Se anunță o ședință de CL furtunoasă

cl targu muresRegulamentul de ridicare a maşinilor, respectiv organizarea referendumului pentru consultarea târgumureşenilor în privinţa administrării serviciilor de salubritate şi parcări publice sunt proiectele de hotărâre ce se anunţă să fie cele mai tensionate în prima şedinţă ordinară a Consiliului Local Tîrgu-Mureş din 2013.

Prima şedinţă ordinară de Consiliu Local din 2013 este programată pentru ziua de joi. Aleşii municipali au înscrise pe ordinea de zi 34 de proiecte de hotărâre, dar cu siguranţă că vor apărea şi „obişnuitele” urgenţe. 13 proiecte se referă la modernizarea de străzi, patru la planuri urbanistice – zonale sau de detaliu -, trei sunt rapoarte şi informări, două privesc inscripţionarea bilingvă a denumirilor de străzi, respectiv de unităţi de învăţământ preuniversitar şi aşa mai departe.

Interes însă suscită vreo cinci proiecte, şi anume cele care privesc alocarea de fonduri pentru sport şi învăţământ, respectiv cele ce vizează rezilierea contractelor de concesiune a parcărilor şi a serviciilor de salubritate, precum şi cel referitor la modificarea regulamentului de ridicare, transport, depozit şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public.

Propus spre abrogare

Cei trei consilieri social-democraţi – Cornel Brişcaru, Lucian Loghin şi Olimpiu Sabău – Pop au depus un proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii de Consiliu local municipal nr. 241/05.07.2007 referitoare modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din Municipiul Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie. Aceştia au arătat în proiectul de hotărâre că “procedura ridicării şi depozitării vehiculelor în oraşul Tîrgu-Mureş este realizată de SC. Salubriserv SA. Trebuie menţionat că ridicarea vehiculelor nu trebuie realizată în nume propriu de aceste firme ci numai în numele autorităţii. De asemenea, firmele private nu pot percepe taxe în nume propriu pentru serviciile de ridicare şi depozitare, pentru că între deţinătorul autovehiculului şi firmă nu există relaţii contractuale. Deţinătorul are, potrivit legii, obligaţia de plată faţă de autoritatea publică. Hotărârea de Consiliu local Tg. Mureş nr. 241 din 2007 stabileşte la art.5 lit. o că „plata contravalorii prestaţiei se poate face în numerar la casieria prestatorului sau ordin de plată în contul deschis de prestator”, prevedere care contravine principiilor de drept şi prevederilor legale. În acest cadru, care este temeiul juridic în baza căruia firmele prevăd taxe de depozitare şi ridicare”?

Consilierii au arătat că regulamentul, adoptat de Consiliul Local, regulament în baza căruia autovehiculele sunt ridicate de pe domeniul public nu ar fi tocmai legal deoarece doar Guvernul era îndreptăţit să reglementeze această procedură – ceea ce e adevărat nu s-a întâmplat încă – şi că autoritatea locală nu poate stabili o asemenea procedură chiar în lipsa uneia adoptată de Guvern.

De asemenea, potrivit argumentaţiei aleşilor PSD, Hotărârea nr. 75 din 26 aprilie 2012 privind prelungirea contractului de concesionare nr. 485/18.12.2007 ar recunoaşte caducitatea vechiului regulament deoarece nu s-a adoptat altul aşa cum se prevede în hotărâre.

În aceste condiţii, aleşii au solicitat abrogarea hotărârii nr. 241 din 05 iulie 2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie.

Contraatac din primărie

Între timp, angajaţii primăriei au recunoscut că regulamentul încă în vigoare nu ar fi tocmai conform legii, astfel că va fi supus aprobării aleşilor locali un al doilea proiect care vizează, de această dată, doar modificarea hotărârii, şi adoptarea unui nou regulament. Ce am reţinut din regulament este că ridicarea maşinii se poate face doar după ce un agent constatator – un poliţist local, respectiv unul de la Rutieră – întocmeşte un proces verbal privind parcarea neregulamentară pe trotuar sau partea carosabilă – domeniu public. De asemenea, în mapele consilierilor va ajunge şi un caiet se sarcini privind licitaţia legată de concesionarea acestui serviciu. Pentru că, potrivit unui studiu de fundamentare întocmit de către angajaţii Primăriei Tîrgu-Mureş, acest serviciu ar trebui în continuare concesionat pe o perioadă de trei ani unei firme private deoarece primăria nu s-ar descurca prea bine cu gestiunea directă. Nu insistăm asupra avantajelor şi dezavantajelor înşirate în studiu, cert este că economic şi uman, primăria nu este pregătită să se ocupe şi de ridicatul maşinilor parcate la voia întâmplării pe domeniul public.

Simpatic este că, la fel ca şi în cazul contractului încheiat cu Tracia Trade, primăria vrea un procent din încasări, mai precis 10%, dar nu mai puţin de 100.000 de lei pe an. În prezent, redevenţa e de 172.000 de lei fără să conteze încasările. Dacă se va ajunge ca în contractul cu Tracia Trade să nu existe o evidenţă a încasărilor e posibil ca primăria să încaseze suma minimă, deci mai puţin ca acum. Tarifele pentru activităţile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor reprezintă un criteriu de selecţie a ofertanților în cadrul licitaţiei de concesionare a serviciului. Valorile maxime sunt de: 300 lei fără TVA, pentru ridicarea şi transportul vehiculului, 50 lei fără TVA / vehicul, pentru depozitarea până la 6 ore inclusiv, 75 lei fără tva/ zi /vehicul, pentru depozitare mai mult de 6 ore.

Parcările şi salubritatea, „naţionalizate”

Un alt proiect ce va naşte, cu siguranţă, discuţii este cel privind organizarea unui referendum local pentru consultarea târgumureşenilor în legătură cu organizarea şi prestarea serviciilor de salubritate şi parcări publice.

Iniţiatorii proiectului sunt tot cei trei aleşi locali care sunt interesaţi dacă târgumureşenii doresc revenirea serviciilor de parcări şi salubritate în subordinea Consiliului Local şi în administrarea primăriei. “Se poate verifica şi ţine sub control mult mai bine orice înseamnă parte financiară a acestor două servicii”, crede Olimpiu Sabău Pop, unul dintre iniţiatorii proiectului.

Proiectul de hotărâre nu a primit viza de legalitate, secretarul municipiului Maria Cioban motivând că: un referendum presupune cheltuirea unei sume de 4,5 miliarde de lei din buget – presupunem că vorbeşte de lei vechi, contractele pot fi reziliate doar pe cale judecătorească deoarece ar fi intrat în circuitul civil, ar trebui angajate noi persoane şi iniţiativa nu este susţinută de către o treime din numărul consilierilor locali. Cu toate acestea, proiectul apare pe ordinea de zi. Va fi retras din start, va fi respins sau va fi doar amânat, vom vedea joi.

Ligia Voro

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.