Centralele termice de cartier devin locuințe sociale?

centrala„Boala lungă cu moarte se sfârşeşte”, spune un proverb şi nu putem decât să afirmăm că aşa este, dacă ne gândim la problema termiei centralizate în municipiul Tîrgu-Mureş. Probabil vă mai amintiţi cum rămâneau cartiere întregi ba fără apă caldă, ba fără căldură iarna şi fără apă rece în zile caniculare de vară. Responsabilă cu asigurarea căldurii şi a apei calde în apartamente, până acum câţiva ani, era Compania „Energomur”, care înregistra pierderi de 27,048 de miliarde de lei, la sfârşitul anului 2002, în timp ce datoriile ei depăşeau 190 de miliarde de lei, fără şansa de a putea fi recuperate vreodată! Dar să rememorăm evenimentele!
Primăvară cu bune și rele pentru centrale
Spre surprinderea locatarilor, într-o primăvară, comunitarii au invadat cartierele numărând de zor şi notând pe carneţele câte „hornuri” ies pe lângă geamurile apartamentelor! Aceste hornuri, pe atunci destul de rare, trădau existenţa unor centrale de apartament în locuinţele respective. Legenda urbană spunea că se plăteau bani grei pentru debranşarea din sistemul centralizat, dar şi aşa oamenii se împrumutau şi tot mai mulţi îşi montau „Vaillant”-ul în bucătărie, pe hol sau pe balcon, pe principiul „dai un ban, dar stai în faţă”, adică ai confort.
Interesant de menţionat că în aceeaşi perioadă tocmai au fost modernizate unele centrale termice de cartier tot pe bani grei, s-au încheiat contracte cu firme din Austria (Energie Confort), Cluj sau Oradea pentru a face rentabile CET-urile. Îmbunătăţirile erau evidente, unele firme reuşind să convingă locatarii să cumpere şi repartitoare pe calorifere – pentru care plăteau citirea periodică în euro, fără să scadă însă plata cheltuielilor.
Decizia Consiliului Local
După inventarierea hornurilor a apărut zvonul că „se dă liber” la debranşare şi industria centralelor de apartament a dat în floare! De la electricieni la zugravi, toţi au avut mare căutare! Au apărut afişe pe la intrarea în blocuri: „Centrala termică la care aparţine acest bloc nu se va închide”. Odată cu sosirea frigului însă şi-au dat seama unii că s-au înşelat! Centrala de cartier a fost închisă! Responsabilul de comunicare al Energomur, la vremea respectivă, Törzsök Gyopár, a explicat ziariştilor că centralele de cartier care nu sunt rentabile se închid, oraşul fiind împărţit în trei zone: unitară, gri şi albă, iar în funcţie de zona în care se află, cetăţenii vor beneficia sau nu de încălzire centrală. „Conform HCL nr. 154, din data de 06.05.2010, acele centrale termice care nu se află în Zona unitară de termie nu vor mai produce energie termică. Astfel, la 3 centrale termice, din 1 iunie, şi la alte 13, din 1 octombrie, se suspendă producerea şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă.”, a spus purtătorul de cuvânt, fără a menţiona ce soluţii ar putea avea cetăţenii puşi în faţa faptului împlinit, dar a subliniat că la baza deciziei luate de Consiliul Local, de a închide centralele, a stat prețul mare de producere a energiei termice.
Ce se zvoneşte în târg
La o asemenea mişcare de anvergură, era firesc să se nască şi zvonuri. Potrivit fostului secretarului PSD Mureş, Cornel Brişcaru, în cele 13 centrale dezafectate urma să se facă investiţii imobiliare private sau în parteneriat public-privat. „Se dovedeşte în acest moment că acele centrale termice trebuiau închise pentru că se punea şi se pune la cale, din câte ştim, o mare afacere imobiliară. Ni s-a spus că centralele termice au fost închise pentru că nu mai sunt eficiente. Este vorba de 13 amplasamente din municipiu, plasate în zone de larg interes, de regulă în mijlocul cartierelor, unde se pregătesc ample investiţii imobiliare de către Primărie şi Consiliul Local”, a spus Brişcaru, care a dat exemplu centrala termică de pe strada Bartok Bela, din centrul municipiului, unde se realizează un bloc de locuinţe.
Acuzaţiile au fost însă respinse de fostul şi actualul viceprimar Claudiu Maior, spunând că acele centrale nu mai aparţin Primăriei, ci băncilor, întrucât au constituit garanţii bancare pentru…
…societatea Energomur, aflată în faliment.
Societatea de termoficare Energomur, aflată în subordinea Primăriei Tîrgu-Mureş, a intrat în insolvenţă la sfârşitul lui 2010 din cauza datoriilor către furnizori şi bănci, partea viabilă a sistemului de termoficare al oraşului fiind concesionată firmei ungare RFV – devenită ulterior E Star, iar centralele termice neperformante şi-au pus lacătul la uşă.
De ce a reziliat E Star contractul
O vreme, oamenii au fost mulţumiţi, reclamele ce lăudau binefacerile E Star nu mai conteneau, era cald şi bine în case, până când balonul de săpun s-a spart. În toamna anului 2010 prin adresa nr. 2473/08.06.2012, firma E-Star Energy România a reziliat unilateral contractul cu Primăria Târgu-Mureş, arătând că a înregistrat pierderi de peste două milioane de euro din cauza încălcării contractului de către reprezentanţii municipalităţii. Urmarea a fost sistarea apei calde la aproximativ 20.000 cetăţeni!
Comisii de negociere
Energomur fiind o societate în faliment ce mai avea 24 de centrale şi clădirea sediului ce ar fi putut fi achiziţionate, terenurile aferente clădirilor fiind în patrimoniul public şi privat al municipiului Tîrgu-Mureş, consilierii au aprobat hotărârea de a le achiziţiona. Comisia desemnată prin H.C.L.M nr. 324/29.09.2011 a propus păstrarea clădirilor unor centrale termice din afara zonei unitare de termie la municipiul Tîrgu-Mureş pentru utilizarea lor în scopul construcţiei de locuinţe sociale, blocuri ANL, spaţii comerciale, garaje supraetajate, după caz. Consilierii locali au propus: „constituirea unei comisii de negociere a achiziţiei directe a unor centrale termice sau la schimb cu terenurile aferente celorlalte centrale termice neinteresante din patrimoniul privat al municipiului Tîrgu-Mureş şi „trecerea terenurilor aferente centralelor termice din patrimoniul public în patrimoniul privat al municipiului Tîrgu-Mureş în vederea realizării schimbului”. Comisia alcătuită a suferit modificări, rând pe rând, fiind aprobate la câte o şedinţă de Consiliu Local.
De vânzare, fără terenul din jur
Clădirile sunt scoase la vânzare fără terenul aferent, lichidatorul judiciar susţinând că acest lucru constituie un impediment în vânzarea imobilelor. „Există reticenţă deosebită la vânzare pentru că nu se vinde împreună cu terenul. Un imobil se valorifică mult mai bine cu teren decât fără teren. Este foarte normal ca cel care doreşte să facă ceva cu clădirea respectivă să se întrebe ce regim juridic va urmeze din punctul de vedere al terenului; va trebui să aibă o autorizaţie de construcţie de modificare, de transformare în scopul achiziţionat şi nu va putea să facă decât după ce primeşte autorizaţie de la organele locale”, a declarat Todor Soo Ignaţie.
Până acum, au fost vândute doar două centrale termice, respectiv Cărămidăriei şi Centrala de pe str. Moldovei nr.18, unde s-a deschis magazinul Billa, ambele fără teren. O parte din bani ajung la Finanţe şi BCR, majoritatea centralelor fiind ipotecate în favoarea băncilor.
Bunurile mobile nu se prea vând
„Am început deja valorificarea bunurilor mobile din centrale, o parte a acestor bunuri mobile fac parte din patrimoniul societăţii şi o altă parte undeva între 70-80% se află în proprietatea Consiliului Local. Noi am valorificat în cadrul licitaţiilor, în principiu, toate bunurile aparţinătoare debitoarei, în schimb nu sunt încă efectiv livrate”, a mai spus Todor Soo Ignaţie. Utilajele s-au vândut deja de la sfârşitul anului trecut, firma care le-a cumpărat fiind SC Amiprod Wood SRL din localitatea Vânători, judeţul Neamţ. „Nu a fost adoptată, deocamdată, nici o strategie de valorificare sau de conservare a centralelor, deşi valoarea de inventar este de 40 de milioane de euro”, spunea fostul viceprimar, Ionela Ciotlăuş, potrivit RTM.
Reluăm licitaţiile
În prima jumătate a anului au figurat de câteva ori pe Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local informarea privind soarta bunurilor din patrimoniul municipiului Tîrgu-Mureş aflate în centralele termice concesionate în 2010 şi Informare privind stadiul valorificării bunurilor mobile din domeniul privat al municipiului Tîrgu-Mureş aflate în clădirile centralelor termice dezafectate din zona de termie neconcesionată în 2010, care nu au fost vândute prin repetarea procedurilor de licitaţie publică conform H.G.R. nr. 841/1995. La şedinţa de Consiliu din 29 mai 2014, prin hotărârea nr.154, s-a aprobat reluarea procedurii de vânzare prin licitaţie publică din zona de termie neconcesionată în 2010. Bunurile sunt divizate pe 9 loturi, un lot constituind bunurile mobile aparţinând domeniului privat al municipiului Tîrgu-Mureş, aflate la o centrală termică (cum ar fi de exemplu: instalaţii sanitare apă rece, apă caldă, instalaţii de gaz metan, arzătoare, instalaţii termomecanice, rezervoare, filtre, contoare electropompe, vase de expansiune, cazane, instalaţii electrice şi automatizare etc.). În urma licitaţiei din 6 iunie 2014, din patrimoniul debitoarei S.C. ENERGOMUR S.R.L., în faliment, au fost adjudecate bunuri mobile la preţul total de 4.559,75 lei + TVA, sumă ce va fi achitată în numerar sau prin virament în termen maxim de 43 de zile calendaristice, în contul debitoarei, iar garanţia de participare depusă în cuantum de 10% din preţul de strigare, se reţine de la adjudecatar în contul preţului.
Ce urmează?
În ultima Ședinţă de consiliu s-a hotărât modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 210/2013 referitoare la angajarea unor avocaţi în litigiile ce formează obiectul dosarelor nr. 168/1371/2013 şi 3104/102/2013, aflate pe rolul Tribunalului Mureş, precum şi în alte litigii ce au legătură cu termia în municipiul Tîrgu-Mureş. Cu alte cuvinte, mai e mult până departe…

Erika MÃRGINEAN

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.