Se rectifică bugetul local la Sighişoara

Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți,
22 Mai 2018, ora 16,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ –
teritoriale pe anul 2018

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2018.

PRIMAR,
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru
Avizat:
Secretarul municipiului,
Anca Bizo

Foto: Sighisoaraonline.com

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile nu sunt permise.