Plantare masivă de puieți în Călimani

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş în parteneriat cu Direcţia Silvică au demarat marţi o acţiune de plantare a 85.500 de puieţi de jneapăn (Pinus mugo) şi 500 de exemplare de zâmbru (Pinus cembra), în masivul Pietricel din Parcul Naţional Călimani, în cadrul proiectului ‘Asigurarea unei stări favorabile de conservare pentru habitatele prioritare din SCI Călimani-Gurghiu’.

Proiectul este finanţat prin componenta Natură şi Biodiversitate a programului LIFE+ al Comisiei Europene, iar acţiunea care se va desfăşura pe parcursul a patru zile este o componentă a măsurii de reabilitare a unei suprafeţe de 30 de hectare din habitatul prioritar la nivel european 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo (jneapăn) şi Rhododendron myrtifolium (Bujorul de munte).

Potrivit unui comunicat de presă al APM Mureş, acţiunea de plantare se înscrie în obiectivul de conservare la nivelul sitului NATURA 2000 Călimani-Gurghiu, întrucât ponderea habitatului este redusă, iar jneapănul are un rol ecologic deosebit de important.

Plantările vor fi efectuate în gropi cu compost, cu puieţi de trei ani, produşi de Direcţia Silvică Mureş în pepinieră şi solar în cadrul Ocolului Silvic Lunca Bradului.

APM Mureş a precizat că în această zonă, habitatul prioritar definit de cele două specii a fost distrus în perioada anilor ’90, urmare recoltării şi comercializării lor sub forma plantelor medicinale şi produselor derivate din acestea.

De asemenea, reducerea suprafeţei acestui habitat s-a produs în trecut din cauza acţiunilor de defrişare în favoarea extinderii pajiştilor, prin utilizarea jneapănului ca lemn de foc de către păstori şi turişti şi prin păşunatul limitrof intens.

‘Importanţa acestui habitat constă în stabilizarea pantelor în special a celor acoperite cu grohotiş, rolul de adăpost pentru fauna specifică acestor altitudini, în timpul primăverii şi verii, în special pentru unele specii de păsări sălbatice’, a mai arătat APM Mureş.AGERPRES

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.