Fabrica de clei, din nou pe masă

SC-KASTAMONU-Romania1-660x495Subiectul „fabrica de clei” revine din nou în atenția opiniei publice reghinene. Primăria municipiului Reghin a anunțat organizarea unei dezbateri publice pentru miercuri 27 noiembrie, de la ora 16, în Sala de ședințe a Casei Municipale de Cultură dr. Eugen Nicoară.

Va fi supus dezbaterii proiectul de hotărâre propus administrației locale de către Inițiativa Civică Reghin, ONG constituit recent, care și-a declarat ca scop principal „protejarea dreptului oricărei ființe de a trăi într-un mediu curat”.

Propunerea

„Proiectul de hotărâre privind regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizațiilor de construcție pentru activitățile industriale, așa cum sunt definite și specificate în Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin”, a fost înaintat Primăriei printr-o adresă înregistrată la data de 10 octombrie, sub nr. 17.369, documentul fiind însoțit de o listă cu peste 1.640 de semnături din partea susținătorilor și de textul Legii 86/2000 din 10 mai 2000, pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.
Propunerea ONG-ului reghinean , redactată sub forma unui proiect de hotărâre care să fie supus atenției Consiliului Local, include 3 articole referitoare la modalitatea de autorizare pe teritoriul municipiului Reghin a unor activități industriale.

Concret

Conform documentului propus, 50%+ 1 dintre locuitorii cu drept de vot ar trebui să își exprime acordul pentru eliberarea de avize, certificate de urbanism sau de construcție atunci când vine vorba de amplasarea unor construcții destinate producției industriale considerate ca fiind poluante. Primăria ar iniția procedurile de vot, iar cheltuielile aferente ar fi suportate de beneficiar, care, în plus, ar trebui să prezinte populației, prin surse media, pe durata a 30 de zile calendaristice, intențiile sale cu privire la activitatea viitoare .

Raportul de specialitate

Pentru desfășurarea dezbaterilor de miercuri în cunoștință de cauză, Primăria a pus la dispoziția celor interesați materialele informative necesare, care se pot studia fie la avizierele din holul instituției fie pe site-ul www.primariareghin.ro.
Materialele respective includ atât proiectul Inițiativei Civice Reghin, cât și un raport de specialitate semnat de unul dintre angajații Compartimentului juridic al Primăriei Municipiului Reghin.
Conform acestui raport, decizia de a aviza favorabil sau nu o activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului aparține strict Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și nu autorității deliberative locale, cu atât mai puțin primarului. Autoritățile publice locale pot exercita doar acele competențe care le sunt atribuite prin lege, în consecință, depășirea lor ar atrage nulitatea absolută a oricăror decizii, care ar fi considerate ilegale.
Raportul precizează faptul că Agenția Națională de Protecția Mediului este instituția publică cu competențe în implementarea politicilor, strategiilor și legislației din domeniul protecției mediului. Astfel, printr-o hotărâre a Consiliului Local nu pot fi introduse condiții suplimentare pentru autorizarea altor tipuri de activități decât cele stabilite prin acte normative cu forță juridică superioară . Altfel spus, hotărârile Consiliului Local nu pot ieși din cadrul creat de lege, în virtutea respectării principiului ierarhiei actelor normative.
Documentul emis de Compartimentului juridic face referire și la certificatele de urbanism și autorizațiile de construcție, precizând faptul că eliberarea acestora este obligatorie pentru autoritatea publică locală.
În cazul unui refuz, solicitantul se poate adresa justiției deoarece i-a fost încălcat un drept subiectiv, iar instanțele pot obliga administrația locală să emită un act administrativ, un alt înscris sau să efectueze o anumită operațiune administrativă.

În concluzie…

… raportul de specialitate consideră că proiectul de hotărâre înaintat Primăriei de către ONG-ul reghinean contravine legilor în vigoare deoarece încalcă dispozițiile a 6 acte normative: Constituția României, Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Legea 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, HG. nr 1000 din 2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, Ordinul 839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 50/1991.

Emese Ardelean

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.