Satele, pe primul loc la bani pentru case „verzi”. Tîrgu Mureș, respins!

Anul trecut, în octombrie, 364 de dosare au fost depuse de către mureșeni în cadrul programului Casa Verde Clasic, pentru obținerea unui ajutor financiar cu scopul montării unor sisteme de încălzire ecologice. Administraţia Fondului pentru Mediu a analizat primele 100 de dosare pentru judeţul Mureş în cadrul Programului privind  instalarea  sistemelor  de  încălzire  care  utilizează energie  regenerabilă (Casa Verde Clasic),  inclusiv  înlocuirea  sau  completarea  sistemelor  clasice de  încălzire, și a acceptat 76 de proiecte, suma propusă spre finanțare fiind de 6.000 de lei pentru fiecare proiect, în total 456.000 de lei.

Satele, pe primul loc

Lista  persoanelor  fizice  admise  în cadrul  programului,  pentru  Judeţul  Mureş,  poate  fi  consultată  pe site-ul afm.ro. Dosare se analizează în calupuri de câte 50 de bucăți.

Astfel, aflăm că 39 de persoane (din cele 50 câte au fost analizate inițial) au fost acceptate spre finanțare, cu o sumă totală de 234.000 de lei. Cei mai mulți bani merg spre Tîrgu Mureș (8 persoane), dacă ne referim la nivel de localități. Dar, per total, cele mai mulți bani merg spre mediul rural. De exemplu, 5 dosare au fost aprobate pentru Pănet, iar tot 5 pentru Viforoasa.

Persoanele fizice – titulare de contract declarate admise trebuie să se prezinte cu CI/BI  în  termen  de 60  de  zile de  la  data  de 4  iulie  2017, la sediul A.P.M. Mureş, str. Podeni,  nr.  10,  pentru  semnarea  contractelor. „Neprezentarea  titularilor  de  contract  în termenul  specificat  constituie renunţarea la finanţare, conform Art. 20, alin (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – Sesiunea 2016”, a precizat Agenția pentru Protecția Mediului Mureș.

De fapt, deja „majoritatea celor admiși s-au prezentat la APM Mureș pentru semnarea contractului”, ne-a informat Ioana Baciu, de la APM Mureș, Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu.

Panourile solare, la mare căutare

Toate dosarele aprobate până acum sunt pentru finanțarea de panouri presurizate. De fapt, „din totalul de 364 de dosare depuse în octombrie 2016, 362 sunt pentru panouri solare, iar două sunt pentru pompe de căldură”, a precizat Ioana Baciu.

În actuala sesiune, statul decontează doar aceste două tipuri de instalații – panouri solare și pompe de căldură. Pentru panouri solare se decontează 6.000 de lei, iar pentru pompe de căldură 8.000 de lei.

Explicația pentru numărul mic de cereri pentru pompe de căldură poate consta în faptul că acestea sunt mai scumpe și mai dificil de instalat decât panourile solare.

În perioada următoare, „analiza  dosarelor  de către va  continua,  respectându-se acelaşi algoritm şi anume, ordinea numărului de înregistrare şi ordinea alfabetică a judeţelor”, a precizat APM Mureș.

Din nou Viforoasa

Spre sfârșitul lunii iulie, s-a afișat o nouă listă cu persoanele acceptate din al doilea calup de 50 de dosare analizate. Dar, contractele pentru al doilea calup încă nu au sosit la Mureș.

Din al doilea calup au fost acceptate spre finanțare 37 de persoane, suma totală fiind de 222.000 de lei. De data aceasta, cei mai mulți sunt din Miercurea Nirajului (6 persoane). Din nou, majoritatea persoanelor finanțare sunt din mediul rural. Din nou Viforoasa e în top, cu 5 dosare aprobate.

Ce trebuie să facă beneficiarii după ce au fost acceptați în programul Casa Verde? În termen de 10 luni de la semnarea contractului, beneficiarul trebuie să realizeze investiția (să instaleze pompa de căldură sau panourile solare) iar apoi să se prezinte la APM Mureș cu dosarul de decont. Specialiștii de la APM Mureș trimit apoi dosarul la București. Urmează virarea banilor către beneficiar. Desigur, toată procedura durează mai multe luni, astfel încât proprietarul investiției trebuie să fie conștient că nu va avea acces la fondurile nerambursabile din momentul în care și-a pus panoul solar pe casă.

Banii pentru Programul „Casa verde” au fost alocați la nivelul fiecărui județ în funcție de numărul de locuitor al acestuia. Astfel, pentru județul Mureș s-a alocat suma de 1.642.548 lei. În total, la nivelul țării a fost alocată suma de 60.000.000 de lei.

Persoane juridice respinse

La ultima sesiune a programului Casa Verde au putut participa și persoane juridice – beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult. În cadrul Programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Pe site-ul afm.ro însă a fost publicată doar lista persoanelor juridice respinse. Astfel, din județul Mureș au fost respinse trei persoane juridice, după cum urmează.

Parohia Reformată Tîrgu Mureș II, din motivele: Nu au fost depuse documente din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului teren, pe care se va monta sistemul de încălzire. Din documentele depuse nu rezultă calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului teren, pe care se va monta sistemul pentru care se solicită finanțare.

Parohia Reformată Gurghiu, din motivele: Cererea de finanțare nu este completată integral, nu a fost menționat imobilul pe care se va implementa proiectul. Nu se poate constata calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului, teren și construcție, pe care se va monta sistemul de încălzire, având în vedere ca nu a fost menționat imobilul pe care se va implementa proiectul în cererea de finanțare. Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al solicitantului. La dosar se regăsește certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal. Nu se poate constata dacă solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, având în vedere lipsa certificatului de cazier judiciar.

Orașul Tîrgu Mureș, din motivele: Nu au fost depuse documente din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului situat în str. Prutului, nr. 24 Tg. Mureș, pe care se dorește implementarea proiectului. Din documentele depuse la dosar nu rezultă dreptul de proprietate sau administrare pentru imobilul situat în str. Prutului, nr. 24 Tg. Mureș, pe care se dorește implementarea proiectului.

Titi DÃLÃLÃU

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.