Inspectoratul Școlar Județean Mureș stă în chirie, dar se crede pe propria moșie

În cursul zilei de azi, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș (DJST Mureș) ne-a transmis un comunicat de presă prin care prezintă divergenţele existente între DJST Mureș și Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş cu privire la spaţiile ocupate unde îşi desfăşoară în prezent activitatea.

Astfel, DJST Mureș, spune că Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş  refuză nejustificat să încheie un contract de închiriere pentru un număr de 39 de camere, o sală de conferinţă, în care îşi desfăşoară activitatea Inspectoratul. Mai mult, începând cu luna decembrie 2017 refuză să achite contravaloarea facturilor pentru utilităţi. Astfel, în urma acestor fapte, IȘJ Mureș a fost notificat să  elibereze spaţiul ocupat, potrivit prevederilor legale. „În ciuda insistenţelor noastre şi în prezent ne confruntăm cu refuzul nejustificat al I.Ș.J. Mureş de a încheia un contract de închiriere pentru spaţiile ocupate, având pretenţia de a folosi cu titlu gratuit aceste spaţii”, se arată în comunicatul DJST Mureș. „În vederea gospodăririi cât mai judicioase a bunurilor deţinute în administrare şi a realizării de venituri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, am transmis numeroase solicitări către I.S.J. Mureş privind obligaţia de a achita contravaloarea chiriei pentru spaţiile sus-menţionate precum şi cota-parte din cheltuielile cu utilităţile”.

 

Evacuare

 

De asemenea, în urma acestor conflicte, care se pare că persistă din anul 2015 și în urma refuzului nejustificat al Sindicatului Preuniversitar, aparţinând I.Ș.J. Mureş, de cedare a unui birou pe care îl foloseau fără niciun titlu, la parterul clădirii a fost promovată o acţiune de evacuare la Judecătoria Târgu-Mureş.

Conform DJST Mureș, biroul solicitat este necesar în vederea organizării şi sprijinirii Centrului Naţional Olimpic pentru Pregătirea Juniorilor, disciplina Lupte Libere, la solicitarea Federaţiei Române de Lupte. IȘJ Mureș a primit în schimb un alt spaţiu pentru buna desfăşurare a activităţii, dar a refuzat

Redăm în continuare comunicatul de presă transmis de DJTS Mureș:

„Subscrisa DIRECŢIA  JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MUREŞ, cu sediul în  Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 11, reprezentată prin d-na Rus Iuliana, în calitate de director executiv, prin prezenta vă comunicăm punctul de vedere referitor la divergenţele existente cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş cu privire la spaţiile ocupate unde îşi desfăşoară în prezent activitatea.

Având în vedere refuzurile nejustificate ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş de a încheia un contract de închiriere pentru un număr de 39 de camere, o sală de conferinţă, în care îşi desfăşoară activitatea Inspectoratul Școlar Județean Mureș şi întrucât începând cu luna decembrie 2017 refuză să achite contravaloarea facturilor pentru utilităţi, am emis o notificare de a elibera spaţiul ocupat, potrivit prevederilor legale.

Vă informăm că DIRECŢIA  JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MUREŞ odată cu întabularea dreptului de proprietate în favoarea statului român (domeniul public) şi a dreptului de administrare asupra imobilului în favoarea D.J.S.T Mureş, având nr. cadastral 135635, înscris în CF nr. 135635 – U.A.T. Târgu-Mureş (Clădirea Baza Mureş), la data de 04.06.2015 a obţinut baza legală în temeiul căreia să putem solicita plata tarifelor de închiriere şi Inspectoratului Judeţean Mureş, care au în folosinţă un număr de 39 de birouri în suprafaţă de 21mp/birou precum şi o sală de conferinţă.

Potrivit H.G. nr. 776 din 2010, art. 6, alin. (1), activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, respectiv, conform alin (2) lit. d., veniturile proprii provin din închirieri și concesionări ale bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului.

În calitate de administrator, D.J.S.T Mureş are obligaţia de a respecta normele legale privind închirierea bunurilor deţinute în administrare conform Ordinul MTS nr. 511 din 2013 şi mai mult, avem obligaţia raportării periodice ministerului cu privire la situaţia bunurilor închirirate.

Astfel, în vederea gospodăririi cât mai judicioase a bunurilor deţinute în administrare şi a realizării de venituri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, am transmis numeroase solicitări către I.S.J. Mureş privind obligaţia de a achita contravaloarea chiriei pentru spaţiile sus-menţionate precum şi cota-parte din cheltuielile cu utilităţile.

În ciuda insistenţelor noastre şi în prezent ne confruntăm cu refuzul nejustificat al I.S.J. Mureş de a încheia un contract de închiriere pentru spaţiile ocupate, având pretenţia de a folosi cu titlu gratuit aceste spaţii.

În prezent am fost nevoiţi să promovăm o acţiune de evacuare la Judecătoria Târgu-Mureş în urma refuzului nejustificat al Sindicatului Preuniversitar, aparţinând I.S.J. Mureş, de cedare a unui birou pe care îl foloseau fără niciun titlu, la parterul clădirii pe care o avem în administrare şi care ne este necesar în vederea organizării şi sprijinirii Centrului Naţional Olimpic pentru Pregătirea Juniorilor, disciplina Lupte Libere, la solicitarea Federaţiei Române de Lupte, chiar dacă le-am oferit un alt spaţiu pentru buna desfăşurare a activităţii lor.

Această stare conflictuală persistă încă din 2015, şi în ciuda faptului că am făcut toate demersurile în vederea soluţionării amiabile a divergenţelor, acest lucru nu a fost posibil, motiv pentru care ne vom adresa instanţelor judecătoreşti competente pentru soluţionarea litigiului, întrucât D.J.S.T Mureş, în calitate de administrator al unui bun proprietate publică, are obligaţiile prevăzute de lege şi răspunde de administrarea cât mai judicioasă a acestora. Director executiv Iuliana RUS”.

Redacția

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.