Consilierii, la vot

DSC03062Şedinţa lunii august, în plină vară, a Consiliului Local a fost convocată de primarul Cristian Moldovan în baza articolelor 39 (1) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu o ordine de zi care a cuprins 30 de puncte.

Comisii şi regulamente

Funcţionarea în bune condiţii a comisiilor de specialitate ale Primăriei sunt de importanţă majoră pentru întreaga comunitate locală. Aceste comisii, constituite în perioada 2008-2010, cuprind în componenţă persoane care nu mai deţin calităţile care i-au recomandat atunci. Aşa se face că au fost reactualizate Comisia de circulaţie rutieră; Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi Urbanism; Comisia pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ de stat şi repartizarea acestora; Comisia de evaluare şi atribuire a contractelor de închiriere şi Comisia de vânzare a terenurilor din domeniul privat al oraşului Luduş.Tot în domeniul administraţiei oraşului, consilierii au aprobat înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea oraşului Luduş – domeniul public, a imobilului „Uzina de apă” în suprafaţă de 115.388 mp şi imobilul „Sector gospodărire comunală” în suprafaţă de 16.068 m.p. A fost aprobat şi proiectul de hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Club Sportiv Mureşul Luduş, pe o perioadă de cinci ani, a Stadionului „Mureşul”.

Social şi cultural

Pentru organizarea manifestării „Sărbătoarea recoltei” din cartierul Roşiori, Consiliul Local a aprobat colaborarea între Primăria Luduş şi Parohia Reformată Colonia Luduş prin preotul Kali Szabolcs Barna. Manifestarea va avea loc în ziua de 1 septembrie 2013 şi va cuprinde programe culturale şi sportive la care vor participa soliştii Kiss Ildikó, Fekete Timea, Malozsa, Ovidiu Nechita şi Delia şi formaţiile OPERETTISSIMO din Cluj –Napoca, Pohanka Luduş şi Mureşul Tîrgu-Mureş. S-a aprobat alocarea sumei de 2.000 de lei pentru deplasarea Ansamblului Transilvania la un Festival din Zărneşti şi conferirea Titlului de „Excelenţă” doamnei Lucreţia Alexandru, scriitoare din New York. Consiliul Local a acceptat un contract de sponsorizare prin care SC Vitafoam România SA donează suma de 18.000 de lei pentru achiziţionarea unei autospeciale PSI. Pentru patru cetăţeni ai oraşului cu handicap grav s-au aprobat proiectele de hotărâre privind acordarea indemnizaţiei de îngrijire.

Diverse

La acest capitol putem aminti două proiecte de hotărâre cu privire la schimbarea destinaţiei imobilului „Şcoala generală clasele I-IV Avrămeşti”; Închirierea unei locuinţe; Acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii publice în AGA ADI Ecolect Mureş; Aprobarea listei cu spaţiile ce au destinaţia de cabinete medicale aflate în proprietatea privată a oraşului şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale şi în Comisia de contestaţie; Aprobarea modificării structurii organizatorice la Spitalul Orăşenesc „Dr. Valer Russu” şi o Rectificare a bugetului local. Despre toate aceste proiecte de hotărâre vom relata pe larg în ediţiile următoare.

Ioan A. BORGOVAN

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.