Compensații bănești contră pădurilor protejate?

padure_valea_muresuluiSenatorul democrat-liberal Marius Paşcan a anunţat, joi, la Târgu Mureş, că, potrivit Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), se fac demersuri pe lângă Comisia Europeană pentru acordarea de compensaţii băneşti proprietarilor de păduri din ariile protejate, care s-ar ridica anual la 20,4 milioane de euro.

Paşcan a precizat că a adresat o interpelare, în acest sens, MMSC, reclamând situaţia proprietarilor de păduri care deţin parcele în arii naturale protejate, neputând astfel să le administreze ori să le valorifice. Conform lui Paşcan, solicitarea către MMSC a fost susţinută de o listă cu 800 de semnatari, proprietari de păduri aflaţi în această situaţie. ‘Am reclamat prin cele 800 de semnături care susţin – cred că sunt şi mai multe până la ora actuală – situaţia proprietarilor care, după ani de zile de procese, bani cheltuiţi prin instanţe, şi-au redobândit pădurile şi au aflat surprinşi că acestea sunt în arii naturale protejate şi că nu pot obţine nici un venit de pe marginea lor, nu le pot administra, nu le pot exploata pur şi simplu (…). Şi mi se răspunde, în adresa MMSC, semnată de ministrul Lucia Ana Varga, că s-au făcut demersuri către Comisia Europeană pentru acordarea de compensaţii băneşti acestor persoane, iar proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice este în procedură de avizare. Efortul financiar bugetar pentru susţinerea acestei măsuri este de 20,4 milioane de euro pe an’, a declarat senatorul PDL.

Acesta a spus că, potrivit adresei primite, ajutoarele de stat se vor acorda după aprobarea şi publicarea proiectului de hotărâre a Guvernului în Monitorul Oficial al României, în imita fondurilor alocate în buget cu această destinaţie. ‘Deci una peste alta, demersul a avut succes (…) Mi s-a spus că este un proiect de act normativ în procedură de avizare internă şi în momentul în care este aprobat, trebuie avizat de Comisia Europeană. Categoric nu în acest an se va aproba, trebuie prevăzute în buget sumele necesare pentru aceste compensaţii băneşti’, a subliniat Marius Paşcan.

Senatorul PDL a adresat o interpelare Ministerului Mediului cu titlul ‘800 de proprietari de păduri din ariile naturale protejate aşteaptă să li se facă dreptate’, în care a arătat că proprietăţile acestora, inclusiv cele aflate în intravilanul localităţilor, ar fi fost incluse în Parcul Natural Defileul Mureşului Superior.

Acesta susţinea că cei 800 de proprietari de păduri din comunele Stânceni, Lunca Bradului, Răstoliţa şi Deda reclamă că proprietăţile lor, atât intravilane cât şi extravilane, au fost incluse, fără o înştiinţare prealabilă şi fără consultarea sau acordul lor, în incinta şi administrarea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, arie naturală protejată administrată de S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.

În interpelare, Marius Paşcan a adus la cunoştinţa ministrului faptul că acest parc natural a fost înfiinţat în anul 2007, că în momentul primirii documentaţiei necesare instituirii de arie naturală protejată, autorităţile competente pentru protecţia mediului ar fi trebuit să înştiinţeze deţinătorii şi administratorii de terenuri şi să iniţieze consultări cu toţi factorii interesaţi, dar că 70% dintre deţinătorii de terenuri şi păduri în Defileul Mureşului Superior ‘nici nu ştiu de acest parc natural’, creându-se, astfel, ‘o situaţie tensionată’.

AGERPRES

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.