Şedinţa extraordinară de consiliu local împănat cu pauze dese

Şedinţa extraordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş din 4 mai 2017 a început la ora stabilită, fiind condusă în urma votului celor prezenţi de consilierul local Peti Andras. Consilierii locali Bratanovici Cristian ( n-a mai revenit) , Dumitru Pavel şi Todoran Radu au absentat de la prima parte a şedinţei extraordinare în care după două ore de discuţii s-a trecut la o pauză de “pantofar” de cinci minute care a durat o jumătate de oră.

Toată lumea vrea soluţionarea problemei liceului teologic 

După vizita comisiei mureşene la Ministerul Educaţiei din săptămâna  trecută, când ministrul le-a propus să rezolve “acasă” situaţia şcolii, altfel va veni o comisie de la Bucureşti , s-a încercat găsirea unei soluţii pentru soarta liceului. În cadrul şedinţei de consiliu de azi au luat cuvântul prof. Aurora Stănescu, directoarea Colegiului Naţional “Unirea”, reprezentantul Statusului Romano-Catolic dr. Hollo Laszlo, directorul Lobonţiu de la Direcţia de Învăţământ din cadrul primăriei, consilierii locali  Hermann, Balaş, Papuc, Csiki, secretarul primăriei Szoverfi şi preşedintele şedinţiei Peti.  Dacă preşedintele de şedinţă a început cu o pildă, după bunul său obicei, în general s-a păstrat un ton amiabil, o tentă ironică a avut intervenţia consilierului Csiki, care şi-a exprimat bucuria pentru străduinţa fiecăruia de a rezolva în sfârşit situaţia liceului teologic.  Înainte de a se încinge spiritele, s-a cerut o pauză de cinci minute. S-a dovedit a fi o pauză de pantofar, de 30 de minute!

Varianta primită pe email, netratată din lipsă de timp

După pauză discuţiile au fost reluate cu proiectul de hotărâre la care consilierul Mark Christian Hermann a adus câteva precizări, completări la expunerea de motive privind situaţia liceului.

Liceul are „certificat de naştere” din anul şcolar 2015, acesta deocamdată e valabil, până când nu va fi declarat ilegal, nu se poate emite altul pentru aceeaşi şcoală, a explicat secretarul primăriei cum stă treaba din punct de vedere juridic. Astfel nu se pune  „propunerea înfiinţării”liceului,  acesta având deocamdată personalitate juridică, funcţionează şi  se dau salarii de la Minister. Dacă se va emite decizie judecătorească definitvă, că a fost înfiinţată ilegal, abia atunci se va pune problema înfiinţării unei şcoli. Aceste clădiri retrocedate foarte vechi, fiind luate în chirie nici nu pot fi modernizate, aduse la standardele secolului XXI. De aceea s-a propus şi varianta construirii unui modern campus şcolar, printre altele. Neputând fi luat în considerare proiectul de hotărâre despre care s-a vorbit, dar nu a fost studiat, n-a fost văzut de toţi consilierii, a fost pus în discuţie proiectul de hotărâre al grupului POL.  Împreună cu precizarea că se vorbeşte de secţia vocaţională de teologie romano-catolică pentru clasele 9-12 ,  înlocuirea expresiei “se aprobă” cu “se dispune” şi corectarea  denumirii şedinţei (extraordinare) şi a anului 2017 redactat greşit, au fost votate cele patru amendamente, apoi cele trei puncte referitoare la situaţia Liceului Teologic Romano-Catolic. La punctul al treilea  a fost votată componenţa unei comisii care va analiza şi supraveghea buna funcţionare a şcolii. S-au făcut propuneri pentru componenta  comisiei, consilierul (PSD) Sergiu Papuc a considerat că o astfel de comisie nu are valoare juridică, este inutilă şi fiind o pierdere de timp,el şi colegii lui  nu vor participa în comisie. Urmează ca Inspectoratul şcolar şi prefectul să se pronunţe asupra legalităţii acestui proiect de hotărâre.

Acestea au fost proiectele POL susținute de UDMR. Problema e foarte complexa, căci daca era simpla soluția ar fi fost găsită repede (sau ar fi dat-o cei de la minister). Am inițiat si votat aceste proiecte (lucrate de membri ai POL, care au analizat zeci de documente) si speram ca nu vor fi notificate de Prefectura. Ieri inspectorul șef al ISJ a spus ca proiectele i se par corecte, dar nici el nu e jurist. Nu sunt însă ferm convins ca nu au vicii de legalitate. Așteptam sa vedem ce spune si Prefectura. Cam asta e situația in prezent., a explicat Radu Bălaş, consilier POL.

Parcările …după pauză!

Celelalte puncte de pe ordinea de zi, dintre cele 10 până la punctul 6 s-au votat fără probleme, la banii alocaţi pentru picturi în biserici, iar s-a lăsat cu o pauză, de data asta ceva mai scurtă. După alte discuţii şi amendamente s-a ajuns la parcări, când şedinţa a fost întreruptă din nou pentru o altă pauză de cinci minute! După ce din ianuarie nimeni nu  a mai plătit taxă de parcare în oraş, contractul de concesiune al parcărilor din oraş fiind expirat, azi cei mai mulţi dintre consilierii PNL; PSD şi UDMR au votat  varianta a doua din proiectul de hotărâre:

Art. 1. Se aprobă modalitatea de delegare a Serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş prin:
Varianta 1 – delegarea directă (se va propune către cine se deleagă serviciul)
Varianta 2 – concesionarea serviciului (se împuterniceşte Executivul Primăriei pentru a întocmi caietul de sarcini şi a organiza licitaţia)Suma iniţială de 201 lei ca sumă minimă de parcare a fost mărită la 241 de lei pe an.
Varianta 3 – parteneriatul public-privat (se împuterniceşte Executivul Primăriei să întocmească caietul de sarcini şi să organizeze licitaţia).

Ordinea zi poate fi consultată pe pagina oficială a primăriei.

EM

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.