Noncombat în Consiliul Local

CLBugetul a trecut fără dezbatere publică. Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Tîrgu-Mureș arată, în teorie, mai bine decât cel de anul trecut. La venituri, dacă îl comparăm cu cel realizat în 2013, suma este cu 25 % mai mare în acest an. Dacă scădem însă fondurile europene care cresc cu aproape 120 de milioane de lei în 2014, veniturile nu vor fi nici în acest an suficiente dacă ne gândim și la restanțele rămase din anul precedent și la proiectele pentru care nu este asigurată, integral, finanțarea. Târgumureșenii nu s-au exprimat asupra bugetului de venituri și cheltuieli, pentru a nu tulbura înțelegerile transpartinice din Consiliul Local Tîrgu-Mureș.

Puțină dezbatere, puține tensiuni

Consiliul Municipal Tîrgu-Mureș s-a întrunit joia trecută în prima ședință ordinară din acest an. Cel mai important punct de pe ordinea de zi a fost cel cu numărul 19 privind bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului. Fără prea multă dezbatere și cu puține tensiuni, bugetul municipiului Tîrgu-Mureș a fost aprobat cu 18 voturi și trei împotrivă, iar social-democrata Cristina Someșan și UDMR-istul Gombos Csaba au absentat. Au votat contra bugetului cei trei consilieri locali liberali – Ionela Ciotlăuș, Dan Sâmpălean și Sebastian Pui, iar social-democrații Olimpiu Sabău Pop și Lucian Loghin au susținut că votează pentru buget condiționat de executarea pozițiilor din buget în concret. Liberalii au votat împotriva pentru că, așa cum a explicat Ionela Ciotlăuș, s-au înjumătățit sumele alocate învățământului, poliției locale sau asistenței sociale. De asemenea, 70 % din investițiile planificate și nerealizate în 2013 au fost transferate în 2014, companiile și unitățile subordonate CL vor cheltui toate veniturile obținute în 2014, iar proiectul sistemului integrat de management al deșeurilor nu va fi finanțat decât în procent de 30%, deși ar trebui alocate 10 milioane de lei, conform angajamentelor din proiectul european.

La venituri, cu plus…

În 2014, veniturile bugetului local al municipiului Tîrgu-Mureș sunt estimate la 464, 097 de milioane de lei, înregistrând o creștere de aproape 138 de milioane de lei față de cele realizate în anul 2013, și acelea estimate a fi însă mai mari. Principala creștere se înregistrează la capitolul sume primite de la Uniunea Europeană, unde saltul e de la 25,762 de milioane de lei la 149,975 de milioane de lei. Această sumă de aproape 150 de milioane este prognozată pe baza proiectelor aflate în derulare în cursul anului 2014 și urmează să fie alocată prin Fondul European de Dezvoltare Regională. De asemenea, o majorare destul de substanțială este estimată și la capitolul venituri din subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete unde se mizează în 2014 pe alocări duble față de anul precedent, și anume 39,797 milioane de lei față de 19,705 milioane de lei în 2013. În schimb, rămân aproximativ la fel veniturile proprii – 180,506 milioane de lei. La alcătuirea bugetului, la capitolul venituri proprii, nu s-au luat în calcul veniturile din donații, respectiv din valorificarea unor bunuri. În cazul celor din urmă, dacă vor fi vândute, spre exemplu, bunuri din domeniul privat al municipiului sau bunuri supuse executării silite, după încasarea lor efectivă, sumele rezultate vor fi incluse în bugetul local, prin rectificare bugetară, generând, de asemenea, o modificare în sus a categoriei venituri proprii. În 2014, municipiul a primit din cotele defalcate de TVA, precum și din alocările de fonduri cu destinația de ajutoare și subvenții cu aproape 6,5 milioane de lei mai puțin, pentru că, așa cum s-a întâmplat și în 2013, aceste venituri au fost ajustate în mai multe rânduri în cursul anului trecut, bugetul suferind mai multe rectificări pozitive. Prin șase decizii semnate de directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice, respectiv o hotărâre a Consiliului Județean Mureș, municipiului i-au fost alocate cele 93,819 de milioane de lei, destinate echilibrării bugetelor locale, finanțării cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, ajutorului de încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social și cheltuielile creșelor, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap grav, finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor privind drepturile de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătorești, stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cu cheltuielile prevăzute la articolul bugetar ,,Bunuri și servicii”.
Dacă ne oprim doar asupra veniturilor de funcționare, observăm și aici o creștere ușoară. Astfel, sunt mai mari veniturile curente raportat la anul 2013 cu patru milioane de lei, de la 255 la 259 de milioane de lei. În schimb, se înregistrează scăderi la veniturile fiscale. Deși cresc încasările din impozitul pe venit, la capitolul venituri din impozite și taxe pe proprietate, a fost estimată o reducere cu 6 milioane de lei, generată, în special, de scăderea sumelor anticipate a fi colectate din impozite directe, și anume impozitul şi taxa pe clădiri, respectiv din impozitul, taxa pe clădiri persoane juridice.

Cu minus sunt înscrise sumele la rubrica vărsăminte pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. Astfel, aici se înregistrează un deficit de 14,808 milioane de lei, îmbunătățire, totuși, față de 2013 când, la acest capitol, suma era de -24,646 milioane de lei.

Cheltuieli majorate

Cum veniturile cresc față de bugetul realizat în 2013, și capitolul cheltuieli crește cu aceeași sumă de aproape 138 de milioane de lei. Totuși, ținând cont că veniturile proprii și veniturile atrase din bugetul de stat nu au fost suficiente anul trecut, probabil că acest lucru se va întâmpla și acest an, dacă luăm în calcul că din cele 464,097 de milioane de lei, aproape 130 de milioane provin din finanțări ale Uniunii Europene. Anul trecut, spre exemplu, au fost cheltuite 434,651 de milioane de lei, volumul restanțelor înregistrate fiind de 19,193 de milioane de lei, cele mai mari sume neachitate reprezentându-le bunurile și serviciile, respectiv cheltuielile de capital.
În 2014, scad semnificativ cheltuielile cu bunurile și serviciile, peste 25 de milioane de lei, cu alte cheltuieli – asociații și fundații, burse – o diferență de 12 milioane de lei, cu subvențiile – patru milioane de lei, cu asistența socială, peste două milioane de lei. În schimb, se înregistrează o creștere importantă la cheltuielile generate de rambursările de credite. Astfel, dacă în 2013, suma rambursată s-a cifrat la 13,113 milioane de lei, în acest an, vor fi înapoiate băncilor 25,520 de milioane de lei.
Potrivit anexelor la buget, vor fi alocate 40 de milioane de lei cheltuielilor cu reparațiile, majoritatea lucrări începute în anul ce a trecut. Cea mai mare sumă va merge în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice, și anume 7,569 milioane de lei. Biroul Energetic va absorbi 2,550 milioane de lei, însemnând 700 de mii de lei întreținerea iluminatului public, reabilitarea iluminatului public – 1,6 milioane de lei, reparațiile la ZOO – 250 de mii de lei, SPUM – 2,2 milioane de lei(reparații corp Cetate, Casa Tineretului, Cimitire Municipale, terenuri de sport și agrement etc.).
Reparațiile din învățământ vor reprezenta mai puțin de 10% din bugetul ce va fi cheltuit pe reparații, și anume peste trei milioane de lei.
Complexului de Agrement și Sport Mureșul și Piscinei Ing. Mircea Birău le va reveni o sumă de peste un milion de lei pentru reparații la bazine, terenuri, spații de joacă și altele, precum și 180 de mii de lei pentru reparații curente la sera modulară.
Pentru unitățile de asistență socială, la capitolul reparații va fi alocată suma de 750 de mii de lei, din care 500 de mii de lei va fi destinată Serviciului Protecție Specială și Dispeceratului Integrat de Urgență.
Primăria va beneficia de o sumă de 500 de mii de lei, Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei de 70.000 de lei, iar Poliția Locală de 170 de mii de lei.

Străzi de 27 milioane de lei

Capitolului străzi îi vor fi alocate, în 2014, aproape 27 de milioane de lei. Din această sumă, 21,411 milioane de lei va fi alocată Direcției Tehnice pentru diverse reparații pe străzile Viilor și 1 Mai, Aleea Cornișa, Băneasa, Banat, Mimozelor, Aleea Carpați, Secuilor Martiri, Piața Mărăști, Godeanu, D. Cantemir, Nicolae Iorga, 1 Decembrie, Gheorghe Doja, Piața Trandafirilor, Lăpușna, Cireșului, precum și în parcurile de la Catedrala Mare și Mică. Restul sumei va fi repartizată Administrației Domeniului Public pentru plombări gropi și balastări în carosabil, lucrări de siguranța circulației, reparații trotuare, lucrări de reamenajare fântână arteziană, amenajarea de piste de biciclete tronson zonă centrală – Complex de Agrement și Sport Mureșul, amenajarea intersecțiilor din Piața Matei Corvin, intersecțiilor străzilor Cuza Vodă cu Libertății, Libertății cu Barajului, Gheorghe Doja cu Bega, lucrări de semnalizare treceri de pietoni cu sau fără buton etc.

Investiții de peste 200 de milioane de lei

Cheltuielilor de capital sau investițiilor le sunt alocate 204,404 milioane de lei, din care 36 de milioane de lei sunt cheltuieli de capital, iar 168,309 de milioane de lei sunt proiecte din fonduri europene. Pentru Platoul Cornești este alocată suma de 7,092 milioane de lei pentru modernizarea și reamenajarea spațiilor publice de agreement. În Week-end va mai ajunge o sumă de 1,858 de milioane de lei pentru investiții. Pentru domeniul locuințe, servicii și dezvoltare publică vor fi alocate 9,229 milioane de lei. Cea mai mare sumă, aproape 68 de milioane de lei va costa reabilitarea sitului poluat – iazul batal din spatele Azomureș, preluat de către municipiu în 2012. Puțin peste 10% din sumă va ajunge la construcția de locuințe sociale și blocurilor ANL. Restul se va duce pe alte modernizări în Piața Teatrului, pe parcuri de joacă, extinderi de rețele de apă, parcări, containere subterane, stația de compactare de la Vălureni, centrale termice, reabilitări termice de blocuri, reamenajarea Cetății Medievale, reabilitări și extinderi străzi, precum și pe proiecte vechi precum drumul de legătură Livezeni – Spitalul Nou etc.

14 milioane – cultura, recreerea și cultele

În 2014, pentru tot felul de evenimente de la Ziua Unirii Mici până la Ziua Națională vor alocate 2,180 de milioane de lei. Proiectele de cultură și evenimentele aferente vor beneficia de aproape 2,9 milioane de lei. Sportul va fi susținut cu 6,180 de milioane de lei, din care 4,1 milioane de lei pentru proiecte sportive și contractele de asociere cu diferite cluburi, adică cam o pătrime din cât a fost alocat până acum. Proiectele educaționale au alocate aproape 590 de mii, în timp ce cultele religioase peste 2,1 milioane de lei, fără să fie precizate exact spre ce obiective de investiții sau evenimente va fi dirijată suma.
Unitățile din subordinea Primăriei – au prognozat venituri de 19,754 de milioane, exact aceleași sume ce se regăsesc și la cheltuieli. Învățământul mizează pe venituri de peste 12,5 milioane de lei, Centrul Cultural Mihai Eminescu – 3,627 de milioane de lei, Universitatea Științifică – 350.000, Sere și Zone Verzi – 150 de mii, Căminul Spital – 459 de mii, Casa de Oaspeți – 2,118 milioane de lei, iar Cinematograful Arta – 500.000 de lei.

Ligia Voro

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.