promoveze procedurile legale pentru atribuirea gestiunii serviciilor de transport public local, în condiţiile legii până la şedinţa din aprilie 2013(art. 3); Se aprobă prelungirea contractului de asociere dintre SC Transport Local SA şi Siletina Impex SRL până la adjudecarea definitivă a serviciului, în condiţiile legii (art.4); Facilităţile aprobate de Consiliul Local pentru transportul local de călători se vor acorda conform actelor administrative în vigoare din domeniu, şi în condiţiile respectării art. 1 al prezentei, în ce priveşte SC Tudor Trans SRL(art. 5); Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică – Serviciul Concesionări Închirieri Vânzări şi respectarea Disciplinei Contractuale şi Serviciul Public Administraţia Domeniului Public precum şi Asocierea pentru transport urban călători Tîrgu-Mureş SC Transport Local SA – SC Siletina Impex SRL(art. 6)”.

Solicitări de amendamente

Primul amendament a venit din partea viceprimarului Ionela Ciotlăuş „Cred că este oportun ca într-una din variantele propuse astăzi să introducem un amendament, şi anume începând cu data prezentei hotărâri să se demareze toate procedurile legale de atribuire a acestui serviciu, nu înainte de a comanda un studiu aprofundat asupra situaţiei reale şi actuale asupra transportului public de călători din Tîrgu-Mureş”, a solicitat viceprimarul. De asemenea, aceasta cerut să se facă un audit a reţelei de călători, un audit a potenţialului de călători, plătitori de abonamente şi bilete, şi beneficiari de subvenţii şi un audit al parcului auto.

Sarabanda amendamentelor a continuat cu intervenţia consilierului local al PSD Cornel Brişcaru, care a susţinut că articolul 4 din hotărâre este ilegal cerând renunţarea la acesta. „Este absolut ilegal, este în afara oricărei norme de drept o astfel de prelungire. Suntem puşi în situaţia în care o astfel de prelungire va atrage consecinţe inclusiv patrimoniale asupra celor care se fac vinovaţi de o asemenea prelungire”, şi-a justificat acesta cererea, continuând: „Cred că acest punct patru ar trebui să fie scos din hotărâre, prelungirea să fie prevăzută doar până ce se ia o hotărâre definitivă asupra acestui serviciu în urma raportului pe care comisia de verificare din cadrul Consiliului Local are termen să îl întocmească până la 30 martie 2013”.

Moment în care preşedintele de şedinţă, consilierul local UDMR Törzsök Sándor, a intervenit, curios fiind cine va presta serviciul de transport public dacă nu se prelungeşte contractul de asociere în participaţiune. Din discuţiile ce au urmat am priceput pe moment că Transport Local şi Siletina, cei doi asociaţi, ar trebui să presteze serviciul de transport public de călători încă 90 de zile după ajungerea la termen a contractului, în baza legii nr. 92 din 2007 privind serviciile de transport public local.

Secretarul municipiului, Maria Cioban, a susţinut că acest contract este un contract de drept civil şi că nu se supune reglementărilor Legii anterior amintite. „Eu am citit acest contract şi vreau să vă spun că nu este un contract bazat pe legea serviciilor comunitare de transport, este un contract de asociere care nu prevede această clauză cu acele 90 de zile. Dacă el expiră în 17 aprilie (n.red. 19 aprilie), nefiind clauză de prelungire, noi trebuie să punem ceva în loc, pentru că trebuie să asigurăm continuitatea serviciului”, a spus Cioban.

Nimeni nu răspunde

Intervenţia lui Peti András o consemnăm pentru că a ţinut câteva minute, fără să înţelegem altceva decât că susţinea prelungirea contractului de asociere în participaţiune. Iată ce a spus proaspătul lider al UDMR Tîrgu-Mureş: „Probabil că planul de transport de acum 14 ani nu mai este actual, de aici ar trebui să pornim şi să iniţiem o concepţie nouă care ar trebui să aibă la bază trei principii majore: să creştem calitatea în transportul în comun, să nu reducem numărul beneficiarilor de facilităţi oferite şi asigurate astăzi de către Primărie, să reducem efortul bugetar privind susţinerea transportului în comun. Dacă avem o astfel de viziune, o astfel de soluţie, din punctul meu de vedere, noi suntem de acord să o sprijinim. Până ce se găseşte această soluţie, trebuie să asigurăm continuitatea acestui serviciu. Nu ştiu dacă aveţi altă soluţie, care să fie legală desigur, atunci noi suntem deschişi”.

Revenind la problema expirării contractelor atât cu Tudor Trans, cât şi cel al asocierii în participaţiune, consilierul local PSD Olimpiu Sabău Pop a pus punctul pe i. „Executivul Primăriei ar fi trebuit să depună toate diligenţele ca acel contract să nu ajungă la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, adică această prelungire sau soluţia găsită pentru cele şapte linii care astăzi se află în administrarea Tudor Trans să fi fost rezolvate anterior expirării contractului”, a spus acesta. Alesul local a mai susţinut că i se cere deliberativului să recurgă la un tertip legal pentru a acoperi responsabilii care nu s-au preocupat de această problemă. Mai puţini subtili decât social-democratul, noi am spune că nici nu a existat această intenţie. În condiţiile în care există o evidenţă clară a termenului de expirare a contractelor, Executivul şi, indirect, Consiliul Local care este proprietar al Transport Local SA nu ne pot aburi că nu au avut timp să organizeze licitaţii sau că nu ştiau că acestea ajung la termen.

Revenind la şedinţă, Sabău a susţinut că mult-discutatul articol 4 ar fi trebuit să facă parte dintr-un alt proiect de hotărâre şi s-a mirat că aleşii locali sunt chemaţi să atribuie nişte trasee pe care nu le-a solicitat nimeni şi să prelungească un contract de asociere în participaţiune prelungire pe care, de asemenea, nici Transport Local SA nici Siletina Impex SRL, prin conducerile lor, nu a solicitat-o. Menţionăm că aceste documente există, doar că ele nu au ajuns şi în mapele consilierilor locali. De altfel, în afară de Olimpiu Sabău Pop, care le-a obţinut de la consilierul local Claudiu Maior, niciun alt ales local nu a fost curios să le vadă.

S-a mai bătut apoi şaua pe studiul solicitat de Ionela Ciotlăuş, s-a modificat varianta patru, adăugându-se că licitaţia va fi organizată până la 30 iunie, apoi 30 aprilie, iar când a fost la vot, acea variantă patru, pe care v-am prezentat-o la început a trecut fără niciun amendament cu 12 voturi pentru.

Remarcile noastre pe lege

Legea privind serviciile de transport public local nu se aplică asocierii în participaţiune dintre Transport Local SA şi Siletina Impex SRL, dar curios stă la baza preluării traseelor de către asociere în parteneriat cu Tudor Trans. Mai pe înţeles, când vine vorba de preluarea liniilor rămase neacoperite, se aplică brusc legea amintită anterior, inclusiv cu acel termen de 90 de zile, deoarece Tudor Trans a prestat în continuare serviciul de transport public de persoane, pe rutele respective.

În al doilea rând, studiind actele din dosar observăm că de trei ani de zile, de când contractele privind operarea serviciului de transport public de persoane au fost prelungite prin act adiţional, nimeni – nici din Executiv nici din Consiliul Local – nu s-a sinchisit să se întrebe de ce nu se organizează licitaţie pentru încredinţarea acestui serviciu, ba mai mult se trece cu nonşalanţă peste termene, contractele sunt lăsate să expire etc.

Licitaţia pentru transport, neavând un termen stabilit, va fi organizată, probabil, la… ,,sfântul aşteaptă”. Cu toate că nu au votat varianta cu studiu întocmit, ordinul ANRSC cam asta spune, şi anume întocmirea unui studiu de oportunitate, ceea în transportul nostru nu s-a făcut cam de prin 1999. Mai exact, în articolul 5 din Ordin se specifică următoarele: „(1) Delegarea gestiunii serviciilor de transport public local se stabileşte prin hotărâre a autorităţii publice sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. (2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară va asigura elaborarea şi va aproba studiul de oportunitate al delegării. (3) Studiul de oportunitate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) descrierea şi identificarea serviciului, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată; b) situaţia economico-financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului aferent acestuia; c) investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului; d) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea gestiunii; e) nivelul minim al redevenţei, după caz; f) durata estimată a contractului de delegare”. Astfel că va mai fi necesară, cel mai probabil, o altă hotărâre prin care să fie însărcinat executivul să se ocupe de acest studiu. Apoi, acesta va ajunge din nou în Consiliul Local şi tot aşa, şi va trece anul.

Interesele partinice, de grup şi personale sunt în continuare mai puternice decât interesul târgumureşeanului. Suntem curioşi cât de mulţumiţi sunt târgumureşenii de serviciul de transport public de persoane încât în 14 ani să fie menţinute aceleaşi contracte?

De asemenea, suntem foarte curioşi în cazul în care se va face un studiu cum se va stabili numărul de călători? Prin numărare de către o comisie independentă de CL, de Executiv şi de firmele implicate? Pentru că ar fi singura metodă prin care am afla numărul real de călători din Tîrgu-Mureş, atâta vreme cât biletele de călătorie fie nu sunt date plătitorilor, fie sunt reşapate cele vechi.

Am putea continua însă, dincolo de justificările şedinţă de şedinţă ale lui Peti András că aleşii locali – majoritatea lor, pentru că mai sunt şi excepţii – nu au nicio treabă cu cetăţeanul la adăpostul listei de partid pe care au fost votaţi.

Ce s-a votat

Proiectul privind scutirea de impozit pe maşinile hibrid, respectiv electrice a trecut fără nicio problemă. Cu un singur amendament, adus chiar de către iniţiatorul proiectului, consilierul local PD-L Ioana Roman, şi anume că doar autovehiculele care din fabricaţie sunt electrice sau hibrid vor beneficia de scutiri.

Proiectul privind contractarea unui credit pentru plata arieratelor a trecut cu două amendamente, şi anume ca hotărârea să apară publicată în Monitorul Oficial, respectiv să fie prezentată lista cu creditorii primăriei. Creditul este în valoare de cel mult 18.000.000 de lei.

A trecut, de asemenea, şi proiectul prin care viitorii chiriaşi ai apartamentelor de pe Bulevardul Pandurilor 44-46 vor beneficia din partea autorităţii locale de reduceri la chirie în funcţie de numărul de copii. Cu toate că este discriminatoriu – persoanele fără copii sau cu un singur copil sunt discriminate faţă de cele cu doi sau mai mulţi copii, acesta a trecut fără probleme.

De la 28 la 75 au fost proiecte privind reabilitarea termică a blocurilor pentru care se încearcă atragerea de fonduri europene. În aceste condiţii a fost necesară votarea individuală pe fiecare obiectiv de investiţii deoarece aceasta este prevederea din Ghidul Solicitantului elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru proiectele privind eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. Finanţarea nerambursabilă ar fi de 60 %, 20 la sută ar urma să fie asigurată din bugetul local, iar restul de către asociaţiile de proprietari.

Retras luna trecută de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unei comisii care să analizeze orice investiţie a Executivului, proiect iniţiat de viceprimarul Ionela Ciotlăuş, a trecut. Comisia va fi prezidată de Peti András, Ionela Ciotlăuş va fi vicepreşedintele acesteia, iar membri vor fi Sebastian Pui, Soós Zoltán, Lucian Gujan şi Ioan Fărcaş.

Ce nu s-a votat

Proiectul privind prelungirea termenului până la care municipiul Tîrgu-Mureş va oferi la schimb Aeroclubului României un alt aerodrom nu a trecut. Consilierii locali erau chemaţi să voteze prelungirea cu încă trei ani a acestui termen.

Nu a trecut la vot nici proiectul privind acordarea burselor şcolare, proiect iniţiat de către viceprimarul Tîrgu-Mureşului, Ionela Ciotlăuş. Consilierii au susţinut că acesta este oportun a se aproba după ce este votat bugetul local. Logica noastră spune însă că, dacă nu există hotărâre, nu are de ce să se ţină seama la întocmirea bugetului de alocarea unor sume pentru burse şcolare de merit, studiu sau sociale. Avem impresia că acestea nu vor fi din nou acordate pe motiv că nu vor fi bani şi că nu există prevedere bugetară. Pentru copiii care ar putea să beneficieze de aceste burse, sperăm să nu avem dreptate.

A fost respins, de asemenea, proiectul privind modificarea hotărârii prin care Primăria obţinea dreptul de a defrişa aproape 8 hectare de pădure de pe Platoul Corneşti. Pentru respingerea hotărârii, consilierii UDMR au înclinat balanţa.

Proiectele privind amenajarea unor parcuri – în zona cetăţii, respectiv în zona străzii Mihai Eminescu au fost amânate. La fel s-a întâmplat şi cu proiectul privind trecerea unui teren din domeniul public în cel privat al municipiului şi un schimb de terenuri cu omul de afaceri Mircea Musgociu. Terenul era necesar pentru lucrările privind centura Tîrgu-Mureşului din zona Calea Sighişoarei. Consilierii au convenit să se trateze cu toţi proprietarii de terenuri din zonă deodată.

Ligia Voro

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.