IȘJ acuzat de lipsă de transparență!

inspectoratul scolarSăptămâna trecută, câțiva profesori mureșeni ne-au sesizat în legătură cu lipsa de transparență la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Mai exact, este vorba despre câțiva profesori care au candidat la concursul pentru metodiști, în cadrul IȘJ Mureș, dar au fost respinși deși unii au destulă experiență, studii, publicații etc. pentru a fi considerați candidați cu șanse foarte mari.

Aceștia nu contestă rezultatele colegilor, nici măcar pe ale lor, dar acuză IȘJ Mureș că nu a elaborat o procedură corespunzătoare de concurs și că nu a diseminat corect informația în teritoriu. În consecință, nu putem decât să ne întrebăm: Este vorba, din nou, despre implicarea politicului în educația mureșeană, funcțiile de metodiști fiind acordate ca recompensă pentru activiștii din partidele agreate în prezent în cadrul IȘJ Mureș?

Cine este metodistul școlar?

Metodiștii Inspectoratului Școlar sunt cei care îndrumă activitatea de inspecție școlară, după inspectorul de specialitate. Metodistul este cel care participă la inspectarea cadrului didactic înainte ca acesta să susțină din punct de vedere teoretic examenul pentru obținerea gradului didactic sau examenul de titularizare. Avantaje financiare există, conform declarațiilor unor cadre didactice care au ocupat funcția de metodist, dar nu acestea sunt cele mai importante. Pentru fiecare inspecție, metodistul este plătit cu patru ore la plata cu ora și, dacă este cazul, se decontează naveta până în localitatea inspecției. Deci, nu neapărat partea financiară este importantă, ci alte avantaje care-ți permit evoluția în carieră: metodiștii primesc puncte utile la alte selecții sau concursuri (de exemplu, pentru gradația de merit).

Epopeea adreselor: Prima

Cadrele didactice care ne-au contactat ne-au informat în legătură cu o serie de adrese publicate de IȘJ Mureș și în legătură cu neregulile acestor adrese.
Astfel, o primă adresă este cea emisă de Ministerul Educației Naționale, nr. 58838 / 13. 09. 2013 referitoare la selecția metodiștilor inspectoratelor școlare din țară. Astfel, se preciza că în Consiliul de Administrație al fiecărui inspectorat să se stabilească o „procedură privind asigurarea unei selecții riguroase a metodiștilor”. Ministerul impunea următoarele condiții pentru accederea la funcția de metodist: studii universitare; titular în învățământul preuniversitar; cel puțin gradul II; dovada acumulării a cel puțin 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani; calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani.

A doua

A doua adresă este cea emisă de IȘJ Mureș, cu număr de înregistrare 6932 / 13 septembrie 2013, deci emisă în aceeași zi (!) cu adresa Ministerului de mai sus. Interesant este faptul că unele dintre condiţiile de înscriere sunt diferite de cele impuse de Minister: calificativul „foarte bine” e solicitat doar pentru ultimii 4 ani, nu pentru 5 ani, cum cere Ministerul; se impune o recomandare din partea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ şi candidatul trebuie să aibă cel puţin doi ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Apoi, printre probele necesare pentru ocuparea funcţiei de metodist este precizat şi un interviu prin care se testează cunoştinţele de legislaţie şcolară şi de didactică (deși mai jos în adresă, la etapele selecției se vorbește despre o probă practică!). Printre dispoziţiile finale ale adresei se menţionează că „nu se admit contestaţii”(!), un lucru foarte interesant într-o societate democratică.

A treia

A treia adresă este emisă de IŞJ Mureş şi poartă numărul de înregistrare 852 / 17. 09. 2013. Aceasta modifică unele precizări din adresa anterioară, precizându-se că calificativul „foarte bine” trebuie obţinut pentru ultimii 5 ani (cum preciza MEN) şi se mai fac alte două modificări. Totodată, este prezentat modelul de CV pe care candidaţii trebuie să-l completeze, un model neconform cerinţelor europene actuale, nefiind CV Europass. Nicăieri în acest CV sau în alt loc nu se menţionează punctajul care va fi acordat candidaţilor pentru diferitele competenţe, experienţe etc. din CV.

A patra

În a patra adresă, cu numărul de înregistrare 8382 / 11 octombrie 2013 se precizează că în cursul aceleiaşi zile se va afişa pe site-ul IŞJ Mureş lista cadrelor didactice admise pentru proba scrisă (deși anterior se vorbise despre un interviu și chiar despre o probă practică!) din cadrul procedurii de selecţie a profesorilor metodişti a IŞJ Mureş.

A cincea

Într-adevăr în acea zi apare încă o adresă care precizează că anexat este lista cadrelor didactice admise pentru proba scrisă, care are loc în data de 14. 10. 2013. Dar, atenţie, această a cincea adresă, deşi semnată şi ştampilată de conducerea IŞJ, nu are niciun număr de înregistrare(!). De asemenea, lista cu participanţii la proba practică este nesemnată, neştampilată, redactată în format Excel.
Reamintim că aceste nereguli din cadrul adreselor emise de Inspectorat ne-au fost sesizate de unele cadre didactice.

Comparație cu IȘJ Cluj

Comparativ, IŞJ Cluj a emis o procedură de selecţie a metodiştilor foarte bine elaborată, care se întinde pe 4 pagini format A4, prezintă un model de CV Europass şi un model de fişă de evaluare a metodiştilor cu punctajul foarte bine detaliat pentru fiecare experienţă, activitate, studii etc. a candidaţilor, aceste acte putând fi verificate pe site-ul Inspectoratului școlar clujean.

Lipsa de transparență

Redăm, în continuare, declarația unuia dintre cadrele didactice care au participat la concursul pentru metodiști și care este nemulțumit de modul în care s-a realizat selecția: „Nu contest faptul că Inspectoratul Școlar, echipa de evaluare a dosarelor, mi-a respins dosarul meu personal, nici nu contest rezultatele vreunui coleg de-al meu. Ceea ce contest eu la ora actuală este transparența în transmiterea și diseminarea informației în teritoriu. Inspectoratul Școlar trebuia să elaboreze o procedură de lucru conform adresei Ministerului Educației Naționale din data de 13 septembrie 2013. Acea procedură, din discuțiile avute cu unele cadre didactice care lucrează în Inspectoratul Școlar Județean, a fost publicată pe site-ul IȘJ Mureș în data de 13, respectiv în data de 17, doar că așa cum se poate verifica, nu există detaliat punctajul. Ca atare, un candidat nu știe ce documente trebuie să-și pună, cât valorează acele documente, nu știm care este punctajul maxim, nu știm care este punctajul minim și, conform adresei IȘJ, nu avem dreptul să facem contestații. Ca atare, eu neavând dreptul să fac contestație, neștiind unde am fost depunctat, cum voi putea pe viitor să îmi perfecționez sau să îmi îmbogățesc activitatea didactică? De unde să știu anul viitor ce trebuie să urmez pe parcursul anului școlar, ce trebuie să fac ca să îndeplinesc condițiile pentru ca la anul să intru în acest corp al profesorilor metodiști?
În momentul în care mi-am întocmit dosarul, l-am întocmit după acel model de CV publicat de IȘJ Mureș și am atașat toate documentele pe care le-am crezut utile, dar fără să știm vreo secundă că aceste dosare vor fi evaluate după un anumit punctaj, fără să știm care este punctajul maxim și minim de promovare”, ne-a declarat prof. Pașcan Sabin, profesor de limba română și limba franceză la Liceul „Gheorghe Șincai” din Tîrgu-Mureș.

Interviul practic scris

Prof. Pașcan Sabin a ținut să precizeze că nu contestă rezultatele nimănui la concursul pentru metodiști, dar consideră că există numeroși profesori care ar fi meritat să ocupe un post de metodist și au fost respinși: „Fac parte din corpul național de experți în managementul educațional, fac parte din corpul profesorilor mentori la nivelul județului Mureș, sunt titular cu gradul didactic I, absolvent de două universități cu licență, și de masterat, lucrări publicate în domeniu, cărți de specialitate, articole, participare la diverse concursuri cu elevii, fost inspector școlar. Probabil nu sunt cel mai bun, dar nu știu cum au evaluat ei dosarul atât timp cât nu există punctajul. Nu există o anumită transparență, informația nu este transmisă corect către cadrele didactice. Noi, cadrele didactice din județ, nu am avut acces la acest punctaj, cum au avut cadrele didactice din alt județ și se poate verifica pe site-ul IȘJ. De asemenea, se publică pe site documente care nu au număr de înregistrare, altele care nu sunt semnate și ștampilate. […]
Sunt foarte multe cadre didactice nemulțumite, dar le este frică să discute”.
Apoi, prof. Pașcan Sabin a făcut referire și la neclaritățile referitoare la interviul necesar în selecția pentru ocuparea funcției de metodist: „În limba română, termenul „interviu”, conform dicționarului explicativ al limbii române, înseamnă un examen oral, o discuție pe o anumită temă, interviu care în acea adresă nr. 6932 devine probă practică, iar apoi probă scrisă. Totul este neclar…”.

Răspuns ambiguu

Am vorbit, de asemenea, cu prof. Iolanda Cătinean, actualmente director al Palatului Copiilor din Tîrgu-Mureș. Și dânsa și-a depus dosarul pentru ocuparea funcției de metodist în cadrul IȘJ Mureș, dar nici dânsa nu a fost inclusă pe lista cadrelor didactice admise pentru proba scrisă a selecției de metodiști. „Nu figurez pe listă și nici nu contest acest lucru. Am întrebat inspectorul școlar Angelica Moldovan care este motivul și mi-a răspuns că nu figurez pentru că lucrez la Palatul Copiilor”. Desigur, răspunsul este unul cel puțin ambiguu, căci legal acesta nu poate fi un motiv de respingere atâta vreme cât specializarea dânsei este psihologie și pedagogie…

Răspuns IȘJ

Desigur, am primit și un răspuns de la inspectorul școlar general, Ștefan Someșan, care a spus că reglementările pentru concursul de metodist sunt precise, dar că foarte multe detalii nu ne poate da fiindcă inspectorul general adjunct și inspectorii de specialitate au fost implicați în procesul de selecție a metodiștilor: „Erau niște reglementări foarte precise. Nu eu m-am ocupat, ci doamna Rață (inspectorul școlar general adjunct n.r.) de partea de inspecție școlară și metodiști. Urmează ziua de mâine (14. 09. 2013 nr.) și un test pentru cei care au fost admiși, cei care au obținut punctajul. Fiecare inspector a realizat evaluările în funcție de specialitate”.

Cristian Teodorescu

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.