Primăria Sighișoara caută magazioner

 

Municipiul Sighișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante:

 

  1. Magaziner I – 1 post:

– Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– cunoștințe de operare PC – nivel mediu;

– vechime pe un post similar minim 5 ani.

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, județul Mureș, astfel:

– proba suplimentară eliminatorie de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu”: 13.03.2018, ora 10.00 ;

– probă scrisă: 13.03.2018, ora 11.00;

– interviul: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului, respectiv 28 februarie 2018, ora 15.30.

Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, la secretarul comisiei de concurs Jeler Maria – Compartiment Resurse Umane – camera 72 sau la telefon: 0265-771280.

 

 

 

                                                                                   Primar,

Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean

 

 

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.