Și tu poți fi părinte de profesie !

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures anunta continuarea Campaniei de promovare şi recrutarea pentru profesia de Asistent Maternal Profesionist “ Si tu poti fi parinte de profesie”.
Demersul se fundamentează pe faptul că în prezent in judetul Mures există copii cu varsta pana la 3 ani care necesită ocrotire in cadrul unei familii substitutive (AMP).

Persoanele care au nevoie de un loc de muncă la domiciliul personal, doresc să îngrijească un copil sau 2 copii cu vârsta între 0 şi 3 ani, au o familie, experienţă de părinte, sunt sănătoase, deţin o locuinţă proprietate personală corespunzătoare, fără cazier judiciar, pot avea profesia de Asistent maternal profesionist în domeniul Protecţiei Copilului.
Un copil luat în îngrijire face parte din familie, îi veghezi somnul, îl duci la doctor când este bolnav, îi organizezi timpul liber. Părinţii de profesie sunt numiţi asistenţi maternali profesionişti.

Asistentul maternal profesionist este persoana atestată în condiţiile Hot. Nr.679/2003 , care prin activitatea pe care o desfăşoară , la domiciliul său asigură creşterea, îngrijirea şi educarea necesară dezvoltării armonioase a copiilor care îi primeşte în plasament pentru o perioadă de timp.
Asistenţa maternală reprezintă o alternativă de tip familial a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi.

Beneficiarii acestui program:
 copilul care nu a înplinit vârsta de 2 ani;
 copilul abuzat sau neglijat;
 copilul care în vederea protejării intereselor sale nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neinputabile acestora;
 copilul găsit sau abandonat de către mamă în unităţi sanitare;
 copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi,necunoscuţi, decăzuţi din drepturile părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;

Asistentul maternal profesionist este o persoană de la care se aşteaptă:
 Capacitate şi disponibilitate de a oferi afecţiune;
 Înţelegere, răbdare, tact, flexibilitate în gândire;
 Înţelegerea necesităţilor specifice ale copilului şi a rolului sau de a satisface nevoile copilului şi nu invers;
 Posibilitatea de a asigura copilului securitatea şi minimul de confort material;
 Conştientizarea importanţei rolului familiei în dezvoltarea copilului;
 Disponibilitatea de a menţine legătura cu familia naturală a copilului, atunci când acest lucru este posibil şi este în favoarea copilului.

Asistentul maternal profesionist beneficiază de:
 Contract de muncă pe perioada valabilităţii atestatului;
 Vechime în muncă;
 Salariul lunar, alocaţie de plasament/copil, alocaţie de stat/copil, bani de hrană/copil, bani pentru drepturi materiale (echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare)
 Beneficiază de formare profesională;
 Beneficiază de consiliere şi sprijin din partea specialiştilor DGASPC Mureş;

Demersurile necesare pentru a deveni Asistentent Profesionist
 depunerea cererii tipizate , la sediul DGASPC Mureş;
 evaluarea socială, efectuată la domiciliul solicitantului de către asistentul social al DGASPC Mureş;
 evaluarea şi testarea psihologică a solicitantului şi a persoanelor care locuiesc înpreună cu acesta, efectuată de un cabinet psihologic contractat de DGASPC Mureş;
 depunerea actelor necesare pentru întocmirea dosarului la sediul DGASPC Mureş;
 participarea la cursul de formare iniţială a solicitantului ca Asistent maternal profesionist, cu frecvenţă obligatorie, durată de 60 ore, organizat şi asisgurat de DGASPC Mureş;
 susţinerea şi promovarea exemenului la finalizarea cursului;
 obţinerea atestatului de Asistent Maternal Profesionist;
 plasamentul copilului şi angajarea AMP;

Pentru mai multe informaţii contactaţi Serviciul Asistenţă Maternală Profesionistă din cadrul DGASPC Mureş, Tg.Mureş, Str. Trebely, nr 7
Program: luni-joi între orele 7,30-16, vineri 7,30-13,30.
Telefon: , 0265-211699, 0265-213512, int.51 sau 52,
Persoană de contact : Şef serviciu AMP , tel. 0729499903

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.