Proiect ambițios de TRANSPARENȚĂ în CL Tîrgu Mureș

La începutul lunii februarie 2017, consilierul local Radu Bălaș (POL), a venit cu o propunere interesantă și necesară privind creșterea transparenței cheltuielilor bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș.
Propunerea s-a materializat într-un proiect de hotărâre de Consiliu Local, iar dacă proiectul va trece de votul consilierilor locali, toate cheltuielile Primăriei vor putea fi vizualizate de către orice cetățean interesat, deoarece vor fi publicate, în timp foarte scurt, pe site-ul primăriei.
Acum, nu ne rămâne decât să așteptăm și să vedem dacă aleșii locali vor considera că este bine ca acțiunile lor să devină mai transparente și dacă vor vota sau nu acest proiect privind transparența administrației locale.

Necesitatea

În expunerea de motive, consilierul local Radu Bălaș a argumentat necesitatea unei transparențe cât mai sporite în privința cheltuieli banului public:
„Într-o societate democratică, transparența decizională și a cheltuirii banului public este o componentă importantă. În toate comunitățile din Uniunea Europeană, dar și în orașe din România, precum Oradea, Bacău etc., pe site-urile primăriilor sunt publicate toate contractele încheiate de primării, toate plățile efectuate, toate licitațiile și rezultatele procedurilor de licitație, toate sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil, lista de investiții şi concesiunile.
Cetățenii din Tîrgu Mureș au și ei dreptul să știe pe ce sunt cheltuiți banii pe care ei îi plătesc sub formă de taxe și impozite. De asemenea, transparența va duce atât la îndepărtarea suspiciunilor privind cheltuirea banului public, cât și la o perfectă informare a cetățenilor. Pentru că la Tîrgu Mureș contractele încheiate de primării, toate plățile efectuate, toate licitațiile, rezultatele procedurilor de licitație şi concesiunile nu sunt puse pe pagina de internet a instituției, această hotărâre vine să pună capăt unei opacități administrative perpetuată în timp. Pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea (oradea.ro) poate fi luată ca exemplu de bună-practică.
Atât Primăria Tîrgu Mureş, cât și serviciile publice subordonate și societățile comerciale în care Consiliul Local Tîrgu Mureș este acționar majoritar, au obligația de a publica, în timp real, pe pagina de internet tirgumureș.ro toate contractele încheiate, toate plățile efectuate, toate licitațiile și rezultatele procedurilor de licitație, toate sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil, lista de investiții şi concesiunile.
Pentru toate acestea, în meniul principal al paginii de internet tirgumures.ro va fi introdus capitolul TRANSPARENŢĂ”.
Dacă proiectul va fi votat (acesta va fi supus la vot probabil prin luna martie), Hotărârea de Consiliu Local va intra în vigoare de la 1 mai 2017.

Structura

Astfel, pe pagina de internet a Primăriei ar putea fi văzută aplicația (butonul) „TRANSPARENŢĂ”, care va conține mai multe submeniuri şi capitole. Târgumureșenii vor putea analiza contractele, plățile, licitațiile, bugetul, bilanțurile financiare, lista de investiții a Primăriei. În plus, toate serviciile publice subordonate Primăriei Tîrgu Mureș vor avea reflectată activitatea pe pagina de internet a Primăriei: Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, Administrația Domeniului Public, Serviciul public de utilități municipale, Administrația Complexului de agrement și sport „Mureșul”, Piscina „ing. Mircea Birău”, Administrația Grădinii zoologice, Administrația creșelor, Serviciul public de asistență socială, Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, Universitatea Cultural – Științifică, Dispeceratul integrat de urgență 112.
Toate acestea vor trebui să publice pe site-ul Primăriei detalii referitoare la: contracte, plăți, licitații, buget, bilanțuri financiare, lista de investiții, concesiuni.
Mai mult, societățile comerciale în care Consiliul Local este acționar majoritar vor publica, de asemenea, aceleași informații. Aceste societăți comerciale sunt: R.A. Aquaserv, S.C. Transport Local S.A., S.C. Locativ S.A., S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L., S.C. Administrație și turism S.R.L.

Intervalele de publicare

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local detaliază și perioadele de timp în care informațiile publice vor trebui publicate pe site-ul Primăriei.
Astfel, „1. CONTRACTELE de interes public vor fi publicate în integralitatea lor, la cel mult cinci zile lucrătoare de la încheierea lor. Pentru coerenţă, ele vor fi publicate în directoare lunare şi anuale. […]
2. PLĂŢILE vor fi publicate în directoare şi subdirectoare anuale/lunare/zilnice sub formă de tabel, care vor conţine obligatoriu următoarele informaţii: nr. crt., data plăţii, suma plătită, beneficiarul, explicaţie privind obiectul plăţii, procedura de achiziţie. Plăţile vor fi publicate la cel mult cinci zile lucrătoare de la efectuarea lor.
3. LICITAŢIILE vor fi publicate sub formă de tabele lunare, care vor conţine obligatoriu următoarele informaţii: nr. crt., obiectul contractului (acordului cadru), tipul contractului, valoarea estimată a contractului, procedura aplicată, cod CPV, data estimată pentru începerea procedurii, data estimată pentru finalizarea procedurii, persoana responsabilă. Licitaţiile vor fi publicate la cinci zile lucrătoare după adjudecarea lor.
4. BUGETUL va fi publicat în varianta detaliată, pe capitole şi subcapitole, precum şi cu toate anexele.
5. SITUAŢIILE FINACIARE vor fi publicate trimestrial. Ele vor conţine execuţia bugetară, soldul contabil din ultima zi a trimestrului, bilanţul, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia activelor şi datoriilor, respectiv sumele provenite din donaţii şi sponsorizări.
6. LISTA DE INVESTIŢII va fi publicată anual sub formă de tabel şi va fi actualizată imediat după apariţia vreunei modificări.
7. CONCESIUNILE vor fi publicate trimestrial sub formă de tabel, care vor conţine obligatoriu, următoarele informaţii: nr. crt., obiectul concesiunii, suprafaţa (spaţiul) concesiunii, locaţia concesiunii, suma concesiunii, data de începere a concesiunii, data de finalizare a concesiunii”.
În plus, la oricare dintre punctele de mai sus vor putea fi adăugate şi informaţii suplimentare.

Toate serviciile publice subordonate Primăriei Tîrgu Mureș vor avea reflectată activitatea pe pagina de internet a Primăriei: Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, Administrația Domeniului Public, Serviciul public de utilități municipale, Administrația Complexului de agrement și sport „Mureșul”, Piscina „ing. Mircea Birău”, Administrația Grădinii zoologice, Administrația creșelor, Serviciul public de asistență socială, Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, Universitatea Cultural – Științifică, Dispeceratul integrat de urgență 112.

Titi Dălălău

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.