Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a modificării statutului civil

specimen_c-i

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor invită cetăţenii de pe raza judeţului Mureş care şi-au schimbat numele şi/sau prenumele ca urmare a căsătoriei, divorţului, schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, rectificării actului de stare civilă să intre în legalitate cu actele de identitate, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
În termen de 15 zile de la modificarea intervenită în statutul civil, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte la ghişeul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, având asupra lor următoarele documente: actul de identitate pe care îl deţine, cartea de alegător în cazul persoanelor care au primit anterior acest document, certificatul de naştere, original şi copie; certificatul de căsătorie, original şi copie; certificatul/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie; certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie (pentru copiii care îşi schimbă domiciliul odată cu părintele/părinţii); certificatul de deces al soţului decedat, după caz, în original şi copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract de vânzare-cumpărare/extras de carte funciară/adeverinţă de la registrul agricol pentru cetăţenii din mediul rural, etc., după caz) în original şi copie, precum şi cererea pentru eliberarea noului act de identitate (se primeşte şi se completează la ghişeu); o dovadă care să ateste una din situaţiile prezentate (certificate de stare civilă, dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, după caz), precum şi dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru şi a contravalorii cărţii de identitate.
Dacă solicitantul nu este proprietar al spaţiului de locuit unde se stabileşte domiciliul, acesta se va prezenta la ghişeu însoţit de proprietar (pentru preluarea declaraţiei scrise de primire în spaţiu). Proprietarul va avea asupra sa cartea de identitate, în vederea legitimării.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.