SCJU, verificat la conturi şi achiziţii

Până în 30 iunie, directorul Camerei de Conturi Mureş, Marinel Sand, i-a trasat managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Florin Gomotârceanu, să dispună remedierea unor nereguli constatate în activitatea unităţii sanitare. Managerul ne-a asigurat că toate problemele au fost remediate, iar răspunsul la toate aspectele semnalate în decizia Camerei de Conturi Mureş a fost remis directorului organismului de control. Mai mult, Gomotîrceanu susţine că aşteaptă ca organele de anchetă să îşi facă treaba…

În martie 2012…

… managerului SCJU Tîrgu-Mureş, dr. Florin Gomotârceanu, îi era remisă, spre punere în execuţie, Decizia nr. 506 privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Procesul verbal de constatare nr. 3718 din 29 februarie 2012 – anexă la Raportul de audit nr. 3719 din 29 februarie 2012, încheiat în urma controlului la unitatea sanitară. În decizie se consemnau mai multe nereguli. Prima constatare a controlorilor financiari se referea la nevirarea la bugetul de stat a sumei de 24.545 de lei, reprezentând garanţii de participare la licitaţii în perioada 1997-2008. Reprezentanţii SCJU s-au conformat rapid şi, prin nota contabilă nr. 501 din 23 februarie, respectiv două ordine de plată din 27 şi 28 februarie, obligaţia a fost înregistrată, respectiv plătită.

Sume nerecuperate

Al doilea punct viza nerecuperarea sumelor cheltuite pentru acordarea asistenţei medicale de la persoanele care prin faptele lor au adus daune sănătăţii altor persoane. Astfel nu au fost înregistrate în contabilitate sume în cuantum total de 5,718 milioane de lei. De asemenea, reprezentanţii SCJU nu au efectuat, potrivit deciziei nr. 506, demersurile necesare punerii în executare silită a sentinţelor civile şi irevocabile în vederea recuperării acestor debite, unitatea sanitară mărginindu-se doar să someze persoanele datornice să îşi achite obligaţiile. De asemenea, SCJU nu a restituit Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Mureş sumele recuperate de la datornici, suma avansată de către controlorii financiari cifrându-se la 131.886 de lei. Angajaţii Camerei de Conturi au stabilit că SCJU a reţinut aceşti bani şi i-a cheltuit „în mod nejustificat pentru efectuarea de plăţi în aceeaşi perioadă”. Responsabilii din unitatea sanitară au omis, printre altele, să calculeze cheltuielile efective aferente numărului de cazuri raportat la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate în care a fost acordat asistenţă medicală persoanelor vătămate şi pentru care SCJU nu s-a constituit parte civilă, astfel încât a fost prejudiciat bugetul propriu al spitalului şi nu au fost restituite Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sumele decontate.

Prin sondaj, controlorii financiari au ales 31 de cazuri din cele în care SCJU nu s-a constituit parte civilă, estimând o sumă de 43.907 cu titlu de cheltuieli efective pentru asistenţa medicală acordată persoanelor vătămate şi nerecuperate de la cei care le-au creat prejudiciul.

Şi în această situaţie, conducerea SCJU s-a conformat repede, iar prin trei note contabile emise au înregistrat aceste sume în contabilitate. Dacă au fost şi recuperate ne este dificil să anticipăm, deoarece, potrivit dr. Florin Gomotârceanu, managerul Spitalului, datele comunicate Camerei de Conturi sunt confidenţiale. Totuşi, acesta ne-a precizat că: „ne-am aliniat, am răspuns. Aşteptăm ca organele statului să îşi facă treaba”.

Al treilea aspect sesizat de Camera de Conturi se referea la nepublicarea pe site-ul unităţii spitaliceşti a tarifului pe zi de spitalizare, aspect corectat, aşa cum aveam să constatăm şi noi, cu un click.

Al Invest – Micromat, afaceri în familie

Raportul Camerei de Conturi Mureş a mai reţinut că două companii Al Invest Sângeorgiu de Mureş şi Micromat Grup SRL au livrat spitalului materiale sanitare la preţuri supraevaluate, cu până la 285,5% faţă de preţurile de listă. Astfel, au fost estimate cheltuieli majorate nejustificat cu 142.355 de lei. Al Invest a mai livrat SCJU şi cu un prelungitor pentru pompe automate tip perfuzor în cadrul acordului cadru de furnizare nr. 183 din 2011, la un preţ cu 875 % mai mult decât se aproviziona spitalul cu acest produs de la SC Balton Med SRL Bucureşti, rezultând o cheltuială majorată cu 104.397 de lei. De asemenea, aceeaşi firmă din Sângeorgiu de Mureş a încheiat cu spitalul alte două acorduri cadru cu nr. 169 şi 180, privind furnizarea de truse medicale, respectiv accesorii pentru angioplastie, depunând la dosar înscrisuri neconforme cu realitatea. Procedând astfel, Al Invest a obţinut contracte în cuantum total de 4,902 milioane de lei. Controlorii financiari au stabilit în sarcina managerului SCJU să stabilească întinderea prejudiciului creat prin încheierea acestor contracte, respectiv compararea în cazul ultimelor două acorduri cadru menţionate mai sus a preţurilor de achiziţie cu cele existente pe piaţă.

În acest sens, dr. Gomotârceanu a sesizat Parchetul. De asemenea, SCJU a înaintat o cerere de chemare în judecată împotriva Al Invest, dosarul nr. 3101 fiind înregistrat la Tribunalul Mureş în 2 aprilie 2004, având ca obiect anulare act administrativ. Primul termen al procesului este 20 noiembrie.

În atenţia ANMRAP

Al Invest s-a aflat şi în atenţia Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. În 21 noiembrie 2011, reprezentanţii autorităţii dădeau publicităţii un comunicat de presă în care arătau că o echipă de control a instituţiei s-a confruntat cu o situaţie inedită, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş. „Astfel, în cadrul verificării unor proceduri de achiziţie publică încheiate în anul 2011, în cazul a două contracte atribuite aceluiaşi ofertant (acord-cadru, nr.169/19.07.2011, având ca obiect furnizarea de truse de diagnosticare, încheiat cu SC AL INVEST SRL, la valoarea de 398.125 lei, fără TVA. şi acordul-cadru nr. 183 din /16.08.2011, având ca obiect furnizarea de truse de administrare încheiat cu SC AL INVEST SRL, la valoarea de 102.500 lei, fără TVA), s-au constatat încălcări ale prevederilor legate de conflictul de interese prin utilizarea de documente false. Practic, un membru al comisiei de evaluare care a atribuit cele două contracte a recunoscut că asociat în firma declarată câştigătoare era mama sa, acesta semnând şi depunând la dosarul achiziţiei publică, în cunoştinţă de cauză, documente false care au dus la câştigarea acestor două contracte”. ANMRAP a aplicat o amendă de 80.000 de lei membrului comisiei de evaluare. De menţionat însă că potrivit Înregistrării nr. 23/1.176.933 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3727 din 13.7.2009, Al Invest al cărei unic acţionar era Ana Gălăţean şi-a suspendat activitatea începând cu data de 01.05.2009 până la data de 30.04.2012, ca apoi să decidă să o reia începând cu data de 1.10.2010. Micromat Grup SRL este deţinută de Gheorghe Gălăţean, tatăl angajatului spitalului demis de altfel din funcţie.

Noi avem o altă curiozitate însă şi nu a reuşit să ne lămurească nici ANMRAP şi nici Camera de Conturi, cine a aprobat şi dacă este legal ca acele acorduri cadru să se încheie direct, în condiţiile în care, conform OUG 34/2006 cu modificările ulterioare, specifică în art. 19 următoarele: „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ, care în acest caz se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2)”.

Cine răspunde, în afară de nimeni?

Potrivit raportului Camerei de Conturi nu ne-am lămurit prea bine cine este însărcinat cu remedierea acestor nereguli constatate, în afară că decizia nr. 506 a fost remisă managerului spitalului. În schimb, Ordinul ministrului Cseke Attila din 2010 prin care a fost aprobat modelul de contract de management pentru directorii de spitale este destul de clar cine ar trebui să supravegheze disciplina economico-juridică în spital. Astfel, ordinul stabileşte, printre altele că managerul: ,,răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior (n.red. Ministerului Sănătăţii), după avizarea acestuia de către Consiliul de administraţie, în condiţiile legii; aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice; aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director; răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului”. Menţionăm că din Comitetul Director fac parte: directorul medical, dr. Lőrinczi Zoltán, directorul financiar contabil, ec. Cristina Puşcaş, respectiv directorul îngrijiri medicale, Felicia Lircă, iar din Consiliul de Administraţie: Adrian Mureşan, director coordonator DSP Mureş, preşedinte, prof. dr. Tiberiu Băţagă, şef Secţie Ortopedie, prof. dr. Szabó Béla, şef Secţie Ginecologie, Simona Frandeş, consilier juridic, angajat în Primăria Tîrgu-Mureş, desemnată din partea Consiliului Local Tîrgu-Mureş, prof. dr. Constantin Copotoiu, preşedinte al Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş, şef al Secţiei de Chirurgie I, dr. Vasile Bud, din partea Colegiului Judeţean al Medicilor, as. med. pr. Radu Duca din partea OAMGMAMR – ordinul asistenţilor medicali şi al moaşelor – membri. Vom reveni.

Ligia Voro

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.