Proiectul Leonardo "de management al serviciilor IT pentru IMM-uri"

hoffmannbochum47Proiectul european care dezvoltă cursuri de formare pentru managementul IT din întreprinderile mici şi mijlocii este LEONARDO, Management Serviciilor IT în regiunea Dunării. Creşterea gradului de inovare prin IT în IMM-uri este scopul proiectului LEONARDO „de management al serviciilor IT pentru IMM-uri” (ITSM4SME). În jur de 120 IMM-uri din regiunea Dunării vor fi instruite în aplicarea conceptelor de management al serviciilor IT până în septembrie 2015. În cadrul ITSM4SME şase parteneri din Bulgaria, Germania, Austria, România şi Slovenia lucrează împreună. Liderul Consorţiului este Universitatea din Heilbronn. ITSM4SME are un buget total de aproape 400.000 de euro şi beneficiază de un grant în valoare de aproximativ 300.000 de euro.

Proiectul UE ITSM4SME se bazează pe rezultatele proiectului INTERREG IVB în Europa Centrală – INNOTRAIN IT. Rezultatele inovatoare ale proiectului, de exemplu metoda ITSM, conceptul de training, materialele de instruire şi instrumentul de modelare ITSM ale proiectului, sunt adaptate şi transferate în Bulgaria, România şi Slovenia. În special pentru grupul ţintă manageri şi specialişti IT s-au dezvoltat cursuri de formare în care află cum pot fi aplicate principiile ITSM în compania lor.

ITSM4SME abordează provocările actuale ale IMM-urilor din regiunea Dunării. Pentru a rămâne competitive, în special IMM-urile trebuie să optimizeze mai mult procesele de afaceri prin intermediul tehnologiilor informaţionale moderne. În practică, cu toate acestea, managerii sunt frecvent implicaţi în gestionarea funcţiilor IT de bază, de exemplu întreţinerea şi alocarea de imprimante, software şi servere. Acest lucru depinde de resursele financiare şi de personal şi foarte mult restricţionează capacitatea companiei de a inova. În regiunea Dunării, există, de asemenea, o lipsă de programe de formare adecvate pentru utilizarea eficientă a serviciilor IT în IMM-uri. Proiectul UE depăşeşte aceste bariere în calea inovării, prin instruire atât faţă-în-faţă, cât şi pe o platformă on-line.

LEONARDO DA VINCI este programul Uniunii Europene pentru educaţie şi formare profesională. Este denumit după omul de ştiinţă renascentist italian şi sprijină şi completează politica de formare profesională din ţările participante. Programul Leonardo da Vinci promovează cetăţenii în Europa prin dobândirea de competenţe internaţionale. Pe de altă parte, el contribuie prin modelele de proiecte europene la inovaţii şi îmbunătăţiri în sistemele educaţionale din ţările participante.

Despre ITSM4SME
Proiectul ITSM4SME se bazează pe rezultatele proiectului INNOTRAIN IT – INTERREG IVB Europa Centrală. Rezultatele inovatoare ale proiectului, de exemplu metoda ITSM, conceptul de training, materialele de instruire şi instrumentul de modelare ITSM ale proiectului, sunt adaptate şi transferate în Bulgaria, România şi Slovenia.

În consecinţă, Consorţiul este format din trei parteneri care au făcut parte din consorţiul INNOTRAIN IT şi acoperă responsabilităţile conceptuale şi metodologice, precum şi trei parteneri de formare din regiunea Dunării, care au o vastă experienţă de formare în  managementul IT şi abilităţi de inovare. ITSM4SME este finanţat de către Comisia Europeană în cadrul programului Leonardo da Vinci şi are un buget total de aproape 400.000 de euro.

Proiect partener Liviu Ciucan- Rusu, coordonator proiect Dr. Claus Hoffmann.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.