Peste 30 de puncte pe Ordinea de zi a CL Sighișoara de miercuri

 

foto: arhiva Punctul

 

Miercuri, 28 februarie 2018, ora 13,00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Sighișoara se va desfășura Ședința de Consiliu Local cu următoarea Ordine de zi:

1.Adresa nr. 200/30.01.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 2589/30.01.2018, prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. are obligativitatea de a prezenta Consiliului Local Sighișoara, Raportul de control nr. 2405/15.12.2017 și Decizia nr. 60/12.01.2018 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Mureș

2.Adresa nr. 22 din 27.01.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3431/07.02.2018, prin care Protopopiatul Ortodox Român Sighișoara, solicită conferirea numelui Părintelui Protopop Emilian Stoica, străzii Consiliul Europei din Sighișoara

3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3683/08.02.2018, prin care doamna Farczadi Carmen – Luiza, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, solicită informații cu privire la Spitalul Municipal Sighișoara și Ocolul Silvic Sighișoara

4.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3829/09.02.2018, prin care Asociația Sportivă Handbal Club Municipal Sighișoara, solicită alocarea unor fonduri suplimentare pentru funcționarea echipei Handbal Club Municipal Sighișoara

5.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 2965/02.02.2018, prin care doamna Cioanta Minerva, președinte a Comisiei de analiză la S.C. Ecoserv Sig S.R.L. solicită dizolvarea acesteia

 1. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3493/07.02.2018, prin care domnul Nașca Grigore, membru al Asociației Tabla de șah, solicită redenumirea Parcului Central din Sighișoara în Parcul Unirii
 2. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3488/07.02.2018, prin care Forumul Democarat al Germanilor din Sighișoara aduce la cunoștință organizarea evenimentului “Zilele Culturii Germane”, în perioada 25.05.2018 – 27.05.2018
 3. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 4385/15.02.2018, privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, la data de 31.12.2017, a S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 4. Raport privind deplasarea efectuată în orașul Kiskunfelegyhaza, Ungaria, în perioada 12-13 februarie 2018

10.Proiect de hotărâre privind ajustarea/modificarea tarifelor la activitatea de transport urban de călători și modificarea tipurilor de abonamente

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara și a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara
 2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. a unor bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public al Municipiului Sighișoara
 3. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și extindere sistem de supraveghere video în Municipiul Sighișoara”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural – artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2018
 5. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Sighișoara la organizarea, desfășurarea și finanțarea ediției a XIII-a a Festivalului ”Sighișoara Internațional Blues Festival” 2018
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei locale de ordine publică
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi Cluj-Napoca, Fundația Veritas Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu” din Sighișoara, acord care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 51/13.09.2016 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 197/28.12.2017
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cotei – părți din veniturile obținute de către Spitalul Municipal Sighișoara din închirierea către terți a unor spații transmise în folosință gratuită
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei – părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații și terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei – părți din veniturile obținute din închirierea/utilizarea de către terți a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Municipiului Sighișoara
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei – părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații aparținând fondului locativ al Municipiului Sighișoara, inclusiv locuințe A.N.L., care se va acorda S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și prelungirea unui contract de închiriere
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri aferente construcției – locuințe
 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. T&K S.R.L.
 17. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în scopul amplasării unui automat pentru comercializare înghețată
 18. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea și întreținere pășunilor proprietatea privată a Municipiului Sighișoara
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighișoara
 20. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea volumului masei lemnoase propus spre valorificare în anul 2018, a modului de valorificare în cursul anului 2018 a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara, a prețurilor de referință pentru anul de producție 2018, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighișoara, a prețurilor de pornire la licitație și a tipului de licitații care se vor organiza în cursul anului 2018, pentru valorificarea masei lemnoase pe picior provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara și a Listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru anul 2018
 21. Proiect de hotărâre privind stabilirea volumului pentru valorificarea lemnului de foc către populație în anul 2018 din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighișoara
 22. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere și ulterior modificarea acestuia
 23. Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale din patrimoniul propriu și al unităților de sub autoritatea Municipiului Sighișoara, pe anul 2017
 24. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere

 

 

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.