Șase finanțări nerambursabile de la bugetul local

Cu trei ani în urmă, Consiliul Local Luduș a decis să reglementeze acordarea unor finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte care promovează activități nonprofit de interes local. Prin HCL nr. 250/2014 modificată și completată prin HCL nr. 42/2016 s-a aprobat Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului alocate pentru activități nonprofit de interes local.

S-a constituit comisia

În luna ianuarie, prin HCL nr. 2/2017, a fost constituită comisia de selecționare și evaluare a proiectelor. Președinte a fost ales Mihail Paul Precup, secretarul Primăriei, consilierii locali Szekely Zoltán Levente, Gelu Virgil Puia, Lucia Mihaela Paula Stîna și Dorin Grama, managerul Casei de Cultură „Pompeiu Hărășteanu” în calitatea de membri ai comisiei, aceștia având drept de vot. Secretar al comisiei a fost aleasă Delia Maria Străin, fără drept de vot. Condițiile de participare și documentația necesară a fost publicată pe site-ul Primăriei în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005. Sumele alocate, 54000 lei pentru programe /proiecte culturale și educaționale și 6000 lei pentru programe/proiecte sportive s-au încadrat în prevederile bugetului local al orașului aprobat prin HCL nr. 33/2017.

Șapte proiecte depuse

Pentru sesiunea din acest an au fost depuse un număr de șapte proiecte care s-au încadrat în termenul impus. Evaluarea proiectelor s-a făcut în prezența membrilor comisiei de evaluare desemnați prin HCL nr. 2/2017 și Dispoziția nr. 336/2017. Singurul proiect sportiv a fost depus de Atletic Club Sportin prin președintele său Dennis Bordan. Pentru concursul interjudețean de cros pentru copii juniori și veterani Trofeul „Ella Kovács” – ediția a XIII-a a solicitat suma de 5.000 lei. După analizarea proiectului, comisia a stabilit un punctaj de 100 și a acordat suma solicitată. Parohia Ortodoxă Română Luduș II a inițiat un proiect intitulat „Hristos și tinerii – Prietenia cu Dumnezeu și prietenia cu oamenii” suma necesară fiind de 6400 lei, sumă care a fost acordată. Asociația crescătorilor de păsări și animale mici – Luduș 2011 derulează de câțiva ani un proiect numit „Și noi iubim animalele”. A solicitat 6400 lei, sumă care a fost acordată. Fundația Culturală „Ardealul” organizează un Festival numit „Rock Over Luduș 2017” pentru care a solicitat suma de 53600 lei. Conform punctajului realizat de 65,8 Fundația a primit suma de 26800 lei pentru cheltuieli de organizare a Festivalului. Asociația Culturală „Plaiuri Ludușene” participă la Festivalul internațional de folclor pentru copii și tineri interpreți ai cântecului și dansului popular „Dobroge, mândră grădină”. A solicitat suma de 28000 lei, dar punctajul de 46,8 i-a dat dreptul la suma de 5600 lei. Un alt proiect cultural a fost inițiat de Clubul de canto „Bella Musica”de profesorul Cornel Pop și se referea la participarea la Festivalul internațional „Trixie”. Suma solicitată a fost de 12800 lei, punctajul a fost stabilit la 66,8, iar suma acordată a fost de 6400 lei. Acestea au fost cele șase proiecte care au îndeplinit condițiile de eligibilitate, proiectul respins „Bucuriile copilăriei” propus de Botezan Kinga Erika nu a îndeplinit condițiile art. 21 din Ghid „întrucât se constată lipsa documentelor prevăzute, adică lipsa certificatului fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat și a certificatului fiscal emis de Biroul Impozite și Taxe Locale Luduș din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local. Evaluarea proiectelor a fost afișată la sediul Primăriei orașului Luduș și pe site-ul www.ludus.ro după ce a expirat termenul la care se puteau formula contestații. Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local a fost aprobat de Consiliul local.

Ioan A. BORGOVAN

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.