Ministerul Energiei vrea să plătească despăgubiri de 1,5 milioane lei pentru exproprierile necesare pornirii hidrocentralei Răstoliţa

La şase ani de când s-au întocmit primele documente aferente exproprierii terenurilor necesare amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa”, în suprafaţă de 210,4315 ha, Ministerul Energiei creşte din nou costurile, acestea ajungând de aproape şase ori mai mari decât în 2011.

„Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art.2, situate pe raza comunelor Răstoliţa, Lunca Bradului şi Deda din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor. (…) Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele, proprietate privată, situate în coridorul de expropriere, conform evaluării, în cuantum total de 1.461,052 mii lei şi se vor aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei”, se arată în actul normativ, cu precizarea că sumele vor fi virate de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA.

Suprafaţa terenurilor necesar a fi ocupate pentru realizarea AHE Răstoliţa, în suprafaţă de 210,4315 ha, este în conformitate cu soluţiile constructive fundamentate în documentaţia Studiului de Fezabilitate din anul 1996, asigurându-se astfel punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii cu respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 489/1996.
În februarie 2015, suma aferentă despăgubirilor proprietarilor de terenuri din zona pe care se va realiza Hidrocentrala Răstoliţa era, conform evaluării, de 1.358.570 lei.

Din 151.034,3 ha teren administrat de Romsilva, la data întocmirii documentaţiei în 2011, pentru 55.939,5 ha a fost reconstituit dreptul de proprietate privată, în baza Sentinţei Civile nr.1803 emisă la 06.10.2010 de Judecătoria Reghin, rămasă irevocabilă prin Decizia nr.591/2011 a Tribunalului Mureş şi notificată sub nr. 46400/2013 la Societatea Hidroelectrica SA. Suprafaţa actuală afectată de AHE Răstoliţa, aflată în administrarea Romsilva, este de 95.094,8 ha.
La nivelul anului 2014, suprafaţa de teren proprietate privată iniţială de 12.054,8 ha s-a majorat cu 55.939,5 ha, suprafaţa totală fiind de 67.994,3 ha.

În 2011, exproprierile erau estimate la 245.000 lei

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.