La CJ se anunţă o şedinţă cu proiecte ,,siropoase”

cjConsilierii judeţeni se întâlnesc în această joi pentru a decide dacă aprobă noul Consiliu de Administraţie (CA) al Aeroportului „Transilvania”, modificarea programului de acţiuni economico-sociale, desemnarea unui angajat al Consiliului Judeţean (CJ) în comisia care se va ocupa de organizarea referendumului pentru dizolvarea Consiliului Local (CL) Răstoliţa sau suspendarea contractului de management al directorului Teatrului pentru Copii şi Tineret „Ariel”, Gavril Cadariu… Pentru a le aminti pe cele ce se anunţă mai interesante.
În incursiunea noastră prin Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean de joi ne oprim mai întâi la punctul 7.
Aici găsim un proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 46/2013 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 40.000.000 de lei. Mai precis, pentru partea de cofinanţare a proiectelor europene – ,,Parc auto pentru sporturi cu motor”, „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş” şi „Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărăţeni”, Consiliul Judeţean s-a împrumutat de la CEC Bank cu 40 de milioane de lei, perioada de tragere a sumelor din credit fiind de 12 luni. Doar că primul proiect amintit s-a blocat – bine, nu chiar de unul singur – în meandrele legislaţiei româneşti care te obligă să închei contracte cu firme care oferă preţul cel mai scăzut şi cea mai bună ofertă din punct de vedere tehnico-economic, chiar dacă apoi acestea nu mai fac faţă lucrărilor pe parcursul derulării contractului. În aceste condiţii, partea de cofinanţare pentru proiectul parc cu motor nu prea e necesară, dar celelalte două proiecte au nevoie de sumele împrumutate. Aşa se face că cei aproape 20 de milioane de lei care erau destinaţi acestui proiect vor fi transferaţi celorlalte două proiecte, şi anume aproape 5 milioane de lei merg spre „Sistemul de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”, iar alte 15 milioane de lei către drumul ce leagă Măgherani de Sărăţeni. Bineînţeles dacă aleşii judeţeni îşi vor da votul în şedinţa ce urmează.
Deșeurile menajere
Proiectul privind gestionarea deşeurilor menajere s-ar putea să fie finalizat în acest an, costurile totale ale acestuia ridicându-se la aproximativ 45 de milioane de euro, în timp ce lucrările la DJ 135 ar trebui finalizate în luna mai. Cei 13,5 km ce vor fi modernizaţi vor costa 56 de milioane de lei, în jur de 13 milioane de euro, adică kilometrul şi milionul de euro.
Judeţ cu identitate
Mergem mai departe. La punctul 10, un alt proiect de hotărâre prin care se propune modificarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean. De data aceasta una mai recentă, din februarie 2014. Atunci, prin HCJM nr. 37, aleşii judeţeni au aprobat Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014. Apoi în iulie, prin HCJM nr. 107, a primit undă verde Planul de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020, care prevede în capitolul IV – Strategia de dezvoltare a judeţului pentru perioada sus-menţionată, la Domeniul prioritar 5: „Dezvoltarea turismului”, ca activitate prioritară, crearea şi promovarea brandului turistic a judeţului Mureş. Având aceste două hotărâri, Executivul CJ s-a gândit să le propună aleşilor să completeze programul de acţiuni economico-sociale cu un nou proiect denumit: „Crearea identităţii vizuale a judeţului Mureş în vederea dezvoltării şi consolidării turismului în zonă”. Adică, pe lângă broşuri şi DVD-uri de promovare turistică, judeţul Mureş ar trebui să beneficieze de ,,un proiect eficient şi profesionist de creare a unei identităţi turistice a judeţului, pentru a evidenţia diferenţele faţă de celelalte zone şi pentru a valorifica potenţialul său, care acoperă numeroase forme de turism. Prin acest proiect se are în vedere conturarea identităţii vizuale a judeţului Mureş, pentru a sublinia valorile locale specifice, având ca scop final dezvoltarea, din punct de vedere economic şi turistic, a zonei. Identitatea vizuală facilitează procesul de alegere al turiştilor. De aceea, este de preferat ca judeţul să fie identificat cu un ,,brand” propriu, cu scopul de a-i întări identitatea şi valoarea. Proiectul va constitui un prim pas din procesul de transformare a judeţului Mureş în produs turistic şi premergător realizării unui viitor proiect: Brandul Judeţului Mureş”.
Ce implică acest proiect?
În primul rând, 165 de mii de lei la cât sunt apreciate activităţile prin care s-ar crea identitatea vizuală, activităţi care sunt următoarele: Identificarea numelui potrivit pentru diferenţierea judeţului Mureş ca produs turistic; Crearea unui LOGO; ,Realizarea unor filme de prezentare a celor mai importante/ atractive obiective turistice; Realizarea unui Album de prezentare a judeţului Mureş prin includerea obiectivelor simbol.
Referendum pentru dizolvarea CL Răstoliţa
Laura Nireştean, de la Direcţia Juridică a CJ Mureş, ar urma să facă parte, după votul de joi al consilierilor judeţeni, din Comisia de organizare a referendumului pentru dizolvarea Consiliului Local Răstoliţa. CJ Mureş a fost anunţat de către Instituţia Prefectului că prin Nota de constatare nr. 8387/31.07.2014, Comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 187/08.07.2014, a reţinut îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru organizarea referendumului local, având ca obiect dizolvarea Consiliului local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş.
Mai precis, peste 25 % din alegătorii cu drept de vot care se regăsesc în listele electorale permanente au semnat pentru organizarea referendumului având ca obiect dizolvarea CL. Motivele nu au fost precizate însă.
Un CA pentru eficientizare. Aeroportul
În plin scandal cu Sindicatul Liber al Angajaţilor Aeroportului ,,Transilvania” care solicită demisia sau demiterea directorului economic, vicepreşedinte interimar al Consiliului de Administraţie al regiei, Luminiţa Gherendi, aleşii judeţeni, care au fost anunţaţi de acest conflict de vreo două săptămâni, sunt chemaţi să aprobe încheierea unor contracte de mandat cu trei persoane care au câştigat concursul pentru posturile vacante din Consiliul de Administraţie. Una dintre persoane este chiar Luminiţa Gherendi care a fost declarată admis la concursul pentru ocuparea postului de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie. Pentru acest job, Gherendi ar urma să câştige cu 500 de euro mai puţin decât preşedintele CA a aeroportului, Vladimir Vasilescu, adică 2.000 de euro.
Celelalte două posturi, ambele de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit (auditor statutar) au fost câştigate de Aleodor Frâncu – fost director general ROMATSA, în prezent unul din managerii regiei privind serviciile de trafic aerian, respectiv Viorica Dobroiu, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice. Aceştia vor fi remuneraţi cu 700 de euro lunar. După organizarea procedurii de selecţie de către S.C. Business Foundation Consulting S.R.L., consultantul specializat în recrutarea resurselor umane, un post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, a rămas vacant. Mandatul Consiliului de Administraţie începe la data de 15 septembrie 2014 şi încetează la data de 1 iunie 2016.
În termen de 90 de zile de la constituire, Consiliul de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu-Mureş va prezenta Consiliului Judeţean Mureş spre aprobare, în condiţiile legii, planul de administrare.
Gavril Cadariu, contract suspendat
Aleşii judeţeni sunt chemaţi, de asemenea, să aprobe suspendarea contractului de management încheiat cu Gavril Cadariu pentru funcţia de manager al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Ariel”.
Solicitarea este motivată de faptul că Teatrul Ariel a pierdut un proces, prin Sentinţa nr.396/29.01.2014 a Tribunalului Mureş, cu firma Procon SRL referitoare la plăţi neachitate pentru investiţia ,,Amenajare clădire – Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL”. Sumele restante se ridică la 425 de mii de lei.
Care ar fi problema?
Problema ar fi, aşa cum a constatat o comisie din cadrul CJ Mureş, desemnată de către preşedintele autorităţii judeţene, Ciprian Dobre, că au fost angajate cheltuieli peste limita creditelor bugetare aprobate, faptă care potrivit legii constituie infracţiune, motiv pentru care s-a procedat la sesizarea organelor competente. Iar angajarea acestora i-ar aparţinut lui Gavril Cadariu ca manager, motiv pentru care, potrivit contractului său de management nr.1660/27.01.2012: „În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu funcţia pe care o deţine, autoritatea are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente; pe perioada soluţionării sesizării contractul de management se suspendă”, iar decizia de suspendare a contractului de management o poate lua doar CJ.
Perioada de suspendare va dura până la soluţionarea definitivă a sesizării nr.13313/01.08.2014 adresată organelor competente. În această perioadă va fi încheiat un contract de management cu o persoană ce urmează să fie desemnată tot de CJ Mureş şi care va asigura astfel interimatul.
Ligia VORO

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.