De la Universitate la Șomaj

absolventiO simplă analiză a cererii-ofertei în ceea ce privește locurile de muncă și ofertele universităților ne dă un gust amar. Județul Mureș a înregistrat în acest an o rată a șomajului peste media națională, în schimb oferta universităților este foarte vastă, însă deseori mii de studenți ies de pe băncile școlilor superioare și se angajează în meserii în care diploma pe care au obținut-o în urma studiilor are valoare extrem de mică sau deloc… Oricum, cei care se angajează au noroc, ceilalți…

Punctual…

Din luna iulie încep înscrierile la universitățile și la școlile postliceale târgumureșene. Acestea prezintă, după cum se va vedea în rândurile care urmează, o ofertă foarte generoasă de studii. Însă se pune întrebarea: cum se corelează oferta de studii postliceale sau universitare cu cererea de specialiști din partea angajatorilor?

În acest sens, este semnificativă și situația șomajului: La finalul lunii mai, județul Mureș înregistra o rată a șomajului de 5,44%, peste media națională de 5,03%, arată Institutul Național de Statistică!

Reghina Fărcaș, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, a declarat pentru Punctul că „cei cu studii superioare își găsesc mai ușor un loc de muncă spre deosebire de muncitorii necalificați, aceștia fiind o categorie socială care întâmpină probleme la ocuparea unui loc de muncă”. Totuși este de menționat faptul că oferta de locuri de muncă vacante de pe site-ul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă arată că la nivelul județului Mureș momentan cea mai mare cerere este pentru meseriile care NU necesită studii superioare: agent de intervenție pază și ordine; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; consilier organizație politică; agent contractări și achiziții (broker mărfuri); agent gardă de corp; agent de vânzări; confecționer-asamblor articole din textile; muncitor necalificat în industria confecțiilor; manipulant mărfuri.

Însă există și un număr mai redus de posturi disponibile care necesită, în mod normal, studii superioare sau măcar studii postliceale: director societate comercială; director vânzări; inginer constructor instalații; inginer mecanic, proiectant inginer mecanic; asistent medical generalist; manager relații cu clienții băncii/societate de leasing; inginer de sistem în informatică; jurisconsult; consilier / expert / inspector / referent / economist în economie generală.
Reghina Fărcaș ne-a mai spus că săptămâna trecută exista „un număr de 240 de locuri de muncă vacante la nivelul județului Mureș, dintre care unul la Luduș, 16 la Reghin, 105 la Sighișoara, 50 la Târgu-Mureș, 45 la Târnăveni și 23 la Sovata”.

Cerere-ofertă

Din analiza ofertei educaționale a universităților și școlilor postliceale din Târgu-Mureș veți constata că posturile vacante la nivelul județului care necesită studii superioare au acoperire, în sensul că există profile care formează specialiști pentru respectivele posturi. Însă, de asemenea, reiese clar că oferta universitară este prea generoasă în raport cu cererea angajatorilor, după cum se poate constata din datele emise de AJOFM Mureș. Desigur, acest lucru se concluzionează prin migrația tinerilor în alte județe ale țări (sau chiar în afara granițelor) sau prin angajarea lor în alte domenii decât cele în care s-au specializat.

Peste 1.000 de locuri la UPM

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș pune la dispoziția absolvenților de liceu, studii universitare de licență în cadrul a trei facultăți. Înscrieri se fac în perioada 15 – 19 iulie 2013 (taxa de înscriere: 125 lei; taxa de înmatriculare: 50 lei; avans din taxa de şcolarizare: 150 lei). Absolvenții sunt admiși pe baza notei de bacalaureat, fără examen de admitere, cu excepția specializării Limbi moderne aplicate unde se susține o probă de competență lingvistică în data de 19 iulie 2013.

Un avantaj important este faptul că Facultățile, la forma de Zi, pun la dispoziție mai multe locuri bugetare decât locuri cu taxă. Toate locurile sunt acreditate, iar taxa anuală este de 2.500 de lei.

La Facultatea de Inginerie, Învăţământ de Zi, foștii elevi au de ales între următoarele specializări: Tehnologia construcţiilor de maşini (4 ani / zi) – 35 de locuri la buget și 15 locuri cu taxă; Inginerie economică industrială (4 ani / zi) – 40 de locuri bugetare și 10 cu taxă; Ingineria şi protecţia mediului în industrie (4 ani / zi) – 35 de locuri la buget și 15 la taxa; Ingineria sistemelor electroenergetice (4 ani / zi) – 40 de locuri la buget și 10 la taxa; Automatică şi informatică aplicată (4 ani / zi) – 40 de locuri bugetare și 10 locuri la taxă. Astfel, în total, Facultatea de Inginerie prezintă o ofertă educațională de 190 de locuri bugetare și 60 de locuri cu taxă.

La Facultatea de Științe și Litere, Învățământ de Zi, UPM Tîrgu-Mureș prezintă următoarea ofertă educațională: Informatică (3 ani / zi) – 40 locuri bugetare și 10 la taxă; Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză(3 ani /zi) – 30 de locuri bugetare și 20 cu taxă; Limbi moderne aplicate (3 ani / zi) – 25 de locuri bugetare și 35 cu taxă; Istorie (3 ani / zi) – 30 de locuri bugetare și 20 cu taxă; Relaţii internaţionale şi studii europene (3 ani / zi) – câte 25 de locuri la buget și la taxă; Comunicare şi relaţii publice (3 ani / zi) – 25 de locuri bugetare și 50 la taxă. În total: 175 de locuri bugetare și 160 cu taxă.

În plus, Facultatea de Științe și Litere pune la dispoziția absolvenților de liceu 30 de locuri la taxă în cadrul Învăţământului cu Frecvenţă Redusă, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză (3 ani).

Tot la UPM, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul UPM vine de asemenea cu o ofertă bogată – 300 de locuri bugetare și 295 de locuri cu taxă: Management (3 ani / zi); Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani / zi); Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani / zi); Finanţe şi Bănci (3 ani / zi) – toate aceste specializări având fiecare câte 100 de locuri disponibile, jumătate fiind decontate de la bugetul de stat; Administraţie publică (3 ani / zi) – 50 de locuri bugetare și 70 la taxă; Drept (4 ani / zi) – 50 de locuri la buget și 25 la taxă.

În cadrul Învățământului cu Frecvență Redusă, Facultatea anterior-menționată prezintă următoarea ofertă: Management (3 ani) – 75 de locuri cu taxă; Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani) – 75 de locuri cu taxă; Drept (4 ani) – 50 de locuri cu taxă. Total: 200 de locuri cu taxă.

La sfârșitul lui iulie încep examenele la UMF

„Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș organizează examen de admitere conform propriului Regulament pentru programele de studii acreditate/autorizate provizoriu din cadrul Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. […] Probele scrise se vor desfășura în data de 24 iulie 2013 pentru programele de studii Medicină, Medicină dentară și Farmacie, iar în data de 26 iulie 2013 pentru programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și Dietetică, Tehnică dentară, Asistență de farmacie. […] La programele de studii Medicină, Medicină dentară si Farmacie se menţine Metodologia de admitere din anul 2012, conform căreia proba scrisă va consta dintr-un test grilă, a cărui pondere este de 90% din media finală de admitere; media de bacalaureat va avea o pondere de 10% din media finală de admitere. […] Pentru programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie și dietetică, Tehnică dentară, Asistenţă de farmacie, concursul de admitere din sesiunea iulie 2013 constă din: Probă scrisă sub forma unui test grilă cu 25 de întrebări care are o pondere de 50% în media finală de admitere. […] Media de bacalaureat va avea o pondere de 50% în media finală de admitere. […] Pentru programul de studiu Educaţie fizică și sportivă se va aplica Metodologia de admitere 2013 specifică acestui program. Media generală de admitere se calculează astfel: 90% media probei de aptitudini sportive generale; 10% media examenului de bacalaureat” – ne informează site-ul UMF Tîrgu-Mureș, într-un document semnat de rectorul Universității, prof. dr. Leonard Azamfirei.

UMF – ofertă frumoasă

La Facultatea de Medicină, absolvenții pot opta pentru următoarele programe de studii: Medicină – 135 de locuri la secția română și tot atâtea la secția maghiară la buget și 80 cu taxă; Medicină militară – 10 locuri bugetate; Medicină limba engleză – 50 de locuri cu taxă; Asistență medicală generală 30 de locuri la buget (limbile română și maghiară) și 70 la taxă; Nutriţie şi dietetică – 50 de locuri la taxă; Balnefiziokinetoterapie şi recuperare medicală – 50 de locuri la taxă; Educaţie fizică şi sportivă (acreditare provizorie) – 40 de locuri la taxă; Medicină dentară – 70 de locuri la buget și 30 la taxă; Tehnică dentară – 30 de locuri la taxă.

În cadrul Facultății de Farmacie, există două specializări: Farmacie, cu 70 de locuri bugetate și 80 cu taxă; Asistenţă de farmacie – 40 de locuri cu taxă.

Taxa anuală la UMF Tîrgu-Mureș diferă în funcție de programul de studiu, fiind de 4.000 sau 8.000 de lei pe an, sau chiar de 5.000 de euro pe an pentru Medicină în limba engleză.

Multe locuri și la Cantemir

La Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș înscrierea și înmatricularea se fac în perioada 08. 07- 02. 08 sau 03. 09. 2013 – 28. 09. 2013 la Campusul „Dimitrie Cantemir”, din str. Bodoni Sándor. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat.

Taxa de înscriere în anul universitar 2013-2014 este de 100 de lei. Înmatricularea se face odată cu înscrierea, după susținerea interviului și implică achitarea primei rate din taxa de școlarizare. La cele patru facultăți ale Universității „Dimitrie Cantemir”, taxa de școlarizare, pentru anul universitar 2013-2014, este formată din 6 rate a câte 400 de lei fiecare.

Concret, specializările propuse de această Universitate sunt următoarele: Ştiinţe juridice – 4 ani; Finanţe şi bănci, Economia comerţului, turismului şi serviciilor – câte 3 ani; Psihologie – 3 ani; Geografia turismului – 3 ani.

Se apropie examenele și la UAT

Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș organizează înscrieri la facultate în perioada 15-20 iulie 2013; examene: 22-27 iulie 2013. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 de lei pentru etapa I şi 100 de lei pentru etapa a II-a la programele de studiu artele spectacolului, scenografie-eveniment artistic, comunicare audiovizuală-multimedia, pedagogie muzicală și 100 de lei pentru programul de studiu teatrologie. Taxa de înmatriculare pentru candidații admiși este de 50 lei. Taxa de școlarizare pentru cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elvețiene: 3.000 lei/ an universitar la studii universitare de licenţă, specializările artele spectacolului – actorie, păpuși-marionete, coregrafie, regie și scenografie-eveniment artistic; 2.400 de lei/an universitar la studii universitare de licenţă, specializarea comunicare audiovizuală-multimedia; 2.000 lei/an universitar la studii universitare de licență, specializarea teatrologie; 2.000 lei/ an universitar la studii universitare de licenţă, specializarea pedagogie muzicală.

Mai puține locuri la UAT

La Facultatea de Arte în limba română există următoarele specializări, toate pe durata a 3 ani: Artele spectacolului – actori ( 7 locuri bugetate și 5 cu taxă); Artele spectacolului – păpuși și marionete (7 locuri bugetate și 5 cu taxă); Artele spectacolului – regie (7 locuri bugetate); Teatrologie (7 locuri bugetate și 5 cu taxă); Scenografie – eveniment artistic (7 locuri bugetate, două cu taxă); Pedagogie muzicală (7 locuri la buget și 5 la taxă).

La secția maghiară există aceleași specializări, cu același număr de locuri, dar cu următoarele diferențe: În loc de regie, există specializarea Artele spectacolului – coregrafie; în loc de Scenografie există Comunicare audiovizuală – Multimedia (7 locuri bugetate și 5 cu taxă).

Școli postliceale – ofertă generoasă

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” prezintă următoarea ofertă pentru absolvenții de liceu: specializarea Asistent medical generalist (3 ani, 8 clase, 240 de elevi) și specializarea Asistent medical de farmacie (3 ani, 8 clase, 240 de elevi). Taxa anuală pe anul școlar 2013 – 2014 s-a mărit cu 6% față de taxa de școlaritate pentru anul școlar trecut, noua taxă fiind de 1.750 de lei, plătibilă în 8 tranșe.

De asemenea, Școala Postliceală din cadrul Grupului Școlar „Gheorghe Marinescu” Tîrgu-Mureș aduce în atenția absolvenților de liceu trei specializări: Asistent medical generalist (140 de locuri repartizate în 5 clase), Asistent medical de farmacie (28 de locuri) și Asistent medical de radiologie (28 de locuri).

Școala Postliceală „Dimitrie Cantemir” pune la dispoziția absolvenților de liceu două specializări: Asistent medical generalist (3 ani, 240 de locuri) și Asistent medical de farmacie (3 ani, 180 de locuri). Taxa anuală de școlarizare este de 1.500 de lei, plătibilă în șase rate). Înscrierile se fac în perioadele: 08. 07. 2013 – 31. 07. 2013 și 02. 09. 2013 – 12. 09. 2013, iar taxa de înscriere este de 60 de lei.

În concluzie

După cum se poate observa oferta universităților și a școlilor postliceale este foarte vastă. Aproape toți absolvenții își pot găsi un loc în aceste școli, depinde de nota obținută la bacalaureat, de buzunarul părinților și bineînțeles de vocația fiecăruia. Cert este că, la terminarea facultăților sau a școlilor profesionale, un procent foarte mic dintre aceștia își găsesc un loc de muncă în specializarea aleasă… trebuie să fii foarte bun, cu ambiții foarte mari și bineînțeles și puțin noroc. Succes la examenele de bacalaureat care încep azi cu proba scrisă de limba și literatura română!

Titi Dălălău

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.