Încă 800.000 de lei pentru ASA

consiliul_localBanii sunt alocați pentru organizarea Cupei Ligii Liceelor
Consiliul Local este chemat să repare, în şedinţa din 14 octombrie, tot felul de erori ale angajaţilor primăriei asumate ca nişte greşeli strecurate. De asemenea, aleşii vor avea de votat ca alţi 10% din vreo 8 milioane de lei să fie alocaţi Cupei Ligii Liceelor.
Infrastructură
Unul dintre cele mai curioase proiecte care se vor afla în mapele consilierilor locali la şedinţa de mâine, 14 octombrie, este cel „privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia „Execuţie stradă de legătură între Piaţa Trandafirilor şi strada Horea”. Cu toate că ne-am uitat pe desenul anexat proiectului de hotărâre, schiţă realizată de către unul dintre proiectanţii Media Marketing, compania desemnată să întocmească proiectul tehnic, nu ne-am dumirit ce se va întâmpla exact. Nici expunerea de motive care însoţeşte proiectul nu este mai explicită: „În prezent, accesul din P-ţa Trandafirilor în strada Horea, pentru participanţii la trafic care se deplasează de la sud spre nord se face anevoios, fiind obligaţi să urmeze o rută ocolitoare cu întoarcere de la nord spre sud. Prin executarea lucrărilor propuse se vor reduce cheltuielile de exploatare a autovehiculelor, creşterea gradului de siguranţă şi a confortului participanţilor la trafic”. În concluzie, se vor executa nişte lucrări în valoare de 25,273 de mii de euro, care vor consta din realizarea unui tronson de 27 de m, cu o suprafaţă carosabilă de 400,00 mp, respectiv o suprafaţă a trotuarelor de 180,70 mp. Lucrările vor fi executate în termen de o lună, în concluzie, cel târziu, la sfârşitul lunii noiembrie traficul în această zonă ar trebui să fie mult uşurat.
Dacă rămânem în zona lucrărilor de infrastructură şi alte asemenea mai sunt de amintit câteva proiecte. Astfel, aleşii sunt chemaţi să aprobe indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „Reţele de apă şi canalizare menajeră în strada Eden din municipiul Tîrgu-Mureş”. Valoarea totală a proiectului pe strada situată în cartierul Unirii este estimată la 306.294,74 de euro, sumă destinată următoarelor: 780 de m de conductă de apă, 47 de bucăţi de branşamente, 5 bucăţi de cămine apometru, 732 de m de colector menajer, 47 de bucăţi de racorduri de canalizare, cinci bucăţi de cămine de vizitare, o bucată de staţie de pompare ape uzate SPAU şi o bucată cămin de spălare. Durata lucrărilor a fost estimată la patru luni.
Proiecte comice
În această categorie avem şi proiecte de hotărâre comice dacă nu ar fi vorba de bani publici, ai contribuabililor târgumureşeni. Astfel, consilierii municipali au de rectificat o eroare de câteva sute de mii de euro, efectuată de către angajaţii Primăriei Tîrgu-Mureş. Mai precis, aleşii vor avea în mape proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.209/24.06.2010, cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: „Reabilitare imobil internat Gr. Şcolar Chimie Emil Dandea”, modificare ce constă în corectarea anexei nr. 1 a HCL 209/24. 06. 2010 în care „s-a strecurat o greşeală în sensul că la valoarea totală şi valoarea de C+M la investiţia „Reabilitare imobil internat Gr. Şcolar chimie Emil Dandea” s-a specificat faptul că acestea includ TVA–ul, fapt eronat, valorile respective necuprinzând taxa pe valoare adăugată, propunem modificarea valorii indicatorilor tehnico – economici astfel: Valoare totală: 2874,922 mii lei plus TVA, adică 684,505 mii euro plus TVA”. Aproape 700 de mii de euro sunt consideraţi dispăruţi din pix pentru că „s-a strecurat o greşeală” şi nicidecum că X angajat a făcut o greşeală, cum ar fi firesc, pentru că o greşeală nu prea are cum să se strecoare singură, neajutată.
În afară de aceste lucrări, aleşii vor analiza şi câteva proiecte de hotărâre privind aprobarea de planuri urbanistice zonale, cel mai interesant fiind cel depus de Profitec SRL. Potrivit expunerii de motive, PUZ-ul redesenează o zonă unde urmează să fie dezvoltat un ansamblu rezidenţial prin construirea unui bloc de locuinţe colective cu dotările aferente, pe terenul cu suprafaţa totală de 1289 mp, situat în intravilanul Municipiului Tîrgu-Mureş, pe str. Gh. Marinescu, nr. 49.
Caiet cu neconcordanţe
Proiectul de hotărâre ce priveşte internatul fostului Liceu de Chimie nu este singurul care trebuie modificat. Aleşii vor mai găsi în mape, cei care nu l-au văzut deja, şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 251/2014 privind aprobarea organizării licitaţiei pentru încheierea unui contract de asociere pentru activităţi de cinematografie. Potrivit expunerii de motive, hotărârea mai sus amintită trebuie modificată pentru că „s-au constatat anumite neconcordanţe în cadrul documentaţiei aprobate precum şi necesitatea detalierii unor aspecte în cadrul documentaţiei aprobate”. Anumite neconcordanţe este, de fapt, un eufemism deoarece dacă aveţi răbdare să răsfoiţi caietul de sarcini, veţi descoperi că predomină culoarea roşie, cu care a fost făcută corectura, până la instrucţiunile pentru participanţi.
10 % pentru Liga Liceelor
Un alt proiect care intră pe ordinea de zi este cel privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de Asociere cu Asociaţia „Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu-Mureş”, în vederea organizării „Ligii Liceelor la Fotbal”. Mai precis, corectarea unei omisiuni, explicată în expunerea de motive astfel: „În perioada 2011 – 2013, prin hotărârile Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş privind asocierea dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Asociaţia „Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu-Mureş” a fost prevăzută alocarea suplimentară pentru club a unei sume se 10% din valoarea contractului de asociere pentru sprijinirea sportului de masă pentru tineret, ramura fotbal, prin care s-a organizat „Liga Liceelor la Fotbal”. În hotărârile ulterioare nu s-a mai prevăzut această sumă. Având în vedere impactul pe care l-a avut această competiţie în rândul tinerilor, considerăm oportună reluarea organizării „Ligii Liceelor la Fotbal”. În acest sens propunem suplimentarea valorii Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Asociaţia „Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu-Mureş” pentru sezonul 2014 – 2015 cu 10% din suma aprobată pentru asociere”. Suma trece binişor de 500 de mii de lei, adică cinci miliarde vechi pentru meciuri în curtea şcolii şi în condiţiile în care hotărârile privind contractele de asociere cu cinci cluburi mureşene sunt atacate în contencios administrativ (inclusiv cea care vizează asocierea municipiului cu ASA 2013).
În încheiere…
…daţi-ne voie să ne amuzăm la citirea următorului anunţ: „Se aduce la cunoştinţa publică, în condiţiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, modificată şi completată prin Legea nr. 281/2013, că urmează a se supune dezbaterii autorităţii publice locale deliberative proiectele de acte administrative normative, în baza unor expuneri de motive cu documentaţia aferentă, proiecte care se postează pe site-ul instituţiei www.tirgumures.ro, după acest anunţ. Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte administrative normative în termen de cel puţin 10 zile calendaristice de la data postării pe site a proiectelor în cauză. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare vor fi depuse la registratura Primăriei Tîrgu-Mureş, cam. 13, sau prin e-mail la adresa secretar@tirgumures.ro, în termenul precizat mai sus. Prezentul anunţ se va posta pe site-ul instituţiei www.tirgumures.ro şi se va afişa împreună cu proiectele de acte normative cu documentaţia aferentă, la sediul Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş, Piaţa Victoriei, nr. 3”. După cum lesne puteţi citi, legea e adoptată în 2003, iar autorităţile locale târgumureşene fac acest anunţ după 11 ani. Curată respectare a legii!
Ligia VORO

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.