O bancă cu sediul la Moscova reclamă că i-a fost refuzat accesul la verificarea documentelor Romcab

Banca Internaţională de Investiţii, cu sediul la Moscova, unul dintre creditorii Romcab Târgu-Mureş, reclamă faptul că i-a fost refuzat accesul în depozite şi la verificarea documentelor Romcab.

Romcab SA a informat creditorul că întreaga sa activitate a încetat începând cu data de 3 ianuarie 2017.“

Banca Internaţională de Investiţii, unul dintre principalii creditori ai com­paniei în insolvenţă Romcab Târgu-Mu­reş (MCAB), susţine că debi­torul nu a respectat mai multe din obli­gaţiile asumate odată cu împru­mutul de 15 mil. euro din septembrie 2015.

Printre aceste obligaţii banca enumeră şi faptul că emitentul listat la bursă nu i-a predat raportările şi infor­maţiile la care s-a obli­gat, dar şi că i-a refuzat accesul în depozite.

„Romcab a refuzat accesul băncii şi ins­pec­to­rului con­trac­tual agreat în spa­ţiul său şi în depozite, în timpul vizitei pro­gra­mate pentru data de 16 ianuarie, astfel cum s-a înre­gistrat în pro­cesul – verbal emis de BEJ Huruba, Giunca & Asociaţii, încălcând astfel prevederile contrac­tuale“, se arată în Buletinul proce­durilor de insolvenţă al Romcab, la pagina 160.

Sursa ZF

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.