Archive For The “Ediţia tipărită” Category

Adio bani de la buget pentru Cluburile sportive din Tîrgu Mureș

By |

B.C. Mureş Tîrgu Mureş (baschet), Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş (handbal) și C.S. City’Us Tîrgu Mureş (fotbal de sală) sunt cele mai reprezentative cluburi sportive pentru municipiul Tîrgu Mureș. Însă sunt și în centrul unor scandaluri provocate de finanțarea din bani publici, mai ales că unele persoane din conducerea Primăriei sunt anchetate de DNA în legătură finanțarea acestora.

În 6 septembrie 2017, prefectul județul Mureș a solicitat în contencios administrativ, anularea HCL 67/23.02.2017 și HCL 102/30.03.2017, considerând că asocierea dintre CL Tîrgu Mureș și aceste cluburi nu mai este una legală – astfel, sumele prevăzute pentru sezonul competițional 2016/2017 sunt suspendate de drept până la soluționarea cauzei.

Mai mult, consilierul local Hermann Mark Christian a venit recent, în 13 septembrie, cu un proiect de hotărâre de Consiliu Local cu privire la rezilierea Contractelor de Asociere încheiate între municipiul Tîrgu Mureș și asociațiile sportive anterior menționate. Consilierul local a prezentat astfel o serie de motive legale pentru care este absolut necesară rezilierea. În continuare, vă prezentăm, pe scurt, aceste motive.

Plăţi nejustificate

Asocierile între UATM Tîrgu Mureș și cluburile sportive Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş, B.C. Mureş Tîrgu Mureş, C.S. City’Us Tîrgu Mureş şi C.S. Nova Vita Tîrgu Mureş au fost reglementate prin Contractele de Asociere nr. 24486/a/29.05.2014, nr. 24486/b/29.05.2014, nr. 24486/c/29.05.2014, nr. 24486/d/29.05.2014, precum și prin mai multe hotărâri de consiliu local.

Consilierul local Hermann Mark Christian consideră că necesitatea rezilierii unilaterale a Contractelor de asociere se impune în primul rând ca urmare a încălcării Art. 14 din Contractele menționate: „Municipiul Tîrgu Mureș își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în următoarele condiții: […] – schimbarea destinației fondurilor alocate în altă direcție decât cea prevăzută în anexă”.

Iar, raportul de audit financiar nr. 625/12.04.2016 al Curții de Conturi a României, Camera de Conturi a județului Mureș privind execuția bugetară pe anul 2015 la UATM Tîrgu Mureș a stabilit că: „În anul 2015 au fost efectuate plăți nejustificate cu titlul de cotă de participare a municipiului Tîrgu Mureș la asociere, acordată asociațiilor sportive – C.S. City’Us Tîrgu Mureş , B.C. Mureş Tîrgu Mureş, Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş, în baza contractelor de asociere nr. 24486/a-d/29.05.2014, precum şi a actelor adiţionale încheiate în data de 23.06.2015, ca urmare a acceptării și aprobării unor deconturi justificative în care au fost incluse sume reprezentând cheltuieli efectuate pentru alte destinații decât cele prevăzute în contractele de asociere încheiate […] fiind estimate plăți nelegale în sumă totală de 517.948 lei” (Abateri consemnate în Cap. II pct.. 2.7 din Procesul verbal de constatare).

Apoi, prin Decizia nr. 19 din 29.06.2017 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Mureș adoptată în urma Raportului de audit financiar nr. 902/30831/31.05.2017 cu privire la auditul financiar asupra contului anual de execuție a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Târgu Mureș s-a constatat că „în anul 2016 au fost efectuate plăți nejustificate, cu titlu de „cotă de participare a Municipiului Tîrgu Mureș la asociere […], ca urmare a acceptării și aprobării unor deconturi justificative, în care au fost incluse sume reprezentând cheltuieli efectuate pentru alte destinații decât cele prevăzute în contractele de asociere încheiate. În deconturile justificative depuse de structurile sportive, au fost cuprinse în mod nejustificat, sume privind închirieri de locuințe (inclusiv utilități) și autoturisme, transferuri de jucători/jucătoare, serviciile medicale de medicină generală și recuperare medicală, transport efectuat în alt scop decât cel pentru participarea la competiții – plățile nelegale fiind stabilite în sumă totală de 252.579 lei”.

Deci, „După cum reiese din Rapoartele de audit financiar a ultimilor 2 ani, în mod repetat se procedează la schimbarea destinației fondurilor alocate în altă direcție decât cea prevăzută în anexă, fiind încălcate astfel prevederile Art. 14 a contractelor de asociere, fără recuperarea integrală a prejudiciilor cauzate bugetului local prin încălcarea acestor prevederi”, se arată în expunerea de motive din cadrul proiectului de hotărâre realizat de Hermann Mark Christian.

Opoziţia prefectului

Un alt motiv pentru care Consilierul local Hermann consideră oportună rezilierea contractelor cu cele patru asociaţii sportive este faptul că mai multe hotărâri ale Consiliului Local privitoare la finanţarea cluburilor au fost notificate ca fiind ilegale de Prefectul judeţului Mureş; de exemplu: „HCL nr. 65 din 21.10.2016 cu privire la asigurarea sumelor pentru asocierile cu structurile sportive pentru sezonul competițional 2016-2017, respectiv HCL nr. 70 din 27.10 2016 cu privire la alocarea de la bugetul local a sumelor pentru asocierile cu structurile sportive pentru sezonul competițional 2016-2017 au fost notificate de către Instituția Prefectului Județului Mureș ca fiind nelegale, în principal datorită lipsei motivării de drept și/sau menționarea prevederilor contractuale exprese în alocarea banilor publici ai Municipiului Tîrgu Mureș către cluburile sportive asociate cu autoritatea publică locală”.

Consecința finanțării acestor cluburi sportive asociate cu Municipiul Tîrgu Mureș au condus la deschiderea unor dosare de urmărire penală și trimiterea în judecată a mai multor persoane pe fondul acordării unor finanțări ilegale în favoarea Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureș.

Finanţarea datornicilor

„În urma verificărilor efectuate de către Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Mureș prin Raportul de audit financiar nr. 625/12.04.2016 al Curții de Conturi a României, Camera de Conturi a județului Mureș privind execuția bugetară pe anul 2015 la UATM Tîrgu Mureș s-a constatat că cele patru cluburi sportive asociate cu Municipiul Tîrgu Mureș au efectuat plăți nelegale în valoare totală de 517.948 de lei, consecința abaterii constatate fiind prejudicierea bugetului local. UATM Tîrgu Mureș în aceste condiții nu ar fi avut voie să dispună continuarea plății altor sume către aceste cluburi sportive până la recuperarea integrală a datoriilor la bugetul local”, se arată în expunerea de motive.

Dar, „UATM Tîrgu Mureș a continuat finanțarea celor patru cluburi sportive asociate prin alocarea unor sume prin votul majorității consilierilor locali și ordonanțarea plății acestora de către executiv, fără ca prejudiciul cauzat bugetului local să fi fost recuperat integral, existând astfel posibilitatea unor încălcări a legii prin continuarea finanțării acestora în cursul anului 2016”.

Potrivit Raportului privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13/06.05.2016 (Raport de follow-up) a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Mureș nr. 1449/25.08.2016 (înregistrată la Municipiul Tîrgu Mureș sub numărul 44.884/25.08.2016), emisă în vederea remedierii abaterilor consemnate în Raportul de audit financiar nr. 625/22030/12.04.2016, la data de 25.08.2016, de la cluburile sportive BC Mureș Tîrgu Mureș, respectiv CS Universitar Tîrgu Mureș a mai rămas un prejudiciu de recuperat în cuantum de 144.247 lei, respectiv 100.000 de lei. În pofida existenței acestor prejudicii nerecuperate, în ședința ordinară convocată în 30 august 2016 s-a votat rectificarea de buget aprobată prin HCL 35/30.08.2016, prin votul majorității consilierilor locali fiind alocate noi sume pentru finanțarea acestor cluburi, fără recuperarea integrală a prejudiciilor constatate de către auditorii Curții de Conturi.

În cursul anului 2016 Municipiul Tîrgu Mureș a continuat totuși să efectueze plăți către cluburile sportive mai sus-menționate, fără a recupera în integralitate prejudiciile cauzate bugetului local. Concret, la ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș din data de 30.08.2017, la rectificarea de buget aprobată prin HCL nr. 35/30.08.2016 a fost respinsă alocarea sumei de 1.280.000 lei pentru FC ASA 2013, această sumă fiind alocată cu votul majorității consilierilor locali la rectificarea de buget din 24.11.2016 aprobată prin HCL nr. 102/24.11.2016, fără supunerea la vot a rectificării de buget pe capitole, hotărârea fiind votată într-un singur bloc. La adoptarea HCL nr. 35/30.08.2017 datoriile către bugetul local stabilite de către auditorii Curți de conturi stabilite în sarcina C.S. City’Us Tîrgu Mureş , B.C. Mureş Tîrgu Mureş și A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş nu au fost recuperate integral, iar la alocarea sumei de 1.280.000 lei prin HCL nr. 102/24.11.2017 consilierii locali aveau deja cunoștință despre existența datoriilor Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş către bugetul de stat și bugetul local, respectiv despre deschiderea procedurii de insolvență.

Datorii către bugetul public

Mai mult, ASA a înregistrat datorii la bugetul public: „La data de 08.04.2016, Tribunalul Specializat Mureș dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă faţă de debitoarea Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, iar UATM Tîrgu Mureș este înscrisă la masa credală.

Cu toate acestea UATM Tîrgu Mureș a continuat plățile și finanțarea Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş pe tot parcursul anului 2016, fiind virate sume de la Bugetul local în condițiile în care FC ASA 2013 avea datorii către bugetul de stat și bugetul local, iar în urma deschiderii procedurii de insolvență s-au alocat prin votul consilierilor locali sume în absența unui plan de reorganizare al clubului sportiv menționat, în contradicție cu prevederile legale, precum și cu cele contractuale. Planul de reorganizare al Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş a fost aprobat de instanță abia la data de 14.07.2017”.

Un alt motiv – retrogradarea

Hermann consideră că necesitatea rezilierii contractului de asociere se impune şi prin faptul că nu s-au realizat prevederile stipulate la Pct. 2 din Anexa Regulament, adică ASA a retrogradat din Liga I din iunie 2017: „Parametrul/Obiectivul sportiv de realizat: Menținerea echipei reprezentative de fotbal masculin a municipiului Tîrgu Mureș în Liga a I-a de Fotbal a României (masculin și feminin).”

Astfel, la data de 03.08.2017, executivul Municipiului Tîrgu Mureș a aprobat și a dispus transferul sumei de 530.000 de lei către Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş cu titlu de „restanță din Contractul de asociere și actul adițional pentru sezonul 2015-2016 aflat în derulare”, cu toate că: la data de 19.05.2017 în urma eșecului de la meciul de fotbal cu echipa Pandurii Tîrgu Jiu retrogradarea echipei FC ASA 2013 din Liga a I-a de Fotbal din România în Liga a II-a a devenit o certitudine. Pe cale de consecință, conform Anexei / Regulamentului aprobat ca parte integrantă a Contractului de asociere, care prevede „Parametrul/Obiectivul sportiv de realizat: Menținerea echipei reprezentative de fotbal masculin a municipiului Tîrgu Mureș în Liga a I-a de Fotbal a României (masculin și feminin)”, în urma retrogradării în Liga a II-a începând cu încheierea sezonului competițional 2016-2017, contractul de asociere a rămas fără obiect și poate fi considerat ca fiind nul de drept. Municipiul Tîrgu Mureș însă a omis notificarea FC ASA 2013 cu privire la încetarea contractului.

„Plata sumei de 530.000 de pentru sezonul competițional 2015-2016 a fost efectuată după terminarea sezonului competițional 2016-2017, se arată în expunerea de motive.

Tratament discreţionar

Hermann scoate de asemenea în evidenţă tratamentul aleatoriu și discreționar dintre cluburile care obțin fonduri prin concurs de proiecte și cele care obțin fonduri prin contracte de asociere, spunând că există o mare discrepanță între „sumele imense plătite din banii publici celor 4 cluburi sportive asociate – 28.718.750 lei în doar 3 ani! – respectiv sumele infime acordate cluburilor sportive care au acces la finanțare prin concurs de proiecte, în cuantum de doar 3.378.935 lei”. În plus, finanţarea cluburilor prin asociere este menţionată ca fiind concurenţă neloială.

Soluţia?

În proiectul de hotărâre se propune ca şi soluţie la dezvoltarea sportului mureşean, după rezilierea contractului de asociere, o strategie referitoare la finanţarea sportului: „În termen de 3 luni de la adoptarea prezentei Hotărâri se va elabora Strategia Multianuală a Municipiului Tîrgu Mureș cu privire la susținerea și finanțarea sportului de masă, a sportului școlar, a sportului profesionist și dezvoltarea infrastructurii sportive, care va include un Regulament unitar de finanțare a activităților sportive locale – pentru toate ramurile și toate entitățile sportive – cu respectarea atât a legislației în vigoare, cât și a principiilor de transparență și echitate în alocarea banilor publici de la bugetul local, prin concurs de proiecte, cu reguli și condiții unitare de aplicare pentru finanțarea acestor activități din fondurile publice, precum și în raportarea cheltuirii și aprobarea decontării acestora”.

Vasile DANCEA

Read more »

Analize medicale non-invazive, gratuite pentru sighișoreni

By |

Asociația ÎNGRIJIRE ACASĂ anunţă organizarea unui EVENIMENT STRADAL DE ANALIZE MEDICALE GRATUITE, NON-INVAZIVE, în cadrul proiectului social ,,Din inimă şi respect pentru Seniori’’, co-finanţat de la bugetul local al Municipiului Sighişoara, prin regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Sighişoara pentru activităţi non-profit de interes local.

Evenimentului stradal va avea loc în data de 19 septembrie (marți), în zona Spitalului Municipal Sighişoara, în dreptul imobilului din str. Zaharia Boiu nr 42-44, în intervalul orar 11:00 – 16:00. În cadrul acestui eveniment, Asociaţia Îngrijire Acasă va oferi următoarele analize de testare rapidă şi măsurători ai parametri gratuite sighişorenilor cu vârsta de peste 60 de ani: Tensiune Arterială, Glicemie, Trigliceride, Colesterol, Puls.

Asociația INGRIJIRE ACASĂ este o organizație non-profit cu sediul la Brașov și sucursale în alte 5 judeţe şi se ocupă atât cu furnizarea de Ingrijiri socio-medicale la domiciliul varstnicilor si a persoanelor cu dizabilitati, cât şi cu organizarea de cursuri de formare şi calificare profesională în meseria de îngrijitor la domiciliu.

„Îngrijiri la domiciliu este o echipă de oameni dedicați, implicați în a face viața vârstnicilor din România mai bună cu fiecare dată când le călcăm pragul. În momentul de față ne găsiți în județele Brașov, Sibiu, Prahova, Mureș, Cluj, Bistrița Năsăud și Neamț dar lista continuă să crească.

Viziunea noastră este de a ajunge cel mai mare furnizor de servicii de îngrijiri la domiciliu din România. Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a crește calitatea vieții vârstnicilor din România prin ceea ce facem. Valorile după care ne ghidăm sunt:

Bunătate și căldură – Ne tratăm fiecare pacient așa cum ne-ar plăcea să fie bunicii noștri tratați

Seriozitate – Facem ceea ce spunem că facem, atunci când spunem că facem

Echipă – Ne susținem unii pe alții, ne sprijinim atunci când e nevoie și comunicăm întotdeauna”, se arată pe siteul www.ingrijireacasa.ro.

Pentru mai multe detalii şi informaţii: Asociaţia Îngrijire Acasă; persoană contact – Boghiu Samoilă Flavia; funcţie – Vicepreşedinte şi Membru Fondator; Date contact – 0756/394.047 ; ingrijireacasa@gmail.com.

Cristina Vancea sursa: Asociația ÎNGRIJIRE ACASĂ

Read more »

Când simbolurile dispar…

By |


Ne calcă în picioare. Fac promisiuni false, ne mint. Apoi dau vina pe ceilalți. Conduc prost sau deloc. Ne țin înapoiați față de Occident. Politicienii!

Iar, de aproape 30 de ani românii nu mai reușesc să aibă o reacție adecvată și cu sens.

Probabil o națiune fără simboluri, o națiune fără tradiție vie e ca un om cu amnezie. Iar simbolurile și tradițiile sunt tot mai puține, tot mai puțin consistente.

Simbolurile dispar în România. Chiar și la nivel sportiv avem o mare problemă: unde-i Steaua, unde-i Rapidul, unde-i Naționala de fotbal, unde-i… ASA Tîrgu Mureș? Unde-i fotbalul de altădată? Apoi, unde-i gimnastica națională de altădată și alte ramuri sportive care altă dată au fost glorioase?

De asemenea, la nivelul comunităților urbane numeroase simboluri au fost dărâmate de buldozere și duse la fier vechi. Fabrici, uzine ce altădată erau simbolurile unor orașe astăzi sunt cenușă. De exemplu, Târnăveniul se identifica cu Combinatul chimic, era simbolul cel mai puternic al orașului. Țin minte că un unchi de-al meu era foarte stimat și cunoscut fiindcă fusese maistru în cadrul Combinatului, chiar și după vreo 20 de ani de pensie… Dar, ce e azi Târnăveniul, care e simbolul său și unde-i faima sa?

Chiar și tradițiile seculare se estompează până la anihilare. Doar unele se mai păstrează, mult diluate. Și colindele, care încă se mai practică, sunt adeseori doar un motiv pentru o beție…

Apoi, stațiunile, valoarea autentică, geografică a țării sunt în decădere. Peste tot mizerie, chiștocuri, hârtii, PET-uri… Păduri tăiate…

Oamenii se identifică cu simbolurile, cu tradițiile. Acestea le creează identitatea. Acestea le dau valoare și mândrie. Dacă vă amintiți, anii ‘90, anii tranziției spre democrație, ani tulburi, au fost cât de cât îndulciți de victoriile și talentul unui Hagi, unei Gabriela Szabo etc. Ei erau printre valorile și simbolurile țării, erau un motiv de mândrie.

Să nu ne mirăm că mulți români vorbesc de rău țara și neamul. Le vorbesc pentru că nu le iubesc, pentru că nu le cunosc, pentru că nu se identifică cu acestea. Iar identificarea pleacă tot de la simboluri și tradiții, deci de la identitate.

În 1848 ni s-a cerut să ne deșteptăm… Probabil eram cam în aceeași letargie ca și astăzi. În deceniile ce au urmat atunci am reușit să ne deșteptăm, măcar parțial. Deci imposibil nu e… Dar nici conducători ca altădată nu mai avem. Nici măcar voința, perseverența, curajul sau dorința de afirmare a lui Ceaușescu nu o mai au actualii lideri politici.

Titi DÃLÃLÃU

 

Read more »

Compendiu adus de vântul schimbării 

By |

„Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu”

Noul an școlar i-a întâmpinat pe copiii de clasa a V-a cu o premieră neașteptată. În locul unor manuale uzate, cu urechi de măgar sau cu pagini lipsă, în prima zi de școală elevii au găsit pe bancă doar o singură carte! Mirosind a nou, cu o groază de pagini tipărite cu litere mărunte, cu desene și poze colorate… iar pe copertă sub sigla Ministerului Educației, fiind scris „Compendiu introductiv pentru gimnaziu”.

Ca să acționăm gospodărește, ne punem în situația unui copil de 10-11 ani. A venit din vacanță, cu mintea odihnită și se uită la această carte ca… la poarta nouă.

Ce înseamnă compendiu?

Răsfoim Dicționarul Explicativ al Limbii Române și găsim: „COMPÉNDIU, compendii, s. n. Expunere rezumativă, sintetică, a unei discipline sau a unei concepții; conspect; operă, lucrare în care se face o asemenea expunere”. Nu am înțeles mare lucru, așa că deschid compendiul.

Înainte să-l răsfoiesc, să vă spun ce am auzit.

Spunea doamna inspector școlar general adjunct Ildikó Illés că, săptămâna trecută, joi au sosit la depozit 4 tone de cărți din astea, pe care le-au distribuit în două zile, înainte de 11 septembrie, prima zi din noul an școlar, pe la toți copiii de clasa a V-a. Și la secția maghiară, același compendiu, în limba română. Bineînțeles că nu e niciun cuvânt în limba maghiară în tot compendiul ăsta. Oare copiii ăia ce o fi înțeles?

Am mai citit undeva că domnul ministru al Educației a explicat ziariștilor că 177.000 exemplare au fost tipărite cu 4 lei bucata și trimise prin poștă în țară, transportul costând 14 bani pe exemplar. Ieftin, nu-i așa?

Ghid realizat în termen record

„Sper ca în opt săptămâni să avem soluționată situația manualelor de clasa a V-a”, a mai spus ministrul Pop, mulțumind „personal, colectivului de la Institutul de Științe ale Educației care a reușit să facă într-un termen record acest compendiu”. A urmat apoi domnul director al Institutului cu nume complicat, să confirme că au realizat acest ghid (asta parcă e mai pe înțelesul copiilor) în aproximativ o lună și jumătate. „A fost o misiune aproape imposibilă, din cauza timpului scurt. Să nu vă aşteptaţi să găsiţi un manual plin de text, cu conţinuturi. Partea de cunoaştere a fost cât se poate de mult sintetizată şi redusă, dar avem multe exemple de activităţi de învăţare la clasă sau acasă. Această resursă nu este pentru profesori pentru că au spus deja că nu îşi doresc așa ceva, ei sunt liberi să îşi aleagă ce sursă de învăţare doresc. Este resursă pentru copii. Sper ca ei să o folosească zilnic”, a spus domnul director Ciprian Fartuşnic la un post de televiziune.

Va să zică ghidul ăsta e pentru copii! Așa deci!

Ia să vedem! În pagina 2 suntem asigurați că această lucrare a fost realizată „în conformitate cu programa școlară aprobată prin OM nr. 3393/28.02.2017”. Mai e și un număr de „telefon de asistență pentru copii”. Fără prefix, îl transcriu aici, cine știe cui i-ar putea fi de folos, mai ales după parcurgerea acestui compendiu: 116.111.

Nu-i de joacă

Volumul are 297 de pagini și la sfârșit încă 4 pagini pentru notițe.

Deși mă așteptam să găsesc poza conducătorului iubit, în pagina 3 avem doar patru strofe din imnul României și din nou de o pagină goală. Pentru efect, cred. Studiind cuprinsul, putem afla domeniile tratate în compendiu.

Fiecare domeniu începe cu câte o pagină cu desene viu colorate, foarte sugestive: ba doi copii extrem de fericiți, ba unul plictisit din cale afară.

Mesaj călduros

După cuprins găsim un mesaj călduros, ce începe cu „Dragi elevi”… și se încheie cu „Mult succes!”. De parcă ar fi fost aruncat cu furca din căruță. Poate că acesta ar fi primul test de înțelegerea unui text la prima vedere. Poate că domnii de la Minister au compus acest mesaj imediat după aterizarea pe pământ românesc. Cine știe în ce zonă din Anglia și-au petrecut concediul? Că nu s-au dezobișnuit încă de „interests of reading!” Ascultați un pic: „activitățile sunt propuse pentru dezvoltarea competențelor de comunicare și interesele de lectură!”.

Și încă nu e gata.

În același stil britanic ne asigură domnii că: „În egală măsură, veți avea ocazia de a aprecia elemente definitorii ale contextului local, patrimoniului național și universal!”… E limpede, ce mai!

Oare tot din acest compendiu și-au dezvoltat domnii de la minister competențele de exprimare în limba română?

Eu cred că au copiat după un text în limba engleză și nu au reușit în mare grabă să traducă exact termenii. Altfel, nu-mi explic de ce au scris „Engleză L1 și L2”, apoi la „Franceză L 1”. Acest L vine de la englezescul „level”, până și un copil de clasa a IV-a știe asta!

Dar să nu lungim vorba

Poate vreți să știți ce mai e în compendiu. Dacă ne uităm în cuprins, vedem că sunt 6 capitole mari cu 2-4-6 subcapitole. Pe scurt am putea spune că sunt lecții de română, engleză, franceză și germană, pentru dezvoltarea comunicării. Matematică și biologie. Educație socială, istorie, geografie și religie. Artă plastică, educație muzicală. Educație tehnologică. Informatică și TIC. Ultimul capitol consiliere și dezvoltare personală.

Avem evaluări, activități, aplicații, corelații cu alte domenii… aproape toate bazate pe folosirea internetului! În nespusa lor generozitate domnii din Minister au atașat și linkul pentru dezvoltarea „intereselor de lectură!”(sic) Iată: http://ro.literaryframework.eu/literaryframework.html

Scrierea în baza 2

Dacă primele pagini sunt cât de cât modeste, după ce s-au încălzit autorii au uitat că ni se adresează nouă, niște copii de 10-11 ani și s-au întrecut în știință. La matematică după atâta ridicare la putere ajungem la scrierea în baza 10, în baza 2. La Biologie ne trimit în laborator. Oare câți copii au acces la un laborator, la o lupă, la un microscop, la un „ecosystem” în apropierea școlii?

Forma pământului

Găsim lecții despre drepturile copilului, alfabetul istoriei, codul lui Hammurabi, evreii. Religia tratează cultul ortodox, după care trecem la geografie, de unde aflăm că forma pământului este…  geoid apoi revenim la religie: cultul penticostal de data asta. Avem și un sfat părintesc: „Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu”. (Ioan, 15:14)

Ambalaj pentru brânză

Ajung la Educația tehnologică și aplicații practice. Elevul Darius are un jurnal de vacanță din care facem cunoștință cu animalele din ogradă. Apoi învățăm să confecționăm un ambalaj pentru… brânză! Știați că din acest an Informatica e obligatorie la școală? Câte o oră pe săptămână. Capitolul Informatică și TIC oferă câteva linkuri spre filmulețe pe YouTube și spre site-ul Informatica în școli.

Mai învățăm și să asamblăm un calculator… virtual. Pe un simulator. Îl găsiți tot pe net, pe adresa word-it.ro. Cel mai interesant totuși este partea referitoare la sisteme de operare, la elemente de interfață, organizarea datelor pe suport extern, operații cu fișiere și directoare.

TIC…TIC

Am auzit când domnul general Macarie a explicat ce înseamnă TIC. „Tehnologia Informației și a Comunicării”. Voi știați?

Sunt multe lucruri ce mai avem de învățat, de aceea compendiul ne dă indicații și consiliere pentru dezvoltare personală și cum să depășim stresul dacă ne-ar fi afectat parcurgerea acestui compendiu.

Lăsându-l pe elevul de clasa a V-a să răsfoiască mai departe, redau cuvintele inspectorului școlar general prof. Ioan Macarie despre compendiu. „Foarte interesant, l-am găsit la mine pe birou, apoi mi l-a cerut cineva. Am apucat să-l răsfoiesc doar. E frumos colorat. Sper să fie de scurtă durată. În primele opt săptămâni sper să fie ok. Acum depinde și de domnii profesori, de atitudinea pro-copii. Sunt convins că toți au în vedere interesele copiilor”, a declarat generalul.

Erika MÃRGINEAN

Read more »

Masă în foișor?

By |

Punctul negru se acordă tuturor celor care își lasă „amprentele” în spațiul public, mâzgălind pereți, bănci, uși sau vitrine ale magazinelor doar pentru a se distra, lăsând în urma lor un aspect deplorabil…

Read more »

A început școala!

By |

Punctul alb se acordă tuturor elevilor și cadrelor didactice care azi încep școala. Săptămânalul Punctul le urează un an plin de împliniri și mult succes!

Read more »

Victorie importantă pentru ASA la Piteşti cu FC Argeş

By |

ASA Tîrgu-Mureş a învins cu 2-1 în deplasare pe FC Argeş vineri seară în deschiderea etapei a 7-a din Liga 2 de fotbal.

Înaintea acestei etape formaţia ASA se afla pe locul 3 cu 13 puncte în timp ce formaţia piteşteană era pe locul 5 cu 11 puncte. Gazdele au o primă ocazie de gol în minutul 8 prin Ionuţ Şerban care trage puternic de la 20 metri, iar portarul mureşean Iacob plonjează în extremis în corner.

Însă două minute mai târziu, în minutul 10 cei care au deschis scorul au fost cei de la ASA prin Paul Iacob care scăpat din marcaj de fundaşul piteştean, reia în poartă din 6 metri un corner executat de Alexandru Stoica. Două minute mai târziu acelaşi Stoica primeşte o pasă bună în careu însă şutează la colţul lung puţin  pe lângă poartă.

În minutul 20 piteştenii au o bună ocazie prin Năstăsie care trage de la 35 de metri puţin pe lângă vinclul din dreapta portarului. Un minut mai târziu Iacob de la ASA are o şansă bună de a înscrie, însă şutează din centrul careului puţin pe lângă poartă după o centrare de la Băjan. În minutul 22 FC Argeş egalează printr-un autogol a lui Panait. Faza a pornit de la un contraatac al piteştenilor prin Robert Brecu care a  pătruns în careu, l-a  fentat pe Candrea şi a centrat la prima bară pentru Alin Popa care însă a dat pe lângă minge şi l-a păcălit pe portar, mingea intrând în poartă din Panait.

În minutul 37 portarul mureşean Iacob are o intervenţie salvatoare la şutul lui Năstăsie din 13 metri după o pasă primită de la Cătălin Stan.

Scorul la pauză rămâne 1-1 

ASA începe bine repriza a doua şi reuşeşte din nou să preia conducerea în minutul 53 prin golul înscris de Cosmin Sârbu care interceptează mingea după ce fundaşul piteştean trimite balonul spre propriul portar prea încet. Un minut mai târziu ASA are din nou o bună ocazie de a-şi majora scorul, însă fundaşul piteştean deviază în extremis mingea centrată de Stoica fiind aproape de un autogol. În minutele 62 şi 63 portarul piteştean respinge şuturile bune ale lui Neagu şi Sârbu. Piteştenii mai au două şanse de gol în minutele de prelungire, mai întâi, Şerban trage din marginea careului, iar Portarul Iacob prinde de lângă bară, iar apoi fundaşul mureşean Candrea respinge din centrul careului o minge centrată dintr-o lovitură liberă de la 35 de metri lateral dreapta. Scorul final rămâne 2-1 pentru ASA care obţine încă o victorie importantă.

Astfel ASA este pe locul 2 cu 16 puncte, iar pe locul  I cu 18 puncte este Hermannstadt.

Narcis SOCACIU

Read more »

Ziua porților deschise, la Eureka

By |

Reghinenii pot da examene în 15 limbi străine

Centrul de limbi străine „Eureka”, din Reghin, a organizat în data de 7 septembrie, între orele 10 și 19, evenimentul denumit „Ziua Porților Deschise”. Studierea unei limbi străine îți dezvăluie cum gândesc și ce simt alte societăți, care sunt experiențele, valorile și modul în care se exprimă, te pune față în față cu o cultură prin care, dacă o cunoști, poți vedea mult mai clar propria ta societate, plusurile și minusurile ei. Învățarea unei limbi se poate face fie prin călătorii în străinătate, fie prin participarea la cursuri de limbi străine.

Ediție de succes 

Aflat  la cea de-a 3-a ediţie, acest eveniment s-a bucurat şi de data aceasta de interes şi succes, deoarece cu această ocazie vizitatorii de toate vârstele au putut să ia direct „pulsul” activităţilor centrului. Li s-au prezentat ofertele educaționale ale centrului, cei interesați au putut beneficia de servicii de informare, orientare și consiliere pentru alegerea cea mai bună.

Pe ore…

În prima parte a zilei, între orele 10,00 și 11,00, au avut loc testări gratuite nivel general pentru elevi de gimnaziu, liceu și pentru cei care se pregătesc pentru admiterea la Academia de poliție la limba engleză, germană, franceză.

Între orele 11,00 și 13,00 testări gratuite pentru bacalaureat, examene internaționale la limba engleză (Cambridge, IELTS, ECL-examen al UE), germană (ECL, Goethe Institut), franceză (ECL,DELF,DALF), toate acestea echivalând proba C a examenului de competențe lingvistice la bacalaureat sau cele care servesc la înscrierea la facultăți europene, programe academice internaționale sau masterate.

Începând cu ora 16,00 și până la ora 17,00 s-au desfășurat testări gratuite, nivel general, pentru adulți la engleză, germană, franceză, italiană și spaniolă. Rezultatele testelor au fost confidențiale, un beneficiu în plus fiind faptul că participanții au avut ocazia să se obișnuiască cu atmosfera de examen şi cerinţele acestuia (anduranţa fizică şi psihică fiind un aspect esenţial).

Un tur al centrului

Începând cu ora 17,00 toți vizitatorii, indiferent de vârstă, au putut participa la un tur al centrului, unde li s-au prezentat ofertele educaționale, au avut loc discuții și au obținut consiliere gratuită de la profesorii centrului, care au răspuns tuturor curioșilor și au avut loc înscrieri. Cei care s-au înscris au beneficiat de un discount de 10% la cursul ales. Cei mici, inclusiv cei din ciclul primar, au putut colora personajul preferat din seria Minions sau să găsească cuvintele ascunse în rebusuri, pe fondul unor cântece pentru copii şi a dansului Hockey Pockey.

Participanții au primit un bilet gratuit la tombolă, premiile constând în câte un curs gratuit de 3, 2,  respectiv o lună. Fiecare vizitator a primit cadou un calendar Eureka,  tip semn de carte și o riglă pe anul 2018, iar copiii câte un balon și dulciuri. La sfârşit, toată lumea s-a fotografiat în colţul foto devenind pentru o clipă personaje misterioase sau haioase spre deliciul tuturor.

,,De ce o zi a porţilor deschise?

Pentru că e cea mai bună ocazie oferită reghinenilor pentru a crea o punte de legătură între nevoile lor de studiere şi aprofundare a cunoştinţelor de limbă străină pentru diferite scopuri: perfecţionare sau întreţinere, examene, studiu, muncă în străinătate, interviuri de angajare etc. şi persoanele calificate cu experienţă ce le pot îndeplini cu profesionalism şi experienţă. Ca şi planuri de viitor, dorim să mărim numărul de candidaţi la examene internaţionale,  reghinenii putând da examene chiar la noi în oraş în 15 limbi europene! Dorim să transformăm CLUBUL DE CONVERSAŢIE de WEEKEND într-o atracţie, ştiind cât de important e să poţi vorbi fluent în anumite contexte FĂRĂ REZERVE. Deci îi invităm pe reghineni să ţină aproape. Pentru că vom fi prezenţi la datorie oricând vor avea nevoie de ajutorul nostru!”, a declarat managerul Rodica Bândilă.

La ora actuală, Centrul Eureka are peste 100 de cursanţi de toate vârstele,  la care se adaugă peste 200 de copii din grădiniţele de stat cu care au contract pentru studiul opţional al limbii engleze, numărul având potenţial de creştere după începerea şcolii când se mai fac înscrieri din partea elevilor sau firmelor, Eureka oferind şi cursuri corporate.

Acest lucru nu se putea realiza fără o echipă dedicată, fără lucrul în echipă şi aplicarea unor metode de lucru moderne axate pe nevoile cursanţilor, cele 3 profesoare angajate permanent şi colaboratoarele învăţându-i pe cursanţi engleză, germană, italiană sau franceză, la nevoie spaniolă sau româna pentru străini. Rezultatele nu au nevoie de prezentare. În toţi cei 13 ani de activitate ai Centrului de Limbi Străine Eureka,  mulţi copii care au studiat aici au devenit elevi şi studenţi cu rezultate bune şi foarte bune în domeniul limbilor, mulţi foşti cursanţi liceeni şi studenţi au absolvit facultatea în ţară sau străinătate sau masterate în care un certificat de limbă i-a ajutat la admitere sau la aplicarea la programe Erasmus, angajare. Adulţii şi-au luat interviuri de angajare sau examene care să îi ajute la obţinerea unui job în străinătate.

Imola Grama

Read more »

Turismul mureșean din prisma calității la cazare 

By |

Turismul mureșean din prisma calității la cazare 

 

În Mureș sunt sute de pensiuni și hoteluri, precum și alte unități de cazare, de la două la cinci stele. Partea proastă este că nu toate unitățile de cazare respectă standardele în funcție de stelele pe care le poartă. De aceea, apar și clienții nemulțumiți care, dacă plătesc un ban pentru un anumit număr de stele se așteaptă să primească în schimb calitatea anticipată. La hotelurile de lux, cele mai multe reclamații vin în legătură cu: calitatea (slabă) a semnalului WIFi din hoteluri (pensiuni) – un aspect esențial având în vedere că, în prezent, mulți oameni au nevoie de conexiune la internet pentru serviciu, afaceri etc.; reclamații în privința calității mâncării, mai ales a micului dejun (se pare că în România micul dejun nemulțumește mulți clienți) – deși aici lucrurile pot fi interpretabile, în funcție de gusturile personale; este criticat raportul calitate – preț, semn că clienții consideră că plătesc prea mult pentru serviciile primite (această critică este aproape universală, atât la hotelurile de 3 stele, cât și la cele de 4 sau 5).

În rândurile următoare vă prezentăm un top al celor mai apreciate, precum și a celor mai puțin apreciate hoteluri și pensiuni din județul Mureș (Tîrgu Mureș, Sovata și Sighișoara), după cum reiese de pe unul dintre cele mai cunoscute site-uri de turism, booking.com. După cum se știe, pe booking.com turiștii au posibilitatea de a da un scor hotelului în care au stat, precum și a evidenția prin comentarii aspectele pozitive și cele negative. Clasificarea se face prin note de la 1 la 10. De la 1 – 3 clasificarea înseamnă: foarte prost; 4 – 5 prost; 6-7 OK; 8 – 9 bine; 10 superb.

Unitățile de cazare mureșene au un scor total, în general, de peste 7.

Se poate observa că există critici și comentarii negative și la hoteluri de 4 sau 5 stele. Iar la cele de 2 stele, acestea aproape că lipsesc cu desăvârșire. Explicația poate fi faptul că clienții care-și permit să stea la 4-5 stele sunt mai pretențioși.  Iar cei care stau la 2-3 stele nu strâmbă atât de des din nas. Dar, o altă explicație, menționată chiar de clienții hotelurilor de lux este că hotelurile de 4-5 stele adeseori nu respectă acest număr de stele, adică nu oferă confortul și dotările necesare… Apoi, probabil, clienții hotelurilor de lux sunt mai obișnuiți cu hotelurile și atunci au și motivele să fie mai critici în comparație cu oameni care, poate, nu călătoresc atât de mult…

Hoteluri mureșene, în topuri

Pe tripadvisor.com există „Top 25 hotel – România” pentru România, conform alegerilor turiștilor. În top sunt prezente două hoteluri din Tîrgu Mureș. Chiar pe locul întâi în top se situează Hotel Privo. Iar pe locul 12 se situează Hotel Plaza.

În 25 mai 2017 a avut loc cea de-a X-a ediție a TopHotel Tourism & Leisure Investment Conference în cadrul căreia s-a desfășurat Gala de premiere a celor mai bune proiecte din sectorul ospitalier.

In cadrul Galei TopHotel Awards au fost premiate cele mai bune și inovatoare proiecte și concepte din industria hotelieră, a ospitalității și de turism din România, in competiție fiind înscriși peste 300 de nominalizați la cele 5 categorii principale ale TopHotel Awards ( Hoteluri Business & Locații Conferințe, Agrement, Investiție, Turism, Cea mai bună realizare profesională).

În rândul premianților, apare și Hotel Privo la categoria Hotel of the year, 4 stars, not affiliated to an international chain, ocupând poziția a doua, după Kronwell Brasov Hotel.

Iar la nominalizări, la Hotelul anului – categoria 5 stele, neafiliat unuo lanț hotelier internațional a fost și Binder Bubi Sighișoara, precum și Hotel Plaza la Locația anului pentru conferințe și întâlniri de afaceri, alături de Hotel Privo.

Hoteluri de 5 stele, plusuri și minusuri

La cinci stele, pe booking.com am găsit doar două hoteluri din Mureș: Fronius Boutique Residence din Sighișoara și Plaza V Executive Hotel din Tîrgu Mureș. Fronius Boutique a obținut scorul de 9,5 din peste 200 de comentarii. Cele mai multe puncte le-a obținut pentru locație și personal, iar cel mai puține pentru Wifi gratuit și raport calitate – preț. Cele mai multe comentarii sunt pozitive, de genul: „Amplasare excelentă în cetate, model de primire și solicitudine, păstrarea arhitecturii originale, ambianța retro în toată locația, cu bun gust și migală. Mic dejun super”, după cum spunea, în iulie 2017, un vizitator – Aurora Enciu. De asemenea, Ciprian preciza: „Un hotel amplasat ideal, în chiar centrul Cetății Sighișoara, o cameră spațioasă atinsă într-un mod plăcut de patina timpului, un mic dejun de foarte bună calitate cu alimente preparate în bucătăria proprie – totul recomandă din plin acest hotel”. Desigur, există și opinii mai puțin favorabile, de exemplu vreo doi utilizatori au precizat că hotelul nu are condiții de cinci stele.

Hotelul Plaza are un scor din comentarii de 9,1. Cele mai multe puncte obținute pentru locație și curățenie, iar cele mai puține pentru raport calitate – preț și Wifi. Ultimul comentariu pozitiv, postat de Liviu, este următorul: „Am fost la această locație cu ocazia unui city break în Tîrgu Mureș. Serviciile sunt foarte aproape de celelalte hoteluri de 5 stele pe care le-am vizitat, dar luând în considerare necesitatea menținerii unui preț accesibil zonei, micile minusuri sunt de înțeles. Poziția este excelentă, chiar în centrul orașului, permițând acces rapid la majoritatea punctelor de interes. Aș reveni cu plăcere la acest hotel dacă voi mai vizita Tîrgu Mureș”.

Dar, în același timp, și el și alții contestă clasificarea de cinci stele: „Calitate wi fi slabă. Cu siguranță nu este un hotel de 5 stele! Micul dejun modest, dar ok! Pe timpul sezonului cald este recomandat o plasă la geam! Cred că mai necesită un mic update în camere!”. Alții au criticat faptul că uneori nu e liniște: fie din cauza sistemului de încălzire și aer condiționat, fie din cauza traficului auto, fie din cauza evenimentelor din restaurant.

Patru stele la Sovata, Sighișoara și Mureș…

În topul hotelurilor – pensiunilor de 4 stele din Mureș sunt cele din Sighișoara și Sovata.

Începem cu Sovata…

Vila Silvia din Sovata are cel mai mare punctaj dat de vizitatorii de pe booking.com la categoria patru stele: „Hotelul este foarte bine gândit și toate detaliile au fost luate în considerare. Nu există niciun colțișor care să nu fi fost analizat înainte de execuție, astfel încât a devenit elegant și perfect funcțional. Astfel de proprietăți sunt foarte rare… Am călătorit mult, în segmentul 3-5 stele și doar o singură dată am mai întâlnit un astfel de hotel, în care este recomandat să-ți reamintești codul bunelor maniere înainte de a pleca de acasă.

Pe scurt, foarte bun, personal educat si amabil, mic dejun excelent, curățenie desăvârșită” – ultimul comentariu, postat de Adrian în 30 august.

Vila Silvia are scor excelent (9,8) la majoritatea categoriilor: curățenie, confort, locație, personal. Punctajul cel mai scăzut e la Wifi gratuit și raport calitate – preț.

Comentariile negative sunt foarte puține, câteva făcând referire la îmbunătățirea condițiilor de la micul dejun.

Hotelul Pacsirta Sovata are un scor datorat comentatorilor de 9,6 de puncte. Raportul calitate preț a primit cele mai puține puncte – 8,9. Printre comentariile pozitive, Marius Sorin preciza: „Mic dejun excelent, servire ireproșabilă, personal foarte amabil, curățenie, confort, mobilier de calitate, amplasare foarte bună, parcare mare, semnal WI-FI foarte bun”.

Câțiva clienți au reclamat lipsa aerului condiționat.

Pe locul trei în Sovata e Pensiunea Speranța, cu 9,4 puncte. Cel mai puțin apreciate sunt facilitățile – 8,8 puncte. În general, cei care au comentat au lăudat totul, cu vreo două excepții care contestau micul dejun.

Ultimele trei locuri din Sovata la patru stele, pe booking.com, sunt deţinute de Danubius Health Spa Resort (7,9) și Pensiunea Szandy (8,6). La Danubius Health Spa Resort, Wifiul, raportul calitate preţ şi confortul suntcele mai criticate. Ştefan, la sfârşitul lui august 2017 preciza: „Interiorul hotelului m-a dus cu gândul la perioada comunistă… un pic „coafat” să pară fresh… mocheta din restaurant mizerabilă”. Iar ca aspecte pozitive: „Poziția hotelului, priveliștea, spa ul, micul dejun”.

La Szandy, Liliana din Marea Britanie menţiona atât aspecte negative, cât şi pozitive: „Minusurile nu au afectat experiența frumoasă pe care am avut-o în acest sejur, dar acestea trebuie menționate. Nu mi-a plăcut mirosul urât din baie, lipsa uscătorului de păr, a prăjitorului de pâine și monotonia micului dejun. Cantitativ mai mult decât suficient, dar calitativ se putea și mai bine.

Mi-a plăcut amplasarea extraordinară a vilei, un peisaj mirific. Camera mobilată cu bun gust, terasa mare. Internet de mare viteză, televizor și frigider în cameră. Curățenie exemplară. Oamenii foarte drăguți și amabili, spațiul de relaxare confortabil, loc de parcare. Am fost bine primiți de către gazde, ne-am simțit în centrul atenției și recomand cu căldură această pensiune”.

Sighișoara

Casa Savri din Sighișoara are un punctaj de 9,6 din comentarii, fiind foarte apreciată pentru curățenie, locație și personal. De menționat că niciunul dintre servicii nu a primit un scor mai mic de 9,3, la minim situându-se Wifi-ul gratuit și raportul calitate – preț. Ultimul comentariu pozitiv (postat de George Toader), din august, menționa: „Trebuie să remarc excepționala atenție pentru detalii și curățenia impecabilă. Totul, dar absolut totul, este la locul potrivit, armonios gândit și aplicat, de un bun-gust cum rar am întâlnit la o locație de cazare fără rang de hotel. Absolut nimic nu te agresează nici vizual, nici sonor, nici olfactiv, nici măcar disponibilitatea și serviabilitatea personalului, care este de un calm… Într-un cuvânt: jos pălăria! Faptul că din interiorul locație se urcă direct în Cetate, este încă un plus, dacă mai era necesar”.

Comentariile negative cam lipsesc, unii făcând referire la un scârțâit al podelelor, dar explicabil prin structura de lemn a casei.

Cu același punctaj din comentarii a fost răsplătită și Carolina House. Curățenia este cea mai apreciată, primind 9,9 puncte. Wifi gratuit, e cel mai puțin apreciat, cu 9,2 puncte. După cum e de așteptat, și în acest caz întâlnim aproape doar comentarii pozitive.

Casa Georgius Krauss din Sighișoara are o medie de 9,4 puncte. Cele mai bine cotate aspecte sunt locația și curățenia, iar cele mai puține puncte, 8,9, au fost alocate pentru WIFi gratuit.

Spre finalul clasmanentului este un hotel cu un scor destul de bun –  8,6 – DoubleTree by Hilton Hotel. Oamenii contestă în primul rând raportul calitate –  preţ, dar şi amabilitatea personalului (deci lipsa de amabilitatea în anumite cazuri), apreciind în schimb dotările.

Tîrgu Mureș

Vila Csonka, patru stele, parte a Hotelului Privo din Tîrgu Mureș are un punctaj de 9,4. Cele mai puține puncte le-a primit pentru raportul calitate – preț – 8,9 puncte. Marcel remarca aspectul inedit: „vila, grădina , amenajarea interioară o combinație surprinzătoare între modern și clasic”.

9,3 puncte a obținut Pension Atlantic din Tîrgu Mureș. În mai 2017, un client descria: „Grădina de vară este ceva de vis; amenajată cu foarte, foarte mult bun gust oferind fiecărei mese senzația de exclusivitate. E practic o livadă de cireși și alți pomi fructiferi transformată în terasă. Personalul foarte foarte amabil cum sunt toți ardelenii, domnul de la recepție ne-a ajutat chiar să cărăm bagajele. Am rezervat două camere și am cerut să fim la același etaj și pentru că nu mai aveau ne-au dat o cameră și un apartament fără să ne taxeze extra. Mâncarea excelentă, recomand gulașul de vită; porția e uriașă iar ciorba de burtă… n-am mâncat alta mai bună nicăieri”. Câțiva clienți au reclamat izolarea fonică a clădirii: „Chiar cu geamurile închise se auzea tot ce se discuta pe terasă, iar seara auzeam mașinile care treceau pe stradă”.

Pe locul 3, cu 9,2 puncte, sunt situate Plaza V Hotel și Hotel Privo. La Plaza, clienții apreciază locația, curățenia și mâncarea. Unii critică parcarea și zgomotul care apare uneori din cauza unor evenimente sau a traficului.

La Privo apar comentarii de genul „Excelent din toate punctele de vedere. Restaurantul este unul dintre cele mai bune din România, iar servirea se face la cel mai înalt profesionalism. O locație de nota 10 cu oameni de nota 10. Vă mulțumim pentru tot” . Dar și unele negative: „Dotările SPA-ului pot fi îmbunătățite. O mică problemă cu cabina de duș, slab etanșeizată, scurgeri către vasul WC”. Cei de la Privo sunt interesați de părerile clienților și răspund pe booking.com în genul: „Vă mulțumim pentru experiența împărtășită și vă mai așteptăm și la următoarea vizită în Tîrgu Mureș. Cu stimă, Lucia Fulop, Rooms Division Manager”.

La patru stele, cele mai mici scoruri pe booking le-au obținut în Tîrgu Mureș pensiunile La Cupola (7,2), Noroc și fericire (7,9) și Vila Monica (8,0). În ceea ce privește La Cupola clienții critică cel mai mult  WIfi-ul, confortul și facilitățile. Personalul este cel mai apreciat aspect, obținând un scor de 7,9.

„Noroc și Fericire” este apreciată mai ales pentru Wifi-ul gratuit, locație și personal, iar cele mai criticate sunt curățenia și facilitățile. În comentarii clienții apreciază personalul și foarte mulți camerele și curtea, dar există unele critici la adresa micului dejun.

Cele mai mici punctaje Vila Monica le-a primit pentru Wifi și raport calitate preţ. Ultimul comentariu menţiona: „O priză în plus ar fi utilă, iar mini-frigiderul nu părea funcțional.

Am apreciat în mod deosebit locația, decorațiunile interioare și faptul că am avut aer condiționat în cameră. Personalul a fost discret și amabil”.

Mai puține stele, mai puține critici. Trei

Sighişoara are cele mai bine cotate pensiuni şi restaurante de trei stele. Astfel, cu un scor de 9,8 Pensiunea casa Richter excelează prin curăţenie, personal, facilităţi. Pe booking, doar comentarii pozitive de genul „gazda a fost amabilă și prietenoasă de la început până la sfârșit. Pensiunea este bine întreținută: camera foarte curată și dotată cu tot ce trebuie. De asemenea, în curtea pensiunii există o mică terasă ideală pentru a servi micul dejun sau pentru a sta seara la aer curat ”.

În imediata apropiere, ca scor, cu 9,7 Casa Vânătorului are un personal apreciat cu 10 puncte. Doar comentarii pozitive, de exemplu cel din 15 august 2017: „ Mai rar așa cazare în România!!!!! Vila amintește de cele mai cochete și dotate pensiuni din Bavaria, în plus are căldura umană a gazdelor, care te face să te simți de la bun început ca între prieteni. Există o dorință de perfecțiune a gazdelor, o bucurie a detaliilor, care te farmecă de la bun început. Casa superbă, curtea mare cu foișor, facilitățile și din nou finețea și ospitalitatea gazdelor, ne vor face să revenim aici și să recomandam tuturor această pensiune. Nota 10 este minimă!!!!”.

La fel de apreciată, cu 9,6 puncte, este Pension am Schneiderturm.

În schimb, Pensiunea San Gennaro este cel mai rău clasată din Sighişoara, pe booking.com, cu 7,4 puncte din comentarii. Unul dintre cele mai recente comentarii, din august preciza: „Un pat nu era schimbat, lipsea telecomanda de la televizor, s-a întârziat 30 min cu predarea camerei conform programului de check-in al pensiunii și am comunicat foarte greu cu personalul – era un singur băiat care făcea de toate. Curățenia în toată pensiunea lasă de dorit.

Camera foarte frumos decorată și foarte mare. Baia la fel foarte mare cu cadă pe colț. Locația este minunată, exact în piața din interiorul cetății și cu o priveliște mirifică, direct în piață”.

Urmează Pension Chic cu 7,8 puncte. La începutul anului 2017 Miruna surprindea câteva aspecte negative: „un frigider în cameră ar fi fost bun, însă tavanul era lăsat într-o parte și te puteai lovi foarte ușor în prima noapte a fost puțin rece în cameră. Iar ca aspecte pozitive: „foarte curat, cameră luminoasă, personal ok, scara dinspre recepție spre camere foarte interesantă, în spiritul orașului amplasarea foarte bună (vizavi de gară, dar și aproape de centru) există și loc de servit masa raport calitate-preț foarte bun”.

Sovata și Tîrgu Mureș

În Sovata, Pensiunea Lorincz are un scor de 9,6, pe booking.com. Comentariile sunt laudative la adresa dotărilor, fiind criticat doar accesul mai dificil spre mansardă.

Pension Klarissa, cu scorul 9,4 are parte doar de comentarii pozitive. Tot în Sovata, cu acelaşi scor de 9,4 se situează Pasager House.

În Tîrgu Mureş, cel mai bun punctaj la trei stele îl are Villa Helvetia – 9,4. În aprilie 2017, un comentariu cuprindea atât aspecte negative, cât şi pozitive: „amplasarea nu este tocmai bună, am avut parte de un „ceas deșteptător” inedit = câinele de la casa vecinilor pensiunii – pernele nu sunt tocmai confortabile, sunt foarte subțiri, cam sărace în puf și pene.

Personalul foarte amabil, în special doamna care servește micul dejun clienților – mic dejun foarte bun – camera foarte spațioasă, la fel și baia – wifi foarte bun – foarte multe prosoape la dispoziție în baie – pat confortabil – raportul preț – calitate bun”.

Pe locul doi în Tîrgu Mureş, cu 9,2 puncte, e Pensiunea Kenza. O singură menţiune negativă, referitoare la iluminatul pe terasă, în rest doar comentarii pozitive.

Apoi, Pensiunea Ana Maria cu scorul 8,8. „Pensiunea este o casă veche foarte bine întreținută și are un farmec aparte. Parcarea este asigurată într-un garaj / curte peste drum, închisă, în siguranță. Personal binevoitor și ospitalier, nu am nimic de reproșat. Micul dejun excelent”, spunea Ştefan în luna iunie 2017. Chiar dacă comentariile negative nu lipsesc, acestea sunt foarte puţine: „Puțină curățenie mai mare nu ar strica, iar o evaluare mai atentă nu ar strica, sunt probleme cred în fiecare cameră! Ex: baia, uși care stau să cadă… Mirosul din toată pensiunea, miros de mâncare… Praf neșters!”.

Cel mai rău clasat în Tîrgu Mureş este Black Lord Hotel cu un scor din comentarii de 6,9. Comentariile negative se îmbină cu cele pozitive: „Este un hotel modest, dar cu un preț corect. Cele două fete de la recepție au fost foarte amabile și sunt peste nivelul hotelului”, spunea Costi Ionescu în 2016.

Hotel Ciao a primit 7,4 puncte, la facilităţi şi confort primind doar 7.

Iar Hotelul Continental a obţinut 7,6 puncte. Cu toate acestea, există foarte multe comentarii pozitive, iar cele negative nu sunt foarte grave. De menţionat că cei din conducerea hotelului au răspuns tuturor comentariilor negative, dar şi celor pozitive.

Două stele

Și la două stele domină tot hoteluri și pensiunile din Sighișoara și Sovata.

Casa Steluța din Sighișoara are un punctaj de 9,9 fiind foarte apreciată pentru ospitalitatea gazdelor, pentru curățenie și facilități. La sfârșitul lunii august, Demian Brenciu scria: „Seriozitatea, curățenia, primirea și în topul clasamentului calitatea oamenilor care reprezintă această proprietate: Sebastian cu soția, alături de părinții lui care sunt niște oameni deosebiți. Mulțumim și pe această cale acestor oameni pentru confortul pe care ni l-au creat prin conversațiile avute și pentru ospitalitatea dumnealor. Vă dorim clienți pe măsură și turism de calitate! Ps. Confortul saltelelor și țuica de Maramu de nota 10+”. Comentarii negative nu am întâlnit.

Tot în Sighișoara Pensiunea Cristina și Pavel are punctajul 9,4. Deși confortul a obținut scorul cel mai mic, nu am putut vedea nici un comentariu negativ.

Apoi, urmează pensiunea Citadela, cu 8,9 puncte. Încep să apară și comentariile negative, alături, desigur, de cele pozitive: „Accesul se face pe străduțe pietruite destul de înguste, parcarea se face cât mai lipit de clădire. Nu spun că prețul ar fi unul exagerat, dar nu ar strica să fie cu o idee mai mic.

Amplasată într-o zonă liniștită, singurul lucru „deranjant” ar putea fi ocazionalele serenade nocturne. Aer curat, personal foarte prietenos, totul pentru a te simți cât mai liniștit”, remarca Păcurariu.

În Sovata Cabana Bavaria domină topul la două stele cu 9,6 puncte. Apoi Casa Ildiko are scorul 9,2. La niciuna dintre acestea clienții nu au avut obiecții.

Cabana Feher din Sovata a obținut scorul 9,2. Clienții au acordat puncte mai puține pentru WIFi și pentru curățenie.

Vasile DANCEA

Read more »

Ce avem noi aici?

By |

Ce avem noi aici?

Cu această întrebare, rostită pe un ton ce trăda curiozitatea, milițianul își începea relatarea de la locul unor accidente, petrecute pe drumurile publice din oraș. „Circul mult”, era explicația lui la justificata întrebare, cum de ajunge printre primii la evenimentele rutiere.

Părea un om sensibil, un as al volanului, preocupat de respectarea regulilor de circulație. Videoclipurile semnate cu  pseudonimul agentului de circulație creșteau accesările pe orice site ar fi fost publicate.

Lipsind o perioadă din spațiul virtual, omul nostru a reapărut în cel mai scandalos mod posibil. Ați ghicit: mă refer la acțiunea micilor secuiești!

Dacă în cazul  evenimentelor de pe  drumurile publice a știut să editeze filmările credibil, la obiect, la Odorheiu Secuiesc a eșuat lamentabil.

Subiectul a fost mediatizat mult mai mult decât ar fi meritat, deși se mai găsesc „nou-născuți” cărora le-a scăpat făcătura, nu am să revin asupra lui.

Aș vrea în schimb să-mi exprim mirarea față de reacția unor persoane pe care le-am considerat mult prea înțelepte, decât să se lase induse în eroare de o asemenea provocare grosolană.

Cum e posibil așa ceva? Vezi, auzi și-ți sare-n ochi, că ceva nu pușcă. Și totuși: s-o huiduim pe vânzătoare. S-o punem la zid! Cum îndrăznește? În țara mea (care întâmplător e și al ei).  Aaașaaa ceeevaaaa!

Și spiritele se aprind, comentatorii se iau la harță, s-ar ciomăgi chiar, dacă n-ar sta monitoarele între ei. Fiecare își apără adevărul. Din adevăr în adevăr se îndepărtează de tema discuției, de uită până și din ce s-au încins așa.  Ura le întunecă judecata… Pe motive etnice? În secolul XXI?

De data asta nu găsesc scuze pentru niciunii dintre beligeranții virtuali. Le-aș sugera totuși să se gândească un pic: fiecare dintre noi am venit fără voia noastră pe acest pământ. Nu are importanță cine a fost primul, nu contează cine va fi ultimul. Am venit pe rând, poate că vom pleca la fel. Suntem aici pentru un „sejur all inclusive”, pe care ar trebui să-l facem dacă nu de neuitat, măcar acceptabil pentru toți.

Alb, galben sau negru, mic sau mare, scund sau înalt, slab sau gras, vorbitor de o limbă sau de alta, toți suntem niște trecători, unii mai grăbiți, alții mai puțin grăbiți. Nimeni pe lumea asta nu și-a luat cu el în lumea de dincolo averile, oricât de bogat și puternic ar fi fost câtă vreme a făcut umbră pământului. Nimeni nu s-a întors încă să vadă cine-și bate joc de averea lăsată moștenitorilor.

Și atunci… la ce bun vă amărâți zilele cu tâmpenii? Să nu-mi veniți că n-am înțeles, că e vorba de patriotism și de astea! Nu poate fi vorba de patriotism când se lucrează de mântuială, se distruge mediul, se fură ca în codru… E doar egoism și prostie. Analfabetism funcțional.

Ce avem noi aici?

Erika MÃRGINEAN 

Read more »

„Căminul pentru vârstnici nu este închisoare”!

By |

Interviu cu directorul Căminului pentru vârstnici din comuna Papiu-Ilarian

În zilele noastre, când tot mai puțin timp ne rămâne între două  joburi, ca să ne întrebăm părinții, bunicii, ce mai fac, cum se mai descurcă cu singurătatea, este bine de știut că există o alternativă.

I se spunea pe vremuri ”„azil de bătrâni”. Sună urât, mai ales că de-a lungul timpului termenul a primit o conotație respingătoare. „”Dacă mi-aș aduce-o acum pe mama la cămin, toată strada mi-ar sări în cap: cât s-a chinuit, s-a trudit ca să te crească, să te educe și tu acum o abandonezi la azil”, afirmă directorul Căminului pentru persoanele vârstnice din comuna Papiu Ilarian, inginerul Székely Elemér. ”„Eu, când aud cuvântul ”„azil” văd în fața ochilor o clădire sumbră, rece, lângă o pădure întunecoasă.  Ori aici vorbim de un cămin. O clădire modernă cu două etaje, construită din fonduri europene, dată în folosință pe 1 iulie anul acesta, e ca un sanatoriu”, adaugă el înainte de a-mi răspunde întrebărilor.

Reporter:  Ce statut de funcționare are Căminul pe care-l conduceți, domnule Székely Elemér?

Székely Elemér: Acest cămin pentru persoanele vârstnice  este un cămin de stat, are statut  de funcționare ca și cel de la Măgherani.  Este în subordinea primăriei din comuna Papiu Ilarian,  județul Mureș. 

Reporter: Cum l-ați putea descrie celor care nu l-au vizitat încă?

Székely Elemér: Căminul ocupă o clădire construită din fonduri europene, respectând toate standardele europene. De menționat un aspect important în procesul de licențiere este faptul că, clădirea imobilul dispune de lift, fiind vorba de o clădire cu trei nivele, adică două etaje și parter. Pe fiecare etaj  avem câte șase camere, cu două paturi, baie separată pentru fiecare cameră, mobilier, televizor, internet, frigider, buton de panică pentru solicitarea asistentei sau a infirmierelor.  În afară de asta avem trei băi comune. Un spațiu comun de 80 de mp cu mese și scaune ergonomice unde beneficiarii se pot recrea. Pot citi cărți de la bibliotecă, pot urmări programele de la televizor, dacă nu joacă table, șah, remy sau cărți. 

Reporter: Aveți condiții de hotel… sau pensiune.

Székely Elemér: Condiții mai mult decât civilizate.. Suntem în permanentă monitorizare, nu putem schimba standardele. Clădirea a fost proiectată pentru 24 de beneficiari!  Avem un spațiu de extindere de circa 50 de ha. Deocamdată suntem la început, dar cu timpul ne gândim și la extindere. Avem o curte foarte generoasă.  Cei care sunt de la țară se mai uită la un pom… se plimbă pe alei. Sunt liberi să facă ce vor!

Reporter: Asta însemnând…?

Székely Elemér: Asta însemnând că avem de respectat un regulament intern, dar căminul nu este închisoare. Dacă un vârstnic, lăsat singur acasă, golește toate dulapurile de pildă, ar putea fi luat la rost de aparținători, aici nu e nicio problemă. Avem personal care pune totul la loc. Programul din cursul zilei nu prea le permite să se plictisească. Nu prea apucă să facă așa ceva. Doar în perioada de după masa de prânz eventual, căci nu prea rămân nesupravegheați. Sunt monitorizați, avem camere de supraveghere pe holuri și  în curte. Dacă vreunul își ia cu el o bucățică de pâine în șervețel și o ascunde în noptieră, asta nu e o problemă.

Reporter: Pot părăsi căminul cei internați?

Székely Elemér: Pot ieși pe bază de  bilet de voie, sau însoțiți de un angajat al nostru. Se duc în sat la magazin, sau la plimbare. Se pot duce la biserică în sat la slujbă. Aparținătorii îi pot lua acasă pentru câteva ore, la zile de naștere, nunți, botez sau alte evenimente. Pot lipsi una – două zile sau chiar și o săptămână dacă le vin rudele de peste hotare și vor să stea cu ei. 

Reporter: Sunt cămine unde nu se primesc persoanele suferind de Alzheimer sau Parkinson. Aveți asemenea restricții?

Székely Elemér: Nu avem astfel de restricții. Ne ferim doar de persoanele agresive. Primim și persoane cu Alzheimer. Au câteva minute, o jumătate de oră de luciditate, apoi cad înapoi în trecut. Ei sunt blocați în urmă cu 20-30 de ani. Așteaptă persoanele care au murit, dar ei știu că sunt plecați undeva și le așteaptă să revină. 

Reporter: Despre îngrijirea medicală a vârstnicilor, ce ne puteți spune?

Székely Elemér: Încă de la internare sunt evaluați de medic, de psiholog. Avem medic de familie, asistente medicale și infirmiere. Se administrează tratamentele medicale, se fac analizele medicale în cadrul căminului. 

Reporter: Nu ne-ați zis despre hrana oferită de cămin?

Székely Elemér: Avem bucătărie proprie și sală de mese. Meniul de 10 feluri este prestabilit săptămânal, la propunerea nutriționistului. Respectăm recomandările medicului curant acolo unde este nevoie de regim sau restricții alimentare la standardul minim de 16,80 lei pe zi. Trei mese calde și două gustări pe zi.

Reporter: Ce criterii de acceptare aveți în cămin? 

Székely Elemér: Criteriile de acceptare sunt destul de simple, acceptăm și persoane mobilizate la pat. În cazul lor pamperșii scutecele (scutecele) trebuie asigurați asigurate de aparținători. Nu putem stabili un tarif pentru că se poate întâmpla ca într-o zi să fie nevoie de 2-3, în altă zi de mai multe… Pentru dotările pe care le are căminul, contribuția beneficiarilor este de numai 1.600 de lei. 

Reporter: În Occident vârstnicul își poate oferi mașina, apartamentul în schimbul internării la cămin…

Székely Elemér: E mai complicat, necesită acte notariale… Încă nu a fost cazul la noi. Contribuția este plătită lunar de către reprezentantul legal al beneficiarului care face un angajament lângă cererea de internare. Doar 60% din pensie ar putea fi  reținut pentru plata  contribuției, de aceea mergem pe varianta cu angajamentul.

Reporter: Ce credeți că ar trebui să înțeleagă cei care refuză ideea internării la cămin?

Székely Elemér: Să se pună în situația unei persoane care nu are cu cine schimba o vorbă zile în șir. După o săptămână de stat în casă pot cădea în depresie. Câți dintre o sută de oameni își duc bătrânii la un consult psihologic? Câți observă că au căzut în depresie? La cămin avem psiholog. Le face evaluarea periodic. Aici oamenii socializează. E o gură de oxigen pentru beneficiari.  Cunosc cazuri concrete când s-au căsătorit. Și locuiesc mai departe în cămin, dacă plătesc contribuția pot sta câte zile au de trăit! Alt caz concret, după o lună jumate la cămin persoana s-a ridicat din pat, s-a schimbat, dacă până atunci nu vorbea, avea nevoie de scutece… 

Reporter: Cu alte cuvinte, e nevoie de …

Székely Elemér: E nevoie de schimbarea mentalității. De educație. Să lăsăm lumea să vorbească, și să acordăm șansa la o viață demnă pentru bătrânii noștri. Cei care au reticențe, sunt invitați să ne viziteze, ca să se convingă! Mai avem câteva locuri!

CiteșteCămine de bătrâni la standarede europene, pentru priviligiați

A consemnat Erika MĂRGINEAN

Read more »

Cămine de bătrâni la standarde europene, pentru privilegiați

By |

Dacă în urmă cu câțiva ani, în județul Mureș existau șapte cămine pentru persoanele vârstnice, azi acestea sunt închise, privatizate sau și-au schimbat statutul. Singurul centru medico-social din județ până nu demult se afla în comuna Deda. „Noi  oferim și activitate medicală, și socială, nu numai azil pentru că avem medic angajat și asistente. Și îngrijire medicală și parte socială, îngrijire pentru persoanele care nu au copii și pentru persoanele cu dizabilități”, potrivit directoarei centrului, dr. Ungur Elena Rodica, medic primar. „Persoanele care nu au aparținători, persoane bolnave, persoane cărora familiile nu au posibilitatea să le acorde îngrijire pot fi internate în centrul nostru medico-social. Aici li se asigură masă, asistență medicală, îngrijire, iar condițiile sunt deosebit de bune”, a spus Lucreția Cadar, primarul comunei, la finalizarea lucrărilor de renovare a centrului ce a ajuns astfel la capacitatea de 40 de locuri.

Servicii oferite 

În Târgu Mureș, Căminul pentru Persoane Vârstnice oferă pentru persoanele vârstnice, cu domiciliul în municipiu, contra cost găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi  de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică. Solicitanții acestor servicii trebuie să fie de vârsta pensionării, fără familie sau cu susținători legali care nu-și pot îndeplini obligațiile din cauza stării de sănătate sau nu le pot asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii, nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. Ori sunt persoane singure, care nu se pot gospodări singure.

Ce acte se cer la internare

Pentru internarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice de stat sau privat sunt necesare diferite acte, cum ar fi solicitare scrisă din partea persoanei vârstnice sau a reprezentantului său legal, copii după actele de identitate pentru persoana în cauză, acte care dovedesc venitul persoanei beneficiare şi al familiei acesteia, cupon de pensie, adeverinţă salariat, angajament de plată al reprezentantului legal cu privire la obligaţia achitării contribuţiei de întreţinere în cămin pentru persoana vârstnică beneficiară, adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că persoana nu este în evidenţă cu boli infecto-contagioase, că nu suferă de boli mintale, precum și ancheta socială, întocmită la primăria de domiciliu. La căminele private,  actele necesare se comunică prin telefon sau prin email. În unele situații formularele de înscriere pot fi descărcate de pe site-ul instituției.

Cele mai ieftine și cele mai scumpe cămine

În funcție de dotările oferite, prețurile diferă de la câteva sute, la câteva mii de lei. Dacă într-o clădire veche de peste 100 de ani în camere cu trei-patru paturi tarifele sunt relativ mici, într-un cămin cu dotările ce respectă standardele europene și oferă condiții asemănătoare unei pensiuni cu patru stele, combinate cu asistență medicală și tratament, prețul depășește două mii de lei. Chiar și la căminele de stat, cum ar fi la Măgherani, tariful pornește de la 600 de lei pe lună într-una din camerele cu 4-5 sau 6 paturi și ajunge la 1.000 de lei într-una din cele 21 de camere cu două paturi sau la 1.200 de lei, într-una din cele 3 camere cu un singur pat.

De la hidromasaj, la recuperare

Centrul de îngrijire vârstnici din Ungheni, compus din două apartamente și 22 de garsoniere cu două paturi, cu  baie proprie, televizor, acces la internet, frigider oferă servicii de la hidromasaj până la program de cinematecă, și lucrează cu sume cuprinse între 1.500 și 2.000 lei. La cerere contra cost oferă consultații de specialitate, frizerie, coafor, manichiură și pedichiură.

Rezidența Valea Izvoarelor…

… situată la 14 km de Târgu Mureș, oferă 95 de locuri în condiții speciale preluate din țările nordice și un stil de viață care încurajează independența, păstrarea demnității și libertatea vârstnicilor. Oferta de preț primiți prin email, după completarea unui formular, dar trebuie să știți că suma pornește de la 2.000 de lei.

Căminul de Bătrâni din satul Daia-comuna Apold, județul Mureş, la peste 70 de kilometric de Târgu Mureș, oferă rezidenţă pentru persoanele care au nevoie de îngrijire şi sprijin, persoane vârstnice, cu și fără probleme de sănătate, persoane cu boli cronice  sau care au nevoie de o perioadă de recuperare sau tratament. Rezidența oferă 20 de locuri în șapte, camere într-o zonă liniștită, din satul aflat în programul de reabilitare efectuat de fundaţii din Marea Britanie.

Concluzie

Oricât de frumoase ar fi vorbele directorului de la Căminul pentru persoanele vârstnice din comuna Papiu-Ilarian, și oricât ni s-ar schimba mentalitatea peste noapte și am fi pentru internarea bătrânilor la cămin, nu știu câți și-ar putea permite să achite lunar câteva mii de lei pentru îngrijirea bunicilor!

Citește‼ Căminul pentru vârstnici nu este închisoare

Erika MÃRGINEAN

Read more »

Turneu internațional de box, la Reghin

By |

Primăria și Consiliul Local Reghin au aprobat, în ședința de consiliu din data de 30 august, cooperarea dintre Municipiul Reghin și Clubul Sportiv Ring Box din Tîrgu Mureș, în vederea organizării și desfășurării unei competiții sportive.

Turneul Internațional de Box ,,Cupa Reghinului Bad Boy”, ediția a IV-a, va avea loc în data de 8 septembrie, începând cu ora 17:00, la Sala Sportivă din Parcul Tineretului.

Organizatorii evenimentului sunt Primăria Reghin, AS Club Sportiv Bad Boy Reghin și Clubul Sportiv Ring Box Tîrgu Mureș. Competiția sportivă va consta în organizarea unui meci internațional de box ce se va desfășura între sportivii celor două cluburi sus menționate și o selecționată din Chișinău – Republica Moldova. La competiție și-au mai anunțat participarea pugiliști din Bistrița, Cluj, Câmpia Turzii. Se vor disputa 10 meciuri internaționale între participanții din țară și cei din Chișinău, la categoriile de vârstă cadeți, juniori, tineret și seniori, de la 46 kg la 91 kg. Vor participa arbitrii din Câmpina, Bistrița, Orăștie, Republica Moldova, împreună cu arbitrul supervizor Daniel Ghiurca din Tîrgu Mureș.

„La Clubul Sportiv Ring Box din Tîrgu Mureș nu primim copii care nu frecventează școala. Nu au ce căuta la sală dacă nu merg la ore. Este foarte importantă nu doar dezvoltarea și condiția lor fizică, ci și cea intelectuală. Boxul este un sport pe cât de frumos, pe atât de greu. Îi așteptăm pe toți cei interesați să vină să vadă această competiție, dar îi așteptăm în mod deosebit pe copii, pe tineri. Vor avea ocazia să vadă copii care fac sport. Date fiind minunatele sale avantaje de ordin fizic și fiind considerat unul dintre cele mai complete și complexe sporturi, boxul este foarte îndrăgit și îmbrățișat de un număr impresionant de oameni”, a declarat Daniel Ghiurca,  managerul Clubului Sportiv Ring Box din Tîrgu Mureș.

Participanții la competiție vor primi premii frumoase, medalii și tricouri din partea organizatorilor. Intrarea este liberă.

Imola Grama

Read more »

Ziua porților deschise la CRRN Luduș

By |

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș (CRRN) și-a început activitatea în 12 iunie 2014, după o laborioasă și benefică activitate de transformare a fostei Case de Copii desființată în anul 2007. Noua unitate este un succes al Consiliului Județean și al DGASPC Mureș, este o instituție publică de interes județean, de asistență și protecție socială pentru persoane adulte, bărbați și femei cu dizabilități neuro-psihice. Ovidiu Baghiu, șeful CRRN, spune că „DGASPC Mureș și-a consolidat poziția a doua la nivel național în ceea ce privește atenția acordată persoanelor cu nevoi speciale și ca număr de persoane instituționalizate”. Ovidiu Baghiu nu spune, din modestie, că CRRN Luduș ocupă o poziție fruntașă în Topul național al instituțiilor de acest fel.

Ziua porților deschise

Devenită o tradiție, sărbătoarea din acest an a fost inițiată de CRRN Luduș în colaborare cu CJ Mureș, DGASPC Mureș, Primăria orașului, cu parteneri și sponsori. După cuvântul de bun venit rostit de Ovidiu Baghiu, care a subliniat că „toți oamenii sunt diferiți, toți egali”, cei prezenți au fost binecuvântați de o scurtă rugăciune rostită de preoții Lucian Voșloban și Ilie Dăian. Au fost prezenți: vicepreședintele CJ Ovidiu Dancu, care a remarcat rezultatele excelente ale Centrului în munca de ocrotire și recuperare a beneficiarilor; primarul Cristian Moldovan, care l-a felicitat pe Ovidiu Baghiu și pe toți angajații care depun o muncă demnă de laudă; Deak Elida, directoarea DGASPC Mureș apreciază munca celor de la Luduș și constată că acest colectiv s-a maturizat. Acesta asigură asistența de specialitate, dar depune și mult suflet în muncă. Un invitat surpriză a fost Ioan Olaru, cel care a fost directorul Casei de Copii timp de 26 de ani, din 1973 până în 1999. Vizibil emoționat, fostul director a rememorat anii aceia de început și a remarcat că în cei 26 de ani prin Casa de Copii au trecut 1.665 de copii. S-a arătat impresionat de dotarea materială a Centrului, o schimbare uimitoare a clădirii. Celor care sunt în activitate le-a reamintit de cei „cinci R”: Responsabilitate, Respect, Rezistență, Răbdare și Rugăciune, termeni care trebuie să le dirijeze activitatea. Au rostit scurte alocuțiuni și reprezentanți ai DGASPC din județele Alba, Bihor, Bistrița, Cluj, Harghita și Sibiu, după care beneficiarii Centrului au prezentat un interesant program artistic. Întâlnirea a început cu vizitarea instituției și a unei expoziții cu lucrări executate de beneficiari și s-a încheiat cu o frumoasă agapă prietenească.

Ioan A. BORGOVAN 

Read more »

Pleacă Rosal, vine Sylevy

By |

Serviciul de salubrizare al orașului Luduș a fost asigurat de către SC ROSAL GRUP SRL din anul 2009, în baza unui contract încheiat în 3 septembrie. Conform contractului, activitatea firmei se încheie în data de 3 octombrie 2017. În această situație Consiliul local a aprobat: HCL nr. 66/2016 privind regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Mureș; HCL nr. 70/2017 privind stabilirea modalității de administrare a serviciului public de salubrizare al orașului Luduș; HCL nr. 71/2017 privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare al orașului.

A decis licitația deschisă

Conform hotărârii Consiliului local Luduș, modalitatea de administrare a serviciului public de salubrizare a fost asigurată prin delegarea gestiunii acestuia printr-o licitație deschisă prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Anunțul de participare la licitație a fost făcut în 24 iunie 2017, atunci când a fost publicată și documentația cu termen limită de depunere a ofertelor fixat în 7 august 2017. Ședința de deschidere a ofertelor a avut loc în aceeași zi, după care au urmat patru ședințe de evaluare a ofertelor. Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor a fost constituită prin dispoziția primarului Cristian Moldovan, în următoarea componență: Kis István – viceprimar, președinte a comisiei, Liviu Popa – director DITZV, Anca Năsăudean – șef Serviciu IADP, Ioan Coman – referent de specialitate și Radu Căuaci – inspector, membri cu drept de vot în comisie. Oferta depusă în SEAP a aparținut Asocierii SC Servicii Salubrizare București SA – SC SYLEVY SALUBRISERV SRL reprezentat de ec. Cristian Pascu. Firma SYLEVY a prezentat documente eliberate de primăriile Corund și Ceuașu de Cîmpie care atestă că aceasta nu are datorii la bugetele locale, a prezentat cazierul judiciar și contracte încheiate cu alte primării.

Din data de 3 octombrie, firma SYLEVY își începe activitatea efectivă conform contractului încheiat pentru un an, atunci când probabil, își începe activitatea operatorul regional. Tarifele percepute pentru colectarea deșeurilor sunt 3,45 lei/lună pentru persoane publice și 37,87 lei/lună pentru persoanele juridice. Tarifele nu includ TVA. Alte amănunte, în curând…

Ioan A. BORGOVAN  

Read more »

Colegiul Unirea și Liceul Romano – Catolic, la un pas de închidere. Risc maxim!!!

By |

La ora actuală, riscul de a se închide Colegiul Național „Unirea” este foarte mare! Contractul de închiriere, semnat între Primăria Tîrgu Mureș și Statusul Romano – Catolic prevede ca în cazul în care liceul nu se înființează, sau se desființează în perioada derulării contractului de închiriere, chiriașii vor ajunge pe drumuri. Cu alte cuvinte, nu numai Liceul Romano – Catolic nu va mai funcționa în clădirea de pe Strada Mihai Viteazul, numărul 17, ci și Colegiul „Național Unirea”, conform informațiilor transmise de Agenţia ungară de Presă MTI.

Punctual 

Sfârșitul lunii august, marcat de seria protestelor organizate de grupul Civic pentru Școala Catolică, a adus în centrul atenției situația cronică deja, a Liceului Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș. Controlul judiciar pentru fostul director Tamási Zsolt fiind din nou prelungit, aflăm că pe pagina de socializare se pregătesc noi proteste pentru săptămâna ce abia a început.

Comitetul de părinți al Liceului a lansat o proclamație în care solicită autorităților competente soluționarea situației juridice a Liceului Teologic, demiterea vinovaților și asigurarea condițiilor de studiu conform Constituției pentru copiii lor în școala unde vor să învețe. „Ne-am săturat de pasarea responsabilității, de denaturare, de nelegiuiri. (…) Ne-am săturat să fim amăgiți, tratați cu indiferență sau luați de proști. Ne-am săturat că în România Constituția există doar pe hârtie, ce se cere respectată doar atunci când e vorba de îndatoririle contribuabilului. Ne-am săturat de acest joc”, se arată în document.

Proclamația împreună cu 3.500 de semnături  ale părinților care solicită înscrierea copiilor în clasele pregătitoare, a V-a sau a IX-a, au fost depuse la nunciusul papal și la Ministrul Educației pe 30 august, așa cum li s-a propus. În așteptarea răspunsului, protestele și înscrierile pe listele susținătorilor liceului au continuat.

Ministrul Educației a promis 

Zsigmond Imola, purtătorul de cuvânt al Grupului Civic pentru Liceul Romano-Catolic a explicat, că ministrul Educației le-a promis că din septembrie pot înființa clasa pregătitoare, clasa a V-a și cele trei clase a IX-a în cadrul Liceului Romano-Catolic. Condiția fiind numărul legal de solicitanți pentru alcătuirea claselor. În cortul instalat în Parcul Municipal de Zilele Vâltorii Mureșene, 30 de copii s-au înscris în clasa pregătitoare, câte 18-20-18 în clasele a IX-a de liceu, imediat ce s-a aflat de această posibilitate, înscrierile fiind continuate și în 29 august.

Avocatul Poporului a fost înștiințat

O prezentare succintă a drepturilor și libertăților încălcate a fost depusă la Avocatul Poporului de la Biroul Teritorial Tîrgu Mureș. Inițiativa depunerii listei a venit ca urmare a deciziei nr. 70 din 27 februarie anul curent,  a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Mureș, prin care se interzice înscrierea pentru anul școlar 2017 – 2018 în clasele pregătitoare, a V-a  și a IX-a în Liceul Romano – Catolic. Asta în primul rând, dar și pentru a – i  aduce la cunoștință avocatului poporului ilegalitățile comise împotriva copiilor și a școlii. Astfel, spun ei,  Inspectoratul Școlar Județean Mureș a încălcat drepturile părinților și ale minorilor prevăzute în Constituția României.

Liceul Teologic Romano-Catolic a atacat Inspectoratul Școlar Județean în contencios administrativ în 3 aprilie 2017, cerând anularea vestitului act administrativ 70. Judecat pe fond, din amânare în amânare, sentința pronunțată în 16 august a dat câștig de cauză Liceului Teologic. Completul „Anulează hotărârea nr. 70 din 27.02.2017 emisă de pârât. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, recursul se va depune la Tribunalul Mureş. Pusă la dispoziţia părţilor, azi, 16.08.2017”, aflăm de pe portal.just.ro

Dușul rece de la București

Vestea primită de la Miguel Maury Buendía, ambasadorul Vaticanului la București, despre înființarea unor clase de început de ciclu de învățământ, la Liceul Romano-Catolic, a fost urmată de un duș rece. Premierul Mihai Tudose a refuzat să primească lista cu numele celor 114 elevi,  referându-se la o hotărâre judecătorească definitivă din 2 august 2017, ce suspendă decizia ISJ emisă în 2015.  Potrivit acestei hotărâri clasele transferate din Liceul Bolyai și din Colegiul Național Unirea ar trebui să fie relocate la școlile de unde au fost preluate. Directorul interimar al Liceului Romano – Catolic, Székely Szilárd a declarat pentru MTI după discuția avută cu inspectorul școlar general Ioan Macarie, că acesta nu așteaptă decât publicarea oficială a hotărârii judecătorești pentru a declara dizolvarea Liceului Teologic Romano-Catolic. Hotărârea judecătorească se referă la suspendarea deciziei Inspectoratului Școlar, nu și la pierderea valabilității acesteia, a mai spus directorul la terminarea mandatului său, zilele trecute.

Părinții refuză categoric strămutarea la „Unirea”

Președinta comitetului de părinți, Csíky Csengele a afirmat într-un interviu că ei refuză categoric relocarea copiilor lor la Colegiul Unirea, iar trecerea liceului în întregime ca filială a liceului Bolyai a fost propusă deja. Senatorul de Mureș Novák Zoltán (UDMR), participant la protest ca persoană fizică, a promis că în cazul în care nu se va ajunge la consens cu ministrul Educației, pe lângă alte măsuri, va folosi și interpelarea în Parlament.

Ce spune UDMR Mureș

„În decursul lunilor trecute, UDMR s-a folosit  de toate posibilitățile administrative pentru soluționarea împăciuitoare a situației școlii. Ministrul Educației al Guvernului Român și reprezentantul său la nivel județean, prefectul acționează contradictoriu și emit declarații ce se lovesc cap în cap, derutând elevii, părinții, profesorii și reprezentanții Bisericii!”, se arată în comunicatul UDMR Mureș. Ca exemplu se amintește promisiunea făcută de prefectul județului cu ocazia vizitei nunciusului papal, cum că Liceul Teologic Romano – Catolic ar putea funcționa în continuare ca filială a Liceului Bolyai Farkas. La propunerea fracțiunii UDMR toți consilierii au agreat ideea,  însă ministrul Educației n-o acceptă, ca până la urmă până și Prefectura  să – i găsească probleme juridice. „Este evident că acest caz nu este unul juridic, birocratic, ci mai degrabă de sorginte politică”, se mai arată în comunicat.

Vicepreședintele executiv din UDMR explică

Magyari Tivadar, vicepreședintele executiv, responsabil cu educația din UDMR este de părere că „materialele de presă nu explică exact ce s-a întâmplat, ce se petrece. Acesta e motivul pentru care  situația este complicată, iar discuțiile despre ea o fac și mai complicată. Într-un interviu dat pentru portalul maszol, acesta explică: „înființarea unei școli, fie ea și confesională,  în România se face pe baza unei hotărâri de Consiliu local. Textul hotărârii trebuie să fie explicit, ferm, nu se face doar referire sau propunere de înființare. La Tîrgu Mureș asta s-a întâmplat: în urma unui șir de decizii, pași fără o bază legală au pus în funcțiune o școală, care n-a avut decizia de înființare. În fiecare dimineața la opt s-a sunat de intrare, a decurs totul normal la școală, dar  după ce s-a aflat că tocmai baza lipsește de la această școală, ministerul nu va mai face școlarizare pentru alte clase noi”, a fost de părere Magyari.

Ce se va întâmpla în continuare? 

Două variante ar fi: ori  se vor duce clasele existente până la absolvire, respectiv clasele a IV-a , a VIII-a și a XII-a (există semne în acest sens, pentru că școala existentă de facto a fost finanțată), ori clasele acestea din clădirile retrocedate bisericilor vor fi considerate filiale ale altei școli, crede vicepreședintele executiv. Consiliul Local a ales această variantă, catalogând Liceul Catolic, filială a Liceului Bolyai în rețeaua școlară.

Cum se poate înființa o școală catolică?

O școală de stat, catolică, cu personalitate juridică la Tîrgu Mureș se poate înființa în urma unei hotărâri ferme ai Consiliului Local, la inițiativa UDMR, desigur, a explicat vicepreședintele adăugând că „este inadmisibil ca Ministerul Educației să constate de mai bine de un an situația școlii și să nu caute rezolvarea. Doar atunci s-a ocupat de caz când a fost deranjat de părinți sau de politicienii noștri”, a mai adăugat Magyari.

Contractele de închiriere

Primul contract de închiriere semnat în 2008 între municipalitate și Statusul Romano – Catolic prevedea reinvestirea a 85% din plata chiriei pentru imobil, ulterior acesta a fost anulat. Noul contract de închiriere a fost anulat în 2012 din cauza neplății chiriei. Potrivit acestui contract jumătate din suma chiriilor ar fi fost folosită de Statusul Romano-Catolic, iar jumătate depusă în alt cont ar fi așteptat accesarea unor fonduri europene. În aceste condiții Statusul Romano – Catolic nu ar fi obligat să investească în reabilitarea clădirilor. „Numai că un bun gospodar investește, și nu doar în corpul B, dar și în corpul A”, a explicat fostul director al liceului Tamási Zsolt.

Au urmat alte tratative, situația fiind folosită de Statusul Romano-Catolic pentru a pune printre condiții pentru reluarea contractului de închiriere, înființarea școlii confesionale. Ultimul contract în vigoare a fost semnat în 2014.  „Cele două părți semnatare (primăria și Statusul) au recunoscut că există o convenție care are o valoare juridică și că această convenție va fi respectată”, a afirmat  prefectul Lucian Goga, anul trecut în iulie.

Colegiul Național Unirea, în pericol?

Ultimul contract de închiriere încheiat între Statusul Romano-Catolic și Primăria Tîrgu Mureș, în 2014 stipulează cum vor fi împărțite clădirile, proprietatea Bisericii Catolice, în perioada 2014 – 2019. Clădirea mare, corpul A este dat în chirie Colegiului Național „Unirea”, două clase din corpul B de la etajul doi sunt date în folosință tot colegiului Unirea, iar corpul B și C rămân în folosința Liceului Romano-Catolic, cu condiția ca să se termine mansardarea corpului A.

Mansardarea însă e blocată din cauza cercetărilor DNA 

„Dacă până-n 2040 nu se va face nimic, nicio clasă nu va fi mișcată”, explica într-o ședință cu părinții Colegiului Național „Unirea”, Claudiu Maior consilierul personal al primarului Dorin Florea. În contract, se mai află un aliniat cu o clauză care stipulează următoarele: „Dacă Liceul Teologic Romano-Catolic nu se va înființa sau în perioada derulării contractului de închiriere liceul se va desființa, contractul își pierde valabilitatea”. Cu alte cuvinte și Colegiul Unirea va trebui să-și caute gazdă nouă.

Rezilierea contractului taie utilitățile

Directorul Statusului Romano – Catolic, Holló László a precizat pentru foter.ro: „Contractul de închiriere poate rămâne valabil în mod tacit chiar și după ce Liceul Romano – Catolic ar fi desființat, dar dacă biserica anunță că a reziliat contractul de închiriere, orașul nu ar mai putea plăti utilitățile pe cale legală către furnizori, astfel că, în scurt timp clădirile școlii ar rămâne fără electricitate și fără apă. „E foarte neplăcut că trebuie să ne și  gândim la așa ceva, dar dacă liceul va fi desființat înseamnă că, nu s-a respectat clauza”, a formulat directorul.

Ce zice generalul Macarie?

Al treilea inspector școlar general, după arestarea la domiciliu a generalului Ștefan Someșan, prof. Macarie Ioan dezminte știrea că la „Unirea” nu s-ar mai face înscrieri și că școala va fi mutată într-o altă locație. Dezminte și zvonul că el nu ar mai fi inspector școlar general, apărut recent în presa online, explicând  că el nu are contract de management așa cum au inspectorii generali și adjuncți în 13 județe din țară, care au fost demiși de ministrul Educației. „Eu am fost delegat în martie până la organizarea unor concursuri pentru ocuparea postului, iar din 28 august am fost numit în funcție prin ordin ministerial”, a declarat Macarie în exclusivitate pentru Punctul.ro.

Întrebat ce transmite părinților, elevilor la început de noul an școlar, dincolo de urările de bine, acesta a spus: „fac apel către părinți, să se gândească serios la copiii lor, spun sincer și deschis, și eu am copil, să nu amăgim copiii, școlile funcționează într-un spațiu retrocedat, trebuie să respectăm contractul semnat de părți. În acest moment nu am o soluție. Nu depinde de mine, am în spate un consiliu de administrație toate deciziile se iau în fața consiliului de administrație. Părinții  trebuie să înțeleagă că vrem să facem totul legal”, a spus generalul. În concluzie a subliniat: niciun copil nu va rămâne pe din afară. Nici vorbă să fie mutați elevii de la Unirea, unde se mai fac înscrieri.

Erika MÃRGINEAN

Read more »

Calitatea lucrărilor de restaurare a unor monumente, pusă sub semnul întrebării

By |

În urmă cu ceva timp, o serie de articole apărute în străinătate atrăgeau atenţia asupra faptului că în Transilvania, renovarea bisericilor fortificate săseşti prin fonduri europene se face adeseori dezastruos, prin nerespectarea regulilor privind restaurarea monumentelor istorice. Interesul e ca banii europeni să ajungă în „buzunarul” unor firme implicate în procesul de restaurare, iar în schimb monumentele seculare își pierd din originalitate și din farmecul inițial.  Printre monumentele menționate în străinătate nu lipsesc nici cele din localități mureșene. Într-adevăr, și în Mureș, calitatea unor lucrări de restaurare a fost contestată de unele asociații care luptă pentru protejarea patrimoniului. În schimb, autoritățile spun că lucrările au respectat prevederile legale, iar calitatea acestora este certificată de specialiști…

În Mureș

Prin 2010, ADR Centru anunța că un număr de 18 biserici fortificate din Transilvania (Sibiu, Mureş, Alba şi Brașov) vor fi renovate, în cadrul unui proiect cu valoare totală de 5,5 milioane de euro.

În județul Mureș erau curprinse în planul de renovare trei biserici-cetate: Archita, Cloașterf şi Apold.

După vreo patru ani, proiectul de renovare, finanţat prin Programul Operaţional Regional, domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe, s-a finalizat. În urma procedurilor de achiziţie publică, valoarea totală a investiţiilor realizate prin acest proiect a fost calculată la 16.931.920,73 de lei.

Toate cele 18 biserici au făcut obiectul unor lucrări de reabilitare, a căror menire este nu doar să asigure dăinuirea acestor monumente istorice, dar să şi impulsioneze turismul în zonă, fapt care angrenează şi dezvoltarea economică a comunităţilor locale.

Banii au fost folosiţi şi pentru îmbunătăţirea infrastructurii de orientare, acces şi primire a turiştilor în zona celor 18 localităţi în care se află bisericile fortificate, respectiv pentru încurajarea altor investiţii conexe în respectivele comunităţi.

Lucrările de reabilitare derulate la biserica din Apold, judeţul Mureş, a dus şi la descoperirea unei picturi murale extrem de vechi, secolul XIV, reprezentând o scenă biblică: fecioara înţeleaptă din pilda fecioarelor înţelepte şi nebune.

„Fără probleme”!

Directorul Direcției pentru Cultură Mureș, Nicolae Băciuț, a precizat că lucrările la bisericile din Apold, Archita și Cloașterf s-au efectuat în conformitate cu cerințele legale, spunând că nici nu se poate altfel atât timp cât lucrările de renovare sunt atent supravegheate de mai mulți specialiști:

„Având în vedere că monumentele menţionate din cele trei localităţi sunt monumente de categoria A, intervenţiile care s-au făcut legal au fost avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, iar avizele au fost semnate de ministrul în funcţiune la data eliberării. Dosarele acestor intervenţii se află unul la emitentul avizului şi celălalt la beneficiarul lucrărilor. Periodic, acestea ne sunt trimise de Minister pentru arhivare. La încheiere se face recepţia lucrărilor de o comisie formată din specialişti şi din reprezentanţi ai beneficiarului şi constructorului. Orice observaţii neconforme cu avizele acordate se menţionează într-un proces verbal şi se dă un termen de remediere a acestora, plata lucrărilor se încheie abia după recepţia finală, conformă Autorizaţiei de construcţie. Pentru perioada de garanţie se reţine o sumă care se achită dacă nu apar probleme generate de execuţia lucrărilor.

Direcţiei pentru Cultură nu i-au fost semnalate de către beneficiari nicio neregulă legată de execuţia lucrărilor la cele trei monumente istorice menţionate”.

De asemenea, directorul general al ADR Centru, Simion Creţu, a precizat pentru Punctul că nu au existat probleme legate de renovarea unor monumente istorice, din partea executanților în zona judeţelor Mureş şi Harghita: „Până în prezent, în Regiunea Centru și pe proiectele derulate în județele Mureș și Harghita nu au fost sesizate sau reclamate astfel de probleme”.

Și totuși…

Totuşi, întrebarea este: dacă autorităţile spun că totul e bine şi frumos, de ce au apărut articole în străinătate în legătură cu corupţia care distruge până şi monumentele istorice? În plus, şi în ţară mai multe persoane care luptă pentru protejarea monumentelor istorice au protestat adeseori împotriva neregulilor apărute odată cu restaurările făcute din fonduri europene.

Să fie judeţul Mureş unul favorizat? Oare aici chiar nu au apărut probleme?

Se pare că nu e chiar aşa…

După cum am precizat, biserici fortificate renovate prin fonduri europene sunt trei în Mureş. Se pare că cea de la Apold a fost renovată cum trebuie. Aşa a confirmat Eugen Vaida, președintele Asociației Monumentum care are ca scop salvagardarea arhitecturii tradiționale. Acolo „s-au respectat materialele tradiționale, s-a păstrat țigla, pavajele etc.”, a precizat Eugen Vaida.

Şi Hans Hedrich consideră că Apoldul a fost restaurat cel mai bine dintre cele trei monumente, cu menţiunea „doar cu unele probleme”.

Probleme la Cloaşterf și Archita

În schimb, la Cloaşterf și Archita învelitorile au fost schimbate fără rost, înlocuite cu altele moderne. Acest lucru este menţionat şi pe siteul medievalhistories.com din Danemarca (care promovează cultura, istoria, patrimoniu medievale) unde apare un articol cu titlul „Romania’s Fortified Churches Threatened”. Se menţionează, printre altele, şi biserica din Archita, Mureș unde, spune autorul, s-au făcut lucrări de restaurare masive care au afectat originalitatea monumentului, de exemplu s-a înlocuit ţigla originală cu alta nouă, modernă, în culori vii.

Însă, Eugen Vaida spune că lucrurile merg spre bine fiindcă se încearcă remedierea problemelor: „S-au făcut unele greșeli, dar, până la urmă, lucrurile se îndreaptă spre bine fiindcă s-a acceptat ca aceste greșeli să fie remediate”.

Spre viitor…

Deci, în Mureş, se pare că nu au fost probleme atât de mari precum cele semnalate în presa internaţională în legătură cu restaurarea altor biserici fortificate din Transilvania. Important este ca banii europeni să fie folosiţi înspre bine. Trebuie să recunoaştem că multe monumente istorice din Mureş au căpătat o nouă viaţă după renovarea prin fonduri europene şi că probabil, fără aceste fonduri, renovarea ar fi fost imposibilă. Iar lista monumentelor din Transilvania care intră în reabilitare prin fonduri europene continuă să se îngroaşe. De curând, s-a anunţat că o biserică de secol XIII intră în reabilitare cu fonduri REGIO – Rugăneşti, Harghita. În urmă cu mai bine de două luni s-a semnat contractul pentru reabilitarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureş din fonduri europene.

Tot în Tîrgu Mureş, clădirea muzeului de Științele Naturii din Tîrgu Mureș beneficiază de peste două milioane euro pentru reabilitare.

În primăvară, ADR Centru anunţa că Cetatea ţărănească din Saschiz (secolul XIV) va fi reabilitată din fonduri europene.

Deci încă e de lucru. Nu putem decât spera că banii europeni vor ajunge cu totul acolo unde trebuie – în procesul de restaurare. Din păcate, firmele lucrează cu muncitorii pe care îi au şi pe care îi ştim cu toţii. Muncitori care nici măcar să facă o lucrare de calitate la o casă nou contruită nu pot, ce să mai vorbim de lucrări complexe solicitate de un monument istoric…

Cine controlează calitatea?

O altă întrebare adresată ADR Centru a fost „Cine controlează calitatea lucrărilor efectuate asupra monumentelor istorice renovate prin fonduri europene?”

Iar răspunsul transmis de directorul Simion Creţu a fost următorul: „Calitatea lucrărilor executate asupra monumentelor istorice se verifică de către experții de specialitate din domeniu. Prin depunerea documentelor justificative la plată se demonstrează și aceste verificări a calității lucrărilor conform standardelor. Programul de urmărire și control al calității lucrărilor este un astfel de document ce trebuie depus și este vizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, semnat de către reprezentantul legal/tehnic al proiectului, de proiectant și executant. Procesele verbale atașate cererii de rambursare, de asemenea, sunt elaborate și semnate în conformitate cu Programul de urmărire și control al calității lucrărilor, acestea fiind semnate și datate de reprezentantul legal/reprezentantul tehnic, de executantul lucrării, precum și de  dirigintele /inspectorul de șantier (pentru care se prezintă și certificatul de atestare).

Prin atribuțiile desemnate prin procedurile de lucru, experții din cadrul ADR Centru sunt abilitați să verifice existența documentelor de plată și a proceselor verbale, asumate prin semnături și ștampile de către cei cu studii de specialitate în domeniu, realizarea lucrărilor executate la fața locului conform proiectului, efectuarea activităților propuse prin proiect, respectarea calendarului de implementare și atingerea indicatorilor de proiect asumați de către beneficiarii de fonduri”.

Diriginţii de şantier

Ce se întâmplă în cazul în care renovarea monumentelor istorice prin fonduri europene nu s-a realizat conform standardelor în vigoare?

Răspunsul l-am primit tot de la ADR Centru: „După cum am menționat anterior, după contractarea unui proiect/cerere de finanțare ce a trecut toate etapele de verificare a conformității și eligibilității administrative, a etapelor de verificare tehnică și financiară, proiectul trece în fază de implementare și experții ADR Centru verifică respectarea etapelor și a indicatorilor asumați în proiect, depunerea documentelor obligatorii și corectitudinea întocmirii acestora, respectiv rambursarea cheltuielilor beneficiarilor. 

Indicatorii de proiect ce fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiectele de restaurare a monumentelor istorice se referă la numărul de obiective de patrimoniu restaurate/ protejate/ conservate; respectiv numărul de vizitatori înainte și după intervenţia asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin.

Verificarea standardelor lucrărilor de restaurare și de executare a lucrărilor este sarcina diriginților de șantier și a celorlalți experți contractați de specialitate din domeniu, abilitați de către legislația română. Cu alte cuvinte, nerespectarea standardelor în vigoare a lucrărilor de restaurare poate fi sesizată/constatată și menționată de către dirigintele de șantier și specialiștii care nu trebuie să avizeze documentele ce atestă execuția lucrărilor conform standardelor, respectiv decontarea lucrărilor executate”.

Acuzațiile unor mass-media europene la adresa restaurărilor monumentelor din Transilvania

În 2015, site-ul britanic The Telegraph menţiona că monumentele istorice din Transilvania sunt văduvite de elementele originale printr-un plan de renovare de 100 de milioane de euro din fonduri europene. Mai exact, materialele de construcţie originale sunt înlocuite cu altele moderne, provenite din fabricile locale. De exemplu, s-a menționat biserica franciscană Maria Radna, care, spun britanii, după renovare, din cauza culorilor folosite, a început să semene cu un castel Disney; în plus, țiglele originale au fost aruncate sau vândute în străinătate, iar piatra a fost înlocuită cu blocuri de beton.

În plus, The Telegraph menţionează că restaurările de calitate dubioasă au afectat cel mai mult regiunea săsească din centrul Transilvaniei. Articolul preciza faptul că aproximativ 30 de biserici au fost sau urmează să fie restaurate prin fonduri europene. Iar, practic, banii europeni au fost folosiţi pentru restaurarea defectuoasă a unor monumente şi spre interesul financiar al unora dintre cei implicaţi în procesul de restaurare…

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/romania/11779050/Ancient-Transylvanian-buildings-brutally-revamped-in-mire-of-corruption-at-cost-to-EU-taxpayers.html

Referitor la acest articol, Hans Hedrich, cofondator al Asociaţiei Neuer Weg din România (care luptă pentru protecția mediului înconjurător, a patrimoniului construit, a drepturilor civile, a valorilor regionale și europene) preciza: „Monumentele istorice și-au pierdut patina istorică și șarmul rustic, iar UE a „pierdut” zeci spre una sută milioane de euro în urma acestor intervenții și a altora similare”.

Iar un comentator pe neuerweg.ro, se pare informat, preciza: „Problema majoră este că s-au folosit fonduri europene pentru a distruge un patrimoniu european și mondial. Biserica de la Saschiz, de exemplu, este patrimoniu mondial Unesco, iar „restauratorii” au distrus țigle de sute de ani. Practic, acel monument a fost mutilat și nu mai este recuperabil în starea lui inițială. Asta nu mai este folosire aiurea a banilor europeni, este folosirea banilor europeni pentru distrugerea valorilor europene. Când folosești bani europeni pentru a distruge patrimoniul cultural și natural, care prin definiție odată distrus nu mai poate fi recuperat, ai făcut un rău mult mai mare decât simpla azvârlire a banilor pe apa Sâmbetei. Sunt și cazuri de drumuri forestiere construite în zone de păduri virgine cu scopul de a exploata păduri virgine care sunt patrimoniu European. Ce arată „The Telegraph” este o mare problemă de coerență și de control asupra utilizării fondurilor europene, care ajung să distrugă ceea ce ar fi trebuit să protejeze. Vina principală este a autorităților române care fură banii europeni și pe deasupra îi folosesc pentru distrugerea propriei noastre istorii și moșteniri culturale și naturale. În acest ritm vom deveni o țară fără specific, fără cultură proprie, deci „fără suflet”.”

După câteva zile de la articolul din The Thelegraph, postul de radio internațional din Germania, Deutsche Welle (DW), publica pe site-ul propriu o anchetă intitulată „EU funds spent on „brutal revamp” of Romania’s Saxon churches”. Practic, se prezenta aceeași problemă: materialele tradiţionale au fost înlocuite cu altele moderne, în procesul de restaurare a unor biserici fortificate din Transilvania. DW pune totul pe seama corupţiei mari din România, menţionând că la noi în ţară există sute de condamnări în legătură cu corupţia care afectează proiectele finanţate din fonduri europene.

http://www.dw.com/en/eu-funds-spent-on-brutal-revamp-of-romanias-saxon-churches/a-18668690

De asemenea, Transparency Intermnational (organizație non-guvernamentală internațională care are ca prim scop prevenirea și combaterea fenomenului corupției la nivel internațional, prin activități de cercetare, documentare, informare, educare și sensibilizare a opiniei publice) a vorbit despre bisericile fortificate din Transilvania şi blestemul corupţiei („Transylvanian Castles and the Curse of Corruption”), criticând faptul că banii europeni sunt folosiți adeseori în scopuri personale, spre beneficiul unui grup restrâns de persoane.

https://transparency.eu/transylvanian-castles-and-the-curse-of-corruption/.

Vasile DANCEA

Read more »

Unirea a fost, va fi sau rămâne doar un vis?

By |

O clădire impunătoare, aproape istorică, o curte generoasă cu multă verdeață, împrejmuită cu grilaj de fier, o clădire mai mică, la fel de veche poate și o curticică pavată cu dale de beton, semn că în ciuda vremii care a trecut peste ele, țin pasul cu timpurile noi.

De dimineața până seara, din toamnă până-n mijlocul verii curtea răsună de zeci de voci cristaline, urmate de  o liniște încărcată cu emoția orelor de algebră, a dictoanelor latine, a verbelor la perfectul simplu sau a complicatelor analize literare.

Vara se mai aud prin geamurile deschise ba un cântec patriotic în limba română, ba solfegii sau cântece în limba maghiară. Trecând pe coridoarele șlefuite de mii de pași de copii și de educatori, ascult zumzetul de după ușile înalte, prin care mai țâșnește câte un copil trimis după cretă sau să ude buretele de șters tabla. Câte un exilat pentru că nu are tema făcută, a râs sub bancă sau și-a uitat ecusonul, rigla sau echerul  acasă, își ciulește urechile pe la ușă, ca să piardă cât mai puțin din oră, știind că va fi rechemat de îndată.

În sala profesorală așezați după bunul plac, stau niște oameni respectabili, educați și discută. Poate chiar despre următoarea excursie cu școala sau despre o vizită la muzeul din oraș. Români, maghiari și alte naționalități în bună înțelegere, conlucrând pentru depășirea mediocrității, pentru educație, pentru plusvaloare, pentru…

Ceasul deșteptător m-a readus la realitate.

Deși școala există și e cel mai mediatizat subiect din ultimii ani, nimic nu mai e la fel. Maleficul a reușit să-i dezbine. Care a fost primul, trece în față. Toți vor în față, nimeni nu cedează. Timpul nu mai are răbdare. Părinți și profesori  se ceartă cu autoritățile. Responsabilii se spală pe mâini după ce aruncă pisica moartă în curtea altora. Se caută țap ispășitor. Se protestează. Promisiuni nerespectate. Războiul surzilor. Și copiii stau la ușă… așteptând să fie rechemați la școală. Oare cine va fi salvat de clopoțel, mă-ntreb. Și nu-mi vine să cred: ce vis frumos am avut!

Erika MÃRGINEAN 

Read more »

Azomureș și Hotel Privo l-au avut ca musafir pe Răzvan Exarhu

By |

Azomureș și Hotel Privo l-au avut ca musafir, în după-masa zilei de joi, 24 iulie, pe Răzvan Exarhu, cunoscut om de radio și de televiziune, bucătar și jurat la Masterchef. Acesta a lansat la Tîrgu Mureș cartea sa de debut „Fericirea e un ac de siguranță”. Într-o atmosferă destinsă, Răzvan Exarhu a dialogat cu Gasparik Attila, directorul Teatrului Național Tîrgu Mureș, despre textele din cartea cu coperte roz: „L-am cunoscut pe Răzvan Exarhu la București pe vremea când omul de teatru lucra la CNA, iar omul de radio era prezent în vederea obținerii licenței pentru Radio Guerrilla”, a spus Gasparik Attila.

Așteptată cu entuziasm în Tîrgu Mureș, cartea a ajuns după ce a făcut câteva opriri la București, Brăila (orașul natal al autorului) și Cluj-Napoca.

Miruna Meiroșu PR Manager Curtea Veche Publishing a spus despre carte că „Mă bucur că de când am lansat volumul, la începutul verii, a fost una dintre cele mai bine primite cărți ale editurii în această perioadă. Am primit nenumărate mesaje de la oameni care ne povesteau cum râdeau isteric în avion sau cum rupeau tăcerea, izbucnind subit în râs în orice cameră s-ar fi aflat”.

„Fericirea e un ac de siguranţă”, o carte care vă va face să râdeţi cu lacrimi, dar şi să plângeţi la câteva rânduri distanţă. Veţi putea afla că sănătatea e sănătoasă, că „laicul pe Facebook a devenit o formă a credinţei”, că şlapul şi şaorma cu de toate ar trebui să figureze pe stema României… Cartea cuprinde multe informaţii utile: când ar trebui să te culci la loc ca să nu dai foc la casă, ce poate fi mai cool decât să fii hipster, de ce iubiţi sportul dacă fumaţi mult? Veţi putea citi şi despre o fericire tristă, despre o altfel de Românie, care nu mai există, despre cum ne pierdem viaţa încercând să trăim.

Cartea a apărut la editura Curtea Veche și este disponibilă pe site la www.curteaveche.ro.

Cristina Vancea

  Foto: Gravuly Vilmos

Read more »

Companii mari, cifre de afaceri colosale. Profituri inimaginabil de mici! Realitate sau evaziune fiscală?

By |

În mod suspect, numeroase firme mari din Mureș au profituri declarate foarte mici, deci plătesc și impozite mici… Problema este cu atât mai gravă cu cât numeroase firme sunt conduse de străini: nemți, italieni, unguri, francezi etc. care, prin afacerile lor, storc banii din Mureș, adeseori spre beneficiul altor țări. 

Astfel, sunt companii foarte mari la Mureș, cu cifre de afaceri amețitoare și care trăiesc pe pierderi sau pe profituri de 6.000 de euro, de exemplu. 

Săptămânalul Punctul vă prezintă în rândurile următoare top 100 de firme mureșene cu cele mai mari cifre de afaceri. Mai mult de jumătate din cele 100 de firme au avut în 2016 un profit de sub 5% din cifra de afaceri.

Iar dacă procentul de profit ar crește de la media de 5,48% (cât a fost anul trecut) la 10% (un minim de bun-simț) județul Mureș ar fi mai bogat cu zeci de milioane de euro și asta fără a mai lua în calcul alte companii, care nu fac obiectul prezentei analize. 

Desigur, fiecare companie poată să aibă un an mai rău, dar problema este una națională: foarte multe companii mari declară sub 10 la sută profit din cifra de afaceri. Iar 10% profit poate fi considerat un standard decent.

Astfel, putem vedea de ce se poate explica dorința guvernului de a impozita companiile după cifra de afaceri. În cazul județul Mureș ar fi profitabil pentru stat să se aplice un impozit de minim 2% din cifra de afaceri, dacă luăm în calcul cele 100 de companii. Datele le-am obținut de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș.

Seriozitate

Într-adevăr, în Mureș există și firme mari onorabile, care declară, probabil, profituri reale. Mai exact, 19 companii au o margine de profit de peste 10%, iar alte 5 companii sunt pe aproape, depășind 9%. Sunt companii care activează în domenii variate, de la industria chimică, până la calculatoare, tractoare, alimente, sănătate etc.

E.ON România SRL a avut în 2016 cea mai mare margine de profit. E.ON România, membră a Grupului E.ON, este compania platformă care susţine companiile E.ON operaţionale în România în sectorul gazelor naturale şi al electricităţii.

Apoi, urmează OrtoProfil Prod România SRL – cu peste 20 de ani de experiență pe piață, compania OrtoProfil ocupă locul întâi în topul producătorilor și distribuitorilor de dispozitive medicale din România.

Pe locul trei, Balneoclimaterica Sovata este o companie hotelieră din România care deține complexele de tratament Sovata și Lacul Roșu. Este deținută de grupul hotelier ungar Danubius Hotels și deține hotelurile Sovata, Făget și Brădet.

Urmează apoi Aquaserv SA (serviciu public de alimentare cu apă și canalizare) și Clini Lab SRL (produse pentru laboratoare de analize medicale), ambele companii din Tîrgu Mureș.

Însă, dacă ne referim la companiile cu cel mai mare profit din Mureș, deci la cele care au plătit anul trecut cel mai mult impozit către stat, situația se schimbă substanțial: pe primul loc rămâne tot E.ON România, dar pe locurile următoare se plasează Delgaz Grid SA (distribuitor de gaze naturale și electricitate), E.ON Energie România SA, Azomureș și RCB Development & Consulting SRL (firmă controlată de familia Bența), conform topfirme.com.

Profit 0!

Cei de la Oficiul Registrului Comerțului ne-au trimis 12 firme la care au menționat profitul zero, deși se află în top 100 companii mureșene cu cele mai mari cifre de afaceri. La unele dintre acestea, situația este una explicabilă: de exemplu, pentru Romcab anul 2016 a fost dezastruos – pierderi de 178.233.421 de  lei şi datorii totale de 925.356.239 de lei. De asemenea, în ultima vreme, Zahărul Luduș – Tereos nu a avut o situație prea bună.

Hell – profit de puțin peste 3.000 de lei?!

Dar, este interesant cum o companie ca Hell Energy Vidrasău (care produce celebra băutură energizantă – marca Hell a luat naștere acum 11 ani în Ungaria) a avut o cifră de afaceri de 65.578.530 de lei și un profit de doar 3.325 de lei!

Trecem la Pharmafarm…

… (aparținând unui grup farmaceutic din Ungaria) a avut o cifră de afaceri în 2016 de 753.521.000 de lei. Profitul a fost de 0,60% din această cifră – 4.572.639 de lei. Pharmafarm este o companie românească al cărei obiect de activitate îl reprezintă distribuția en gross de produse farmaceutice și parafarmaceutice.

Petry, cifră mare de afaceri… și atât

Primacom – companie procesatoare de carne cunoscută sub denumirea Petry a avut în 2016 o cifră de afaceri de 55.772.627 de lei, iar venitul de doar 23.945 de lei – aproximativ 5.300 de euro (0,04% marginea de profit).

Domenii de top

În județul Mureș topul domeniilor de activitate după cifra de afaceri se prezintă în felul următor: Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte – 4,8 miliarde de lei; Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte – 1,5 miliarde de lei; Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase – 1,5 miliarde de lei; Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice – 1,3 miliarde de lei; Fabricarea de cabluri cu fibră optică – 965,3 milioane de lei.

Iar domeniile cu cel mai mare profit sunt: Activități de consultanță pentru afaceri și management – 522,2 milioane de lei; Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte – 226,6 milioane de lei; Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte – 173,6 milioane de lei; Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase – 147,4 milioane de lei; Dezvoltare imobiliară – 64,9 milioane de lei.

Legea va face curat?

Conform noului program de guvernare s-a prevăzut înlocuirea impozitului pe profit cu un impozit pe cifra de afaceri, deoarece companiile mari multinaționale, care au cifre de afaceri mari, raportează profituri impozabile mai mici decât firmele mai mici, românești.

Noul ministru al Finanțelor, Ionuț Misa, a declarat că ia în calcul o cota progresivă a impozitului pe cifra de afaceri, în trei trepte: 1%, 2% și 3%.

În județul Mureș, anul trecut, cele 100 de companii au avut un profit de 1.433.745.683 de lei. Cu un impozit de 16%, înseamnă că 229.399.309 de lei au intrat în vistieria statului. Cifra de afaceri a acestor companii a fost de 17.654.603.611 de lei (exceptând E.On România SRL, cu un profit fabulos, marginea de profit medie ar fi de 5,48%). Dacă s-ar impune un impozit pe profit de 1%, ar intrat la stat 176.546.036 de lei, deci mai puțin decât profitul de anul trecut. Cu 2%, ar intra 353.092.072 de lei, deci considerabil mai mult decât anul trecut.

Vasile DANCEA

În tabelul alăturat am inserat lista primelor 100 persoane juridice neradiate din Registrul Comerțului, care au sediul social în județul Mureș, ordonate crescător în funcţie de marginea de profit, anul financiar 2016:

Read more »

Artă la Pădurea Rotundă

By |

 „Proiecțiile au fost de calitate, publicul excelent, organizarea ca la carte, zona aleasă de basm”

Amfiteatrul de la Pădurea Rotundă a găzduit săptămâna trecută cea de-a șasea ediție a proiectului cultural organizat de Asociaţia K’ARTE.

Festivalul „Pădurea Rotundă” s-a desfășurat între 14 și 20 august și a inclus ateliere de artă pentru copii, proiecții de film european, un concert de jazz și dezvoltarea unor proiecte susţinute de artiști contemporani.

Tinerii și talentații Nicu Ilfoveanu, Mihai Zgondoiu, Ștefania Becheanu (stabilită în Franța), Váncsa Domokos (stabilit în Irlanda), Andreea David (originară din Reghin) și Mihnea Grigore au fost  invitați în acest an la Reghin, împreună cu criticul de artă Kata Ungvári-Zrínyi (RO) pentru a  dezvolta proiecte site-specific.

O provocare 

Ca de fiecare dată, artiştii care au dat curs invitaţiei au fost rugaţi să dezvolte proiecte site-specific, să se inspire din contextul social mureşean şi reghinean. În acest an a fost o provocare pentru că artiştii lucrează în medii foarte diferite, de la foto şi video la sound art, instalaţie şi coregrafie.

Șapte dintre cele mai valoroase producții cinematografice ale ultimului an au fost proiectate în cadrul evenimentului. Filmele, semnate de importanți regizori europeni (‎Andrzej Wajda, Cristi Puiu, Maren Ade, Aki Kaurismäki sau Ildikó Enyedi) și cu un portofoliu important de premii, au fost prezentate în premieră la Reghin, la amfiteatrul din Pădurea Rotundă și la Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu”. Evenimentul a fost  completat de un concert Ana Maria Galea & Friends (Kiss Lajos-contrabas/chitara, Daniel Csikos-pian) și de o serie de ateliere de artă pentru copii (Arta pe înțelesul copiilor). Atelierele de artă au fost inspirate din practica artistică a unor artişti din avangarda istorică, dar şi ateliere dezvoltate în jurul unor artişti mai recenţi, precum Heather Hansen sau Hajnalka Tarr.

Arta pe înțelesul copiilor

Prima zi a festivalului a debutat luni la ora 10 cu atelierul Arta pe înțelesul copiilor, activitate la care au participat numeroși copii de toate vârstele.

Proiecțiile cinematografice au debutat seara  de la ora 21 cu producția finlandeză  Cealaltă parte a speranței / The Other Side of Hope, R. Aki Kaurismäki, peliculă premiată cu Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor, Berlin 2017.

Marți, Arta pe înțelesul copiilor a adunat și mai mulți copii, iar ora 21 a adus  adulților documentarul românesc – Planeta Petrila, al lui  R. Andrei Dăscălescu, producție 2016, care a căștigat  Premiul publicului la TIFF 2017.

Filmul Despre trup și suflet / Testről és lélekről, semnat de Ildikó Enyedi,  producție maghiară 2017 care și-a adjudecat Premiul FIPRESCI și Ursul de Aur la Berlin, 2017, a fost prezentat la Pădurea Rotundă miercuri, iar joi cinefilii reghineni au putut vedea filmul de anul trecut al lui Cristi Puiu– Sieranevada, film nominalizat la Palme d’Or, 2016 și câştigător al Premiului Gold Hugo la Chicago International Film Festival 2016.

Vineri seara de la ora 20 în amfiteatrul pădurii din Reghin a avut loc concertul Almost Blue  susținut de Ana Maria Galea  și invitații ei, iar după reprezentația muzicală cinematograful în aer liber al festivalului a adus în faţa publicului pelicula Toni Erdmann,  film regizat de R. Maren Ade,  câştigător al Premiului FIPRESCI,  Cannes 2016, dar și al Premiului pentru regie, scenariu și Cel mai bun film la European Film Awards 2016.

Filmele de sâmbătă  au fost proiectate de la ora 18 la Casa de Cultură a Tineretului  ,,George Enescu”.  Primul a fost The Happiest Day in the Life of Olli Mäki,  producție 2016 regizată de  Juho Kuosmanen care a obținut Premiul Un Certain Regard Award, Cannes 2016 și European Discovery of the Year (Juho Kuosmanen) la European Film Awards 2016. Cea de-a doua peliculă a început la ora 20. Cinefilii reghineni au văzut Imaginea de apoi / Afterimage, film din 2016  regizat de  Andrzej Wajda , câştigător al Premiului special al juriului la Polish Film Festival 2016.

,,Ne bucurăm că publicul reghinean răspunde atât de bine la programul  propus de noi, că oamenii au venit în număr atât de mare la filme şi la atelierele de artă. Deşi proiectate la o oră târzie, în pădure, filmele au adunat sute de cinefili în cele cinci zile de proiecţii şi asta este cea mai mare satisfacţie”, a declarat la sfârşitul evenimentelor Eliodor Moldovan, director executiv la Asociaţia  K’ARTE.

Proiectul…

…  cultural  desfășurat  la Reghin a fost finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și a avut ca parteneri instituționali Consiliul Județean Mureș și Primăria Municipiului Reghin / Consiliul Local Reghin. Sponsorii principali ai festivalului au fost ROMGAZ și  MobilaDalin. Afișul manifestării semnalează ca parteneri și Asociația AMPHION, Festivalul Filmului Eurpean / Institutul Cultural Român, Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu” – Reghin, MANDRAGORA, Independența FILM, Rotary Club Târgu Mureş,  Asociaţia Minitremu,  Asociaţia Neumarkt  Events,  GrafisArt şi artistul vizual Simion Moldovan.

,,Mă mândresc că am fost unul dintre voluntarii proiectului de la Pădurea Rotundă, Reghin,  organizat de Asociația K’ARTE. Legat de această experiență, pot spune că am două perspective: cea de voluntar despre care susțin că m-a plasat pentru câteva zile într-o oază a educației non-formale deoarece am învățat multe despre organizarea unei proiecții de film, cum să fiu pe placul copiilor, ba chiar am fost martor a unei omenii rar întâlnite arătată de coordonatorii noștri. Cealaltă perspectivă este cea de participant, un participant foarte entuziasmat și satisfăcut cultural datorită selecției nemaipomenite de filme de festival aduse în fața publicului reghinean. Nu am niciun cuvânt critic de spus, proiecțiile au fost de calitate, publicul excelent, organizarea ca la carte, zona aleasă de basm așa că atât voluntarul, cât și participantul din mine arde de nerăbdare în așteptarea unei noi ediții”, mi-a spus entuziasmat Bândilă Ioan-Paul.

Imola Grama

Read more »

După 55 de ani, tot tineri și optimiști

By |

Este adevărat că după cinci decenii și jumătate care au trecut de la absolvirea liceului, colegii sunt mai puțini tineri, dar sunt mai optimiști ca niciodată.

Născuți în anii războiului, trecuți prin „cenușa” mai multor regimuri politice, ei sunt convinși că vor parcurge cu bine și etapa senectuții. Au fost prezenți în cadrul pitoresc și primitor al barului Rustic din Luduș, 18 din cei 40 de absolvenți ai Școlii Medii Mixte Luduș. I-am consemnat în ordinea sosirii lor la întâlnire, cu numele lor din catalog: Achim Ana, Rusu Ana, Fanea Maria, Cormoș Ioan, Felvinți Iolanda, Fanea Eugenia, Călugăr Mihail, Rizoli Florentina, Giurgea Lucreția, Răileanu Aurel, Popa Flaviu, Stuparu Maria, Marian Ana, Man Dorina, Jeleru Ioan, Biriș Valer, Mureșan Eugenia și Mitru Cirhagău.

Alături de aceștia au fost prezenți și zece soți și soții care au devenit și ei membri dragi ai promoției anului 1962. S-au depănat amintiri, s-au amuzat de întâmplări vechi, dar s-au gândit și la cei 22 de absenți, unii plecați definitiv într-o lume mai bună și mai dreaptă, alții care pot să participe la următoarea întâlnire din ultima zi de joi a lunii august 2018.

„Spovedania”  

În acest an nu a mai constituit o surpriză prezența colegei Lucreția Giurgea cu un nou roman.

Rezidentă în SUA (Florida), Ioana Giurgiu, pseudonimul Lucreției Giurgea –Alexandru se impune în lumea literară a diasporei cu forța și profunzimea talentului său scriitoricesc. După romanele Viața ca un vis (două volume) – 2013, A doua viață. Experimentul Phoenix – 2016 și Proasta – 2016 apărute la editura Călăuza v.b. Deva, anul acesta a publicat romanul Spovedania, la aceeași editură specializată pe editarea scriitorilor români care trăiesc și scriu în străinătate.

Prezentat în cadrul Festivalului SIMFEST de la Tîrgu Mureș, romanul s-a bucurat de interesul cititorilor prezenți la festivitatea de lansare. Romanul a fost prezentat de Mariana Pîndaru Bîrgău de la Editura Călăuza. Prof. Olga Răileanu afirmă că „Romanul este o radiografie – document a vieții celor care au suportat, înainte de 1989, umilințe ajunse uneori până în cele mai ascunse și intime cotloane ale trăirilor lor”. Lucreția Giurgea Alexandru ne-a declarat că  „Lucrez la un nou roman pe care sper să vi-l ofer în vara anului viitor”.

Ioan A. BORGOVAN 

Read more »

Record mondial și multe alte activități, la Zilele Municipiului Tîrnăveni

By |

Ediția 2017 a Zilelor municipiului Târnăveni a debutat vineri, 18 august, la ora 15:30, cu inaugurarea proiectului „Aleea Stelelor”, amplasat în Parcul Primăriei. Cu ocazia fiecărui eveniment major al orașului va fi vernisată câte o stea, ca recunoaștere a meritelor profesionale ale unor personalități care s-au născut în Târnăveni.

Prima stea…

… a fost inagurată vineri, în cinstea lui Ion Rițiu, actor la Teatrul Naţional Tîrgu Mureș, Compania „Liviu Rebreanu”, protagonist al unor celebre filme românești, printre care „Ciuleandra”, „Mircea” sau „Noi, cei din linia întâi”.

De la ora 16, la Casa de Cultură, a avut loc conferința „Târnăveni, pasul înainte”, eveniment care a prezentat primul proiect de brand al unui oraș din județul Mures. În cadrul aceleiași conferințe, s-a publicat raportul de evaluare a perspectivelor Târnăveniului de a deveni smart city. Inițiativa, realizată în premieră în România, aparține Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate.

La ora 16:30, a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local, prilej cu care a fost decernat titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Târnăveni veteranilor de război Zosim Solomon – 97 de ani, Ioan Solomon – 96 de ani și Octavian Orza – 94 de ani.
În același cadru, au fost înmânate distincțiile „Urbis Dignitas” Daciei Hîncu, medic oftalmolog, lui Alin Moldovan – inițiatorul proiectului „Maratonul Târnavei” și lui Raul Octavian Rus – locul al II-lea la Olimpiada Națională de Matematică.

Consiliul Local a aprobat atribuirea numelui „Ligeti György” actualei străzi „1 Mai”, iar proiectul referitor la modificarea numelui străzii Narciselor a fost amânat. De asemenea, au fost aprobate proiectele referitoare la imnul şi brandul Târnăveniului.

Mai apoi au fost primite delegațiile străine prezente la Zilele Târnăveniului și s-a făcut schimbul de cadouri în cadrul Festivalului Internațional de Folclor.

Record mondial 

De la ora 18, în Piața Obor au fost prezente aproape 1.000 de persoane, care au reuşit omologarea unui record mondial, având în centrul atenției harta României, al cărei contur a fost format din oameni.

Parada de deschidere a Zilelor municipiului Târnăveni a început în jurul orei 19, cu ansamblurile locale și din cele nouă țări prezente la Festivalul Internațional de Folclor „Folk Friends Together”.

Deschiderea oficială a Zilelor municipiului Târnăveni a avut loc pe scena din centrul orașului, ocazie cu care a fost ascultat, în premieră, imnul municipiului Târnăveni.

De la ora 20.00 au concertat Ciprian și Mihaela Istrate.

Seara a continuat cu ansamblurile participante la Festivalul Internațional de Folclor și cu concerte sustine de Măriuțele şi Andra Covaleov.

Punctul culminant al serii l-a reprezentat show-ul lui CRBL care a organizat și un scurt concurs de kendama, oferind o kendama ca şi premiu unui băieţel din Târnăveni.

Sâmbătă…

… programul Zilelor Tîrnăveniului au început la ora 10 cu concursuri sportive fotbal (stadionul Chimica), ciclism, table și tenis (în  centrul orașului), apoi activitățile distractive au continuat cu Concertul Șatra BENZ, la Casa de Cultură, momente care au angrenat tinerii din Târnăveni, spectacolul conținând momente cu limbaj licențios.

Pe scena amplasată în centrul Tîrnăveniului,  tot de la ora 19, a avut loc recitalul Nelu Șopterean au urmat Bereczi Botond jr. –scenă, Robert Micu și Lambrino.

Seara a fost închisă de concertele lui Ștefan Bănică jr. Și DJ Raulio.

Duminică…

… s-a desfășurat, în centrul municipiului, premierea concursurilor sportive, apoi deschiderea festivalului a fost făcută de Junii Târnavei, Anastasia Halmaciu, Kokenyes-Dansuri maghiare și mulți alții. Artiștii care au urcat pe scenă sunt Costi Dumitru, Fonix Mazxorett – Ungaria, Rochy Folk – Polonia, O”Sea-Ryan Irish – Australia, Anca Manoila, Răzvan Pop. Seara a fost închisă de Ina Todoran, de Junii Târnavei și de un minunat foc de artificii.Sursa: tirnaveni.ro

Read more »

Tabăra interculturală pentru tineri – Arta ca viață, la Reghin

By |

Primăria municipiului Reghin, Asociația Inovație în Educație „Eureka”, Consiliul Județean Mureș și Muzeul Etnografic „Anton Badea” au organizat în perioada 9-12 august „Tabăra interculturală pentru tineri – Arta ca viață!”.

Au participat tineri din Cernăuți-Ucraina, Ungheni – Republica Moldova și din Reghin. Ei au luat parte la module de educație și artă culinară, educație artistică și educație outdoor.

Scopul proiectului a fost schimbul cultural, dialogul și interacțiunea cu alte culturi.

Programul a cuprins mai multe secțiuni tematice care au oferit tinerilor experiența cunoașterii universului tradițiilor și al alterității. Ei au avut ocazia de a căuta necunoscutul și implicit resursele de creație ale propriei ființe.

„Ideea…

… care a stat la baza proiectului a fost aceea de a oferi tinerilor oportunitatea unor beneficii pe care experiența interculturală o poate avea în plan personal și social în mai multe domenii. Am considerat binevenită crearea unor modalități prin care tinerii din mai multe țări, țări cu o istorie și tradiții culturale înrudite, cu multe similitudini să se întâlnească, să se cunoască și să interacționeze într-un mediu creativ pe care spațiul muzeal îl poate oferi, prin facilitarea cunoaşterii de către fiecare grup etnic a propriilor valori, dar și a celorlalte. Totodată proiectul își propune dezvoltarea comportamentului și a atitudinilor interculturale, acceptarea diversității, cunoașterea unor tradiții și a unor obiceiuri, prin împărtășirea de experiențe culinare, artistice și prin interacțiune și dialog intercultural.

Trei zile de tabără

Programul s-a desfășurat sub forma a trei zile de tabără, în fiecare zi a fost abordată o temă, iar tema generală a fost viața văzută ca o artă sau cum ne putem deprinde să trăim frumos și sănătos în armonie cu noi și cu ceilalți. Prin intermediul programului ne propunem să aducem în prim-plan cunoașterea și respectarea valorilor universale, dar și conștientizarea importanței pe care stilul de viață echilibrat o poate avea”, a declarat Roxana Man, managerul Muzeului Etnografic „Anton Badea”, din Reghin.

Așa cum am spus și anterior, proiectul a fost o invitație la apropierea de natură și tradiții, stimularea creativității într-o direcție artistică promovând respectul pentru celălalt, toleranța față de diversitate și complementaritatea dintre culturi.

Programul a contribuit la validarea dialogului intercultural, ca factor esențial pentru dezvoltarea unei societăți multiculturale. Personalitatea tinerilor este în formare și participarea la activități multiculturale, impulsurile pozitive le oferă posibilitatea de dezvoltare, le formează identitatea, valorile, devenind astfel adulți toleranți, membri ai unei comunități deschise, tolerante.

Rodica Bândilă, managerul Asociației Inovație în Educație „Eureka:

„În calitate de parteneri am accesat fonduri nerambursabile prin Consiliul Județean. Este al doilea proiect pe care îl desfășurăm împreună. Ideea principală a fost să încercăm determinarea populației relativ tinere să se reîntoarcă la tradiții. În grupurile participante am avut două generații, tineri și persoane de vârstă medie. Am dorit ca tinerii să învețe de la maturi tradițiile și obiceiurile, la rândul lor să le transmită mai departe. La modul general tradiția se transmite în familie. Dacă părinții cunosc aceste obiceiuri, tinerii le învață și le transmit. Dacă nu sunt familiarizați, trebuie să învețe. E important să menținem legăturile culturale, să le întărim și să le diversificăm”.

Prezentări 

Evenimentul a debutat săptămâna trecută joi și a cuprins două prezentări, „Nutriția între tradiție și inovație” și „Importanța gândirii pozitive și stilul de viață” susținute de către Liana Conțiu- nutriționist și Ada Irimie- farmacist.

Ada Irimie – farmacist: 

,,Am răspuns invitaţiei  directorului  Muzeului Etnografic Reghin,  Roxana Man, cu entuziasm.  Tema propusă de dânsa: „Gândirea Pozitivă” fiind şi una care mă pasionează în mod deosebit. Acest subiect propune o viziune holistică asupra lumii în care trăim şi relaţionăm,  ideea principală fiind aceea că viaţa noastră este strâns legată şi influenţată de gândirea noastră.  După cum spunea marele iluminat Buddha: „Eşti ceea ce gândeşti”, consider că fiecare dintre noi trebuie să se aplece spre interiorul lui, fiind necesară o introspecţie a vieţii noastre sufleteşti care să ne aducă bucuria şi echilibrul interior.  Aceasta se realizează prin rugăciune, meditaţie,  psihoterapie, fiecare dintre noi fiind liber să îşi aleagă metoda prin care să ajungă la cunoaşterea de sine. Să ne acordăm în fiecare zi câteva momente de reflecţie asupra a ceea ce contează cu adevărat: pacea şi liniştea noastră interioară”.

Concurs de gătit, programe artistice și vizionare de film

Joi după-amiază au avut loc prezentări ale tradițiilor locale și un concurs de gătit, intitulat „Gustul din copilărie”. Tinerii au fost împărțiți în grupe și au realizat preparate după rețete tradiționale: mâncare cu specific ucrainean, moldovenesc și românesc/unguresc.

Vineri dimineața fiecare grup a prezentat un program cultural-artistic/obicei specific zonei pe care o reprezentau, au vizionat un film despre Muzeul Etnografic. Începând cu ora 14,00 tinerii au realizat picturi pe pânză  cu tema „Vis de vară”/„Satul meu”, sub îndrumarea și coordonarea de specialitate al artistului plastic Călin Bogătean.

De la ora 18,00 a avut loc premierea participanților. Evenimentul s-a încheiat cu un real succes, concluzionându-se că a fi unic și a fi diferit este un „plus” deoarece prin cultură avem diversitate.

Sâmbătă dimineața tinerii au plecat spre Hunedoara, au vizitat Castelul Huniazilor și Parcul- Rezervația Naturală de Zimbri din Hațeg.

Imola Grama

Read more »

Ordonanța 60 – o lovitură pentru persoanele cu dizabilități

By |

În plină lună de vară și perioadă de concedii, Guvernul României a dat o Ordonanță de urgență care riscă să ducă la concedierea a 4.000 de angajați și a 2.000 de persoane cu dizabilități. Ministerul Muncii ne transmite, printr-un comunicat de presă, să nu ne îngrijorăm, că nu se va întâmpla asta. Noi, cei ce lucrăm în acest sector și care știm cât de dificil și cât de important este să reușești să angajezi în muncă persoane cu dizabilități, suntem siguri de consecințele nefaste ale acestei Ordonanțe și cerem revocarea ei, precum și negocierea unor adevărate măsuri pro-active care să conducă la creșterea gradului de angajare în muncă al persoanelor cu dizabilități. La acest moment, România rapoartează o rata de angajare în muncă a persoanelor cu dizabilități de 17,6%, în condițiile în care la nivelul Uniunii Europene rata de angajare este de 49,2%.

L. și V. trecuseră deja de 18 ani și au trebuit să părăsească sistemul de protecție socială care fusese „casa” lor de până atunci. Abandonate de părinți și familie și-au petrecut toți anii copilăriei (în anii  ’90) în diferite„case de copii” unde fuseseră mutate când și cum se hotăra de sus. Au stat în locuri mai bune, dar și în locuri foarte rele. Au fost bătute de copiii mai mari, înfometate de lipsa de fonduri și de organizare din sistem. Au avut însă un loc în care să stea și un pat mizer în care să doarmă. Nimeni nu s-a interesat de ele, de soarta lor, de situația lor școlară. Din cauza lipsei părinților și a condițiilor de viață – impersonale și traumatizante – au dezvoltat diferite dizabilități și tulburări de comportament.  Între ele două nu era mare diferență, micuțe de înălțime și slăbuțe, părând niște copii prematur maturizați, atât doar că L. era ascultătoare și îi plăcea să muncească.

Când au ajuns la fundația noastră, deja erau de ani buni ai nimănui. Tot ce s-a putut rezolva prin serviciul de asistență socială al primăriei a fost să poată locui la azilul de noapte, unde aveau voie să stea doar peste noapte, ziua și-o petreceau pe unde apucau. În schimbul acestui serviciu, trebuiau să presteze muncă în folosul comunității. Și așa au ajuns repartizate la noi, unde repede au intrat în programul de angajare asistată pentru tineri cu dizabilități al Fundației Transilvane Alpha, iar ulterior au fost și angajate în cadrul atelierelor protejate ale fundației – L. la bucătărie, V. la curățenie.

Să ajungă să fie angajate a fost o întregă aventură de învățare – să vină la ora fixă la muncă, să țină minte sarcinile pe care le aveau de făcut și ordinea lor, să-și asculte șefii, să învețe să fie colege cu colegii. Apoi, să învețe să-și gestioneze banii – întâi să-i cheltuie pe lucurile absolut necesare, apoi pe altele. Cu V. a fost cel mai greu datorită tulburărilor de comportament dobândite. Nu era obișnuită cu munca, învățase în anii copilăriei tot felul de tehnici de evitare de asumare a responsabilității, era certăreață și, uneori, agresivă. Ne-am ocupat cu mare atenție de ea. Am început prin a observa că dacă vorbim dintr-o parte cu ea părea să nu ne audă. Am dus-o la control ORL. V. avea peste 25 de ani și a fost primul control din viața ei. Într-adevăr, avea probleme auditive la una dintre urechi. Cel mai probabil un dop necurățat la timp în copilăria ei fără copilărie, care s-a infectat și, netratat la timp, a dus la o surzenie parțială. Învățasem lecția, așa că am dus-o după aceea la control oftalmologic. Și da, avea nevoie de ochelari. I s-au cumpărat ochelari. I s-a făcut orar cu pictograme să poată învăța sarcinile de lucru și ora la care trebuie să le facă. Am luat decizia ca tichetele de masă să le primească zilnic – dacă își îndeplinea sarcinile le primea, dacă nu, nu. Evaluarea muncii ei se făcea trimestrial, nu anual ca la ceilalți angajați. Personal implicat? Managerul programului, managerul de caz, șeful ierarhic superior, asistentul social și, ocazional, alți colegi. Scopul nostru?

Cele două fete să se poată descurca independent atunci când vor pleca de la fundație și alți tineri cu probleme le vor lua locul.

Și L. și V. au fost angajatele Fundației Transilvane Alpha ani de zile. Din păcate, lui V. i s-a părut tot mai greu să se descurce în viața de zi cu zi. Probleme cu locuința, gestionarea banilor, auto-gospodărirea, muncă tot mereu și, cu toate acestea, atâta insecuritate în fiecare zi. A făcut cerere de reintrare în sistemul de protecție socială și, pe baza dizabilității sale, a fost internată într-un centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică. Am văzut-o câțiva ani mai târziu – potolită, aproape apatică, îngrășată peste fire datorită medicamentației administrate. O viață în care nu se va mai întâmpla aproape nimic.

Cu L. a fost mai ușor. Firea ei disciplinată și energia cu care muncea au ajutat-o să treacă peste toate neajunsurile  – adaptarea la locul de muncă, aceleași probleme cu găsirea unei locuințe, dificultatea gestionării responsabile a banilor, auto-gospodărirea. Cu toate acestea, a mers mai departe. De aproape 10 ani este angajata Fundației Transilvane Alpha și unul dintre cei mai „de gașcă” colegi. Toată lumea o cunoaște și o salută pe coridor zâmbind.

Prin programul de informare, consiliere a locului de muncă de la Fundația Transilvană Alpha s-au oferit servicii pentru angajarea și păstrarea locului de muncă adaptate nevoilor tinerilor cu diferite dizabilități, în special, dizabilitate intelectuală. Peste 400 de beneficiari au beneficiat de serviciile noastre în peste 10 ani de existență a programului. Am angajat oriunde s-a putut – în cadrul atelierelor protejate ale fundației sau la companii. Am angajat de câte ori a fost nevoie – dacă erau concediați sau își dădeau demisia beneficiarii noștri se întorceau la noi ca să găsească un alt loc de muncă. Agențiile pentru forță de muncă nu au servicii specializate pentru angajarea persoanelor cu dizabilități. De aceea, spre exemplu, rata de angajare în muncă pentru persoane cu dizabilități intelectuale este de sub 1% la nivel național. La Fundația Transilvană Alpha era în jurul a 50%, datorită serviciilor adiționale dezvoltate – evaluarea abilităților și realizarea profilului ocupațional, cursuri pentru dobândirea deprinderilor de viață independentă, căutare activă de locuri de muncă pentru tinerii cu dizabilități, angajare asistată și monitorizare pe tot parcursul perioadei cât persoana cu dizabilitate era angajată.

Pentru a putea angaja persoane cu dizabilitate intelectuală la firme ne foloseam de prevederile legale care stabileau că organizațiile (firme, instituții publice, ONG-uri) care au peste 50 de angajați trebuie să angajeze 4% persoane cu dizabilitate sau dacă nu, trebuie să aleagă între a cumpăra bunuri și servicii de la ateliere și unități protejate sau să plătească o taxă, numită fond de handicap, la bugetul de stat. De regulă, abordam companiile cu o propunere mixtă –  să angajăm persoane cu dizabilitate acolo unde este posibil, respectiv de restul sumei de bani disponibilă din fondul de handicap să se cumpere bunuri, servicii de la atelierele nostre protejate și să ni se plătească serviciile de angajare asistată și monitorizarea a persoanelor angajate. Astfel, noi ne îndeplineam obiectivul principal – acela de a angaja persoane cu dizabilitate pe piața liberă a muncii, a ni se plăti serviciile sociale adiționale pentru menținerea locului lor de muncă, precum și menținerea în muncă a persoanelor cu dizabilități severe din cadrul atelierelor protejate. La instituțiile publice nu a fost posibil să angajăm tineri cu dizabilități intelectuale, în special datorită modului în care se organizează concursurile de angajare în sistemul public.

Cum suntem afectați de recenta Odonanță 60 emisă de Guvernul României în timpul vacanței parlamentare? Ați văzut mai sus câți angajați urmăreau activitatea V. în cadrul fundației ca să învețe să-și îndeplinească sarcinile. Pentru tinerii noștri cu dizabilitate, angajați în companii, costurile aferente muncii acestor angajați și specialiști erau plătite din fondul de handicap. Acum, conform modificărilor legii, compania va trebui să le plătească din banii proprii. Apoi, cumpărarea de produse și servicii din atelierele și unitățile noastre protejate nu se mai poate face din fondul de handicap. Iar, cu produsele și serviciile noastre realizate cu peste 30% angajați, persoane cu dizabilități, vom concura, de la 1 septembrie începând, în aceleași condiții de calitate și preț cu oricare companie cu același obiect de activitate din România.

În condițiile actuale, în cel mai bun caz ne vom reduce serviciul de angajare în muncă a tinerilor cu dizabilitate, în cel mai rău caz va trebui să închidem serviciile sociale atașate activității economice din atelierele și unitatea protejată din lipsă de fonduri pentru a le susține.

Când a emis Ordonanța 60, Guvernul României a susținut că intenționează să dinamizeze agajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. Nu e adevărat. Această Ordonanță va distruge și ce a fost funcțional până acum și nu va pune nimic în loc, decât o mare sumă de bani plătită de companii și insituții publice la bugetul de stat și o coadă lungă, lungă de cetățeni, inclusiv persoane cu dizabilitate cu mâna întinsă să mai primească „ceva”.

Andreia Moraru,
Președinte Dizabnet – Federația prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități
Manager proiect Fundaţia Transilvană Alpha

Read more »

Probleme și în partid. Fostul PDL out din PNL?

By |

În urmă cu câteva zile, s-a desfășurat ședința Biroului Permanent Județean al PNL Mureș. Astfel, liderii PNL Mureș au decis practic reorganizarea PNL Tîrgu Mureș, dizolvând Biroul organizației municipale Tîrgu Mureș, deci înlăturând conducerea PNL Tîrgu Mureș.

Astfel, PNL reacționează împotriva colegilor care au susținut alegerea pesedistului Sergiu Papuc în funcția de viceprimar al municipiului Tîrgu Mureș, fără aprobarea conducerii județene. Acesta este practic un avertisment pentru toți membrii de partid care, dacă vor face înțelegeri cu PSD, vor putea fi înlăturați din PNL.

În rândurile următoare, puteți citi o analiză pe acest subiect și puteți vedea mai exact de ce dizolvarea PNL Tîrgu Mureș are legătură cu PSD, dar și cu dorința de a înlătura de la conducerea partidului unele personaje care provin din fostul PDL și care, probabil, nu erau considerate liberali adevărați…

Cauzele

„În data de 3 august, conducerea județeană a PNL a decis dizolvarea Biroului Politic Municipal Tîrgu Mureș (la propunerea unor membrii ai Biroului Politic Județean) și numirea unui Birou Politic Interimar care să organizeze alegerile pentru municipiul Tîrgu Mureș, în termen de 90 de zile”, a precizat, pentru Punctul, președintele PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș.

Deci, toată conducerea PNL Tîrgu Mureș a fost destituită.

Cauzele pentru această măsură au fost expuse de Cristian Chirteș: „Lipsa de comunicare între Biroul Politic Municipal și Biroul Politic Județean; lipsa de implicare a membrilor Biroului Politic Municipal în viața politică a Partidului Național Liberal; anumite acțiuni ale consilierilor locali în cadrul Consiliului Local Tîrgu Mureș, membrii ai Biroului Politic Municipal, în momentul în care au fost aleși cei doi viceprimari ai municipiului Tîrgu Mureș. Aceștia au susținut alt partid și nu a fost informată conducerea județeană a partidului de acel proiect de hotărâre fiindcă numirea unui viceprimar de municipiu se face cu acordul Biroului Politic”.

Biroul Interimar

Astfel, în termen de 90 de zile vor avea loc noi alegeri pentru conducerea PNL Tîrgu Mureș, probabil în octombrie. „Am luat decizia să schimbăm puțin ritmul la tot ceea ce înseamnă organizația PNL Tîrgu Mureș”, a completat Cristian Chirteș.

În Biroul Interimar, care va organiza alegerile pentru noua conducere PNL Tîrgu Mureș, au fost aleși 19 membri. Dintre aceștia fac parte, conform spuselor lui Cristian Chirteș, consilieri județeni, consilieri municipali, fostul președinte al organizației Tîrgu Mureș – Moldovan Ovidiu, Dumitru Pavel, Nadia Rață, Mara Togănel, Dumitru Matei.

Purificarea

De fapt, considerăm că PNL Mureș își asumă mai în serios rolul de opoziție și dorește să purifice un pic partidul de „reziduurile” provenite din alte partide. Mai ales că unii dintre actualii membrii de partid, intrați relativ recent în PNL ca urmare a jocurilor politice, au mari probleme cu organele de cercetare penală. Ne referim la Dorin Florea și la Claudiu Maior, precum și la unii dintre „aliații” lor. După cum se știe, primarul municipiului Tîrgu Mureş, a fost pus sub acuzare de DNA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uzurparea funcţiei, cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul, săvârşită în formă continuată (9.198 de acte materiale). Iar, în acelaşi dosar, Claudiu Sergiu Maior, fost viceprimar al municipiului Tîrgu Mureş, la data faptelor consilier al primarului, este acuzat de săvârşirea infracţiunii de uzurparea funcţiei, cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul, săvârşită în formă continuată.

Referitor la Dorin Florea, acesta s-a perindat de-a lungul timpului pe la mai multe partide. Între 1996 și 2000 a fost prefect al județului Mureș, desemnat de PNȚCD. Apoi, între 2000 și 2004 a obținut primul mandat de primar al municipiului Tîrgu Mureș, tot din partea PNȚCD. După ce o vreme a fost independent, în 2006 s-a înscris în PD, fiind ales șeful filialei Mureș a PD. În 2008 a fost candidatul PDL la Primăria Tîrgu Mureș. În 2012 a candidat pentru un nou mandat de primar, în numele „Alianţei pentru Mureş”, formată din PDL, UNPR şi Partidul Ecologist Român. În aprilie 2013 Dorin Florea a fost ales prim –vicepreședinte PDL la nivel național.

Apoi, în octombrie 2014, PDL a fuzionat cu PNL. Astfel, Florea a ajuns co-președinte PNL Tîrgu Mureș alături de Ciprian Dobre.

Dar anul 2016 a adus o răcire a relațiilor lui Florea cu PNL. Candidând ca independent, dar susținut de PNL, UNPR, PNȚCD, Partidul Național Democrat și Partidul Social Românesc, a câștigat din nou Primăria. Florea a candidat independent deoarece nu mai îndeplinea criteriile de integritate ale PNL, fiind încă din 2016 trimis în judecată într-un dosar de corupţie şi urmărit penal în altul. Florea urma să candideze din partea PNL, dar conducerea centrală nu i-a validat candidatura.

La rândul său, Claudiu Maior a trecut prin mai multe partide: PRM (unde a fost vicepreședinte economic), PD (a devenit vicepreședinte al filialei locale), PDL (secretar general), ajungând în final, din aceleași motive ca și Florea, la PNL.

În iulie 2016, președinte interimar al PNL Mureș a fost numit Doru Oprișcan. Anul acesta, în aprilie, PNL Mureș și-a ales noua conducere. Lider al partidului a devenit senatorul Cristian Chirteș (contracandidatul său fusese Doru Oprișcan, apropiat al lui Florea).

La șefia PNL Tîrgu Mureș ajunsese în aprilie Ovidiu Moldovan, fost consilier judeţean, director al Locativ S.A. Tîrgu Mureş și apropiat al primarului Florea.

Astfel, de fapt, în Tîrgu Mureș, conducerea PNL, în urma fuziunii cu PDL, era în mâna foștilor democrat-liberali (PDL). Iar, la nivel județean, conducerea a rămas în mâna PNL cu „state vechi” – Dobre, Chirteș etc.

Considerăm că pe fondul dosarelor DNA, pe fondul neînțelegerilor din partid, s-a ajuns la decizia de reorganizare a conducerii PNL Tîrgu Mureș și la dizolvarea Biroului Politic Municipal Tîrgu Mureș.

Susținerea viceprimarului

Desigur, după cum spunea și Cristian Chirteș, conducerea PNL Tîrgu Mureș a susținut alegerea lui Sergiu Papuc (PSD) în funcția de viceprimar al Tîrgu Mureșului, fără aprobarea conducerii județene a PNL. Probabil momentul acesta a fost „cireașa” de pe tort care a dus la decizia de a dizolva Biroul Politic Municipal. La finalul lunii iunie, Sergiu Papuc a ajuns viceprimar, primind 4 voturi favorabile, în Consiliul Local Tîrgu Mureș, din partea PNL.

Probabil șefia PNL Mureș a vrut să trimită un avertisment: nu poți fi și în opoziție și să susții PSD! Cei care vor face înțelegeri cu PSD, vor fi excluși!

Un caz similar s-a întâmplat la Galați: acolo PNL avea posibilitatea a obține un post de viceprimar, cu sprijinul PSD. Însă, acolo, sprijinul partidului de guvernământ a fost refuzat…

Ce va urma?

Desigur, acum nu putem decât să anticipăm ce se va întâmpla cu foștii „PDL-iști” din cadrul PNL. Ce se va întâmpla cu Florea și Maior… Pe ce drum politic o vor apuca?

O variantă ar fi ALDE, un alt partid de orientare liberală, al cărui președinte e Călin Popescu-Tăriceanu.

Dar nici PMP-ul local condus de deputatul Marius Pașcan nu ar fi o variantă de neglijat. Pe vremuri, când atât Pașcan, cât și Florea făceau parte din PDL (dar chiar și mai demult) între cei doi era o colaborare intensă. Însă, între timp, relația s-a răcit. Totuși, poate relațiile lui Florea din fostul PDL al lui Băsescu (în care, după cum spuneam Florea a ocupat o funcție importantă la nivel național – prim-vicepreședinte) îl vor putea propulsa și în actualul PMP al aceluiași Băsescu…

Dar, deznodământul doar timpul îl va putea dezvălui cu adevărat.

Vasile DANCEA

Read more »

Heineken poluează Mureșul! VIDEO!

By |

Un lucru e cert: PR-ul companiei multinaționale Heineken a pățit ca în vorba aia „Gura bate fundu’!”

Ultima strategie de marketing a companiei Heineken se inspiră din curentul „New world” unde ecologia, resursele regenerabile, realitatea virtuală, bărbile îngrijite și mașinile electrice înseamnă viitor. Heineken și-a propus să devină cel mai verde berar din lume până în 2020, acționând pe trei căi: mediul înconjurător, rolul berii în societate și oamenii (angajați, comunități etc.) Nu-i așa că sună bine?

Pârâul Rotunda – coșul de gunoi al Heineken

„Cel mai verde berar” își spală la propriu mizeria în pârâul Rotunda conform „Notei de constatare 126/28.07.2017” care precizează că o comisie formată din comisari ai Gărzii de Mediu și Administrația Bazinală Mureș au descins, în urma unei sesizări, în amonte de locul numit Cascada Cristești de pe râul Mureș. La confluența dintre pârâul Rotunda și râul Mureș inspectorii au constatat că apa pârâului avea o culoare albăstrui-negru (gen canalizare) și au făcut cercetarea la fața locului mergând pe pârâu în sus până la depistarea sursei poluării. S-a constatat fără drept la povești că sursa poluării este o fisură în conducta de ape uzate tehnologic ale fabricii de bere din Ungheni unde Heineken produce Berea Neumarkt: „În urma verificărilor efectuate în 28.07.2017, ora 10:00 s-a constatat la ultimul cămin de vizitare al canalizării pluviale faptul că prin conducta de evacuare ape pluviale se evacuau în pârâul Rotunda ape uzate tehnologice, iar organoleptic s-a constatat că provin din procesul de fabricare a berii, aparținând de S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A., cu sediul în București (…), punct de lucru Ungheni (…) reprezentată prin Moldovan Edvin-Ștefan în calitate de director (…)”.

Analizele de laborator devastatoare pentru Heineken! 

Comisarii Gărzii de mediu și ai Administrației Bazinale Mureș au prelevat mostre de apă în amonte de pârâul Rotunda, în aval, la deversare în râul Mureș, dar au luat probe și la locul unde se produce poluarea efectivă adică la gura de deversare a apei pluviale a fabricii din Ungheni.

Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos unde în partea stângă aveți valorile constatate, iar în dreapta valorile care ar fi trebuit să fie în condiții normale (conform normativelor). Precizăm că tabelul complet se găsește în fotocopii, atașate mai jos, dar din moment ce acesta nu prezintă valorile normale nu ar fi fost concludent pentru dumneavoastră astfel că am ales să vi le prezentăm comparativ, acolo unde valorile au fost depășite (deci cele care sunt în parametrii normali nu le-am trecut în tabelul de mai jos).

Indicator de calitate

Probă evacuare pluvială, 27.07.2017, ora 10:20

Limite pentru clasa a II-a de calitate 

Reziduu filtrabil uscat la 105°C

1.030 mg/l

750

CCO-Cr

55.277 mg/l O2

25

CBO5

14.360 mg/l O2

5

Suspensii

1.778 mg/l

0

Amoniu 

7,1 mg/l N

0,8

Fosfor total

20,1 mg/l P

0.2

Substanțe extractibile cu solvenți organici

47,6 mg/l

0

Detergenți

2,212 mg/l

0,2

Azot total 

140 mg/l N

7

Concret ce înseamnă aceste cifre? În afara faptului că s-au constatat depășiri flagrante cu diferite substanțe chimice, detergenți și produse petroliere, cea mai mare problemă o reprezintă faptul că acest cocktail chimic este mare consumator de oxigen și pe unde trece (deci apa râului Mureș) ucide tot, indirect. Consumă oxigenul din apă, iar peștii încă nu au învățat să respire la masca de oxigen.

HEINEKEN ne poluează de nu se știe când, dar sigur nu de ieri-alaltăieri! 

Nota de constatare a ABA Mureș ne dezvăluie un alt detaliu sumbru, care la prima vedere ar putea trece neobservat: „Nu se poate stabili cu precizie timpul de când durează acest fenomen, dar precizăm că în secțiunea pârâul Rotunda, aval de punctul de deversare, s-a format un strat neuniform de nămol cu o grosime de 50-60 cm” la care adăugăm o altă constatare care trebuie menționată aici, și anume că se estimează că debitul apelor uzate deversate în pârâul Rotunda a fost de 10 litri/sec. 

Evident reprezentanții Heineken au ales calea cea mai simplă și au declarat autorităților că „această deversare a apelor uzate s-a produs accidental, prin fisurarea conductei de apă uzată tehnologică, care a pătruns în canalizarea pluvială, situată la o cotă inferioară. Începând cu data de 28.07.2017 unitatea a întreprins următoarele măsuri pentru stoparea fenomenului: blocarea canalizării pluviale, preluarea acestor ape și pomparea lor în stația de pre-epurare, inspecția video a rețelei de canalizare prin unitate specializată”

Dar cât de binevoitori și plini de intenții sunt reprezentanții HEINEKEN România S.A. față de această poluare? Cel mai elocvent răspuns vine chiar de la directorul general al ABA Mureș, Cristian Bratanovici care a declarant în exclusivitate pentru punctul.ro că: „Avem dubii cu privire la onestitatea și corectitudinea celor de la HEINEKEN România S.A. ținând cont de grosimea stratului de nămol de pe pârâul Rotunda, dar acordăm prezumția de bună intenție cu respectarea termenelor din nota de constatare și mai menționăm faptul că împricinații au achitat contravaloarea contravenției ieri 07.08.2017 conform OP anexat dovedind intenții bune, dar deocamdată insuficiente”

HEINEKEN nu poluează pentru prima dată „accidental”!!!! 

În august 2014, la fabrica de cidru BULMER, o companie deținută de HEINEKEN, un container de apă reziduală contaminată cu amoniu (exact ca în cazul pârâului Rotunda) a fost golit într-o scurgere a apelor pluviale de suprafață care conducea spre pârâul Widemarsh Brook din orașul Hereford, Marea Britanie. La acea vreme s-a estimat că au decedat între 2.000 și 3.000 de pești din speciile care populau pârâul. Heineken a plătit nu doar amenzile către Agenția de mediu din Hereford, dar și peste 150.000 de lire sterline către ONG-uri din zonă pentru repopularea cu pești a pârâului afectat!

În august 2008, fabrica Universal Beverages o subsidiară a Heineken UK a fost găsită vinovată pentru o serie de incidente soldate cu poluarea pârâului Preserves Brook care deversează în râul Leadon din Ledbury, Marea Britanie. Vinovatul? Levigatul din resturile tehnologice de mere rezultând poluarea consistentă cu materii organice a râului Leadon. Amenzile au fost de ordinal zecilor de mii de lire sterline și Heineken a fost obligată să finanțeze refacerea populației de pește.

Heineken a mai fost implicată într-un scandal internațional recent, cu ecouri puternice în Ardeal. Igazi Csiki Sor – care se traduce în „Adevărata bere Ciuc” a pierdut procesul cu Heineken privind denumirea de „Ciuc” a berii. Guvernul maghiar a intervenit subtil ca un elefant în această dispută și a cerut HEINEKEN să scoată steaua de pe eticheta berii sau riscă să fie interzisă în Ungaria cu totul pe motiv de promovare a unei imagini cu încărcătură istorică negativă (steaua comunistă). HEINEKEN a doua zi a căzut la pace cu Igazi Csiki Sor, vom vedea ce urmează.

Așadar, ce învățăm din aceste exemple? Poluarea asta a fost accident sau strategie? Acceptăm orice „rahat” la propriu sau la figurat din partea unei multinaționale sau ne cerem dreptul de a trăi într-un mediu civilizat și curat? Poate fi o multinațională obligată să țină cont de nevoile și comunitatea locală? Da, Guvernul Ungariei a demonstrat cu vârf și îndesat.

Mențiune specială și mulțumiri! 

Acest subiect a ajuns la punctul.ro prin intermediul pescarilor din Mureș mari iubitori de natură și de … pești. Pești care sunt din ce în ce mai rari în zona poluată. Pescarii ne-au furnizat filme de la fața locului, ne-au furnizat informații și au sesizat autoritățile. Pentru asta, vreau sincer să le mulțumesc! Rămâneți atenți și vigilenți și ne va fi tuturor un pic mai bine!

Cristian TEODORESCU

Read more »

Întâlnire istorică a liderilor gaborilor cu pălărie din județul Mureș

By |

La sfârșitul săptămânii trecute, în comuna Gornești din județul Mureș, s-a desfășurat întâlnirea celor 7 mari lideri ai gaborilor din județul Mureș. În plus, la întâlnire a participat și Tibor Csurkuj, liderul cultural al romilor din județul Mureș.

Întâlnirea a fost una istorică: liderii gaborilor s-au unit într-o asociație unică la nivelul județului, cu scopul promovării drepturilor gaborilor și a romilor, al ridicării nivelului cultural și material al romilor, precum și pentru a face front comun în lupta antidiscriminare. Astfel, pentru prima dată în istorie, gaborii mureșeni au promis să-și unească forțele pentru propășirea nației lor, precum și pentru apărarea drepturilor romilor, considerându-se promotorii unei noi gândiri. Totodată, liderii gaborilor au reclamat discriminarea la care sunt supuși gaborii și faptul că sunt puși în aceeași „oală” cu toate persoanele care cerșesc sau fac fapte antisociale, deși mulți dintre ei au o viață normală, au o situație financiară bună…

Ideea…

…acestei asociații a aparținut celui care a și condus discuțiile în cadrul întâlnirii liderilor gaborilor mureșeni – Tibor Csurkuj, un tânăr de 24 de ani, expert în problemele romilor, lider cultural al romilor. Astfel, la întâlnire, gaborii au pus bazele Asociației Mișcarea Romilor Unită din județul Mureș. În județul Mureș trăiesc aproximativ 3.000 de gabori, împărțiți în 13 comunități. Fiecare comunitate se află sub autoritatea unui lider (bulibașă). Puterea acestor lideri este moștenită din tată în fiu. Puterea este una de sorginte economică (liderul având o putere financiară superioară), dar și una care provine din respectul față de familia conducătoare.

Asociația aduce o noutate prin faptul că dorește să lupte atât pentru interesele gaborilor cu pălărie, cât și pentru cele ale romilor (s-a înființat un Departament al gaborilor și un Departament al Romilor), cât și prin faptul că a unit toate forțele gaborilor spre un singur obiectiv. Obiectivele țin de integrarea romilor în societate, accesul acestora la servicii medicale, la servicii culturale, lupta antidiscriminare, promovarea limbii, accesul la educație, ridicarea nivelului de trai a comunităților de romi, încercarea de a promova cât mai multe elite rome în județul Mureș, integrarea romilor la nivel național și județean etc.

În cadrul ședinței de la sfârșitul săptămânii trecute au fost aleșii membrii în conducerea alianței. Cei prezenți au devenit membrii fondatori ai alianței, cu drept egal de vot.

Președinte al alianței a fost ales Tibor Csurkuj, iar vicepreședinte, Burcea Ștefan, liderul gaborilor din Crăciunești.

„Vom avansa dacă suntem uniți”

Unul dintre cei mai respectați lideri ai gaborilor din Mureș este Burcea Ștefan, din comuna Crăciunești. Acesta are doi copii, o fată și un băiat, precum și cinci nepoți.

Burcea Ștefan și-a arătat indignarea față de discriminarea la care sunt supuși gaborii, deși, spune acesta, în prezent discriminarea este mult mai redusă în comparație cu ce era acum jumătate de secol:

„Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că acum Dumnezeu ne-a ajutat să fim foarte avansați față de acum 40 – 50 de ani. În acea perioadă, la mesele noastre un român nu venea să mănânce cu noi. Noi, gaborii cu pălărie, nu am renunțat la tradițiile noastre – mustața, hainele, femeile nu și-au lăsat de câteva sute de ani îmbrăcămintea. Tradiția noastră este de cel puțin 500 de ani. Mulțumesc la Dumnezeu că acum El vrea să ne ofere niște posibilități pe care altă dată nu le-am avut. Dar chiar și acum se întâmplă să mergem la un local unde ne spune că nu puteți fi serviți că sunteți gabori. Iar eu le spun: „Vă rog frumos să-mi arătați unde scrie legea aceasta”. Și mi se spune că „nu-i lege. Patronul a spus că nu o să fiți serviți”. Aceia sunt cei mai înapoiați oameni, cei care ne discriminează și ne pun în aceeași oală cu toți țiganii. Că pe mine degeaba mă consideră la fel cu cel care cerșește. Eu merg cu banii în buzunar să servesc mâncare. Eu nu beau alcool, nu mănânc carne de porc, nici cafea nu mai beau de 15 ani. Și să nu fiu servit ca o persoană inteligentă și curată!? ”

Apoi Burcea Ştefan a făcut referire la nou-înfiinţata asociaţie a gaborilor şi la rolul acesteia: „Acum Dumnezeu ne-a dat și posibilitatea ca să fie întărită nația noastră a gaborilor fiindcă această alianță este unică în județul nostru. Noi dacă ne-am unit toți gaborii cu pălărie din Mureș, vrem să susținem comunitatea aceasta a gaborilor pentru că suntem majoritate adventiști care nu consumăm alcool, nu consumăm carne de porc și avem cei 7 ani de acasă. Şi tatăl meu a fost consilier în județul Mureș și în comuna Crăciunești și ne-a învățat cum să ne comportăm.

Gaborii cu pălărie vom avansa dacă suntem uniți unii cu alții și nu suntem prăduitori și nu ne vindem țara. Dacă o să vedem că unul vrea să fie mai deștept ca toți îl dăm afară din comunitatea noastră și mergem restul înainte”.

Unirea gaborilor şi romilor

Un tânăr de perspectivă a comunităţii romilor este Tibor Csurkuj, ales preşedinte al Alianţei Mişcarea Romilor Unită. Deşi foarte tânăr, are doar 24 de ani și a realizat deja foarte multe în ceea ce priveşte problematica romilor. Este absolvent al Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu” Tîrgu Mureş. Apoi, a urmat un curs de limba romani, unul referitor la drepturile omului; iar în prezent este înscris la Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş, la Istorie. În 2011 a înfiinţat Asociaţia „Laleaua neagră”, care promovează cultura romilor. În 2012 a devenit liderul cultural al romilor din judeţul Mureş.

„Sunt foarte tânăr, n-am mare experiență în viață, dar am avut ideea aceasta de a uni gaborii cu romii deoarece tot timpul când mergem într-o comunitate tradițională vedem că e blocată. Din momentul în care avem un acord semnat și un comitet format din gabori, reprezentanți în cadrul Asociației, consider că am putea avea o colaborare strălucitoare, mai bună, mai activă.

La această întâlnire, cea mai importantă la nivel județean și la nivelul Regiunii Centru, au fost prezenți liderii comunităților importante din județul Mureș – Crăciunești, Budiu, Tîrgu Mureș… Oameni cu experiență politică în viață, oameni cu experiență în afaceri, oameni care au avut rezultate în viață și oameni respectați în comunitate. Sunt lideri recunoscuți și respectați de comunitatea lor”, a precizat Tibor Csurkuj, referindu-se la importanţa nou-înfiinţatei organizaţii.

Cine sunt gaborii?

Romii gabori au ajuns în Transilvania venind dinspre Balcani. Primele atestări sunt din 1424, odată cu înființarea demnității de „voievod al țiganilor”, funcție desființată în secolul al XVIII-lea. Conform volumului „Tradiții ale rromilor din spațiul romanesc”, editat în 2004 de Organizația „Salvați Copiii”, primele atestări documentare din județul Mureș datează din 1603.

Estimări ale acestei populații sunt greu de realizat, din două motive. În primul rând, la recensăminte au fost încadrați la „rromi”. Potrivit lui Tibor Csurkuj, în județul Mureș trăiesc aproximativ 3.000 de gabori cu pălărie.

Gaborii trăiesc predominant în Transilvania, mai ales în mediul rural. Cei mai mulți gabori cu pălărie pot fi întâlniți în județul Mureș, în zona comunelor Acățari–Crăciunești-Budiu. Gabori mai trăiesc și în județele Cluj și Bihor.

Dar, spre deosebire de gabori, romii sunt mult mai mulţi. Cea mai mare pondere a populaţiei de etnie romă din totalul populaţiei se află în Regiunea Centru, în primul rând în județul Mureș (8,8%, adică aproximativ 47.000 de mii de oameni – conform datelor furnizate de ultimul recensământ). Localităţile din județul Mureș cu cele mai ridicate ponderi ale etnicilor romi sunt: Petelea, Bahnea, Sânpaul, Vânători, Band, Crăciuneşti și Mica. În judeţul Mureş pot fi identificate cel puţin 17 localităţi în care vorbitorii de romanes depăşesc 20% din populație. Municipiul mureșean cu cea mai mare pondere de romi este Tîrnăveni (10,6% din populație).

Titi DÃLÃLÃU

Read more »

Satele, pe primul loc la bani pentru case „verzi”. Tîrgu Mureș, respins!

By |

Anul trecut, în octombrie, 364 de dosare au fost depuse de către mureșeni în cadrul programului Casa Verde Clasic, pentru obținerea unui ajutor financiar cu scopul montării unor sisteme de încălzire ecologice. Administraţia Fondului pentru Mediu a analizat primele 100 de dosare pentru judeţul Mureş în cadrul Programului privind  instalarea  sistemelor  de  încălzire  care  utilizează energie  regenerabilă (Casa Verde Clasic),  inclusiv  înlocuirea  sau  completarea  sistemelor  clasice de  încălzire, și a acceptat 76 de proiecte, suma propusă spre finanțare fiind de 6.000 de lei pentru fiecare proiect, în total 456.000 de lei.

Satele, pe primul loc

Lista  persoanelor  fizice  admise  în cadrul  programului,  pentru  Judeţul  Mureş,  poate  fi  consultată  pe site-ul afm.ro. Dosare se analizează în calupuri de câte 50 de bucăți.

Astfel, aflăm că 39 de persoane (din cele 50 câte au fost analizate inițial) au fost acceptate spre finanțare, cu o sumă totală de 234.000 de lei. Cei mai mulți bani merg spre Tîrgu Mureș (8 persoane), dacă ne referim la nivel de localități. Dar, per total, cele mai mulți bani merg spre mediul rural. De exemplu, 5 dosare au fost aprobate pentru Pănet, iar tot 5 pentru Viforoasa.

Persoanele fizice – titulare de contract declarate admise trebuie să se prezinte cu CI/BI  în  termen  de 60  de  zile de  la  data  de 4  iulie  2017, la sediul A.P.M. Mureş, str. Podeni,  nr.  10,  pentru  semnarea  contractelor. „Neprezentarea  titularilor  de  contract  în termenul  specificat  constituie renunţarea la finanţare, conform Art. 20, alin (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – Sesiunea 2016”, a precizat Agenția pentru Protecția Mediului Mureș.

De fapt, deja „majoritatea celor admiși s-au prezentat la APM Mureș pentru semnarea contractului”, ne-a informat Ioana Baciu, de la APM Mureș, Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu.

Panourile solare, la mare căutare

Toate dosarele aprobate până acum sunt pentru finanțarea de panouri presurizate. De fapt, „din totalul de 364 de dosare depuse în octombrie 2016, 362 sunt pentru panouri solare, iar două sunt pentru pompe de căldură”, a precizat Ioana Baciu.

În actuala sesiune, statul decontează doar aceste două tipuri de instalații – panouri solare și pompe de căldură. Pentru panouri solare se decontează 6.000 de lei, iar pentru pompe de căldură 8.000 de lei.

Explicația pentru numărul mic de cereri pentru pompe de căldură poate consta în faptul că acestea sunt mai scumpe și mai dificil de instalat decât panourile solare.

În perioada următoare, „analiza  dosarelor  de către va  continua,  respectându-se acelaşi algoritm şi anume, ordinea numărului de înregistrare şi ordinea alfabetică a judeţelor”, a precizat APM Mureș.

Din nou Viforoasa

Spre sfârșitul lunii iulie, s-a afișat o nouă listă cu persoanele acceptate din al doilea calup de 50 de dosare analizate. Dar, contractele pentru al doilea calup încă nu au sosit la Mureș.

Din al doilea calup au fost acceptate spre finanțare 37 de persoane, suma totală fiind de 222.000 de lei. De data aceasta, cei mai mulți sunt din Miercurea Nirajului (6 persoane). Din nou, majoritatea persoanelor finanțare sunt din mediul rural. Din nou Viforoasa e în top, cu 5 dosare aprobate.

Ce trebuie să facă beneficiarii după ce au fost acceptați în programul Casa Verde? În termen de 10 luni de la semnarea contractului, beneficiarul trebuie să realizeze investiția (să instaleze pompa de căldură sau panourile solare) iar apoi să se prezinte la APM Mureș cu dosarul de decont. Specialiștii de la APM Mureș trimit apoi dosarul la București. Urmează virarea banilor către beneficiar. Desigur, toată procedura durează mai multe luni, astfel încât proprietarul investiției trebuie să fie conștient că nu va avea acces la fondurile nerambursabile din momentul în care și-a pus panoul solar pe casă.

Banii pentru Programul „Casa verde” au fost alocați la nivelul fiecărui județ în funcție de numărul de locuitor al acestuia. Astfel, pentru județul Mureș s-a alocat suma de 1.642.548 lei. În total, la nivelul țării a fost alocată suma de 60.000.000 de lei.

Persoane juridice respinse

La ultima sesiune a programului Casa Verde au putut participa și persoane juridice – beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult. În cadrul Programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Pe site-ul afm.ro însă a fost publicată doar lista persoanelor juridice respinse. Astfel, din județul Mureș au fost respinse trei persoane juridice, după cum urmează.

Parohia Reformată Tîrgu Mureș II, din motivele: Nu au fost depuse documente din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului teren, pe care se va monta sistemul de încălzire. Din documentele depuse nu rezultă calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului teren, pe care se va monta sistemul pentru care se solicită finanțare.

Parohia Reformată Gurghiu, din motivele: Cererea de finanțare nu este completată integral, nu a fost menționat imobilul pe care se va implementa proiectul. Nu se poate constata calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului, teren și construcție, pe care se va monta sistemul de încălzire, având în vedere ca nu a fost menționat imobilul pe care se va implementa proiectul în cererea de finanțare. Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului. La dosar se regăsește certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal. Nu se poate constata dacă solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, având în vedere lipsa certificatului de cazier judiciar.

Orașul Tîrgu Mureș, din motivele: Nu au fost depuse documente din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului situat în str. Prutului, nr. 24 Tg. Mureș, pe care se dorește implementarea proiectului. Din documentele depuse la dosar nu rezultă dreptul de proprietate sau administrare pentru imobilul situat în str. Prutului, nr. 24 Tg. Mureș, pe care se dorește implementarea proiectului.

Titi DÃLÃLÃU

Read more »

Satul eco-bio, ”Un remediu pentru răniții civilizației”

By |

De când lumea, urmărind Fata Morgana a binelui, omul și-a părăsit glia, casa și masa în speranța că, dincolo de graniță, va fi mai bine. Plecați la studii, în vizită la rude, la cules de căpșuni ori la îngrijit bătrânii Europei, românii au lăsat în urma lor propriii bătrâni de care nu se mai ocupă nimeni. Au plecat medicii, asistentele și pleacă și absolvenții. Au rămas familii dezmembrate, copii ce cresc cu dorul părinților ce uită să se mai întoarcă. Au rămas satele părăsite, muzee în aer liber cu copii fidele ale palatelor din occident. Unele  neterminate și majoritatea nelocuite de nimeni. Statisticile arată că a crescut speranța de viață, și totuși suntem din ce în ce mai puțini.

Și deodată aflăm că printre noi trăiesc tîrgumureșeni,  care au lăsat tărâmul făgăduinței ca să zidească la noi un” remediu pentru răniții civilizației”.

Satul eco-bio

Cel care a avut ideea satului eco-bio, este concitadinul nostru, dr. Veres Zoltan. Nutriționist, chef priceput, după 15 ani petrecuți în Japonia se află printre primii 17 samurai din lume, a fost și în America, dar a revenit în țară și a fondat !Civic Center” în iunie 1998. ” Fundația are ca scop dezvoltarea societății civile prin acordarea de asistență tehnică, consultanță în diferite domenii, de la cultural-artistic-educativ până la  studii de cultură orientală. Avem activități de dezvoltarea comunităţii autosustenabile, promovarea şi protejarea tradiției, a vieții sănătoase prin respectarea tradiției și a naturii. În curând vom prezenta proiectul Satul eco-bio autosustenabil. Scopul proiectului este promovarea şi protejarea virtuţiilor umane, voluntarismul, filantropia, dezvoltarea comunităţii, întrajutorarea şi dezvoltarea societăţii civile. Momentan lucrăm la un site al proiectului, linkul spre satul eco –bio sunt eu.”, a precizat fondatorul.

Unde?

Întrebat despre locul unde vor fi aceste sate, Veres  a spus: ”Avem deja trei locații în Transilvania, unul este lângă Sovata. De exemplu în satul de lângă Sovata se poate înscrie oricine dorește o viață simplă. În august pornim de pe un teren virgin, începem totul de la zero. În satele existente derulăm programul de autosustenabilitate a familiei și a comunității. Finanțarea se face o parte din fonduri personale, restul fiind finanțare UE și donații. Prin această investiţie se va realiza infrastructura necesară pentru derularea activităţilor deja funcţionale şi cea ce avem în proiect pentru viitor. Scopul este de realiza o interactivitate între programe şi activităţi prin care să putem onora scopul declarat în statutul Fundaţia Civic Center şi a ajunge la o sursă de autofinanţare”, a mai spus fondatorul. Cu alte cuvinte, se vrea crearea ”unui remediu pentru răniții civilizației”, un loc unde să vină cei care s-ar întoarce, dar nu mai au unde!

Judit s-a întors după 35 de ani

Grație platformei de socializare, nu a fost greu să o localizez, dar nu a fost ușor să găsim momentul potrivit pentru destăinuiri. În cele din urmă, sâmbătă după-masă i-am ascultat povestea. Iată ce am aflat.

Născută din părinți târgumureșeni, Kovesdi Judit a urmat Liceul Pedagogic, obținând diploma de educatoare. După câțiva ani a plecat în Ungaria, ducându-și fiica la tratament. În țara vecină a condus un birou de traduceri și translatori. ”Am avut un birou cu aproape 200 de colaboratori, am tradus din 26 de limbi, am colaborat cu 500 de firme. Nu vreau să mă laud, dar vorbesc cinci limbi: maghiara, engleză, franceză, spaniolă și mă perfecționez în limba română. Adesea au venit oameni din Transilvania cu traduceri, de la ei nu luam bani!”, își amintea cu oarecare nostalgie Judit.

După 26 de ani petrecuți în Ungaria, a urmat perioada americană. ”Am ajuns în Florida. Occidentul nu e ca în filme! În realitate e cu totul și cu totul altceva! Știi că am avut un post de televiziune online? I-am dat numele după numele cățelușului meu, un chi hua-hua. Sissy-tv. Era un link pe care dacă ai dat  click te-ai trezit într- o sală de conferințe, cu camera de luat vederi, cu video. A funcționat timp de doi ani. Am avut invitați oameni de seamă, compatrioți răspândiți în lumea largă, ne-am deșertat sufletul, grijile, problemele. Am avut invitați din Havaii, Ungaria, Canada, actori, pictori, nutriționiști…Ne-am ajutat la expedieri de colete, ne-am și îmbărbătat reciproc. Sărbătoream împreună zilele de onomastică, zilele de naștere…”, povestea Judit.

Și totuși…

Am ajuns la acel moment când imigrantul simte că-i lipsește ceva. Că ”apa oceanului  e sărată pentru că toți imigranții își plâng amarul pe malul lui”, a formulat la un moment dat Judit vorbind despre dorul de acasă! La întrebarea mea despre momentul în care a realizat că trebuie să revină la locurile natale, Judit a spus: ” Eram la cumpărături într-o zi, când privind în jur, văzând tumultul de oameni și mașini ca fulgerul din cer senin, m-a paralizat întrebarea: ce caut eu aici? Atunci am realizat că trăiesc într-un turn de fildeș, cu prietenii mei, că trăiesc într-o altă lume decât cea care mă înconjoară! În ziua aceea am plâns mai mult ca niciodată. Am decis pe loc să ne întoarcem, eu și fiica mea. În trei săptămâni am lichidat totul și direcția acasă! După 26 de ani de Ungaria, am fost nevoite să mai petrecem un an acolo, ca să rezolvăm treburile, după care ne-am întors definitiv acasă!”, a explicat Judit.

Glasul naturii te cheamă

Mare iubitoare de natură, Judit a simțit chemarea pământului natal. Ideea realizării unui sat ecologic în Transilvania nu a putut decât să-i motiveze odată în plus dorința plecării din America. Dr. Veres Zoltan a fost cel care i-a povestit despre satul ecologic. ”Sunt foarte fericită că la fundație unde sunt asistent CEO îmi pot realiza visul. Ador această misiune, pentru că volunatriatul pentru mine nu înseamnă muncă” Am investit mulți bani și TIMP , dar tare bine ar fi dacă ne-am uni forțele și am realiza proiectul. Nu este vorba doar de satul ecologic, vorbim despre tabără internațională pentru tineret, de centru universitar cu 7 facultăți din lume. Am purtat discuții cu Facultatea de Medicină Sportivă din Viena, Universitatea de Agronomie din Godollo, Academia de Muzică din Budapesta, două universități din America, din Kyoto, universitatea Sdharta…Ideea ar fi ca să –i aducem acasă pe cei plecați iar pentru cei de acasă să le creăm condiții de trai ca să nu mai fie nevoiți să plece din țară. Uniți putem transforma Tîrgu Mureșul, Ardealul, Bazinul Carpatic în Raiul pe pământ!”, a spus entuziasmată Judit.

Vă așteptăm acasă!

Scuzându-se că e foarte obosită, a încercat să-mi explice cât se poate de coerent cum s-ar putea realiza visul fundației. ”Suntem vreo 150 de mii de locuitori în Târgu Mureș. Fiecare dacă am da un leu, sau un euro, orașul, Ardealul ar primi ceva în schimb de i s-ar duce vestea peste mări și țări. Necazul e că toată lumea așteaptă să se instaleze și să se bucure de lucrarea gata făcută, în loc să se bucure de rezultatul obținut prin sudoare. Deocamdată suntem la nivel de proiect, am investit 3 milioane de euro și a mai scăzut elanul. Ne mai lipsesc niște bani. Așteptăm să vină oricine care nu doar vorbește despre schimbare, dar chiar face ceva în acest sens. Trebuie să înțeleagă oamenii că a sosit vremea colaborării dacă vrem să salvăm viitorul copiilor noștri. Trebui să creăm locuri de muncă dacă vrem să- i ținem acasă și să-i aducem acasă pe cei plecați peste hotare! Pentru mine e foarte important să avem încredere unii în alții. Să fiu înconjurată de oameni care nu se urăsc. Nu pot pricepe de unde vine ura, pentru mine nu există decât iubire. De fapt nu cunosc decât oameni buni și oameni răi, mai degrabă neștiutori. E foarte important să avem încredere în noi, să ne ajutăm reciproc, ca să avem acea senzație de siguranță, de bine, că aparținem undeva, că suntem importanți”, a mai spus Judit.

Ce știm despre proiectul fundației?

Am insistat să aflu despre proiectul fundației, despre satul ecologic. ”Propunerea noastră este colaborarea pentru realizarea unui grup alcătuit din firme, persoane fizice  și antreprenori bine închegați, unde prin ajutor reciproc, bazându-se pe ajutorul celuilalt la orice oră din zi și din noapte, să relansăm economia orașului, viața culturală și spirituală a Ardealului și să păstrăm valorile și moștenirile tradiționale. Fundația se bucură pe lângă susținătorii din Ardeal și de relațiile sale în 98 de țări. Avem și realizări deja. La Mătrici de exemplu am reușit ca după 30 de ani să reînființăm centrul de colectare a laptelui, ca producătorii să nu mai ducă laptele la 30 de km de sat. Dacă la început am avut o producție de lapte de 500 de litri, acum am ajuns la 1500 de litri lapte obținut prin metode tradiționale”, a exemplificat interlocutoarea mea.

Definiția dorului de acasă

Se spune că plecat fiind departe de casă, la un moment dat omului i se face dor și de dușmani! Dar dacă nu are dușmani, cum realizează că îi e dor? Am întrebat-o pe Judit ce însemană dor de acasă? ”Când vezi o poză, sau auzi o frântură de muzică, sau după o convorbire simți că-ți iese inima din loc, atât cât a mai rămas din ea, pentru că oriunde te-ai duce în lumea largă, o bucată din ea rămâne acasă și după un timp te cheamă!”, a formulat ea înghițându-și lacrimile.

Erika MĂRGINEAN

 

Read more »