Mai multe arii naturale protejate au rămas fără administrație

În Mureș există mai multe arii naturale protejate de interes comunitar şi naţional care nu mai au administraţie din vara anului 2016! Braconajul sau derularea unor activități anormale pentru un spațiu natural protejat sunt câteva dintre problemele care rezidă din acest fapt. Iar, pentru a înțelege și mai bine gravitatea situației, menționăm doar că în zonă trăiesc animale și plante rare, unele pe cale de dispariție.

Despre motivele pentru care aceste arii protejate au rămas fără administrație, consecințe și multe altele citiți în rândurile ce urmează…

Conform Raportului de activitate al APM pentru anul 2016, în judeţul Mureş problema curentă cu cele mai multe implicații asupra biodiversității este lipsa administrației Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și siturile anexe. Deci, în Mureș există mai multe arii naturale protejate de interes comunitar şi naţional care nu mai au administraţie din vara anului 2016 și astfel pot apărea probleme de genul braconajului sau a derulării unor activități anormale pentru un spațiu natural protejat. Iar, pentru a înțelege și mai bine gravitatea situației, menționăm doar că în zonă trăiesc animale și plante rare, unele pe cale de dispariție.

Despre această situație, săptămânalul Punctul a obținut informații suplimentare din partea directorului APM Mureș, ing. Dănuț Ștefănescu.

Contractul de administrare a fost reziliat!

Începând din 2016, nu mai au administrație Parcul Natural Defileul Mureșului Superior și siturile anexe: Călimani – Gurghiu, Defileul Mureșului Superior, Depresiunea și Munții Giurgeului în județul Mureș, Rezervația Defileul Deda – Toplița, Rezervațiile Molidul de rezonanță din pădurea Lăpușna, Scaunul Domnului, Seaca, Lacul Ursu și arboretele de pe sărături. În plus, nu au custode din vara anului 2016 Fânațele de pe Dealul Corhan – Săbed, lacurile Fărăgău – Glodeni, Pădurea Glodeni.

„Cauza pentru care unele arii naturale protejate nu mai au administrație se datorează faptului că, în cazul Ariei Naturale ROSPA0030 Defileul Mureșului Superior, ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului – contractul de administrare a fost reziliat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în anul 2016”, se arată în răspunsul trimis Punctul de către APM Mureș, semnat de ing. Dănuț Ștefănescu.

Deci, din 2016 aceste zone protejate sunt  lăsate la voie întâmplării.

Iar situația nu este una lipsită de importanță: Parcul Natural Defileul Mureșului Superior este o arie protejată de interes național, în care, după cum spuneam,  întâlnim o gamă diversă de plante, dintre care unele foarte rare sau endemice pentru această zonă, precum și animale aflate pe cale de dispariție.

Braconajul afectează numeric speciile de păsări

Care sunt implicaţiile/consecinţele lipsei administraţiei pentru aceste arii naturale protejate?

Acestea sunt „resimțite mai ales în cazul Parcului Natural Defileul Mureșului Superior. Consecințele cele mai evidente ale supravegherii ariei naturale protejate sunt reprezentate de încălcarea prevederilor HG Nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate, în ceea ce privește modul de gospodărire a pădurilor din Defileul Mureșului Superior, braconaj, offroad-ul (Carpathian Trophy)”, arată APM Mureș.

De exemplu, braconajul afectează numeric speciile de păsări, în special cocoşul de munte, dar şi restul comunităţii de păsări. Apoi, Grupul Milvus din Tîrgu Mureș a semnalat încă în 2015 pericolul pe care îl reprezintă braconajul asupra lostriței (specie critic periclitată la nivel național, conform Cartea Roșie a Vertebratelor din România, și periclitată la nivel mondial, conform listei roșii IUCN) în zona Defileului Mureșului Superior.

Apoi, accesul cu autovehicule de teren în afara drumurilor publice deranjează liniştea şi teritoriile de reproducere ale animalelor.

Când se va rezolva?

Când se prevede ca aceste arii naturale protejate să intre din nou sub administraţia unui organism? Și care este procedura?

Răspunsul l-am primit tot de la APM Mureș: „În ceea ce privește momentul în care aceste arii natural protejate vor intra din nou sub administrația unui organism, vă comunicăm faptul că, în anul 2016, conform HG Nr.  997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la HG  Nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, s-a înființat Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Conform Art. 7, alin. (c) Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate „încheie contracte de administrare/custodie cu structurile de administrare special constituite/custozii ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile legii”. Procedura de dare în administrare/custodie este reglementată prin OM nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate”.

Deci, înțelegem că deocamdată lucrurile sunt neclare în privința unui termen precis în care va fi numit un nou administrator.

Probleme vechi

Deputatul PMP Mureș, Marius Pașcan, a adresat, în ultimii ani, Ministerului Mediului numeroase interpelări pe tema ilegalităților privind administrarea Parcului Natural Defileul Mureșului Superior. În urma acestora, dar și ca urmare a verificărilor efectuate de către Corpul de control al ministerului, după șase ani de repetate sesizări, s-a dispus oficial rezilierea unilaterală de către Minister a contractului de administrare a ariei naturale protejate, invocându-se faptul că „SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA (societate care administra Parcul până în 2016) nu mai îndeplinește condițiile de administrare și nu mai respectă clauzele contractuale.

Contractul de administrare a Parcului Naţional Defileul Mureşului Superior a fost încheiat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu SC Ocolul Silvic Privat Gheorgheni SA în anul 2010 şi a fost modificat prin două acte adiţionale în 2012. În documentul MMAP prin care s-a reziliat contractul de administrare se arată că administrarea ariilor protejate şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural, aflate în reţeaua naţională de arii naturale protejate, se face prin structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordinea unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, muzee, ONG-uri aflate în relaţia contractuală cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate. Ministerul a subliniat că, întrucât în urma modificărilor actului normativ din 2014 Asociaţia Administraţia Parcului Naţional Defileul Mureşului Superior nu aparţine niciuneia dintre entităţile mai sus enumerate, nu constituie structura de administrare special constituită, cu personalitate juridică, necesară ariei naturale protejate. Senatorul PNL Marius Paşcan a spus că a sesizat în repetate rânduri Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) cu privire la modul în care instituţia permite Ocolului Silvic Privat Gheorgheni să încaseze taxe de la proprietari şi să modifice limitele proprietăţilor acestora, „creând tensiuni în zonă”. „Reprezentanţii Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din România, filiala Mureş, reprezentând peste 1.000 de proprietari de păduri de pe Valea Mureşului Superior, s-a adresat instituţiilor competente ale statului, implicit prim-ministrului, reclamând că proprietăţile lor sunt administrate abuziv şi nedrept de către S.C. Ocolul silvic de regim privat Gheorgheni S.A.”, a arătat Paşcan.

Senatorul a reclamat în repetate rânduri că SC Ocolul Silvic Privat Gheorgheni SA a câştigat licitaţia privind administrarea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior în detrimentul Direcţiei Silvice Mureş, „printr-o complicitate favorizantă şi cu sprijinul politic al UDMR” şi că ar fi fost copiat după dosarul Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, „schimbându-se doar valorile de referinţă şi adaptate denumirile”.

Aria naturală Parcul Natural Defileul Mureșului Superior se află în partea nord-estică a județului Mureș, pe teritoriile administrative ale comunelor: Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni și este străbătută de drumul național DN15 care leagă municipiul Toplița de Reghin.

Aria protejată a fost declarată parc natural prin Hotărârea de Guvern Nr. 1143 din 18 septembrie 2007 (privind instituirea de noi arii naturale protejate) și se întinde pe o suprafață de 9.156 de hectare și include rezervația naturală Defileul Deda – Toplița.

Parcul natural se suprapune ariei de protecție specială avifaunistică – Defileul Mureșului Superior și reprezintă o zonă peisagistică deosebită, bogată în vegetație cu specii montane de păduri în amestec, păduri de foioase (fag, frasin, carpen, mesteacăn, ulm), păduri de conifere (molid, brad), păduri aluviale și de luncă (salcie, arin) și pajiști.

În arealul parcului este întâlnită o gamă diversă plante, dintre care unele foarte rare sau endemice pentru această zonă.

Fauna parcului este una diversificată și reprezentată de mai multe specii de mamifere, păsări, pești, amfibieni și reptile, unele protejate prin lege și aflate pe lista roșie a IUCN (International Union for Conservation of Nature). Dintre mamiferele care trăiesc în zonă amintim: lupi,  mistreţi, vulpi, căprioare, vidre, jderi de copac, viezuri, veveriţe, dihori, iepuri de câmp, șoareci de pământ, șoareci guleraţi, chiţcani pitici, chiţcani de pădure, chiţcani de apă. Dintre peşti menţionăm: scobar, mreană vânătă, lipan, clean, porcușor, beldiță.

Parcul adăpostește și asigură condiții de viețuire mai multor păsări protejate (enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 147/CE din 30 noiembrie 2009, privind conservarea păsărilor sălbatice), din speciile: acvilă-țipătoare-mică, acvilă-porumbacă-mică, potârniche de tundră, bufniță, huhurezul mare, cocoșul de mesteacăn, cocoșul de munte, caprimulg, șerpar, barză albă, erete de stuf, ciocănitoare de munte, muscar-gulerat, stârc de noapte etc.

Începând din 2016, nu mai au administrație Parcul Natural Defileul Mureșului Superior și siturile anexe: Călimani – Gurghiu, Defileul Mureșului Superior, Depresiunea și Munții Giurgeului în județul Mureș, Rezervația Defileul Deda – Toplița, Rezervațiile Molidul de rezonanță din pădurea Lăpușna, Scaunul Domnului, Seaca, Lacul Ursu și arboretele de pe sărături. În plus, nu au custode din vara anului 2016 Fânațele de pe Dealul Corhan – Săbed, lacurile Fărăgău – Glodeni, Pădurea Glodeni. 

Titi DÃLÃLÃU

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.