De la bal la Șomaj

În acest moment, în judeţul Mureş, sunt aproape 15.000 de şomeri. Oferta de locuri de muncă este extrem de limitată. Nici 1.000 de persoane nu s-ar putea angaja mâine şi dacă şi-ar dori. În afară faptului că economia românească nu a prea făcut față crizei financiare mondiale, întrebarea noastră a fost dacă oferta educaţională mureşeană este corelată cerinţelor pieţei muncii? Furnizorii de educaţie spun că da şi că ţin cont de cerinţele pieţei. Statisticile AJOFM arată însă o rată ridicată de şomaj în cazul absolvenţilor de universitate. Dar nici în privinţa specializărilor liceale nu ne putem plânge. Producem şomeri pe bandă rulantă. Mai multe în materialul de mai jos…

Oferte pentru toți

Oferta educaţională mureşeană în instituţiile de învăţământ superior este bogată. Anual, mai bine de jumătate dintre absolvenţii de liceu şi-ar putea găsi o specializare pe plac într-una dintre cele trei universităţi de stat – Universitatea „Petru Maior”, Universitatea de Medicină şi Farmacie, respectiv Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş. La cifra de şcolarizare aruncată în piaţă de acestea se adaugă oferta instituţiilor de învăţământ private, care depăşete binişor 1.000 de locuri. Este corelată această ofertă – superevaluată, dacă ne permiteţi o opinie – cu necesităţile de pe piaţa muncii? Reprezentanţii universităţilor spun că da…

Artiştii de anul acesta

Pentru studii de licenţă (cursuri de zi, timp de 3 ani) cifrele de şcolarizare propuse pentru anul universitar 2012-2013 de către Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş sunt 7 locuri bugetate şi 5 cu taxă pe toate specializările. La Facultatea de Arte în Limba Română acestea sunt: artele spectacolului – actorie, artele spectacolului – păpuşi şi marionete, Artele spectacolului – coregrafie, teatrologie şi pedagogie muzicală. Aceleaşi cifre se regăsesc şi la Facultatea de Arte în Limba Maghiară, chiar dacă specializările diferă puţin: Artele spectacolului – actorie, Artele spectacolului – regie, teatrologie, scenografie – eveniment artistic, comunicare audiovizuală – multimedia şi pedagogie muzicală.

Pentru studiile de master (cursuri de zi, timp de 2 ani) cifrele de şcolarizare din nou rămân neschimbate, câte 7 locuri bugetate şi 5 cu taxă pentru toate specializările. Pentru vorbitorii de limba română specializările sunt: arta actorului, arta actorului de teatru de animaţie, arta regizorului şi teatrologie – impresariat artistic. La facultatea maghiară există specializările arta actorului, scriere dramatică şi teatrologie – impresariat artistic. Există de asemenea un program de doctorat, unde sunt propuse 4 locuri.

Oferta UMF

Între 16 şi 21 iulie, absolvenţii de liceu care au trecut examentul de Bacalaureat sunt aşteptaţi să se înscrie pentru cele aproape 1.000 de locuri pe care Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş intenţionează să le scoată la concurs. La Medicină sunt propuse în acest an 270 de locuri la buget – 135 la linia română, 135 la cea maghiară, la care se adaugă 80 de locuri la taxă, iar la medicină în limba engleză – 50 de locuri. La Medicină militară sunt bugetate 10 locuri. Tot la Facultatea de Medicină sunt propuse alte 100 de locuri la asistenţă medicală generală – 30 bugetate cu număr de locuri egale pentru secţia română, respectiv maghiară, iar restul la taxă, şi alte 150 de locuri, toate la taxă la nutriţie şi dietetică, Balneofiziokineto-terapie şi recuperare, respectiv educaţie fizică şi sport. La Facultatea de Medicină Dentară sunt propuse 70 de locuri la buget, 35 la limba română şi 35 la limba maghiară şi alte 30 cu taxă, iar la tehnică dentară – 30 de locuri la taxă.

Facultatea de Farmacie a înaintat ca propunere de cifră de şcolarizare – 70 de locuri la buget ce vor fi împărţite în mod egal de studenţii români şi maghiari. Absolvenţii de liceu mai au la dispoziţie la această facultate şi 80 de locuri la taxă, precum şi 40 de locuri, de asemenea cu taxă, la asistenţă medicală de farmacie. „Nu putem să ne propunem să şcolarizăm mai mulţi studenţi decât putem prin prisma cadrelor didactice pe care le avem, a spaţiilor didactice pe care le avem, aşa încât şi dacă am vrea nu am putea şcolariza mai mulţi. Dar nici nu ne dorim pentru că ar fi în detrimentul calităţii învăţământului”, a spus prof. univ. dr Leonard Azamfirei.

Conducerea UMF este interesată de ceea ce fac studenţii după absolvire, astfel că acum este în curs de implementare un program care să urmărească evoluţia acestora post-universitate. „Este una dintre priorităţile noastre în acest moment să punem la punct un program de evaluare a studenţilor după absolvire”, ne-a spus rectorul.

Petru Maior, cea mai amplă ofertă

La Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, în acest an înscrierile pentru admiterea la facultate vor avea loc în perioada 16-20 iulie, iar rezultatele vor fi afişate în 21 iulie. Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă, înscrierile vor avea loc în perioada 17-21 iulie, iar rezultele vor fi afişate în 22 iulie. Dar care este oferta educaţională a Universităţii „Petru Maior”? Universitatea este structurată în trei facultăţi: Facultatea de Inginerie (a treia ca şi număr de studenţi – cifrele de şcolarizare propuse spre aprobare la MECTS, pentru anul uniuversitar 2012-2013 fiind următoarele: 240 de sudenţi pe locuri bugetare şi 110 studenţi pe locuri cu taxă), Facultatea de Ştiinţe şi Litere (a doua ca şi număr de studenţi – 230 de locuri au fost propuse Ministerului de la buget, iar 125 de locuri cu taxă) şi Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative (cu cele mai multe locuri propuse spre aprobare la MECTS: 350 la buget şi 545 la taxă). Specializarea cea mai solicitată la UPM, luându-ne după numărul de locuri propuse, se pare a fi Administraţia publică (50 de locuri la buget şi 145 de locuri la taxă); apoi, urmează specializările Management şi Contabilitate şi informatică de gestiune (cu câte 175 de locuri în total fiecare); pe locul trei este Dreptul (cu 50 de locuri la buget şi 100 la taxă). Toate aceste specializări aparţin de Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative.

La Facultatea de Ştiinţe şi Litere, conducerea UPM a propus spre aprobare cele mai multe locuri la Filologie (80 de locuri la buget şi 50 la taxă) şi la Comunicare şi relaţii publice (25 de locuri la buget şi 50 la taxă). La Facultatea de Inginerie cele mai multe locuri au fost propuse la Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei (70 de locuri la buget şi 30 la taxă). Per total, UPM a propus spre aprobare la MECTS pentru anul universitar 2012-2013 un număr de 1.600 de locuri din care 820 de locuri la buget, iar 780 la taxă.

Considerente

Care sunt considerentele pe baza cărora se realizează planul de şcolarizare la UPM Tîrgu-Mureş? La această întrebare ne-a răspuns prof.univ.dr. Cornel Sigmirean, preşedintele Senatului UPM. Potrivit acestuia, specializările ţin cont adeseori de ofertele venite dinspre piaţa muncii, dar şi resursele umane existente dictează domeniile pe care Universitatea le poate oferi studenţilor. „În momentul în care în anii 2000 integrarea în Uniunea Europeană, aderarea, era prioritatea numărul 1 a României şi deja vedeam în faţă firme, companii internaţionale, instituţii europene, am dezvoltat specializarea Relaţii internaţionale. Iată, când constatăm că astăzi e important să ai produse de calitate, produse care trebuie să fie însoţite de marketing, s-a dezvoltat Marketingul. Când astăzi ştim ce înseamnă promovarea, am inaugurat în urmă cu doi ani specializarea Comunicare şi relaţii publice”, precizează prof.univ.dr. Cornel Sigmirean. Unele specializări au rămas din inerţie, TCM, de exemplu, care are istorie de aproape 40 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Inginerie, pentru că atunci era perioada dezvoltării industriei şi a maşinilor. „Pe parcurs am adăugat alte componente la domeniul ingineriei: mecatronica, calculatoare, design industrial etc. Sigur că ne orientăm în funcţie de cerere şi de piaţă. Dar ne orientăm şi în funcţie de resursele umane pentru că nu poţi să faci o specializare dacă nu ai specialişti în domeniu. De exemplu, foarte multă lume ne întreabă de ce nu deschidem o facultate de construcţii. Pentru că efectiv nu avem ingineri cu doctoratul în construcţii în universitatea noastră. Dacă am avea trei sau patru ingineri cu doctorat în construcţii, am putea deschide. Deci, iată, mai multe lucruri concură aici: de la piaţă la tradiţie, la resursele umane”, a spus preşedintele Senatului UPM.

Ce studiază liceenii?

Dacă am văzut care este oferta universităţilor de stat, să vedem care sunt specializările frecventate de liceenii mureşeni. Potrivit Rodicăi Rânja, consilier reţea şcolară la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, anul acesta, în clasele terminale există un număr total de 4.968 de elevi (învăţământ de stat şi particular). Dintre aceştia, la profilul real (matematică-informatică, ştiinţele naturii) sunt aproximativ 1.260 de elevi, la cel uman (filologie, ştiinţe sociale etc.) – aproximativ 780 de elevi, la profilul tehnic – aproximativ 1.350 de elevi, la servicii (activităţi economice, turism, comerţ, alimentaţie publică) – aproximativ 820 de elevi, la resurse naturale şi protecţia mediului (industria lemnului, industria alimentară etc.) – aproape 440 de elevi, iar la profilul vocaţional (muzică, desen etc.) doar 133 de elevi. Oricum, la examenul de Bacalaureat se vor prezenta mai mulţi elevi, fiindcă aproximativ 1.830 de elevi vor da examenul după ce l-au picat în seriile anterioare, a mai precizat Rodica Rânja.

După cum se poate observa din cifrele de mai sus, cei mai mulţi elevi vor termina anul acesta un profil tehnic, respectiv unul real, iar cei mai puţini la profilul vocaţional.

Bobocii

În privinţa claselor a IX-a pentru anul şcolar 2012-2013, au fost propuse de către IŞJ Mureş spre aprobare către Ministerul Educaţiei un număr de 183 de clase cu circa 5.124 de elevi (câte 28 de elevi pe clasă), din care: filieră teoretică – 72 de clase cu 2.016 elevi, profil real – 43 de clase cu 1.204 de elevi, profil uman – 29 de clase cu 812 elevi; filiera tehnologică – 28 de clase cu 2.744 de elevi din care: profil tehnic – 55 clase cu 1.540 de elevi, profil servicii – 30 de clase cu 840 de elevi şi profil resurse naturale şi protecţia mediului – 13 clase cu 364 de elevi; filiera vocaţională – 13 clase cu 364 de elevi. Stabilirea cifrei de şcolarizare pe specializări pentru clasa a IX-a trebuie să ţină cont de mai multe aspecte. „Specializările trebuie să fie autorizate de ARACIP. Trebuie să ai profesori calificaţi, trebuie să ai solicitări de la copii că vor să studieze specializarea respectivă, iar la Minister se aprobă pe baza proiectului nostru dacă este autorizat de ARACIP”, a spus consilierul. Acesta este completat de Viorel Socol, inspector şcolar general adjunct al IŞJ Mureş, care adaugă: „Planul de şcolarizare se decide pe mai multe considerente: criterii economice, sociale, lingvistice, geografice etc. În plus, de la Minister ni se impune cât la sută din clase sunt de profil social, cât real etc”.

Şanse şi neşansă

Câţi dintre cei care absolvă, spre exemplu, medicina, rămân în sistem după absolvire depinde de numărul locurilor anunţate la rezidenţiat, decizie care îi revine ministerului de resort. Cert este că anul trecut pentru judeţul Mureş au fost scoase 9 locuri la rezidenţiat din cele 2.600 de locuri la nivel naţional. Iar numărul absolvenţilor de Medicină şi Farmacie trece de 700. De altfel dacă ne uităm peste cifrele furnizate de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă în 2011 şi 2012 au fost angajaţi 25 de medici, din care 18 pe perioadă nedeterminată. Unde s-au pierdut restul absolvenţilor rămâne să aflăm de la UMF când vor finaliza programul de evaluare a studenţilor absolvenţi. Situaţia nu este diferită nici la celelalte universităţi.

Şomaj ridicat

În aceste condiţii nu ne mirăm că mai nou şi tinerii îngroaşă rândurile şomerilor mureşeni. Astfel în luna aprilie cifra acestora se apropia de 16.000, ceea ce înseamnă puţin peste 6% din totalul populaţiei active. Dintre aceştia, nicio treime era indemnizată. Iar mai supărător este că numărul celor cu studii superioare se apropie vertiginos de 700 de persoane, în condiţiile în care o parte dintre absolvenţii de facultate nu profesează în domeniul în care s-au pregătit. În aceste condiţii, AJOFM a dezvoltat în ultima vreme programe pentru şomeri şi a continuat să organizeze bursele de joburi – totuşii aceste eforturi sunt departe de a soluţiona problema. Dacă ne oprim doar asupra ultimei burse de locuri de muncă, desfăşurată în 27 aprilie, în cele trei locuri unde s-a organizat – Tîrgu-Mureş, Sighişoara şi Târnăveni – au participat 1.517 persoane, din care au fost angajate pe loc 118 persoane, adică 1% din totalul şomerilor. Oferta angajatorilor a fost de 628 locuri de muncă, în următoarele meserii: agenţi vânzări, consultanţi financiari, confecţioneri articole textile, zidar, dulgher, instalator, lucrător comercial, lucrător în alimentaţie, bucătar, ospătar, barman, muncitori necalificaţi, controlor calitate, manager zonal, ingineri proiectanţi, ingineri constructori, programatori, manager societate, şoferi tir, marochineri, lăcătuşi, asistent manager, consultant financiari. Dintre acestea în jur de 10% necesitau studii superioare. Adică 10 la sută din şomerii cu facultate aveau şanse să îşi găsească un loc de muncă. La fel putem discuta şi despre ceea ce se întâmplă cu absolvenţii de liceu. Dacă urmăriţi ce scriam despre numărul de absolvenţi, numărul de şomeri, ne întrebăm retoric dacă într-adevăr şcoală românească este corelată cu nevoile pieţei forţei de muncă.

Portalurile de job-uri, o soluţie

În ultimele şase luni (01 noiembrie 2011 – 30 aprilie 2012) portalul Bestsjobs.ro a înregistrat peste 360.000 vizite din Tîrgu-Mureş. În ceea ce priveşte angajările, de la începutul anulului au fost publicate aproximativ 650 de anunţuri, din care momentan sunt active pe Tîrgu-Mureş aproximativ 150. Domeniile cu cele mai multe oferte pe Tîrgu-Mureş sunt: Vânzări, IT şi Telecomunicaţii, Servicii, Finanţe-bănci-contabilitate şi Inginerie-producţie. În topul specializărilor căutate de către angajatori în CV-uri, pe primele trei poziţii se regăsesc: 1. Facultăţile cu profil tehnic: automatică şi calculatoare, cibernetică, telecomunicaţii, inginerie, mecanică şi electronică; 2. Facultăţile cu profil lingvistic; 3. Facultăţile cu profil economic. Topul este continuat de către facultatea de Medicină şi Farmacie, Construcţii, Instalaţii şi Transporturi.

Reprezentanţii Bestjobs.ro au formulat şi câteva sfaturi pentru cei care îşi caută locuri de muncă: „Un criteriu foarte important pe care tinerii absolvenţi de liceu ar trebui să îl ia în calcul în alegerea specializării este oferta locurilor de muncă existente. În contextul deficitului de personal de pe piaţă, orice specializare de profil Tehnic, Medical, Farmaceutic, Lingvistic sau Financiar-Bancar este de succes pe termen lung”. Bestjobs.ro este unul din cele mai mari site-uri dedicate plasării forţei de muncă din România pentru angajatori din România.

Mulţi dintre mureşeni aleg însă să-şi caute locuri de muncă în străinătate, unde salariile sunt mai mari, la fel ca şi nivelul de trai. În ultimele şase luni, pe portalul Tjobs.ro au fost înregistrate peste 8.500 de aplicări numai din judeţul Mureş. Domeniile care au stârnit cel mai mare interes sunt: Hoteluri-turism cu 1.279 de aplicari (15, 23 % din total), Agricultură-silvicultură-zootehnie cu 1.276 de aplicări, Construcţii-amenajări cu 1.222 de aplicări, Îngrijire bătrâni-asistenţă socială cu 708 aplicări şi Restaurant-catering, tot cu 708 aplicări. Ţările cele mai căutate de mureşeni în ultimele şase luni sunt: Marea Britanie cu 1.931 de aplicări (22,47 % din total), Germania cu 1.730 aplicări, Franţa cu 700 de aplicări, Italia cu 505 aplicări şi Danemarca cu 422 aplicări. Portalul Tjobs.ro este cele mai mare site din România care plasează forţă de muncă din România la angajatorii din străinătate.

Ligia Voro, Vasile Dancea, Cătălin Hegheș

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.