Raportul aleșilor locali ludușeni (II)

Legea nr. 415/2001 care reglementează Administrația publică locală dă dreptul cetățenilor din orașul Luduș să aleagă un număr de 17 reprezentanți în Consiliul Local. După alegerile locale din anul 2016, la Luduș au fost validați doar 16 consilieri, motivul pentru care nu a fost validat un consilier local a fost prezentat în numărul trecut. Printre obligațiile aleșilor locali este și prezentarea unui raport de activitate anual. Am prezentat rapoartele depuse de primii șase consilieri, acum urmează alți cinci în ordine alfabetică.

KIS ISTVÁN

Este viceprimar al orașului la al doilea mandat și este vicepreședintele comisiei de specialitate a Consiliului local „Urbanism. Amenajarea teritoriului și Protecția Mediului”. Este membru în alte patru comisii: De recepție a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; De inventariere a patrimoniului Consiliului local; De vânzare a terenurilor din domeniul privat al orașului și în Comitetul de securitate și sănătate în muncă și este coordonator al Programului PEAD 2016 la nivel local. În anul 2016 a organizat „Zilele culturii maghiare” și a participat la activitățile organizate de Primărie.

MÁTHÉ ZSOLT PÉTER

În anul 2016 a fost membru în comisia „Învățământ. Cultură. Sănătate. Sport. Agrement. Culte și Protecție Socială”. A analizat și a avizat proiectele de hotărâre care aveau nevoie de viza Comisiei. „În decursul anului 2016 am susținut și promovat toate proiectele de hotărâre care contribuie la dezvoltarea orașului și care vizează interesele cetățenilor. Menționez că am luat parte și am votat la toate proiectele de hotărâre emise cu conștiința faptului că am datoria de a acționa în folosul cetățenilor. Vizând interesul cetățenilor am avut și abțineri sau am votat împotriva unor proiecte de hotărâre”, spune medicul Máthé care a participat la acivitățile Primăriei și a Consiliului local.
ORBAN KAROL TIBERIU

Este la primul mandat de consilier local și a fost ales președinte al Comisiei „Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului”. Este membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș; membru în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și Urbanism și membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Liceului Tehnologic Luduș. A participat la activitățile organizate pe plan local și a avut convorbiri cu cetățenii care au avut probleme administrative și a găsit soluții legale în mai multe cazuri: trecerea punții pietonale care traversează Pârâul de Câmpie în cartierul Roșiori, din patrimoniul Administrației Naționale „Apele Române” în administrarea Primăriei orașului; Toaletarea copacilor și a gardurilor vii din cartierele de blocuri; Dotarea spațiilor verzi cu mobilier stradal și plantarea de gard viu; Intervenții la firma de salubritate pentru ridicarea gunoiului menajer; Finalizarea unor lucrări neterminate la iluminatul public și la rețelele de canalizare și alimentare cu apă. „În toate acțiunile pe care le-am intreprins am căutat să respect legile și jurământul depus la începutul mandatului și în continuare acestea vor fi dezideratul major care îmi va direcționa activitatea”, scrie consilierul Orban la sfârșitul celor două pagini ale raportului.

PETAC CARMEN

Este la primul mandat de consilier local, mandatul său a fost validat în ședința de investire din 27 iunie 2016, atunci „Când am depus jurământul de a respecta Constituția României și de a face tot ce îmi stă în putință pentru binele și bunăstarea cetățenilor orașului Luduș”, după cum scrie consiliera Carmen Petac membră în Comisia „Juridică. Apărarea drepturilor omului. Ordine publică și relația cu cetățenii”, în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială Nr. 1 și în Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultură „Pompeiu Hărășteanu” Luduș. Despre activitatea sa, Carmen Petac scrie că „Am participat în calitate de consilier local la acțiuni cu caracter social, cultural, educativ și religios desfășurate în oraș. Țin în permanență legătura cu cetățenii pentru a fi la curent cu problemele, nevoile pe care aceștia le semnalează, cu propunerile venite din partea lor, transmițând toate acestea Executivului pentru rezolvare și urmărind îndeaproape îndeplinirea lor”.

PUIA GELU VIRGIL

Este la al doilea mandat de consilier local și a fost ales președintele comisiei „ADPP-APL”, este membru în Comisia de circulație rutieră și face parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu”. Despre activitatea sa, Gelu Puia spune că „Am avut intervenții în cadrul Consiliului Local pe diferite teme propuse spre dezbatere și mi-am arătat punctul de vedere în ceea ce privește interesul public. Locuiesc în cartierul Gheja și îi cunosc îndeaproape pe toți locuitorii cu problemele lor, cu doleanțele lor. De aceea m-am preocupat în a rezolva cu prioritate toate aceste probleme”. În continuare sunt înșirate un număr de 18 obiective realizate cu sprijinul și monitorizarea sa: Iluminatul public, Canalizarea menajeră, Curățarea pârîului Gheja, Construirea capelei mortuare, Cazuri sociale, Reorganizarea echipei de fotbal Spicul Gheja, Amenajarea unei parcări auto, Refacerea străzii Pârâului, Extinderea rețelei electrice pe strada Nucilor, Refacerea străzilor după darea în folosință a Rețelei de canalizare. Pe lângă acestea a organizat Festivalul anual „Mureșule, apă lină”. În încheierea raportului său de 3,5 pagini, Gelu Puia scrie: „Am încercat în decursul anului să rezolv problemele puse în fața mea de către locuitorii orașului. Am reușit să rezolv o parte importantă dintre ele datorită colaborării cu primarul Cristian Moldovan, Primăria orașului și oameni din mediul de afaceri (…..)”.
Ioan A. Borgovan

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.