Evenimentele lunii IANUARIE la Teatrul STUDIO

Teatrul Studio îi invită pe mureşeni la toate evenimentele Universității de Arte din Târgu-Mureș. Programul lunii ianuarie va fi următorul:

SÂMBĂTĂ, 21 IANUARIE 2017, ora 19:00

MUTANȚI

este un proiect al Teatru­lui STU­DIO real­izat prin colab­o­rarea stu­denţilor
diverselor spe­cial­izări ale Uni­ver­sității de Arte
din Târgu-​Mureș. Ast­fel, tex­tul spec­ta­colu­lui este scris de stu­denţii anu­lui
II – Mas­terat – Scriere Dra­mat­ică,
coor­don­ați pen­tru acest proiect de Peca Ște­fan. Peca Ște­fan este con­sid­erat a
fi una din­tre cele mai put­er­nice voci din
dra­matur­gia con­tem­po­rană românească.
Regia specta­colu­lui este sem­nată de Ovidiu Caiţa, cadru didac­tic aso­ciat al
Uni­ver­sităţii de Arte, la spe­cializarea Artele
Spec­ta­colu­lui — Regie.
Scenografia este real­izată de Őtves Annamária — stu­dentă în anul III la
Scenografie și eveni­ment artis­tic.
Miș­carea Scenică îi aparține unui alt stu­dent al UAT, Mario Gar­cia, absol­vent al
spe­cial­izării Core­grafie și stu­dent al anu­lui
I — Masterat – Actorie.
Texte și povești de:
Natalia Graur, Boris Cremene, Sandu Macrinici, Ioana Hog­man, Daniel Oltean
(stu­denți ai anu­lui I -Mas­terat de Scriere Dra­mat­ică si Peca Ștefan.
Mutanti: Lavinia Bod­nar, Robert Oprea, Oana Bănuță, Bianca Andraș, Ioana Hog­man,
Alex Hîncu si Cristi Bojan.Cu par­tic­i­parea mag­ică a
lui Ciugulitu Csaba.
Scenografia: Ötves Annamária
Miș­carea scenică: Mario Gar­cia
Video design: Lás­zló Erőss
Teatrul STU­DIO (str. Kote­les Samuel nr. 6 )
Bilet: 10 RON (întreg), 5 RON (elevi,studenți și pensionari)
Rezervări:
tel: 0736 – 350.686
web: www.teatrulstudio.ro

MARȚI, 24 IANUARIE 2017, ora 19:00

UN OM CA ORICARE

de Goran Stefanovski

Un om ca ori­care (piesa-​imoralitate) din 2002 a fost inspi­rată autoru­lui de cea
mai cunos­cută moral­i­tate engleză, Everyman, a
moral­ity play, din sec­olul XV.”Sub­stanţa ale­gorică orig­i­nală, dia­logul
omu­lui cu moartea (creşt­inul pre­ocu­pat de
mân­tuirea sa), devine povesteapersonajelor-​tip con­tem­po­rane, supuse modei,
trăind după reţetă. Moartea aici,se numeşte Anas­ta­sia,
vor­beşte cu accent străin, e o imi­grantă. Noul Ev­ery­man, pune diag­nos­ticul
moral­is­tu­lui asupra lumii noas­tre: hedo­nism,
ego­ism, vid inte­rior. În clep­sidra „joculuide-​avacanţa” rolurile se întorc, omul
de azi, în căutare de viaţă şi tinereţe
veşnice, ajunge imun la moarte, iar moartea, devenind ea pen­i­ten­tul, porneşte în
marea călă­to­rie.
Distribuția:
Moartea.….….….….….….….….….….….. Mario Garcia
Anas­ta­sia.….….….….….….….….….….… Catalina Mihaila
Ray .….….….….….….….….….….….….… Ionut Ghiorghe
Ken .….….….….….….….….….….….….… Rares Porca
Tim .….….….….….….….….….….….….… Vlad Hanes — Anul II Actorie
Helen .….….….….….….….….….….….…. Daciana Voinescu
Jo .….….….….….….….….….….….….…… Ana Maria Galea
Vicky .….….….….….….….….….….….…. Alexan­dra Ilovan
Regia artis­tică: Mihai Lungeanu
Scenografie: Sikó Dorottya-​Agota‚ Katalin Huszár
Muz­ica Orig­i­nală: Daniel Csikos
Teatrul STU­DIO (str. Kote­les Samuel nr. 6 )
Bilet: 10 RON (întreg), 5 RON (elevi,studenți și pensionari)
Rez­ervări
Tel: 0736 – 350.686
web: www​.teatrul​stu​dio​.ro

Biletele se pot procura de la casieria Teatrului STUDIO în fiecareMarți între orele
14:00 – 18:00 sau cu o oră înainte de începerea fiecărui
spectacol.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.