Conflict de interese la Spital

spitalul judeteanAgenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese în materie administrativă și penală în cazul lui Gălățean Lucian, fost şef al Biroului analiză financiară din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu – Mureş. Gălățean Lucian a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât a participat, în calitate de membru sau Preşedinte al Comisiei de licitaţie, deţinând, concomitent, şi funcţia de Șef birou în cadrul Biroului Analiză Financiară, respectiv Șef Serviciu în cadrul Serviciului Achiziţii – Aprovizionare, la licitaţiile organizate de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu – Mureş, în urma cărora spitalul a încheiat o serie de acorduri cadru şi contracte subsecvente cu o societate comercială la care mama persoanei evaluate deţinea calitatea de asociat unic cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 100% din capitalul social, precum şi calitatea de administrator. Valoarea totală a contractelor încheiate a fost 377.026,03 Lei (aprox. 88.886,92 Euro) din care 72.972,78 Lei reprezintă T.V.A.

Astfel, Gălățean Lucian nu a respectat dispozițiile art. 79, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii […] interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice[…]”, coroborate cu dispozițiile art. 69, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, potrivit cărora „Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare / evaluare a candidaturilor / ofertelor următoarele persoane: soţ / soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi / candidaţi”.

În perioada 01 aprilie 2011 – 18 noiembrie 2011, Gălățean Lucian a deținut următoarele funcții în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu – Mureş:

– Șef al Biroului Analiză Financiară (în perioada 01 aprilie 2011 – 24 iulie 2013);
– membru al Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ”Truse de diagnosticare” prin procedura cerere de oferte (numit la data de16 iunie 2011);
– Preşedinte al Comisiei de evaluare pentru atribuire a contractului de achiziţie publică ”Truse administrare” prin procedura cerere de oferte (numit la data de 18 iulie 2011);
– Șef serviciu în cadrul Serviciului Achiziţii – Aprovizionare (în perioada 25 iulie 2013 – 03 octombrie 2011).

La data de 18 noiembrie 2011, Gălățean Lucian şi-a încetat activitatea în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu – Mureş.
Având în vedere faptul că Gălățean Lucian a participat la licitaţiile organizate de spital, în calitate de membru sau Preşedinte al Comisiei de licitaţie, în condiţiile în care societatea câştigătoare era deţinută de către mama sa, au rezultat și indicii privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Noul Cod Penal al României, potrivit căruia conflictul de interese reprezintă „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său […]”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu – Mureş, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Gălățean Lucian a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Noul Cod Penal al României.

Gălățean Lucian a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Sursa: Agenția Națională de Integritate

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.