Cars, încă o fabrică în insolvenţă

Producătorul de materiale de construcţii Cars Tîrnăveni, al cărui acţionar principal este omul de afaceri Gheorghe Călburean, a cerut insolvenţa într-un dosar depus la Tribunalul Mureş, după ce în ultimii ani a înregistrat pierderi de milioane de lei. Călburean deţine 45,06% din capitalul Cars, o altă persoană fizică, Dorel-Cornel Vultur, are o participaţie de 13,13%, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului controlează 4,91% din acţiuni.

Firma se află în imposibilitatea de a plăti furnizorii de utilităţi, forţa de muncă şi obligaţiile fiscale, precum şi creditele bancare. ,,Toate acestea, coroborate cu înregistrarea treptată de creanţe litigioase, au dus la imposibilitatea de a continua producţia. De asemenea, precizăm că furnizorii au declanşat proceduri de conciliere, somaţii de plată, cereri de chemare în judecată, executare silită, bugetul de stat a dispus măsurile asiguratorii asupra conturilor astfel că la acest moment starea societăţii este precară”, se arată în cererea depusă de Cars Tîrnăveni.

Pierderile sunt de peste 130 de miliarde de lei vechi, anul trecut. Anunţul a fost făcut de lichidatorul judiciar care a convocat adunarea generală a acţionarilor în data de 19 iulie. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va desfășura, începând cu ora 12.00, la sediul social al societăţii din Tîrnăveni, str. Bradului, nr. 14. În cazul în care pentru data arătată nu sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute de Statut şi de normele legale aplicabile, adică să fie prezenţi reprezentaţi sau să fi votat prin corespondenţă acţionarii care reprezintă împreună cel puţin o pătrime din numărul total al drepturilor de vot. Adunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 20.07.2012.

Pe ordinea de zi se vor afla desemnarea administratorului special şi aprobarea ca pierderile aferente anului 2011 să fie reportate, urmând a fi acoperite conform legislaţiei. Administrator judiciar provizoriu este firma Hodos Business Recovery din Tîrgu-Mureş. Societatea Cars este în momentul de faţă cel mai mare datornic la bugetul local al municipiului Târnăveni.

Cars Tîrnăveni

Cars Tîrnăveni este un producător de materiale de construcții. A fost înființat în anul 1920 prin punerea bazelor societății mixte Koch Richard și Pekri Géza, pe actualul amplasament al societății.

Mircea Barbu

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.