Primăria Reghin pune la bătaie licențele de taxi

primaria reghinPrimăria Municipiului Reghin a inițiat procedura de atribuire a unui număr de 81 autorizaţii taxi, din care 73 pentru transport persoane și 8 pentru transportul de marfă. Mai jos programul procedurii și documentele necesare:

07.11.2013 – 05.01.2014 – depunerea cererilor de înscriere şi a documentaţiei obligatorii;
06.01.2014 – 15.01.2014 – procedura de atribuire a autorizaţiilor;
18.01.2014 – afişarea rezultatului atribuirii;
18.01.2014 – 01.02.2014 – depunerea de contestaţii la rezultatul atribuirii;
11.02.2014 – soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea acestora;
20.02.2014 – eliberarea autorizaţiilor taxi.

Documentele necesare pentru autorizaţia taxi:
a) – autorizaţia de transport;
b) – certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
c) – certificatul de agreare pentru autovehicule;
d) – declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art.14.2, alin.6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte;
e) – declaraţie pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat;
f) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, eliberată de Administraţia Financiară Reghin;
g) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată către bugetul local, eliberată de către Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Reghin.
Documentele se depun la Compartimentul Administratie Publică Locală, camera 37, între orele 09:00-14:00. Data de 05.01.2014 este termen de decădere, după această dată nu se mai acceptă nici o solicitare, respectiv nici un dosar.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.