Proiectele de hotărâre propuse de consilierul Radu Bălaş au stârnit discuţii

La punctul 23 de pe ordinea de zi a şedinţei locale de joi, 18 mai a fost “Proiect de hotărâre privind stabilirea unor locații pentru artă stradală în municipiul Tîrgu Mureș.” Considerat subiect sensibil, în ciuda tuturor explicaţiilor iniţiatorului, nu a avut succes. După ce s-au invocat problemele iscate de scările pictate din oraş, mai ales  scările Rakoczi pictate fără consultarea opiniei publice, varianta din mapă a proiectului a primit vot negativ.

Accesul în curtea şcolii după program

Punctul 24,   “Proiect de hotărâre privind accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport aparţinând şcolilor primare, gimnaziale şi liceale”, deasemenea iniţiat de consilierul Radu Bălaş, a incins spiritele. Mici săgeţi au fost trase de la consilierul Matei spre consilierii POL şi invers, cu scuzele de rigoare şi explicaţiile care ce experienţă are  în vizitarea ţărilor civilizate şi cât de lipşiţi de civilizaţie suntem noi. Nu putem permite deschiderea curţilor de şcoală pentru că nu putem controla cine intră, se mai sparge un geam, cine plăteşte? “ se întrebau aleşii. Dumitru Matei argumenta cu un sondaj din care rezultă că 80% dintre directorii de şcoli nu sunt de acord cu asta. “Directorii şcolilor nu au aprobat de 20 de ani deschiderea curţilor, acest proiect are o istorie indelungată. De la 1 iunie se contractează paza şcolilor. Cu banii aceia s-ar putea rezolva supravegherea video, susţine iniţiatorul proiectului de hotărâre”.Cu monitorizare video s-ar putea rezolva delimitarea perimetrului care să fie supravegheat video… Dar nu se vrea. În cele din urmă s-a votat proiectul de hotărâre cu amendamentul consilierului Matei: Consiliul Administrativ al şcolii şi directorii să decidă dacă deschid sau nu curtea şcolii de la 3 la 10 seara.

Transparenţă bugetară

La punctul 25 de pe ordinea de ziProiect de hotărâre privind transparenţa cheltuirii bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş.”, a iscat noi discuţii.  Nu se poate face raport, susţin unii, dar consilierul Bratanovici, care cu asta lucrează, susţine că se poate, un raport lunar, defalcat pe capitole şi subcapoitole ca să se ştie pe ce s-a dus banul public. “Aveţi doar o instituţie,  eu am încă 35” a replicat directorul Năznean, care a cerut o lună de zile perioadă de probă. Proiectul a trecut.

Tăbliţe bilingve

Un alt subiect spinos, bilingvismul!  La punctul 26 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind inscripționarea bilingvă (română și maghiară) în unitățile de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș.”, iniţiat deasemenea de consilierul Radu Bălaş a primit riposta consilierului Dumitru Pavel, de ce să nu inscripţionăm în engleză, căci sunt clase de engleză în şcoală sau în germană pentrui că sunt şi clase de germană! Cu răbdare iniţiatorul a explicat legea care spune că în zonele unde 20% din populaţie este de etnie maghiară se pun tăbliţe bilingve. Asta nu interzice afişarea unor tăbliţe în orice altă limbă, dar formularea trebuie să se refere la cele două etnii majoritare în oraş. În c ele din urmă proiectul a primit 13 voturi favorabile, opt împotrivă şi un consilier s-a abţinut. Direcţia şcoli din primărie este responsabilă la ducerea de îndeplinire a proiectului de hotărâre. Partea pozitivă a proiectului este că de acum încolo nu va mai putea lua decizia afişării plăcuţelor bilingve un funcţionar public, iar în caz de neafişare, primăria va fi luată la rost!

Campus sau nu campus!

Pentru proiectul de hotărâre de la punctul 27 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru analizarea oportunităţii construirii unui campus şcolar modern la Tîrgu Mureş”, iniţiat desemenea de  consilierul POL, Radu Balaş, au fost nominalizaţi 5 consilieri. Varianta iniţială cu două amendamente a trecut.

La lemne nu se pricepe decât Miculi

Mai multe discuţii nu au fost decât la votarea punctelor 30, 31 şi 32. 30. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității masei lemnoase care urmează a fi recoltată în anul 2017 din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureș și modul de valorificare a acestuia. Consilierul Miculi a încercat să explice unde sunt erori de exprimare în formularea proiectului de hotărâre. După o pauză de cinci minute au ajuns cumva la numitor comun privind preţul maxim la serviciile de exploatare  a masei lemnoase şi proiectul a trecut.

Celelalte puncte de pe ordinea de zi au fost votate fără probleme. La propunerea preşedintelui de şedinţă, Peti Andras urmează ca subiectele amânate să fie discutate la şedinţa extraordinară din 8 iunie.

EM

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.