De azi, noi reguli pentru zilieri

legestart.roPersoanele care lucrează cu zilieri, începând din 17 iunie 2014, vor folosi un nou model de Registru de evidenţă al zilierilor, document ce trebuie întocmit în mod obligatoriu şi transmis Inspecţiei Muncii în fiecare lună. Noile reglementări prin Legea nr. 18/2014, stabilesc, de asemenea, că plata zilierilor se poate face inclusiv electronic, la sfârşit de săptămâna, şi că tariful pe ora pentru acest tip de servicii se va raporta la salariul minim brut pe ţară.

Aşadar, persoanele juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprindere familiale care lucrează cu zilieri trebuie să achiziţioneze registrul disponibil încă din 1 iunie la mai multe ITM-uri din ţară.
Actele necesare eliberării registrului de evidenţă a zilierilor sunt:
• Cerere tip pentru eliberarea registrului
• Delegaţie specială pentru ridicarea registrului
• Copie CUI
• Copie act identitate persoană delegată
Preţul registrului nu a fost modificat, fiind în continuare de 81,84 lei.
„Beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care are raporturi de muncă. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor. Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la dată de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă”, se menţionează în legislaţie. În plus, zilierii vor fi plătiţi doar dacă semnează în acest registru la sfârşitul zilei de lucru. Angajatorii care nu respectă obligaţiile şi nu întocmesc un astfel de registru riscă o amendă de 6.000 de lei, după cum se precizează în normele legale.
Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, aproximativ 170 de ore într-o lună. În momentul de faţă, salariul de bază minim brut pe ţară este în valoare de 850 de lei, astfel că, pe ora, înseamnă un tarif de circa 5 lei.
Din 1 iulie, însă, salariul va fi majorat la 900 lei, ceea ce înseamnă că şi remuneraţia zilierilor va creşte, ajungând la circa 5,3 lei pe oră.
Limita maximă de 10 lei/oră nu se mai aplică din 17 iunie. Beneficiarul trebuie să plătească zilierului remuneraţia convenită, la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşit de săptămâna, cu o condiţie: zilierul şi angajatorul trebuie să semneze un acord în acest sens.
„Plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar”, arată noile dispoziţii. Există şi posibilitatea plăţii electronice, stabilită prin normele metodologice de aplicare a noilor reguli.

Conform legii, activitatea desfăşurată în aceste condiţii nu conferă zilierului calitatea de asigurat, dar în cazul unui accident, angajatorul va plăti toate cheltuielile aferente îngrijirii medicale a acestuia. Mai mult decât atât, tot angajatorul va plăti şi costurile aferente înmormântării zilierului, dacă decesul se produce din vina sa.
Actul normativ din 17 iunie introduce o serie de obligaţii ale angajatorului în ceea ce priveşte securitatea în muncă dar şi obligaţii pentru zilieri.

Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii: agricultură; vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultura; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri; activităţi de întreţinere şi curăţenie. Din 17 iunie, însă, la aceste activităţi se adaugă şi cele de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste sau cele de organizare a expoziţiilor.
Legea nr. 18/2014 introduce şi noi amenzi pentru cei care nu respectă regulile în domeniu. Astfel, potrivit documentului citat, beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de lege va fi sancţionat, începând din 17 iunie, cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei.(EM)
Sursa avocatnet.ro

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.