Ședința sfârșitului de an

CL reghinUltima ședință a Consiliului Local Municipal va avea loc în data de 17 decembrie, de la ora 13. Întâlnirea se va desfășura în Sala de ședințe a Primăriei Reghin și va avea pe ordinea de zi 14 puncte plus ,,Diverse”.

Primul proiect de hotărâre de pe agenda de lucru a ședinței este cel care a fost inițiat de ONG-ul local Inițiativa Civică Reghin și care a avut deja parte de o dezbatere publică la sfârșitul lunii noiembrie. Proiectul de hotărâre privind Regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism și Autorizațiilor de Construcție pentru activitățile industriale, așa cum sunt definite și specificate în Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin a primit deja un ,,aviz negativ” din partea compartimentului juridic al Primăriei din cauza multelor neconcordanțe cu legile în vigoare, dar acum este și rândul consilierilor să se pronunțe asupra propunerii celor de la Inițiativa Civică.
Aleșii reghinenilor se vor pronunța apoi asupra rectificării Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2013, dar și asupra proiectului care face referire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al SC RAGCL SA Reghin.
Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014, precum și tarifele de bază la chiriile pentru spațiile care au altă destinație decât ceea de locuință (și terenurile aferente acestora), vor face subiectul altor două proiecte care vor fi supuse aprobării consilierilor reghineni; aleșii urmând să se pună de acord și asupra aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru mansardarea clădirii noi în care să funcționeze atelierele școală ale Liceul Tehnologic ,,Ioan Bojor”.
Conform ordinii de zi a ședinței de consiliu, cei 19 aleși municipali vor avea marți de dezbătut, printre altele și proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor de încheiere a contractului de închiriere între SC CONSREG SA Reghin și U.A.T. Municipiul Reghin, pentru imobilul situat în Reghin, strada Petru Maior nr. 42, precum și proiectul care se referă la transmiterea în folosință gratuită a imobilului din strada Petru Maior nr. 31, în favoarea Casei Județene de Pensii și Asigurări Sociale Mureș.
Tot acum va fi supusă aprobării participarea municipiului Reghin în calitate de coorganizator la cea de-a V-a ediție a Galei Sportului Reghinean, dar și Planul local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Impozite mai mari

În raportul de specialitate afișat pe site-ul administrației locale pentru punctul care face referire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014 propunerea pentru anul care vine sună în felul următor: ,, … având în vedere că în anul 2013 impozitele stabilite în sume fixe au fost indexate cu rata inflației, iar cele stabilite în procente nu au fost majorate, adică impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice a fost actualizat cu 16 %, iar impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice nu a fost actualizat, propunem ca pentru anul 2014 impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice să se majoreze de la 1,25 % la 1,5 % , aplicat la valoarea de inventar a clădirii”. Referitor la persoanele fizice, documentul propune o actualizare cu 4% (rata estimată a inflației pe anul 2013).
Același raport propune , cu scopul de a ușura sarcina fiscală a contribuabililor, actualizarea în fiecare an a valorilor impozabile , a impozitelor și taxelor stabilite în sume fixe, dar și a amenzilor, cu rata inflației estimate pentru anul respectiv și nu actualizarea lor doar odată la 3 ani.
Se propune, de asemenea, scutirea de la plata impozitului pentru clădirile în care se desfășoară activități umanitare sub egida unor fundații și asociații și menținerea la nivelul anului 2013 a taxelor pentru folosirea locurilor publice din piețe cu excepția taxelor pentru vânzarea produselor din vehicule și a celor pentru accesul mașinilor în piață în vederea comercializării lor. Acestea din urmă vor fi actualizate cu rata inflației de 4%.

Emeșe Ardelean

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.