Contractele de închiriere ale blocurilor ANL Luduș s-au prelungit

 

În Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) este prevăzut la art. 8 „Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, precum şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei. După expirarea perioadei contractuale iniţiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe perioade de un an”. În virtutea acestor prevederi, Compartimentul „Domeniu Public” din cadrul Serviciului „Investiţii, Achiziţii, Domeniu Public” din Primăria oraşului Luduş a propus Consiliului local prelungirea, pe o perioadă de un an, cu începerea de la data de 1 martie 2018, a contractelor de închiriere a apartamentelor din blocul nr. 11 din strada Zăvoiului, construite prin ANL. La data prelungirii contractelor de închiriere, locatarii sunt obligaţi să fie cu chiria şi cheltuielile de întreţinere plătite la zi. Legislativul local a aprobat Proiectul de hotărâre pentru prelungirea contractelor de închiriere.

 

Ioan A. Borgovan

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.